SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia laptopy uczniowskie (16szt) wraz z oprogramowaniem: biurowym, do zarządzania, antywirusowym, myszką, klawiaturą I torbąPobieranie 300.23 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar300.23 Kb.
  1   2   3
Załącznik Nr 2 do SIWZ
…................................................

Pieczątka firmowa wykonawcySZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Laptopy uczniowskie (16szt) wraz z oprogramowaniem: biurowym, do zarządzania, antywirusowym, myszką , klawiaturą i torbą.

UWAGA – W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: oznaczenie modelu,producenta i wersję oprogramowania


Oznaczenie modelu: ………………………………………………………

Producent …………………………………………………………………

Wersja oprogramowania…………………………………………………


L.p.

PARAMETRY WYMAGANE

SPEŁNIA

TAK/NIE

/ W tej kolumnie przy każdym parametrze wykonawca ma obowiązek wpisania odpowiednio słowo „tak” – jeżeli oferowany sprzęt spełnia podane parametry lub słowo „nie” gdy nie spełniadotyczy to wszystkich pozycji/

1

Procesor

Procesor spełniający w teście PassMark CPU Mark 2900 punktów lub procesor o równoważnej lub większej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego
2

Płyta główna

Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, zintegrowany komponent graficzny zgodny z DirectX 10.0 z min.256MB Video RAM
3

Matryca

15,6” HD LED (1366 x 768pix); kontrast 500:1, jasność min. 220 Wireless antena wbudowana w obudowę matrycy, matowa
4

Pamięć RAM

Min. 4GB DDR3 1600MHz z możliwością rozbudowy do 8 GB;
5

Dysk twardy

Min. 500 GB, 5400 rpm. Wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań;
6

Karta graficzna

Zintegrowany komponent graficzny zgodny z DirectX 10.0 z min. 256MB Video RAM, dopuszcza się układ korzystający z pamięci RAM, wyjscia D-SUB
7

Express Card

1 x Express Card/34 lub 54
8

Napęd optyczny

DVD-RW wbudowany;
9

Karta sieciowa

Zintegrowana Gigabit Ethernet 10/100 Mbps;
10

Bezpieczeństwo

Security chip TPM
11

Karta dźwiękowa

Zintegrowana z płytą główną AC97, o parametrach porównywalnych z SoundBlaster, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki (stereo)min. 1,5Wat, dedykowane (zintegrowane) przyciski do podgłaśniania i ściszania oraz wyłączania (mute) dźwięku;
12

Wymagane zintegrowane złącza

min. 4x USB ( w tym min 1x USB 3.0 i 1x powered), 1 x monitor (DB-15), mini Display Port, , 1 x sieć (RJ-45),
13

Dodatk owe zintegrowane interfejsy

Intel WiFi Link 1000 (BGN) wbudowany, zintegrowany z wbudowaną anteną; wbudowany przełącznik umożliwiający włączenie/wyłączenie WiFi
14

Wskaźnik

TouchPad – Multi touchz dwoma przyciskami i TrackPoint (wymagany)
15

Klawiatura

Klawiatura odporna na zalanie. Klawiatura odrębna jako oddzielny sprzęt dodatkowy.
16

Bateria

6 cell Li-Ion zapewniająca pracę min. przez 6,5 godziny
17

Zasilacz


Zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE,110-240V,
18

Czytnik kart pamięci

Zintegrowany czytnik kart min 4 w 1 obsługujący karty typów : MMC, SD, SDHC, SDXC
19

Dodatki do zestawu

Torba dopasowana do rozmiarów laptopa + myszka na USB
20

System operacyjny

Zainstalowany Windows 7 home Premium 64 bit lub równoważny
21

Oprogramowanie dodatkowe i antywirusowe

Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu do internetu z poziomu w/w podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory. - Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. - Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez internet. - Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji;

Oprogramowanie antywirusowe:

Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.

Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2).

Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.

Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna w języku polskim

Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu w języku polskim.

Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.

Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu.

System ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania.

Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.

Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń).

Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.

Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu.

Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu.

Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 min lub do ponownego uruchomienia komputera.

W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej użytkownik musi być poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji.

Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera.

Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, kontroli urządzeń, skanowania na żądanie i według harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.

Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu.
22

Pakiet Biurowy

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej:

- edytor tekstów

- arkusz kalkulacyjny

- narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

- narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktów, pochodzących od różnych producentów, nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu


Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim.

Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.


23

Oprogramowanie do zarządzania klasą


Moduł logowania:

- tworzenie profili logowania dla Nauczyciela

- zabezpieczenie profilu hasłem

- szybkie logowanie z poziomu panelu logowania do klasy celem rozpoczęcia zajęć

- domyślne logowanie do centrum zarządzania aplikacji nauczyciela

- możliwość zmiany języka interfejsu aplikacji nauczyciela w momencie logowania do SystemuModuł centrum zarządzania nauczyciela:

- praca offline: poza aktywną lekcję

- słownik nauczanych przedmiotów

- konfiguracja ustawień globalnych (nauczyciela) dla wszystkich klas wykorzystywanych przy rozpoczynaniu zajęć z przedmiotu:

możliwość definiowania zestawów aplikacji

możliwość definiowania zestawu zabronionych aplikacji

możliwość definiowania blokad internetowych: cały internet, wybrane strony

- konfiguracja ustawień lokalnych dla danej klasy wykorzystywanych przy rozpoczynaniu zajęć z przedmiotu

możliwość definiowania zestawów aplikacji

możliwość definiowania zestawu zabronionych aplikacji

możliwość definiowania blokad internetowych: cały internet, wybrane strony

możliwość definiowania plików dla repozytorium plików wykorzystywanym podczas zajęć

możliwość oceniania testów przeprowadzonych w klasie, komentowania odpowiedzi ucznia. wbudowana automatyczne przypisanie oceny w zależności od wybranej skali ocen dla Testu

- definiowanie klasy wraz z ustawieniami lokalnymi oraz nazwami przedmiotu

- możliwość oceniania wyników testów w obrębie zdefiniowanej klasy

- zintegrowane zarządzanie testami w obrębie aplikacji nauczyciela:

definicja pytań: otwarte, wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, z lukami,

definicja zestawów testów na podstawie dostępnych pytań,

definicja skali ocen: opisowa, liczbowa itd.

możliwość udostępniania tworzonych pytań dla innych profili nauczycieli

import/export pytań, zestawów pytań i skali ocen do/z innych aplikacji nauczyciela

możliwość sterowania przepływem danych podczas przeprowadzania testów:

wstrzymanie testu, podgląd ucznia, postęp odpowiedzi u uczniów
Moduł lekcyjny, klasy:

- automatyczne wykrywanie uczniów w sieci,

- automatyczne dołączanie uprzednio zarejestrowanych uczniów do klasy,

- możliwość ręcznego dodania ucznia poprzez podanie parametrów sieciowych,

- widoki uczniów: lista uczniów wraz ze stanami logowania, Imieniem, Nazwiskiem, adresem IP, adresem mac, nazwą komputera, loginem ucznia w systemie OS

- widoki uczniów: widok ławek - odwzorowanie fizycznego ustawienia ławek w klasie

- widoki uczniów: dynamiczny podgląd ucznia lub wielu uczniów, dynamiczne

skalowanie ilości podglądanych ekranów

- repozytorium klasowe z danymi,

- repozytorium testów z możliwością podglądu szczegółów testu i pytań oraz wykonaniem testu poprawności działania tworzonego pytania.

- czat klasowy z możliwością rozmowy pomiędzy wybranymi uczniami, blokowanie czatu

dla uczniów

- repozytorium zdefiniowanych aplikacji

- repozytorium blokowanych aplikacji

- repozytorium blokowanych stron internetowych z możliwością blokady dostępu w

całości do Internetu

- blokowanie ekranu (ekran ciszy), myszki, klawiatury,

- prezentacja ekranu nauczyciela w trybie „full screen” i „window mode”

- wysyłanie wiadomości tekstowych do klasy lub wybranych uczniów

- zdalna kontrola komputera ucznia

- zdalne zamykanie komputerów ucznia

- zdalne uruchamianie komputerów ucznia (WakeONLAN)

- synchronizacja wyników testów pomiędzy nauczycielami, a aplikacją ucznia dająca

możliwość sprawdzenia przez ucznia popełnionych błędów.


Moduł ustawień/ technologia:

- ustawianie języka aplikacji niezależnie dla nauczyciela i ucznia

- dynamiczne dostosowanie parametrów przesyłania danych w trybie Prezentacji w zależności od wybranego typu sieci komputerowej

- definiowanie portów multicast2. Laptopy dla nauczycieli (2 szt.) wraz z oprogramowaniem: biurowym, do zarządzania, antywirusowym, myszką , klawiaturą i torbą.


UWAGA- W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: oznaczenie modelu,producenta i wersję oprogramowania


Oznaczenie modelu: ………………………………………………………

Producent …………………………………………………………………

Wersja oprogramowania…………………………………………………


L.p.

PARAMETRY WYMAGANE

SPEŁNIA

TAK/NIE

1

Procesor

Procesor spełniający w teście PassMark CPU Mark min 2900 punktów lub procesor o równoważnej lub większej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego
2

Płyta główna

Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, zintegrowany komponent graficzny zgodny z DirectX 10.0 z min.256MB Video RAM
3

Matryca

15,6” HD LED (1366 x 768pix); kontrast 500:1, jasnośc min. 220 Wireless antena wbudowana w obudowę matrycy,
4

Pamięć RAM

Min. 4GB (1x4GB) DDR3 1600MHz z możliwością rozbudowy do 8 GB;
5

Dysk twardy

Min. 500 GB, 5400 rpm. Wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań;
6

Karta graficzna

Zintegrowany komponent graficzny zgodny z DirectX 10.0 z min.256MB Video RAM, dopuszcza się układ korzystający z pamięci RAM, wyjscia D-SUB oraz Display Port, min Intel HD Graphics 4000
7

Express Card

1 x Express Card/34 lub 54
8

Napęd optyczny

DVD-RW wbudowany;
9

Karta sieciowa

Zintegrowana Gigabit Ethernet 10/100 Mbps;
10

Bezpieczeństwo

Security chip TPM
11

Karta dźwiękowa

Zintegrowana z płytą główną AC97, o parametrach porównywalnych z SoundBlaster, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki (stereo) min. 1,5Wat, dedykowane (zintegrowane) przyciski do podgłaśniania i ściszania oraz wyłączania (mute) dźwięku;
12

Wymagane zintegrowane złącza

Min. 4x USB ( w tym min 1x USB 3.0 i 1x powered), 1 x monitor (DB-15), mini Display Port, , 1 x sieć (RJ-45),
13

Dodatkowe zintegrowane interfejsy

Intel WiFi Link 1000 (BGN) wbudowany, zintegrowany z wbudowaną anteną; wbudowany przełącznik umożliwiający włączenie/wyłączenie WiFi
14

Wskaźnik

TouchPad – Multi touchz dwoma przyciskami i TrackPoint (wymagany)
15

Klawiatura

Klawiatura odporna na zalanie. Klawiatura odrębna jako oddzielny sprzęt dodatkowy
16

Bateria

6 cell Li-Ion zapewniająca pracę minimum przez 6,5 godziny
17

Zasilacz


Zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE,110-240V,
18

Czytnik kart pamięci

Zintegrowany czytnik kart min 4 w 1 obsługujący karty typów : MMC, SD, SDHC, SDXC
19

Dodatki do zestawu

Torba dopasowana do rozmiarów laptopa + myszka na USB
20

System operacyjny

Zainstalowany Windows 7 home Premium 64 bit lub rónoważny
21

Oprogramowanie dodatkowe i antywirusowe

Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu do internetu z poziomu w/w podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory. - Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. - Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez internet. - Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji;

Oprogramowanie antywirusowe:

Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.

Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2).

Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.

Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu w języku polskim.

Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.

Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu.

System ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania.

Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu.

Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.

Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń).

Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.

Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu.

Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu.

Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 min lub do ponownego uruchomienia komputera.

W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej użytkownik musi być poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji.

Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera.

Użytkownik ma mieć możliwość skonfigurowania programu tak aby automatycznie aplikacja włączała powiadomienia oraz zadania pomimo pracy w trybie pełnoekranowym po określonym przez użytkownika czasie.

Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, kontroli urządzeń, skanowania na żądanie i według harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.

Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu.

22

Pakiet biurowy

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej:

- edytor tekstów

- arkusz kalkulacyjny

- narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

- narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktów, pochodzących od różnych producentów, nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu


Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim.

Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.


23

Oprogramowanie do zarządzania klasą

Moduł logowania:

- tworzenie profili logowania dla Nauczyciela

- zabezpieczenie profilu hasłem

- szybkie logowanie z poziomu panelu logowania do klasy celem rozpoczęcia zajęć

- domyślne logowanie do centrum zarządzania aplikacji nauczyciela

- możliwość zmiany języka interfejsu aplikacji nauczyciela w momencie logowania do SystemuModuł centrum zarządzania nauczyciela:

- praca offline: poza aktywną lekcję

- słownik nauczanych przedmiotów

- konfiguracja ustawień globalnych (nauczyciela) dla wszystkich klas wykorzystywanych przy rozpoczynaniu zajęć z przedmiotu:

możliwość definiowania zestawów aplikacji

możliwość definiowania zestawu zabronionych aplikacji

możliwość definiowania blokad internetowych: cały internet, wybrane strony

- konfiguracja ustawień lokalnych dla danej klasy wykorzystywanych przy rozpoczynaniu zajęć z przedmiotu

możliwość definiowania zestawów aplikacji

możliwość definiowania zestawu zabronionych aplikacji

możliwość definiowania blokad internetowych: cały internet, wybrane strony

możliwość definiowania plików dla repozytorium plików wykorzystywanym podczas zajęć

możliwość oceniania testów przeprowadzonych w klasie, komentowania odpowiedzi ucznia. wbudowana automatyczne przypisanie oceny w zależności od wybranej skali ocen dla Testu

- definiowanie klasy wraz z ustawieniami lokalnymi oraz nazwami przedmiotu

- możliwość oceniania wyników testów w obrębie zdefiniowanej klasy

- zintegrowane zarządzanie testami w obrębie aplikacji nauczyciela:

definicja pytań: otwarte, wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, z lukami,

definicja zestawów testów na podstawie dostępnych pytań,

definicja skali ocen: opisowa, liczbowa itd.

możliwość udostępniania tworzonych pytań dla innych profili nauczycieli

import/export pytań, zestawów pytań i skali ocen do/z innych aplikacji nauczyciela

możliwość sterowania przepływem danych podczas przeprowadzania testów:

wstrzymanie testu, podgląd ucznia, postęp odpowiedzi u uczniów
Moduł lekcyjny, klasy:

- automatyczne wykrywanie uczniów w sieci,

- automatyczne dołączanie uprzednio zarejestrowanych uczniów do klasy,

- możliwość ręcznego dodania ucznia poprzez podanie parametrów sieciowych,

- widoki uczniów: lista uczniów wraz ze stanami logowania, Imieniem, Nazwiskiem, adresem IP, adresem mac, nazwą komputera, loginem ucznia w systemie OS

- widoki uczniów: widok ławek - odwzorowanie fizycznego ustawienia ławek w klasie

- widoki uczniów: dynamiczny podgląd ucznia lub wielu uczniów, dynamiczne

skalowanie ilości podglądanych ekranów

- repozytorium klasowe z danymi,

- repozytorium testów z możliwością podglądu szczegółów testu i pytań oraz wykonaniem testu poprawności działania tworzonego pytania.

- czat klasowy z możliwością rozmowy pomiędzy wybranymi uczniami, blokowanie czatu

dla uczniów

- repozytorium zdefiniowanych aplikacji

- repozytorium blokowanych aplikacji

- repozytorium blokowanych stron internetowych z możliwością blokady dostępu w

całości do Internetu

- blokowanie ekranu (ekran ciszy), myszki, klawiatury,

- prezentacja ekranu nauczyciela w trybie „full screen” i „window mode”

- wysyłanie wiadomości tekstowych do klasy lub wybranych uczniów

- zdalna kontrola komputera ucznia

- zdalne zamykanie komputerów ucznia

- zdalne uruchamianie komputerów ucznia (WakeONLAN)

- synchronizacja wyników testów pomiędzy nauczycielami, a aplikacją ucznia dająca

możliwość sprawdzenia przez ucznia popełnionych błędów.


Moduł ustawień/ technologia:

- ustawianie języka aplikacji niezależnie dla nauczyciela i ucznia

- dynamiczne dostosowanie parametrów przesyłania danych w trybie Prezentacji w

zależności od wybranego typu sieci komputerowej- definiowanie portów multicast

3. Szafa mobilna (2 szt.)

UWAGA – W wykropkowane miejsca wykonawca musi wpisać oznaczenie modelu szafki i nazwe producenta

Oznaczenie modelu szafki na laptopy …………...………...…………………..

Producent………………………………………………………………………


L.p.

PARAMETRY WYMAGANE

SPEŁNIA

TAK/NIE

1

Szafka mobilna umożliwiająca przechowywanie min 10 urządzeń i ładowanie ich baterii.
2

Wewnątrz wózka zamontowana listwa zawierająca gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek laptopów. Dla zabezpieczenia przeciążeniowego i przeciwprzepięciowego jest stosowany sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3 minut), co skutkuje utrzymaniem się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania. Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych wózka jest świecąca dioda. Na prawym boku wózek posiada jeden wtyk przyłączeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przeciążeniowego. Do wózka jest dołączany przewód przyłączeniowy o długości min. 3 metrów.
3

Drzwi wózka zabezpieczone są przed dostępem osób niepowołanych zamkiem kluczowym.
4

Szafka posiadająca atesty i klasyfikacje zgodne z Rozp. MSWiA z 21.04.2006 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków dot. miejsc użyteczności publicznej.

4. Tablica interaktywna ( 1szt.)

UWAGA - W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: oznaczenie modelu,producenta i wersję oprogramowania


Oznaczenie modelu ……………………………………………………….

Producent …………………………………………………………………

Wersja oprogramowania…………………………………………………


L.p.

PARAMETRY WYMAGANE

SPEŁNIA

TAK/NIE

1

Format tablicy: 4:3
2

Komunikacja tablicy z komputerem: port USB
3

Przekątna obszaru aktywnego: min. 196 cm
4

Zasilanie tablicy: z sieci 230V/50Hz
5

Certyfikaty: CE i zgodność z Dyrektywą RoHS
6

Sposób obsługi: zarówno dotykowa, jak i za pomocą elektronicznego pisaka
7

Technologia pozycjonowania: dotykowa, pojemnościowa
8

Część aktywna tablicy (rejestrująca dotyk) stanowi integralny element konstrukcji. Nie dopuszcza się zastosowania wszelkiego rodzaju przystawek elektronicznych symulujących tablicę interaktywną.
9

Możliwość jednocześnie pracujących 3 osób przy tablicy.
10

Wbudowane Głośniki stereofoniczne
11

Zintegrowany w tablicy schowek na min. 4 pisaki
12

Pisak z możliwością wyboru koloru pisania, gumki oraz koloru zakreślacza z poziomu pisaka
13

Możliwość sterowania bezprzewodowo prezentacją, zmieniania slajdów, z poziomu pisaka.
14

Podstawa jezdna z regulacją wysokości i ramieniem na projektor umożliwiająca przemieszczanie zestawu.
15

Oprogramowanie: polska wersja językowa oprogramowania; sterowanie komputerem przy pomocy interaktywnej tablicy; rozpoznawanie pisma ręcznego i jego konwersja na tekst z polskimi znakami. Technologia OCR wykorzystana w oprogramowaniu sprawnie rozpoznaje pismo odręczne w języku polskim; wstawianie plików wykonanych w technologii Flash, plików graficznych, animacji i filmów z wewnętrznej bazy oprogramowania obsługującego tablicę; rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne; możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie; wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej; możliwość importowania plików o rozszerzeniu .iwb; obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów; zaimplementowany w oprogramowaniu tablicy moduł wymiarowania obiektów, tworzenia wykresów funkcji, symulacji pianina, suwmiarki, usuwania interpunkcji, usuwania i wstawiania wyrazów; współpraca z systemami operacyjnymi Microsoft Windows XP/VISTA/7
5. Projektor krótkoogniskowy (1 szt.)

UWAGA - W wykropkowane miejsca wykonawca musi wpisać oznaczenie modelu i nazwę producenta


Oznaczenie modelu ……………………………………………………………….

Producent ………………………………………………………………………….


L.p.

PARAMETRY WYMAGANE

SPEŁNIA

TAK/NIE


1

Typ projektora: 3x 1,6 cm p-Si LCD Panel with MLA
2

Rozdzielczość min.: 1024 x 768 pikseli
3

Jasność min.: 2600 Ansi Lumenów
4

Kontrast min.: 2000:1
5

Obiektyw: F=2.0
6

Odległość projekcji: 0,6 - 1,1m
7

Kąt projekcji: 37,3 - 38,6 stopnia
8

Współczynnik projekcji: 0,47:1
9

Czas życia lampy min.: 6000 h (tryb ECO)
10

Złącza wejścia wideo: HDMI, 2 x D-SUB, S-VIDEO, RCA
11

Złącza wyjścia wideo: D-SUB
12

USB: 2 x TYPE A, 1 x TYPE B
13

Kontrola z PC: RS232, 1 x D-SUB 9 pin (Male), 1 x RJ-45
14

Możliwość podłączenia opcjonalnego modułu Wi-Fi
15

Możliwość wyświetlania plików JPG bezpośrednio z pamięci flash
16

OSD w języku polskim
17

Korekcja koloru ściany
18

Głośnik min.:10W
29

Możliwość natychmiastowego wyłączenia projektora
20

Funkcja FREEZE
21

Funkcja wirtualnego pilota
22

Możliwość wysyłania kontentu przez sieć i USB z komputer
23

Dedykowany przez producenta projektora uchwyt naścienny


6. Głośniki (1 szt.)

UWAGA - W wykropkowane miejsca wykonawca musi wpisać oznaczenie modelu i nazwę producenta


Oznaczenie modelu ………………………………………………………….

Producent …………………………………………………………………….


L.p.

PARAMETRY WYMAGANE

SPEŁNIA

TAK/NIE


1

Moc głośnika: 12 W
2

Oporność: 4 Ω
3

Współczynnik zawartości harmonicznych/współczynnik zniekształcenia harmonicznego <1%
4

Częstotliwość: 75 Hz-20kHz
6

W zestawie: uchwyty montażowe, przewód zasilający min 1,8 m, min 5 m przewód głośnikowy.

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna