Szkolenie „komunikacja wspomagająca I alternatywna (aac) – I i II stopień” Cel szkoleniaPobieranie 24.41 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar24.41 Kb.

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ I UBEZPIECZEŃ

DARIUSZ WYSZYŃSKI

14-100 OSTRÓDA, UL. GRUNWALDZKA 25/21; TEL. 504 039 756; E-MAIL: CENTRUM.SZKOLEN@DWYSZYNSKI.MAZURY.PLSZKOLENIE
KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA (AAC) – I i II stopień”
Cel szkolenia:

Przedstawienie współczesnych modeli pracy nad kompetencjami komunikacyjnymi u pacjentów z autyzmem, afazją, wieloraką niepełnosprawnością. Oprócz tego zapoznanie z przyczynami trudności pacjentów w relacjach z otoczeniem i metodami ich diagnozowania. Nauczenie używania technik wspierania kompetencji komunikacyjnych i współpracy z rodzicami dziecka, jako niezbędnego czynnika (warunku) powodzenia interwencji AAC (Augmentative and Alternative Communication).


Prowadzący szkolenie:

Monika Broszkiewicz jest wykładowcą w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie również prowadzi warsztaty z komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) i współpracuje z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową Jest magistrem socjologii, terapeutą pedagogicznym, koordynatorem zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” w Katowicach, w którym prowadzi terapię AAC wobec dzieci niemówiących, z opóźnionym rozwojem mowy, afatycznych i dzieci ze spektrum całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm i pokrewne zaburzenia rozwoju). Ukończyła cykl warsztatów Stowarzyszenia Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie, które obejmowały strategie współpracy z rodzicami dziecka niemówiącego w procesie rozwijania umiejętności komunikacyjnych oraz wdrażanie strategii komunikacji alternatywnej i wspomagającej w codzienne życie dziecka. Jest prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Retta. To autorka poradnika dla rodziców: „Jak rozmawiać z Milczącym Aniołem”. Prywatnie - mama siedmioletniej Karolinki, użytkowniczki AAC.Forma szkolenia:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, dramami, wsparty drukowanymi materiałami szkoleniowymi i filmami video z terapii AAC oraz dyskusja nad pytaniami zadawanymi przez uczestników. Warsztaty - nauczanie uczestników konstruowania pomocy do komunikacji dla użytkowników AAC .


Szkolenie kierowane jest do:

 • psychologów,

 • pedagogów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów

 • logopedów,

 • fizjoterapeutów,

 • lekarzy,

 • terapeutów wczesnego wspomagania,

 • rodziców.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.


Program szkolenia:

 1. Rodzaje zaburzeń komunikacji. Przegląd – filmy z terapii.

 2. Diagnoza zaburzeń komunikacji.

 3. Strategie postępowania terapeutycznego: etap przedsymboliczny w procesie rozwoju umiejętności komunikacyjnych.

 4. Strategie postępowania terapeutycznego: etap symboliczny w procesie rozwoju. umiejętności komunikacyjnych.

 5. Techniki behawioralne w AAC.

 6. Strategie komunikacyjne użytkowników AAC.

 7. Systemy znaków i symboli stosowane w AAC.

 8. Dobór systemu a profil użytkownika AAC.

 9. Techniki wprowadzania symboli.

 10. Praca z rodzicem użytkownika AAC .

 11. System wsparcia środowiskowego.

 12. Terapia indywidualna a terapia grupowa w AAC – aspekty i różnice.

 13. Rola zabawy w komunikacji.

 14. Komunikator jako proteza mowy. Potrzeba niezależności.

 15. Dostęp do komputera dla ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną.

Czas trwania szkolenia:

I dzień - od 9.00 do 18.00 (9 x 45 minut)

II dzień – od 9.00 do 16.00 (7 x 45 minut)

Miejsce i termin szkolenia:

Podawane w oddzielnej wiadomości mailowej, bądź uzgodnione z zorganizowaną grupą potencjalnych uczestnikówLiczba uczestników:

minimum – 15, maksimum - 30


Cena szkolenia obniżona:

400 zł + 23% VAT

Cena wyniesie 400 zł w przypadku spełnienia warunków zwolnienia z VAT, określonych w paragrafie 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług:

"§ 13. 1. Zwalnia się od podatku:


20) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;"

Organizator szkolenia:

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ i UBEZPIECZEŃ Dariusz Wyszyński; 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 25/21, NIP 741-100-40-49,

tel: +48 504 039 756,

e-mail: centrum.szkolen@dwyszynski.mazury.pl
Podmioty współpracujące: Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec, RUTIM Radosław Rutkowski Fizjoterapeuta.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na podany niżej adres mailowy przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego dołączonego do tego dokumentu.
Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora:

mBank: 62 1140 2004 0000 3002 5366 2007

w terminie podanym w wiadomości mailowej lub gotówką bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu.
W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje drukowane materiały szkoleniowe.

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).

Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika.

Dariusz Wyszyński

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIENAZWA SZKOLENIA

TERMIN, MIEJSCEKOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA (AAC) – I i II stopień

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES DO KORESPONDENCJI

TEL. KONTAKTOWY

E-MAIL

ZAWÓD WYKONYWANY

MIEJSCE PRACY


SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY – jeżeli jest wymagana.

INNE INFORMACJE, DOŚWIADCZENIE W PRACY Z OSOBAMI, KTÓRYCH DOTYCZY SZKOLENIE
CZYTELNY PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ NA SZKOLENIE
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od organi- zatora innych ofert szkoleń – proszę wpisać tak lub nie i ZŁOZYĆ PODPIS.
Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wpłaty na konto: mBank 62 1140 2004 0000 3002 5366 2007

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ I UBEZPIECZEŃ Dariusz Wyszyński w treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia i jego termin.

Przesyłając maila proszę w temacie podać nazwę szkolenia i jego termin.


Pobieranie 24.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna