Szczepionki nowej generacjiPobieranie 9.39 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.39 Kb.

Nazwa przedmiotu

Szczepionki nowej generacji

Rodzaj zajęć

Wykład (30 h)

Imię i nazwisko prowadzącego

dr inż. Marta WanarskaProgram zajęć

 1. Wprowadzenie (omówienie treści przedmiotu, podanie literatury, podanie warunków zaliczenia przedmiotu i godzin konsultacji). Szczepionka przeciwko ospie prawdziwej – pierwsza szczepionka wynaleziona przez człowieka.

 2. Zjawiska odpornościowe indukowane drogą szczepień.

 3. Definicja szczepionki; elementy składowe szczepionek; postać i trwałość szczepionek; sposoby wprowadzania szczepionek do organizmu; metody badania skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek.

 4. Szczepionki zawierające żywe drobnoustroje.

 5. Szczepionki zawierające zabite drobnoustroje.

 6. Szczepionki zawierające produkty metabolizmu komórek bakteryjnych.

 7. Szczepionki podjednostkowe (szczepionki zawierające wyizolowane polisacharydy otoczek bakteryjnych; szczepionki zawierające wyizolowane antygeny białkowe; szczepionki zawierające rekombinantowe antygeny białkowe).

 8. DNA szczepionki i szczepionki wektorowe.

 9. Syntetyczne peptydy jako antygeny szczepionkowe.

 10. Adhezyny bakteryjne i chimeryczne fimbrie jako antygeny szczepionkowe.

 11. Szczepionki przeciw chorobom wywoływanym przez pierwotniaki.

 12. Szczepionki przeciwko nowotworom.

 13. Szczepionki przeciwko HIV/AIDS.

 14. Immunoterapia alergenowa.


Literatura

 1. W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk, A. Zieliński, Wakcynologia, α-medica press, Bielsko-Biała 2005.

 2. J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, Immunologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

 3. L. Collier, J. Oxford, Wirusologia - podręcznik dla studentów medycyny, stomatologii i mikrobiologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.


Warunki zaliczenia zajęć

Dwa pisemne sprawdziany w trakcie semestru.

Próg zaliczeniowy: 60% sumy punktów z dwóch sprawdzianów.

Skala ocenod 60%

3,0

od 68%

3,5

od 76%

4,0

od 84%

4,5

od 92%

5,0

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna