Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy Zadanie nr P2 Z1 Załącznik nr 9 preambuła uzasadnienie specyfiki przedmiotu zamówienia w zakresie zakupu sprzętu wyprodukowanego przez firmy Cisco Systems I Juniper NetworksPobieranie 85.86 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar85.86 Kb.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy
Zadanie nr P2_Z1 Załącznik nr 9

PREAMBUŁA

Uzasadnienie specyfiki przedmiotu zamówienia w zakresie zakupu sprzętu wyprodukowanego przez firmy Cisco Systems i Juniper Networks (od dowolnego dostawcy oferującego urządzenia nowe z pełną gwarancją i wsparciem technicznym)

Informacja dotycząca kontynuacji programów edukacyjnych Cisco Networking Academy oraz Juniper Networks Academic Alliance w ramach Centrum Technologii Informatycznych (CTI)
Politechnika Łódzka w ramach współpracy z przemysłem podpisała w 2000 r. umowę z firmą Cisco, na mocy której przystąpiła do programu Cisco Networking Academy. W ramach tej umowy powołano Akademie Sieciowe Cisco działające przy Centrum Komputerowym PŁ, Samodzielnym Zakładzie Sieci Komputerowych (obecnie włączony do struktury Instytutu Informatyki, nie stanowi wyodrębnionej jednostki organizacyjnej) oraz Katedrze Informatyki Stosowanej (obecnie Instytut Informatyki Stosowanej). W roku 2012 Politechnika Łódzka podpisała umowę z firmą Juniper Networks, przystępując do programu Juniper Networks Academic Alliance.
Obie w/w firmy są światowymi liderami w dziedzinie sieci komputerowych, transmisji i przetwarzania danych i dominują na rynku rozwiązań profesjonalnych dla dużych i średnich przedsiębiorstw i instytucji zarówno na świecie, jak i w Polsce. Cechą wyróżniającą te firmy jest również to, że oferują one programy edukacyjne o zasięgu globalnym (Cisco Networking Academy®, Juniper Networks Academic Alliance®), ukierunkowane na współpracę z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami edukacyjnymi w zakresie sieci komputerowych. Programy te pozwalają na kształcenie specjalistów w dziedzinie sieci komputerowych na najwyższym poziomie, dzięki połączeniu potencjału uczelni wyższych z zapleczem technologicznym, dostarczanym przez te firmy (w tym obszerny i spójny program nauczania, rozbudowana platforma e-learningowa oraz sprzęt wraz z oprogramowaniem dostarczany na bardzo korzystnych warunkach). Uczestnictwo w tych programach jest dla uczelni o profilu inżynierskim unikalną okazją prowadzenia nauczania opartego na dominujących i najnowszych technologiach sieciowych, co pozwala na wykształcenie absolwentów poszukiwanych na rynku pracy, legitymujących się certyfikatami uznawanymi i wysoko cenionymi na całym świecie.
Przystąpienie Politechniki Łódzkiej do dwóch różnych programów edukacyjnych wynikało z naturalnego w przypadku uczelni wyższej dążenia do rozszerzenia spektrum technologii będących przedmiotem nauczania i badań naukowych. Z tego punktu widzenia program Juniper Networks Academic Alliance jest szczególnie cenny, oferuje bowiem nie tylko możliwość kształcenia specjalistów w dziedzinie sieci komputerowych, ale także prowadzenia badań naukowych ukierunkowanych na tworzenia prac magisterskich i doktorskich, a nawet realizacji projektów badawczych w ramach współpracy uczelni z firmą Juniper jako jedną z firm przodujących w rozwoju nowoczesnych technologii sieciowych. Wydaje się, że

taki profil programu idealnie wpasowuje się w formułę Centrum Technologii Informatycznych PŁ. Pozostałe firmy, ściśle związane z sieciami komputerowymi, nie oferują tego typu światowych programów zorientowanych na współpracę z uczelniami wyższymi.


W przekazanym do OPI „Programie rozwoju dydaktyki w oparciu o infrastrukturę Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej”, stanowiącym podstawę projektu CTI, wymieniono cały szereg przedmiotów zarówno obecnie realizowanych, jak i planowanych w przyszłości, obejmujących między innymi zajęcia w ramach programów Cisco Networking Academy oraz Juniper Networks Academic Alliance. Zajęcia te mogą być prowadzone wyłącznie na bazie specjalistycznych, dedykowanych zestawów sprzętowych oferowanych przez te firmy. Realizacja części praktycznej tych szkoleń nie może być oparta na sprzęcie innych producentów ze względu na unikatowość nauczanych funkcjonalności, technologii oraz metod monitorowania i zarządzania (w tym systemów operacyjnych i interfejsów użytkownika), a także ze względu na podpisane przez Uczelnię umowy oraz ochronę prawną.
Jednostki realizujące już szkolenia w Politechnice Łódzkiej w ramach programu Cisco Networking Academy (Instytut Informatyki oraz Instytut Informatyki Stosowanej) posiadają już laboratoria zbudowane w oparciu o dedykowane zestawy sprzętu wraz z oprogramowaniem. Laboratoria tworzone w ramach Centrum Technologii Informatycznych mają stanowić ich kontynuację i rozbudowę i muszą być z nimi w pełni kompatybilne. Zajęcia realizowane w ramach programu Cisco Networking Academy zostały już częściowo bezpośrednio włączone do programu studiów I stopnia. Planowane jest także włączenie modułów bardziej specjalistycznych (np. CCNP, CCNA Security) do programu studiów II stopnia bądź w postaci oryginalnej, bądź też poprzez ich integrację z innymi treściami nauczania w ramach przedmiotów specjalistycznych.
Trzeba też nadmienić, że mając na uwadze realizację w/w celów, w ubiegłych latach Politechnika Łódzka zainwestowała znaczne kwoty na wyposażenie laboratoriów oraz kursy instruktorskie dla pracowników uprawnionych do prowadzenia zajęć w ramach programu Cisco Networking Academy (a w przypadku Instytutu Informatyki Stosowanej - także Juniper Networks Academic
Alliance). Odstąpienie od realizacji tych programów spowodowałoby więc nie tylko poważne problemy z realizacją określonych przez Politechnikę Łódzką efektów kształcenia w dziedzinie sieci komputerowych w ramach planowanej infrastruktury CTI, ale również oznaczałoby zaprzepaszczenie tych inwestycji.
W związku z powyżej przedstawionymi argumentami, Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności zamawianych rozwiązań z programami Cisco Networking Academy oraz Juniper Networks Academic Alliance.

Zestaw do nauki technologii przełączania i routingu w sieciach komputerowych, technologii WAN, sieci bezprzewodowych, bezpieczeństwa sieciowego i transmisji głosu

KODY CPV: 32410000-0 Lokalna sieć komputerowa, 32420000-3 Urządzenia sieciowe, 32430000-6 Rozległa sieć komputerowa


Lp.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ilość w szt./kpl.

Cena jedn. netto

Wartość netto

Obowiązująca stawka podatku VAT

Wartość brutto

Oferowany model - producent, kod producenta, parametry techniczne

1

Zestaw do nauki technologii przełączania i routingu w sieciach komputerowych

Zestaw do nauki technologii przełączania i routingu w sieciach komputerowych, umożlwiający prowadzenie kursów CCNP, ze zdalnym dostępem do laboratorium, oprogramowaniem, serwerem zarządzającym, serwisem i szkoleniem. W skład zestawu wchodzą:
6 zestawów obligatoryjnych Premium dla kursów CCNP ze zdalnym dostępem do laboratorium, oprogramowaniem, serwerem zarządzającym, serwisem, elementami zapasowymi i szkoleniem. Wszystkie elementy wymienione poniżej zostały podane jedynie jako przykład i mogą być zastąpione elementami równoważnymi o nie gorszych parametrach, pod warunkiem zachowania wzajemnej kompatybilności. W skład zestawu wchodzą następujące elementy:

Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK CISCO2911-SEC/K9 24szt.

2-Port Serial WAN Interface Card HWIC-2T= 30 szt.

V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet CAB-SS-V35MT= 30 szt.

V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet CAB-SS-V35FC= 30 szt.

Catalyst 3560V2 24 10/100 PoE + 2 SFP + IPS (Enhanced) Image WS-C3560V2-24PS-E 6 szt.

Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base WS-C3650-24PS-S 6 szt.

Cisco Catalyst 3650 Stack Module C3650-STACK-KIT 2 szt.

50CM Type 2 Stacking Cable STACK-T2-50CM 2 szt.

Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image WS-C2960-24TT-L 9 szt.

Kabel back to back do routerów - SmartSerial<>SmartSerial - dług. około 2m 30 szt


Serwis typu 1*:

SMARTNET 8X5XNBD Cisco 2911 Security_5years (kontrakt serwisowy na 5 lat) CON-SNT-2911SEC_5years 1 szt.


3 zestawy do realizacji zdalnego dostępu wraz z kompatybilnymi listwami zasilającymi:

Cisco 2911 w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB CISCO2911/K9 3 szt.

16-Port Async HWIC HWIC-16A= 6 szt.

High Density 8-port EIA-232 Async Cable CAB-HD8-ASYNC= 12 szt.Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image WS-C2960+24TC-L 9 szt.

Serwer do zarządzania oprogramowaniem wraz z kompatybilnymi listwami zasilającymi zarządzający dostępem do bazy sprzętowej. Serwer wspiera zajęcia prowadzone w ramach Akademii Cisco pod kursy CCNA/CCNP/CCNA Security oraz VMware IT Academy z zarządzaniem dostępem do pracowni, wgrywaniem topologii, konfiguracji urządzeń. Serwer zarządza min. 16 aktywnymi topologiami sieciowymi, min. 64 urządzeniami sieciowymi, min. 80 maszynami wirtualnymi, min. 9 serwerami terminali, min. 9 przełącznikami kontrolnymi, min. 9 zdalnie zarządzanymi listwami zasilającymi. Serwer umożliwia stworzenie min. 2 własnych topologii sieciowych.


Serwer, wsparcie i aktualizacje na 5 lat. Wsparcie techniczne producenta i dostęp do aktualizacji oprogramowania i materiałów pod kursy na okres 5 lat.
Do serwera dodatkowo należy dostarczyć w pełni kompatybilne z systemem zdalnego zarządzania (zalecane przez producenta) listwy zasilające w ilości 9 szt. przeznaczone do montażu w szafie rack 19" z możliwością wyłączania i włączania gniazd zasilających z poziomu przeglądarki WWW o następujących minimalnych parametrach technicznych:

a. Typ gniazda wejściowego


- IEC320 C14 (10A)
b. Liczba gniazd wyjściowych
- w sumie 64 szt. z rozbiciem na min. 8 gniazd zasilających 10A IEC C13
c. Długość przewodu zasilającego
- 2 metry
d. Wyposażenie standardowe:
- klamry do montażu w szafach przemysłowych rack 19"
- 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45)
e. Napięcie znamionowe
- 230 V AC
f. Wysokość - 1U

Serwer do zarządzania plus wsparcie i aktualizacje na 1 rok 1 szt.

Dostęp do aktualizacji do serwera zarządzajacego na 1 rok 4 szt.
Szkolenie nadające uprawnienia instruktorskie do prowadzenia kursów CCNP w ramach programu CNA dla 3 osób wraz z egzaminami. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone stacjonarnie z wykorzystaniem dostarczonego sprzętu i oprogramowania (w przypadku niemożliwości spełnienia tego warunku dodatkowe koszty związane z koniecznością wyjazdu są ponoszone przez oferenta). Szkolenie powinno być przeprowadzone w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.1 kpl.
2

Zestaw do nauki technologii transmisji głosu w sieciach komputerowych

Zestaw do nauki technologii transmisji głosu w sieciach komputerowych rozszerzający funkcjonalność zestawu z pozycji nr 1 niniejszego zadania, umożliwiający prowadzenie kursów CNA Voice wraz z oprogramowaniem, serwisem i szkoleniem. Wszystkie elementy wymienione poniżej zostały podane jedynie jako przykład i mogą być zastąpione elementami równoważnymi o nie gorszych parametrach, pod warunkiem zachowania wzajemnej kompatybilności oraz kompatybilności z elementami określonymi w pozycji nr 1 niniejszego zadania. W skład zestawu wchodzą następujące elementy:
1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 VWIC3-1MFT-T1/E1= 10 szt.

2-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 VWIC3-2MFT-T1/E1= 5 szt.

16-channel high-density voice and video DSP module SPARE PVDM3-16= 15 szt.

Cisco UC Phone 7962 spare CP-7962G= 20 szt.

Serwis typu 1* SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 7962 (serwis na 5 lat) CON-SNT-CP7962_5years" 20 szt.

IP Phone power transformer for the 7900 phone series CP-PWR-CUBE-3= 20 szt.

SW CM 8.6 Appliance Not For Resale lub nowszy CM8.6-K9-NFR 5 szt.
Four port 10/100/1000 Ethernet switch interface card w/PoE EHWIC-4ESG-P= 5 szt.

128-channel high-density voice and video DSP module SPARE PVDM3-128= 1 szt.

Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal) VIC2-4FXO= 5 szt.

Two-Port Voice Interface Card- FXS and DID VIC3-2FXS/DID= 5 szt.

Cisco 2911 AC Power Supply with Power Over Ethernet PWR-2911-POE= 5 szt.

Services Ready Engine 710 (4GB MEM,500GB HDD,1C CPU) SM-SRE-710-K9= 5 szt.

Cisco Unity Express Release 8.6 SCUE-SM-8.6-K9 5 szt.

Unity Express License - 5 Mailbox - CUCM and CUCME FL-CUE-MBX-5 5 szt.

Cisco Unity Express - North American English CUE-LANG-ENU 5 szt.

500 GB hard disk drive for SRE 710 and 910 SM-HDD-SATA-500GB 5 szt.

2GB very low profile SDRAM for SRE service modules SM-MEM-VLP-2GB 10 szt.

Unity Express License - Non Re-hostable - 2 Port FL-CUE-NR-PORT-2 10 szt.

SW APP SUPP + UPGR Svcs Ready Engine 710 (4GB MEM,500GB 7K) (kontrakt serwisowy na 5 lat) CON-SAU-SMSRE710_5years 1 szt.
Telefony VoIP WiFi:

Cisco 7925G ETSI; Battery/Power Supply Not Included CP-7925G-E-K9= 3 szt.

Cisco 7925G Battery, Extended CP-BATT-7925G-EXT= 3 szt.

Cisco 7925G Power Supply for Central Europe CP-PWR-7925G-CE= 3 szt.

Serwis typ 1* na telefon VoIP WiFi:

SMARTNET 8X5XNBD Cisco 7925G FCC; CM/CME UL Reqd; Battery (kontrakt serwisowy na 5 lat) CON-SNT-7925G1K_5years 3 szt.


Wideotelefony przewodowe VoIP:

Cisco Unified Phone 8945, Phantom Grey, Slimline Handset CP-8945-L-K9= 5 szt.

Serwis typ 1* na wideotelefon przewodowy VoIP:

Kontrakt serwisowy CISCO Smartnet 8x5xNBD_(kontrakt serwisowy na 5 lat) CON-SNT-CP8945L9_5years 5 szt.


Centralka analogowa PBX spełniająca następujące minimalne wymagania:

- min 4 linie wewnętrzne analogowe FXS

- min 2 trakty cyfrowe E1 (ISDN PRA)

- min 8 linii miejskich analogowych FXO

- współpraca z aparatami systemu IP DECT

- pełna identyfikacja numerów CLIP na portach cyfrowych, systemowych i analogowych

- zarządzanie przez przeglądarkę internetową

- zabudowa w szafie 19" max 4U

- gwarancja producenta - 2 lata 1 szt.
Telefon DECT ze stacją bazową spełniający następujące minimalne wymagania:

- wyświetlacz

- identyfikacja numerów CLIP

- gwarancja producenta - 2 lata 5 szt.


Telefon analogowy (RJ11) spełniający następujące minimalne wymagania:

- z wyświetlacz

- identyfikacja numerów CLIP

- gwarancja producenta - 2 lata 5 szt.

1 kpl.
3

Zestaw do nauki technologii sieci bezprzewodowych

Zestaw do nauki technologii sieci bezprzewodowych rozszerzający funkcjonalność zestawu z pozycji nr 1 niniejszego zadania, umożliwiający prowadzenie kursów CNA Wireless wraz z oprogramowaniem, serwisem i szkoleniem. Wszystkie elementy wymienione poniżej zostały podane jedynie jako przykład i mogą być zastąpione elementami równoważnymi o nie gorszych parametrach, pod warunkiem zachowania wzajemnej kompatybilności oraz kompatybilności z elementami określonymi w pozycji nr 1 niniejszego zadania. W skład zestawu wchodzą następujące elementy:
Kontrolery WiFi i licencje:

2504 Wireless Controller with 5 AP Licenses AIR-CT2504-5-K9 5 szt.

2504 Wireless Controller Rack Mount Bracket AIR-CT2504-RMNT= 5 szt.

AP adder license for IOS based Wireless LAN Controllers. LIC-CTIOS-1A 5 szt.

Serwis typu 1* do kontrolerów 2504:

SMARTNET 8X5XNBD 2504 Wireless LAN Co (kontrakt serwisowy na 5 lat) CON-SNT-CT255_5years 1 szt.


Access Pointy dual band 802.11n/ac:

802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/CleanAir; Int Ant; E Reg Domain AIR-CAP3702I-E-K9 10 szt.


Power Injector 1Gb Eth 802.3at:

Power Injector - AP-3600 Series w/ Modules-SPARE AIR-PWRINJ4= 5 szt.


AP zarządzane z chmury:

AP (Dual Radio) MR34-HW 2 szt.

Zasilacz AC-MR-1-EU 2 szt.

Licencja i serwis na 5 lat LIC-ENT-5YR 2 szt.

1 kpl.
4

Zestaw do nauki technologii akceleracji stosowanych w sieciach WAN

Zestaw rozszerzający funkcjonalność zestawu z pozycji nr 1 niniejszego zadania o rozwiązania do akceleracji stosowane w sieciach WAN wraz z oprogramowaniem, serwisem i szkoleniem. Wszystkie elementy wymienione poniżej zostały podane jedynie jako przykład i mogą być zastąpione elementami równoważnymi o nie gorszych parametrach, pod warunkiem zachowania wzajemnej kompatybilności oraz kompatybilności z elementami określonymi w pozycji nr 1 niniejszego zadania. W skład zestawu wchodzą następujące elementy
Urządzenia do przyspieszania połączeń TCP w sieciach WAN:

Wide Area Virtualization Engine 294 WAVE-294-K9 3 szt.

AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M CAB-ACE 3 szt.

WAAS 5.3 SW image for WAVE 294 594 694 75xx 85xx SF-WAAS-5.3-WAV-K9 3 szt.

WAVE 294 4GB memory (default) MEM-294-4GB 3 szt.

WAVE 4 port GE copper inline card WAVE-INLN-GE-4T 3 szt.

WAAS 5.3 Resource DVD Accessory Kit AK-WAAS-5.3-DVD-K9 3 szt.

Cisco WAAS Enterprise License for 1 WAE Appliance WAAS-ENT-APL 3 szt.


Serwis typ 1*:

Kontrakt serwisowy CISCO Smartnet 8x5xNBD_ (kontrakt serwisowy na 5 lat) CON-SNT-WAVE294K_5years 1 szt.

Kontrakt serwisowy CISCO Smartnet 8x5xNBD_(kontrakt serwisowy na 5 lat) CON-SNT-WAVENLET_5years 1 szt.

Kontrakt serwisowy CISCO SmartNet Soft App Supp + upgrade SAU_(kontrakt serwisowy na 5 lat) CON-SAU-WAASENAP_5years 1 szt.


Licencja akceleratora na router:

WAASX Feature License PAK(E-Delivery) for 2911 L-FL-C2911-WAASX= 1 szt.


Dodatkowa pamięć do routera:

MEM-2900-2GB= 2GB DRAM (1 DIMM) for Cisco 2901 2911 2921 ISR Spare 1 szt.

1 kpl.
5

Zestaw do nauki technologii GPRS/UMTS/LTE

Zestaw rozszerzający funkcjonalność zestawu z pozycji nr 1 niniejszego zadania o interfejsy komunikacyjne GPRS/UMTS/LTE wraz z oprogramowaniem, serwisem i szkoleniem. Wszystkie elementy wymienione poniżej zostały podane jedynie jako przykład i mogą być zastąpione elementami równoważnymi o nie gorszych parametrach, pod warunkiem zachowania wzajemnej kompatybilności oraz kompatybilności z elementami określonymi w pozycji nr 1 niniejszego zadania. W skład zestawu wchodzą następujące elementy:
Interfejsy komunikacyjne GPRS/UMTS/LTE

4G LTE EHWIC for Global 800/900/1800/2100/2600 MHz EHWIC-4G-LTE-G= 2 szt.

1 kpl.
6

Zestaw do nauki bezpieczeństwa sieciowego

Zestaw do nauki bezpieczeństwa sieciowego, rozszerzający funkcjonalność zestawu z pozycji nr 1 niniejszego zadania o funkcje dostępne w specjalizowanych zaporach sieciowych (firewall) wraz z oprogramowaniem, serwisem i szkoleniem. Wszystkie elementy wymienione poniżej zostały podane jedynie jako przykład i mogą być zastąpione elementami równoważnymi o nie gorszych parametrach, pod warunkiem zachowania wzajemnej kompatybilności oraz kompatybilności z elementami określonymi w pozycji nr 1 niniejszego zadania. W skład zestawu wchodzą następujące elementy:
ASA w pełni wyposażona i serwis typ 1*:

ASA 5515-X with IPS SW 6GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES ASA5515-IPS-K9 1 szt.

IPS SVC AR NBD ASA 5515-X with IPS SW 6GE Data 1GE (kontrakt serwisowy na 5 lat) CON-SU1-A15IPS9_5years 1 szt.

ASA 9.1 Software image for ASA 5500-X Series,5585-X & ASA-SM SF-ASA-X-9.1-K8 1 szt.

ASA 5500-X IPS Software 7.1 for IPS SSP SF-ASAIPS64-7.1-K9 1 szt.

ASA 5512-X through 5555-X 120 GB MLC SED SSD ASA5500X-SSD120 1 szt.

CISCO Smartnet 8x5xNBD (kontrakt serwisowy na 5 lat) CON-SNT-ASD120_5years 1 szt.

AnyConnect Essentials VPN License - ASA 5515-X (250 Users) ASA-AC-E-5515 1 szt.

ASA 5500 Advanced Endpoint Assessment License for SSL VPN ASA-ADV-END-SEC 1 szt.

ASA 5515-X IPS SSP License ASA5515-IPS-SSP 1 szt.

ASA 5500 5 Security Contexts License ASA5500-SC-5 1 szt.

ASA 5500 SSL VPN 10 Premium User License ASA5500-SSL-10 1 szt.

AnyConnect Mobile - ASA 5515-X (req. Essentials or Premium)  ASA-AC-M-5515 1 szt.

AnyConnect VPN Phone License - ASA 5515-X (req Premium lic)  ASA-AC-PH-5515 1 szt.

AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M CAB-ACE 1 szt.

Cisco VPN Client Software (Windows Solaris Linux Mac) ASA-VPN-CLNT-K9 1 szt.

ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) ASA5500-ENCR-K9 1 szt.

ASA 5500 AnyConnect Client + Cisco Security Desktop Software ASA-ANYCONN-CSD-K9 1 szt.

ASA 5515 IPS Part Number with which PCB Serial is associated ASA5515-MB 1 szt.
ASA typowa (4 szt.):

ASA 5515-X with IPS SW 6GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES ASA5515-IPS-K9 4 szt.

ASA 9.1 Software image for ASA 5500-X Series,5585-X & ASA-SM SF-ASA-X-9.1-K8 4 szt.

ASA 5500-X IPS Software 7.1 for IPS SSP SF-ASAIPS64-7.1-K9 4 szt.

ASA 5512-X through 5555-X 120 GB MLC SED SSD ASA5500X-SSD120 4 szt.

ASA 5515-X IPS SSP License ASA5515-IPS-SSP 4 szt.

AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M CAB-ACE 4 szt.

Cisco VPN Client Software (Windows Solaris Linux Mac) ASA-VPN-CLNT-K9 4 szt.

ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) ASA5500-ENCR-K9 4 szt.

ASA 5500 AnyConnect Client + Cisco Security Desktop Software ASA-ANYCONN-CSD-K9 4 szt.

ASA 5515 IPS Part Number with which PCB Serial is associated ASA5515-MB 4 szt.

ASA 5500 SSL VPN 10 Premium User License ASA5500-SSL-10 4 szt.

1 kpl.
7

Zestaw licencji na wirtualny przełącznik i wirtualny firewall

Zestaw licencji na wirtualny przełącznik i wirtualny firewall typu east-west, north-south do nauki bezpieczeństwa w systemach Data Center z serwisem typu 1*, rozszerzający funkcjonalność zestawów z pozycji nr 1 i 4 niniejszego zadania i stanowiący uzupełnienie zestawu z pozycji nr 6 niniejszego zadania. Wszystkie elementy wymienione poniżej zostały podane jedynie jako przykład i mogą być zastąpione elementami równoważnymi o nie gorszych parametrach, pod warunkiem zachowania wzajemnej kompatybilności oraz kompatybilności z elementami określonymi w pozycji nr 1 niniejszego zadania. W skład zestawu wchodzą następujące elementy:
1 ASA1000V / VNMC promo base license (eDelivery) L-ASA1000V-BASE-PR 2 szt.

SW APP SUPP + UPGR 1 ASA 1000V / VNMC p _ (kontrakt serwisowy na 5 lat) CON-SAU-A1VBPR_5years

1 szt.

ASA 1000V K9 license for securing 1 CPU socket (eDelivery) L-ASA1000V-CPU-01 2 szt.VNMC 2.X ASA1000V management one CPU, eDelivery L-VNMC2X-ASA1K-01 2 szt.

Nexus 1000V Adv Ed eDelivery Multi-Hypervisor License Qty 01 L-N1K-VLCPU-01= 2 szt.

SW APP SUPP + UPGR Nexus 1000V eDelivery CPU License Qty 1 (kontrakt serwisowy na 5 lat) CON-SAU-L-VLCPU1_5years 1 szt.

Nexus 1000V Adv Ed eDelivery Multi-Hypervisor License Qty1 L-N1K-VLCPU-01 2 szt.

SW APP SUPP + UPGR Nexus 1000V eDelivery CPU License Qty 1 (kontrakt serwisowy na 5 lat) CON-SAU-L-VLCPU_5years 1 szt.

VSG eDelivery CPU License Qty 1 L-VSG-VL-CPU-ONE

2 szt.


1 kpl.Suma ogółem netto:
Suma ogółem

brutto:
*Serwis: typ 1:

Wymagany jest 5 letni pakiet serwisowy producenta, który obejmuje:

- Bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania, zawierającego poprawki błędów i usterek (tzw. updates) oraz dostęp do najnowszej wersji

oprogramowania udostępnionej na stronie producenta (tzw. upgrades) z możliwością samodzielnego pobierania aktualizacji.

- Bezpośredni dostęp do materiałów technicznych producenta oraz pomocy technicznej producenta w trybie 24x7

- Możliwość wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy w następnym dniu roboczym przez cały okres obowiązywania gwarancji. Zgłaszanie ma się odbywać

m.in. bezpośrednio poprzez portal producenta. Serwis musi być świadczony przez 8 godzin na dobę przez 5 dni roboczych w tygodniu

- Zamawiający jest właścicielem kontraktu (pakietu serwisowego) i może kontaktować się bezpośrednio z producentem.
Uwagi: wyspecyfikowany powyżej sprzęt musi być dostarczony wraz z kompletem śrub do montażu w szafie rack oraz kompletem kabli zasilających.
Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej

Biuro Projektu

ul. Wólczańska 217/223, 90-924 Łódź

tel.: + 48 42 631 26 45, faks: +48 42 636 64 61e-mail: cti@dmcs.pl; www.cti.p.lodz.pl
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna