Szkoła Podstawowa Nr 47 Ul. Januszowicka 35-37 WrocławPobieranie 45.26 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar45.26 Kb.


Generali T.U. S.A.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel. (+48 71) 345 05 50

fax (+48 71) 341 99 04
Szkoła Podstawowa Nr 47

Ul. Januszowicka 35-37

Wrocław

Szanowni Państwo,


W imieniu Generali Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. mamy zaszczyt przekazać na Państwa ręce ofertę ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów, nauczycieli oraz personelu administracyjno – gospodarczego. Oferta została przygotowana ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki, potrzeb i oczekiwań środowiska oświatowego.

Z uwagi na fakt, iż nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się każdemu i wszędzie, konstruując naszą ofertę na rok szkolny 2014 / 2015 dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze ubezpieczenie zapewniało Państwu maksymalizację korzyści, oferując: • kompleksową i pełną ochronę ubezpieczeniową następstw nieszczęśliwych wypadków – 24 godziny na dobę, na całym świecie, zarówno w trakcie zajęć szkolnych, wakacji, jak i w życiu codziennym;

 • dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela;

 • uproszczony system likwidacji szkód – gwarantujący minimum formalności i szybką wypłatę odszkodowań;

 • możliwość uzyskania wsparcia finansowego na potrzeby placówki oświatowej – dzięki możliwości przekazywania przez Generali w formie darowizny na rzecz szkoły części składki zainkasowanej, z przeznaczeniem na cele naukowe, oświatowe, kulturalne lub kultury fizycznej i sportu.

Pragniemy zapewnić, iż wybierając Generali TU S.A. (należące do międzynarodowego koncernu Generali Group) zyskują Państwo doświadczonego i solidnego partnera – mogącego się poszczycić ponad 170-letnią tradycją, ugruntowaną pozycją na rynku ubezpieczeniowym (Generali Group plasuje w gronie sześciu największych ubezpieczycieli świata) oraz zaufaniem milionów klientów na całym świecie.

Polskie korzenie naszego towarzystwa sięgają 1837 roku – kiedy to utworzone zostało pierwsze przedstawicielstwo, od tego momentu Generali towarzyszyło Polakom nieprzerwanie aż do wybuchu


II Wojny Światowej. Na polski rynek powróciliśmy po wieloletniej przerwie w 1999 roku i na przestrzeni ostatnich lat umacniamy naszą pozycję rynkową. Możemy poszczycić się tym, iż dotychczas z usług Generali skorzystało ponad milion Polaków.
Liczymy, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Z poważaniem,


Artur Olech

Prezes Zarządu

Generali TU S.A.


Adam Malinowski

Dyrektor DepartamentuIndywidualnych Ubezpieczeń Osobowych

Oferta na rok szkolny 2014 / 2015

I. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów i pracowników placówek oświatowo - wychowawczych „Lew Uczeń”

Ubezpieczający:

Placówka oświatowo – wychowawcza (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoła zawodowa)

Ubezpieczony:

Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracyjno – gospodarczy placówki oświatowo – wychowawczej.

Przedmiot ubezpieczenia:

Następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Generali

Zakres ubezpieczenia

Podstawowym zakresem ubezpieczenia objęte są:


 • śmierć Ubezpieczonego + koszty pogrzebu;

 • śmierć na terenie placówki w wyniku NW (dodatkowo);

 • trwałe inwalidztwo całkowite;

 • trwałe inwalidztwo częściowe;

 • złamania;

 • poparzenia;

 • odmrożenia;

 • dzienne świadczenie szpitalne NNW;

 • dzienne świadczenie szpitalne zatrucie pokarmowe;

 • Dzienne świadczenie z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej;

 • uraz narządów ruchu;

 • uraz narządów wewnętrznych;

 • wstrząśnienie mózgu;

 • zawał serca lub udar mózgu;

 • rany cięte i szarpane ( w tym ukąszenie przez owady);

 • zakup wózka inwalidzkiego;

 • śmierć przedstawiciela ustawowego w wyniku NW;

 • Zwrot kosztów nabycia protez, aparatów ortopedycznych i środków pomocniczych;

 • koszty pogrzebu ubezpieczonego.

 • zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP
Suma ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia ustala się odrębnie na każde z podanych powyżej zdarzeń ubezpieczeniowych. Suma ubezpieczenia określona na dane ryzyko w wybranym przez Ubezpieczającego wariancie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Generali.

Miejsce ubezpieczenia:

Generali obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na całym świecie

Okres ubezpieczenia:

1 września 2014 – 1 września 2015 (godzina 00:00)

Płatność składki:

Jednorazowa w terminie do 15 października 2014 roku.

Za osoby, które przystępują do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy składka jest płatna w terminie do dziesiątego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osoby te zostały zgłoszone do ubezpieczenia.Likwidacja szkód

Zgłaszanie szkód odbywa się na poziomie oddziałów Generali.

Świadczenia wypłacane są wg uproszczonej procedury likwidacyjnej bez konieczności organizowania komisji lekarskich.Podstawę do wypłaty świadczenia stanowi poprawnie wypełniony druk zgłoszenia roszczenia oraz wymagana w OWU przy danym zdarzeniu dokumentacja medyczna.Zakres ochrony

Suma Ubezpieczenia
Wariant B

Śmierć w wyniku NNW + koszty pogrzebu

12.000 zł

Trwałe Inwalidztwo

10.000 zł

Śmierć na terenie placówki w wyniku NNW

5.000 zł

Złamania

3.000 zł

Oparzenia

1.500 zł

Odmrożenia

1.500 zł

Dzienne świadczenie szpitalne

30 zł /dzień

Dzienne świadczenie szpitalne-zatrucia pokarmowe

25 zł /dzień

Dzienne świadczenie z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej

25 zł /dzień

Niezdolność do nauki lub pracy

150 zł

Urazy narządów ruchu

1.500 zł

Urazy narządów wewnętrznych

1.500 zł

Wstrząśnienie mózgu

1000 zł

Zawał serca lub udar mózgu

2.500 zł

Rany cięte, szarpane

150 zł

Ukąszenie przez owada

150 zł

Świadczenie na wypadek śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku NW

4.000 zł

Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu protez, aparatów ortopedycznych i środków pomocniczych.

5.000 zł

Wypożyczenie lub zakup wózka inwalidzkiego

5.000 zł

Zwrot kosztów leczenia NNW na terenie RP

2.000 zł

Świadczenie na wypadek zdiagnozowania

u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego-

Składka

50 zł


Bezpłatnie ubezpieczonych 10% osóbOC nauczycieli gratis (S.U. 5 000 zł na osobę)Dodatkowo oferujemy Państwu 20% zniżki na ubezpieczenie majątku placówki oraz 20% zniżek na prywatne ubezpieczenia nauczycieli oraz rodziców (np. domów lub mieszkań).
Zapewniamy kompleksową, całoroczną obsługę, łącznie z odbieraniem dokumentacji z placówki.

Dla Państwa wygody, jak również w celu przyśpieszenia procesu rozpatrywania roszczeń, druki zgłoszenia szkody można przesyłać drogą elektroniczną na adres

e-mail: szkody.zgloszenia@wp.pl
Kontakt :

Roman Gołek

Generali T.U. S.A. Oddział Dolnośląski

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel. kom. 0 692 479 528

e-mail: roman.golek@sprzedazgenerali.pl


Z poważaniem:
Roman Gołek

Pobieranie 45.26 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna