SzczegóŁowy rozkład materiałUPobieranie 373.07 Kb.
Strona1/4
Data03.05.2016
Rozmiar373.07 Kb.
  1   2   3   4
SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD MATERIAŁU
Klasa ................................................ Nauczyciel ........................................................................................................................

New Adventures Pre-Intermediate Nr dopuszczenia MEN: 111/3/2009

Rozdział / Podrozdział / Data / nr lekcji


(wypełnia nauczyciel)

Tematyka


Sytuacje dnia codziennego

Materiał gramatyczny

Słownictwo/


Wymowa /

Strategie samodzielnego uczenia się

Sprawności językowe

Materiały dodatkowe

Zadanie domowe

Standardy egzaminacyjne wg podstawy programowej z 2009 r.

1. STARTER UNIT
0.1 Vocabulary revision

 • powtórzenie

czas Simple Present (pytania)

 • podstawowe czasowniki:
  czynności codzienne


Wymowa

dyftongi WB, s.133Słuchanie

w celu sprawdzenia swoich odpowiedziMówienie

budowanie pytań; zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi (praca w parach wg modelu)Pisanie

krótki tekst na temat partnera, na podstawie udzielonych przez niego odpowiedziWB (Workbook):

 • s.3, ćw. 1-3

 • Word Bank Starter, s.110, Basic verbs
Temat: życie rodzinne i towarzyskie

0.2 Grammar revision
 • zaimki

 • przymiotniki dzierżawcze

 • czas Simple Present

 • przysłówki częstotliwości

Czytanie

w celu uzupełnienia luk w tekściePisanie

- odpowiadanie na pytania

- tworzenie pytań


WB:

 • s.4, ćw. 1-4

0.3 Grammar revision • najczęstsze błędy
 • czasowniki to be, to have got, can, do -

zdania pytające


 • rodzina, przyjaciele

 • zainteresowania, preferencje

Czytanie

w celu znalezienia błędów i poprawienia ichPisanie

- odpowiadanie na pytania

- tworzenie pytań


WB:

 • s.5, ćw. 5-9

0.4 Practical English

 • wyrażanie upodobań

 • kwestionariusz osobowyporównywanie odpowiedzi (me too, me neither, really? I do/ I don’t)Czytanie

w celu uzupełnienia dialogów podanymi zwrotami / słowamiSłuchanie w celu:

- sprawdzenia swoich odpowiedzi

- słuchanie i powtarzanie za wzorem (Phrase Bank)Czytanie i słuchanie

w celu wskazania poprawnej formyMówienie

zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na pytania osobiste z kwestionariusza
WB:

s.6, ćw. 3-4 • s.110, Phrases to learn

 • s. 111, Extra! Expressions with have and be
Temat: życie rodzinne i towarzyskie

Reagowanie językowe – dobieranieDodatkowe zadania utrwalające i sprawdzające

 • Teacher's Resource Book 3, STARTER UNIT

- Revision, str. 70

- Extension, str. 71

- test, Starter Unit

: images -> uploads -> weblog files
weblog files -> Zakład pedagogiki ogólnej I metodologii badań
weblog files -> Ćwiczenia + warsztat
weblog files -> WFz. D. Ips-05 Modele statystyczne w badaniach naukowych. Cz. Ogólny model liniowy – mgr Mariusz Trejtowicz warsztaty 30 godzin, 3 ects, semestr 1, sobota I niedziela wfz. D. Ips-05a
weblog files -> Procedura antyplagiatowa w instytucie pedagogiki uj
weblog files -> Zagadnienia do egzaminu magisterskiego ask
weblog files -> Rozkład materiału w układzie gramatycznym oraz propozycja planu wynikowego
weblog files -> Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku
weblog files -> Zaburzenia funkcjonowania społecznego
weblog files -> Program konferencji
weblog files -> Wymagania wstępne: Zaliczone kursy „Podstawy psychologii reklamy”


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna