Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”Pobieranie 499.81 Kb.
Strona4/8
Data07.05.2016
Rozmiar499.81 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
  • Weryfikacja stanowisk gatunków bezkręgowców z „locus typicus” oraz wybranych endemitów wschodniokarpackich. Lista gatunków i stanowisk, które wymagać będą weryfikacji punktach zamieszczono poniżej:
Lp.

Nazwa gatunkowa

Liczba stanowisk/ liczebność

Miejsce występowania

Status gatunkuLumbricus polyphemus (Fitzinger, 1833)

1 stanowisko

Okolice Wetliny przy granicy Parku

Gatunek nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty Wschodnie,Bimastos parvus (Eisen, 1875)

1 stanowisko

Leśnictwo Suche Rzeki

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty Wschodnie,Octolasion transpadanum (Rosa, 1884)

2 stanowiska

Leśnictwo Tarnica

Gatunek nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty Wschodnie,
Allolobophora carpathica Cogneti, 1927.

7 stanowisk

Leśnictwo Ustrzyki Górne – Bereżki, Ustrzyki Górne, leśnictwo Tarnica,

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty Wschodnie,Allolobophora cernosovitoviana (Zicsi, 1967)

2 stanowiska

Leśnictwo Tarnica, leśnictwo Ustrzyki Górne

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty Wschodnie,Gammarus kischineffensis Schellenberg, 1946.

Liczny


Leśnictwa: Suche Rzeki, Caryńskie, Brzegi Górne, Górny San l

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski ,Niphargus leopoliensis Jaworowski, 1893.

Nieliczny


Połonina Wetlińska, Caryńska, leśnictwa: Moczarne, Ustrzyki Górne, Tarnica

Gatunek południowo-wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski,Karpathophyllon polinskii Jawłowski, 1931.

7 stanowisk

Leśnictwa: Suche Rzeki, Osada, Brzegi Górne / Caryńskie, Ustrzyki Górne

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty Wschodnie,Mastigophorophyllon serruletum apiculatum Jawłowski, 1935.

1 stanowisko

Leśnictwo Tarnica

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty Wschodnie,Polydesmus montanus montanus Daday, 1889.

4 stanowiska

Leśnictwa: Osada, Moczarne, okolice Wetliny przy granicy BdPN

Gatunek wschodniokarpacki, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty Wschodnie,Polydesmus polonicus Latzel, 1884.

9 stanowisk

Leśnictwa: Suche Rzeki, Osada, Moczarne, Brzegi Górne, Caryńskie, Ustrzyki Górne, okolice Wetliny przy granicy BdPN

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty Wschodnie,Leptophyllum transsilvanicum Verhoeff, 1899.

4 stanowiska

Leśnictwa: Caryńskie, Ustrzyki Górne, okolice Wetliny przy granicy BdPN

Gtunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty Wschodnie,Leptoiulus korongisius Attems, 1904.

3 stanowiska
Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty Wschodnie,Leptoiulus polonicus Jawłowski, 1931.

1 stanowisko

Leśnictwo Tarnica

Gatunek wschodniokarpacki, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty Wschodnie,Leptoiulus bakyonensis pruticus Jawłowski, 1931.

5 stanowisk

Połonina Caryńska, leśnictwa: Osada, Moczarne, Tarnica, okolice Wetliny przy granicy BdPN

Gatunek wschodniokarpacki, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieLithobius matici matici Prunesco, 1966.

1 stanowisko

Leśnictwo Moczarne

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieLithobius silvivagus Verhoeff, 1925.

7 stanowisk

Smerek, leśnictwa: Caryńskie, Brzegi Górne, Moczarne, Ustrzyki Górne, okolice Wetliny przy granicy BdPN

Gatunek wschodniokarpacki, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieEosentomon carpaticum Szept.

Średnio liczny

Pogranicze regla dolnego i olszyny nad pot. Terebowiec, 720 -750 m n.p.m.

Gatunek opisany z BdPN – locus typicus,Ceratophysella silvatica

1 stanowisko

Leśnictwo Moczarne

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny PolskiFreisea handschini Kseneman, 1938.

1 stanowisko

Leśnictwo Tarnica

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieOrchesella disjuncta Stach, 1960.

1 stanowisko

Leśnictwo Caryńskie

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieRhithrogena gorganica Klap.

Kilkanaście stanowisk

Wołosate, Tarnica, Ustrzyki Górne, Brzegi Górne, Caryńskie

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieRhithrogena wolosatkae Kłon.

Nieliczny

Potok Wołosatka z pobrzeżem, 750-780 m n.p.m.

Gatunek opisany z BdPN – locus typicus,Ecdyonurus [ ex gr. helveticus] sp. n. Kłon.

Nieliczny

Potok Zdegowy aż do źródeł 1000-1150 m n.p.m.

Gatunek opisany z BdPN – locus typicus,Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia

Rzadki
gat. „Nat. 2000”Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis

Rzadki
gat. „Nat. 2000”Isophya stysi Ćejchan, 1957.

1 stanowisko

Leśnictwo Górny San

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieMiramella ebeneri carpathica Cejch.

Średnio liczny

Polana szczytowa Rabiej Skały wraz z ekotonem 1100-1170 m n.p.m.

Gatunek opisany z BdPN – locus typicus,Boernerina depressa Bramstedt, 1940.

1 stanowisko

Leśnictwo Wołosate

Gatunek nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieTęcznik mniejszy Calosoma inquisitor L.

Bardzo rzadki

Ustrzyki Górne

Gatunek leśny,
Carabus convexus Fabr.

Bardzo rzadki

ekotony


Carabus coriaceus L.

Średnio liczny

Często spotykany na łąkach, polanach śródleśnych oraz w olsach


Carabus granulatus L.

Rzadki
Łąki , ekotonyCarabus intricatus L.

Bardzo rzadki

Gatunek występujący w buczynach

Gatunek leśnyCarabus irregularis Fabr.

Rzadki

Fagetum carpaticum i Alnetum incanae


Carabus nitens L.

Bardzo rzadki Zagrożony

sfagnofil


Biegacz Carabus obsoletus

Liczny

Gatunek mezoalpejski

Endemit karpackiCarabus scheidleri excellens Fabr.

Rzadki

Tereny nieleśne


Carabus ullrichi Germar, 1824

Bardzo rzadki

Carabus variolosus Fabr., 1787

Średnio liczny

Higrofil

gat. „Nat. 2000”Biegacz Zawadzkiego Carabus zawadzkii Krantz, 1854

Nieliczny

Gatunek mezoalpejski

Endemit karpacki

gat.„ Nat. 2000”

Nebria fuscipes Fuss, 1850.

11-13 stanowisk

Leśnictwa: Moczarne, Brzegi Górne, Ustrzyki Górne, Wołosate, Tarnica, Górny San

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodniePseudanophthalmus pilosellus poloninensis Hurka, 1794.

2 stanowiska

Tarnica, Wielka Rawka

Gatunek nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieDuvalius subterraneus (Miller, 1868)

2 stanowiska

Tarnica, Hnatowe Berdo

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski,Patrobus quadricollis Miller, 1868.

7 - 8 stanowisk

Leśnictwa: Moczarne, Caryńskie, Brzegi Górne, Tarnica, Górny San, okolice Wetliny przy granicy BdPN

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieDeltomerus carpathicus (Miller, 1868)

3 – 4 stanowiska

Leśnictwa: Moczarne, Tarnica

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodniePterostichus jurine (Panzer, 1803)

13 stanowisk

Połonina Wetlińska, Połonina Caryńska, Ustrzyki Górne, Szeroki Wierch, Tarnica, Krzemień, Halicz, Bukowe Berdo, Rozsypaniec, Górny San

Gatunek nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieDromius strigiceps Reitter, 1905.

6 stanowisk

Bukowe Berdo, Krzemień, Halicz, Tarnica, Rozsypaniec


Hydraena hungarica Rey, 1884.

1 stanowisko

Leśnictwo Brzegi Górne


Bryaxis weisei (Saulcy, 1875)

1 stanowisko

okolice Wetliny przy granicy BdPN

Gatunek wschodniokarpacki, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieStenus obscuripes Ganglbauer, 1896.

11 – 14 stanowisk

Smerek, Połonina Wetlińska, Wielka Rawka, Ustrzyki Górne, Szeroki Wierch, Tarnica, Krzemień, Halicz, Rozsypaniec

Gatunek wschodnio-południowokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieStenus phyllobates Penecke, 1901.

2 stanowiska

Leśnictwo Tarnica

Gatunek nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieStenus transsilvanicus Bernhauer, 1900.

2 stanowiska

Smerek, Tarnica

Gatunek wschodnio-południowokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieStenus vastus L. Benick, 1925.

5 – 6 stanowisk

Tarnica oraz leśnictwa: Brzegi Górne, Ustrzyki Górne,

Gatunek nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieXantolinus azuganus trellai Szuj.

Nieliczny

Półki i szczeliny skalne g. Krzemień, 1320-1330 m n.p.m.

Gatunek opisany z BdPN – locus typicus,
Othius transsilvanicus Ganglbauer, 1895.

9 stanowisk

Smerek, Połonina Caryńska, Wlk. Rawka, Ustrzyki Górne, Tarnica, Halicz, Rozsypaniec

Gatunek wschodnio-południowokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieOcypus biharicus (J. Muller, 1926)

7 stanowisk

Połonina Wetlińska, Połonina Caryńska, Wlk. Rawka, Mł. Rawka, Brzegi Górne, Szeroki Wierch, Tarnica

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieOcypus ormayi (Reitter, 1887)

2 stanowiska

Wlk. Rawka, masyw Tarnicy

Gatunek wschodniokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieQuedius haberfelneri Eppelsheim, 1891.

10 stanowisk

Smerek, Połonina Wetlińska, Połonina Caryńska, Wlk. Rawka, Szeroki Wierch, Tarnica, Krzemień, Bukowe Berdo, Halicz, Rozsypaniec,

Gatunek wschodniokarpacki, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieSipalia coronensis (Ganglbauer, 1896)

11 stanowisk

Smerek, Połonina Wetlińska, Wlk. Rawka, Brzegi Górne, leśnictwo Caryńskie, Ustrzyki Górne, Szeroki Wierch, Tarnica, Krzemień, Rozsypaniec

Gatunek wschodnio-południowokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieEvanystes infirmus (Weise, 1878)

10-12 stanowisk

Smerek, Połonina Wetlińska, Połonina Caryńska, Rabia Skała, Wlk. Rawka, Szeroki Wierch, Tarnica, Krzemień, Halicz, Rozsypaniec

Gatunek wschodnio-południowokarpacki, nowy dla fauny Polski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieLiogluta wuesthoffi (Benick, 1938)

8 stanowisk

Smerek, Połonina Wetlińska, Połonina Caryńska,

Gatunek wschodnio-południowokarpacki


Pobieranie 499.81 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna