Szanse zatrudnieniaPobieranie 14.62 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar14.62 Kb.

Informacja lokalna o zawodzie – agent celny kod zawodu 33 31 01

  1. SZANSE ZATRUDNIENIA

W powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego, w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku zarejestrowało się 45 osób w zawodzie agent celny, w tym 31 kobiet. Na dzień 31 grudnia 2012 r. w ewidencji osób bezrobotnych pozostawało 44 agentów celnych, w tym 29 kobiet.

W ciągu roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie 35 wolnych miejsc pracy, a w dniu 31 grudnia 2012 r. powiatowe urzędy pracy posiadały w dyspozycji
2 oferty pracy.

W roku 2012 zawód agent celny był zawodem nadwyżkowym.

Agent celny może znaleźć zatrudnienie w agencjach celnych, jako specjalista do spraw celnych w składach celnych, firmach transportowych, spedycyjnych, handlowych prowadzących obrót towarowy z zagranicą.

Osoba zainteresowana pracą w zawodzie agenta celnego powinna szukać ofert pracy zamieszczanych na stronach internetowych agencji celnych, na stronach publicznych służb zatrudnienia: poszczególnych PUP, na stronie WUP http://www.wup.lublin.pl, w zakładce Oferty pracy oraz na stronie www.psz.praca.gov.pl (centralna baza ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy), na innych stronach internetowych prezentujących oferty pracy oraz za pośrednictwem agencji zatrudnienia.

Na stronie WUP w Lublinie można znaleźć informacje dot. m.in. stron internetowych
zawierających oferty pracy oraz wykaz agencji zatrudnienia.
2. PŁACE
Przeciętne wynagrodzenie agentów celnych wynosi około 3000 PLN brutto, natomiast
w ofertach pracy dla osób nieposiadających licencji – na poziomie płacy minimalnej.

W ofertach prac dostępnych w powiatowych urzędach pracy – wynagrodzenie oferowane agentowi celnemu waha się od 1600 do 2000 PLN.

(za: serwis www.psz.gov.pl, www.moja-pensja.pl, http://praca.wp.pl)

Wysokość zarobków zależy między innymi od renomy agencji celnej i jej kondycji finansowej, stażu pracy agenta, zakresu obowiązków i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane działania, czy też doświadczenia zawodowego i posiadanych uprawnień.


Część agentów celnych otrzymuje również benefity, np. telefon komórkowy, laptop, szkolenia.
3. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
Ponieważ zawód agenta celnego należy do zawodów regulowanych, dostęp do wykonywania zawodu jest ograniczony wymogiem złożenia egzaminu na agenta celnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów i uzyskania wpisu na listę agentów celnych (Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych, DzU Nr117 poz.1223, z późn. zm.).

Szczegóły dotyczące uzyskania licencji można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansówhttp://www.finanse.mf.gov.pl/pl/clo/agenci-celni/przepisy-i-wyjasnienia

W chwili obecnej zawód agenta celnego jest ujęty na liście (w tzw. II transzy) zawodów przewidzianych do deregulacji, czyli likwidacji nieuzasadnionych, zdaniem ekspertów, barier dostępu do zawodów, w ramach przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Projekt ww. ustawy oraz wykaz zawodów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/
Na lokalnym rynku usług szkoleniowych można znaleźć oferty szkoleń dla osób zainteresowanych pracą w zawodzie agenta celnego. Przykładowymi instytucjami kształcącymi w tym zawodzie są:

• Żak Centrum Nauki i Biznesu (oferta w ramach jednorocznej szkoły policealnej) http://zak.edu.pl/

• CKU w Chełmie , ul. S. Batorego 1, 22-100 Chełm, tel. 82 563 12 85,  82 563 06 72, http://www.cku.chelm.pl,

• Agencja Rozwoju Roztocza sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim,

ul. Łaszczowiecka 9, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel./fax. 84 664 56 22

http://arr.tomaszowskie.pl/
W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych warto zadbać o dodatkowe umiejętności: znajomość języka obcego, obsługę komputera, prawo jazdy. Te umiejętności najczęściej pojawiają się w ofertach pracy jako dodatkowe wymagania.

Można też skorzystać z proponowanych kursów np.: „małej księgowości”, które są nieocenione w momencie zakładania własnej agencji celnej.Bycie agentem celnym łączy się z nieustanną potrzebą śledzenia wszelkich zmian
w prawie, gdyż stanowi ono podstawę większości podejmowanych zadań w pracy.

Informacje o możliwości kształcenia w województwie są zamieszczane m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, www.wup.lublin.pl w zakładce Kształcenie ustawiczne,

w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych na stronie http://ris.praca.gov.pl

oraz na portalu www.inwestycjawkadry.info.pl .


Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – CIiPKZ w Zamościu

Pobieranie 14.62 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna