SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 98.45 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar98.45 Kb.
JEDNOSTKA WOJSKOWA 3378
DRAWSKO POMORSKIE


ul. GŁÓWNA 1

78-513 OLESZNO


Załącznik nr 1do zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŁAZIENKOWYCH
DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 3378
DRAWSKO POMORSKIE


KOD CPV:
44410000 – 7 ARTYKUŁY ŁAZIENKOWE

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na dostawie artykułów łazienkowych
do magazynów Grup Zabezpieczenia JW 3378 Drawsko Pomorskie o parametrach w ilości :

LP

Przedmiot zamówienia

Jm

GZ Złocieniec

GZ (Drawsko Pom)

Oleszno

GZ Wałcz

GZ Mirosławiec

Razem

sztuk

1.

Dozownik mydła w płynie 0,5L; wizjer do kontroli poziomu mydła; kolor biały; materiał obudowy z tworzywa ABS, sposób uruchamiania: przycisk, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany;

szt.

100

30

50

20

200

2.

Pojemnik na ręczniki papierowe ZZ, wykonany z trwałego tworzywa ABS w kolorze białym, kompatybilny z uniwersalnymi ręcznikami papierowymi, zamknięcie na kluczyk, wizjer do kontroli ilości pozostałego wkładu;

szt.

10

0

40

20

70

3.

Automatyczna suszarka do rąk - wisząca, materiał obudowy: tworzywo ABS; kolor obudowy: biały; rodzaj montażu: naścienny, przykręcana; sposób uruchamiania: automatyczny – fotokomórka; odległość wymagana do uruchomienia: 50 - 200 mm.; poziom hałasu: 70 dB (odległość 2 m), średni czas suszenia: 40 sekund; długość przewodu sieciowego: 0,8 m.; wtyczka do prądu; moc znamionowa: 1200 W; napięcie zasilania: 220 - 240 V;

szt.

4

0

0

20

24

4.

Wieszak łazienkowy podwójny metalowy chrom - hak

szt.

200

0

10

60

270

5.

Uchwyt na papier WC z klapką – szary; wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego; mocowany do ściany za pomocą śrub;

szt.

100

30

70

20

220

6.

Kosz na odpady z pokrywą 25l - materiał obudowy: tworzywo sztuczne ABS; kolor szary, otwierany ręcznie - pokrywa wahadłowa, uchylna pokrywa – zdejmowana;

szt.

50

0

10

20

80

7.

Kosz na odpady z pokrywą 15l - materiał obudowy: tworzywo sztuczne ABS; kolor szary, otwierany ręcznie - pokrywa wahadłowa, uchylna pokrywa – zdejmowana;

szt.

10

0

10

20

40

8.

Mydelniczka łazienkowa - kolor szary; podstawka na mydło, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, mocowanie do ściany za pomocą śrub;

szt.

50

10

20

20

100

9.

Lustro z fazowanymi brzegami 40x60cm

szt.

10

0

10

20

40

10.

Lustro w drewnianej ramie, wym. 60cm x 120cm, kolor: wiśnia;

szt.

2

0

0

0

2

11.

Lustro w drewnianej ramie, wym. 60cm x 120cm, kolor: orzechowy brąz;

szt.

2

0

0

0

2

12.

Lustro łazienkowe okrągłe - w oprawie: rama polistyren, kolor biały wym.40cm x 40cm;

szt.

0

10

0

0

10

13.

Szczotka do WC w pojemniku stojącym - kolor szary, materiał: plastik;

szt.

150

50

60

20

280

14.

Półka łazienkowa pod lustro - kolor szary wym. 580x130mm; materiał: plastik;

szt.

20

0

10

20

50

15.

Miednica metalowa 50cm-16l, wykonana z blachy stalowej, emaliowana.

szt.

0

0

20

20

40

16.

Miednica plastikowa fi 360mm / 9l; okrągła;

szt.

20

0

120

0

140

17.

Stojak na czyściwo papierowe - wykonany z rur stalowych, zaopatrzony w niklowany nóż do odrywania czyściwa, stabilny i odporny na uszkodzenia,

szt.

20

10

10

20

60

18.

Mata łazienkowa pod prysznic - kwadrat, wymiar: nie mniejsze niż 52cm x 52cm, posiadająca przyssawki które zapewniają dobrą przyczepność do mokrych powierzchni,

szt.

200

100

20

20

340

19.

Zasłonka prysznicowa 180cm x 200cm, materiał PCV, zawieszki plastikowe, oczka do zawieszenia, wodoszczelna;

szt.

100

0

20

0

120
 1. INFORMACJE O MIEJSCU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i wyładunek artykułów łazienkowych odbywać się będzie u Zamawiającego w :

 1. Grupa Zabezpieczenia – Drawsko Pomorskie (Oleszno)

 2. Grupa Zabezpieczenia – Złocieniec

 3. Grupa Zabezpieczenia – Wałcz

 4. Grupa Zabezpieczenia – Mirosławiec

Lp.

Grupa Zabezpieczenia

Adres / telefon

Kierownik GZ lub Koordynator

Osoba upoważniona do odbioru dostawy

1

GZ Drawsko Pomorskie

ul. Główna 1 78-513 Oleszno tel. 261 474 031

tel. 261 474 042 / 512Marek

ADAMCZEWSKILech

OSZKIEL /

Andrzej BOCIAŃSKI


2

GZ Złocieniec

ul. Czwartaków 4 78-524 Złocieniec (Budowo) tel. 261 465 616

tel. 261 465 731Roman

PENTELSKI

Edmund NIEMCZYK


Jarosław SADOWSKI

3

GZ Wałcz

ul. Kościuszki 24 78-600 Wałcz tel. 261 472 958 tel. 261 472 949

Andrzej

MAĆKOWIAKEugeniusz WŁODARCZYK / Krzysztof CHMIELEWSKI

4

GZ Mirosławiec

Jednostka Wojskowa 3299

78 -650 Mirosławiec Górny tel. 261 525 611 tel. 261 525 612Michał

WRÓBLEWSKI

Wiesław

PERŁAKOWSKIAnna

BIEGAŃSKA /Leon WASIŁOWSKI
 1. Organizacja usługi

Najpóźniej na trzy dni robocze przed planowaną dostawą Wykonawca dostarczy do Grup Zabezpieczenia dane wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek. 1. Zabezpieczenie interesu osób trzecich

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w mieniu Zamawiającego spowodowane
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.


 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego wraz
  z rozładunkiem i wniesieniem do magazynu na własny koszt i ryzyko. Odbiór odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie określonym w umowie w godzinach od 8.00 – 14.00 w dni robocze z wyłączeniem sobót i niedziel.
 1. O dacie odbioru i dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 3 dni przed terminem dostawy.
 1. Przyjęcie dostawy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia dostawy, na którym złożą podpis Koordynator lub Kierownik Grupy Zabezpieczenia, przedstawiciel Wykonawcy oraz magazynier (załącznik nr 3).
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub odrzucenia jej części w przypadku gdy w trakcie oceny wizualnej zostanie stwierdzona zła jakość produktów albo widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów. 1. Ponadto towary będą opisane oraz dostarczone w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub uszkodzeń towaru, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, a w przypadku braków ilościowych do dostarczenia różnicy w ilości wynikającej z zamówienia
  w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 1. Dostarczony towar musi spełniać wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.
 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować będzie :

 1. koszt załadunku,

 2. koszt transportu,

 3. koszt rozładunku w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru towaru (załącznik nr 3). 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 30 dni od daty wpływu faktur (podział na każdą Grupę Zabezpieczenia) wraz z protokołem odbioru usługi do siedziby Zamawiającego.
 1. Faktury wraz z protokołami odbioru należy złożyć w Jednostce Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno (budynek nr 42 kancelaria 105) w terminie 14 dni od podpisania protokołu odbioru.
 1. SPOSÓB ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Odbiór zostanie dokonany poprzez sporządzenie protokołu odbioru wykonania dostawy zgodnie z Umową, potwierdzonego przez Koordynatora lub Kierownika danej Grupy Zabezpieczenia, Wykonawcę oraz magazyniera, który to będzie stanowił podstawę do zapłaty za wykonaną usługę.

 1. OSOBA DO KONTAKTU:

Renata ZAJĄC - tel. 261 474 132
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna