Szkolenie „telepraca rozwiązania na dziś I jutro” Michał Ciałoń, infofirma pl Program szkoleniaPobieranie 100.31 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar100.31 Kb.
Szkolenie

TELEPRACA - rozwiązania na dziś i jutro”Michał Ciałoń, infoFIRMA.pl


Program szkolenia:


 1. Wprowadzenie

 2. Podstawowe informacje o telepracy

 3. Uzupełniające możliwości – chałupnictwo, MLM

 4. Przegląd stron WWW związanych z telepracą

 5. Oferty telepracy

 6. Studium przypadków

 7. Jak zostać telepracownikiem?

 8. Możliwości zwiększenia szansy dla telepracy


WprowadzeniePytania:


   1. moja najsilniejsza strona

   2. co lubię robić obecnie

   3. co chciałbym robić w wolnym czasie

   4. co chciałbym robić zawodowo


TELEpraca – praca wykonywana poza tradycyjną siedzibą firmy z wykorzystaniem Internetu do przekazywania wyników pracy


Szersza definicja:

Każda praca wykonywana poza siedzibą firmy.
Dzięki temu obejmuje m.in.:

 1. chałupnictwo

 2. pracę przedstawicieli handlowych

 3. MLM

Rodzaje telepracy:

telepraca w domu:

pracownik wykonuje swoją pracę w domu lub mieszkaniu, wyposażonym w odpowiednie środki łączności
telepraca przemienna:

gdy część pracy wykonywana jest w domu, a część w siedzibie firmy. Możliwe jest szerokie spektrum – od pojedynczych dni przepracowanych w domu do okazjonalnych spotkań w siedzibie firmy
telepraca mobilna (nomadyczna)

pracownik nie ma głównego miejsca pracy, a swoje zadania wykonuje w podróży lub u odbiorców czy klientów
centra telepracy:

ośrodki wyposażone w urządzenia umożliwiające telepracę (tzw. wirtualne biura),
telepraca „zamorska”

praca jest rozrzucona po różnych krajach i kontynentach, co umożliwia np. 24-godzinną pracę nad projektem.

Profil telepracownika:

g Jest to częściej mężczyzna niż kobieta,

g Na ogół w środkowym okresie kariery zawodowej
(wiek 35-54 lata), mieszkający
w dużym mieście

g Pozostaje w związku małżeńskim (73 %),

g Pracuje na całym etacie (77 %),

g Jest to najczęściej osoba o wyższym wykształceniu,

g Nieco częściej jest to osoba wykonująca pracę podporządkowaną (52 %) niż pracująca

na własny rachunek (47 %), ponad dwukrotnie częściej specjalista niż inni pracownik,

g Co trzeci telepracownik reprezentuje:
bankowość, finanse lub usługi biznesowe,

g Osoby niepełnosprawne stanowią niecałe 10% telepracowników – dokładnie tyle samo co ogólnie

Czym zajmują się obecnie telepracownicy:
(% przedsiębiorstw deklarujących stosowanie telepracy);
g finansami - w 33 %

g grafiką komputerową - 28 %;

g księgowością - 25 %;

g usługami prawniczymi – 22 %;

g projektami techniczno-inżynierskimi - 18 %;

g systemami informatycznymi - 16 %;

g pracami edytorsko-redaktorskimi - 14 %;

g badaniami marketingowymi lub społecznymi - 11 %;

g przygotowaniem projektów architektonicznych - 9 %;

g usługami marketingowymi (copywriting) - 6 %;

g tłumaczeniami - 3 %;

g działaniami public relations - 1 %.Zawody:

g Profesjonaliści (wolnych zawodów) i menedżerowie:

g Architekci,

g Księgowi,

g Menedżerowie,

g Specjaliści od marketingu i public relations,

g Zarządzający personelem,

g Menedżerowie projektów,

g Przedstawiciele handlowi i sprzedawcy,

g Specjaliści z zakresu finansów,


g Personel pomocniczy:

g Pomoc księgowa,

g Tłumacze,

g Edytorzy,

g Badacze (researchers),

g Projektanci stron internetowych,

g Pracownicy biurowi:

g Pracujący przy wprowadzaniu danych,

g Sekretarki,

g Obsługujący klientów przez telefon.
g Pracownicy działający „w terenie”:

g Przedstawiciele handlowi,

g Ankieterzy,

g Inżynierowie,

g Inspektorzy,

g Agenci nieruchomości,

g Audytorzy,

g Dziennikarze,

g Brokerzy ubezpieczeniowi.

Branże telepracy:

g Konsulting;

g Przetwarzanie danych komputerowych;

g Programowanie komputerowe;

g Badania;

g Usługi finansowe/księgowość;

g Sprzedaż/marketing;

g Wolne zawody


(architekci, projektanci, księgowi, tłumacze, archiwiści, naukowcy, korektorzy tekstów, redaktorzy);

g Zarządzanie firmą;

g Zarządzanie zasobami ludzkimi;

g Usługi call centers.


Możliwości zatrudnienia jako telepracownik w domu:


 1. dobry specjalista z dowolnej dziedziny

 2. samodzielny księgowy

 3. webmaster, programista

 4. grafik komputerowy

 5. edytor – tworzenie, edycja, korekta publikacji

 6. wprowadzanie danych, przepisywanie tekstu

 7. prowadzenie callcenter (sprzedaż, ankiety, pomoc)

 8. przedstawiciel handlowy, reprezentant firmy

 9. szkolenia, kursy

 10. tłumaczenia – lekcje, strony www, teksty, telefonicznie


Chałupnictwo

Praca w domu, jeśli Internet nie pełni ważnej roli
Typowe prace chałupnicze:

 1. montaż (długopisy, zabawki)

 2. klejenie (kopert)

 3. praca z urządzeniami (napełnianie kardridży, regeneracja taśm, termodruk, wykonywanie stempli)

 4. adresowanie kopert

 5. rozsyłanie ulotek

 6. ozdobne rysunki na kopertach

 7. artystyczne: obrazki, rzeźby, rękodziełoMLM – praca w sieci
Zalety:

 1. łatwe rozpoczęcie, mały koszt rozpoczęcia działalności

 2. różne produkty – dostosowanie do pracownika

 3. uniwersalne – można wiedzę z jednego zastosować w drugim

 4. z dużymi możliwościami awansu – awans zależy tylko od osobistych osiągnięć a nie od układów w pracy

 5. skuteczny system szkoleń – nauczyciel na korzyści z sukcesów ucznia

 6. praca jak we własnej firmie – samodzielnie określenie godzin i intensywności pracyMLM
Wady:

 1. zła opinia społeczna – piramida

 2. praca jak we własnej firmie – wymaga samodzielności

 3. niskie dochody na początku

 4. konieczne inwestycje na początku,

 5. nauka o nowych towarach

 6. przeznaczone dla osób z talentem handlowymNajbardziej znane MLM


 1. AMWAY – jeden z pierwszych wielkich MLM, wykreował standardy i wielu milionerów, często traktowany prawie jako sekta

 2. MLM z kosmetykami, suplementami żywnościowymi, paramedycznymi, chemią gospodarczą – AVON, Oriflame, Tianshi, Alveo

 3. MLM z usługami telefonicznymi – ACN

 4. programy partnerskie – sprzedaż ebooków, usług internetowych


Piramidy finansowe:

 1. zakazane przez prawo

 2. nie oferują sensownego towaru, usługi

 3. wysokie koszty wejścia

Kwalifikacje dodatkowe telepracownika:

g Pewność siebie,

g Samodyscyplina,

g Świadomość swojej wartości,

g Umiejętność organizacji czasu pracy,

g Kreatywność,

g Zdolność samodzielnego myślenia,

g Samodzielność,

g Zorientowanie na cele, wyniki, rezultaty,

g Zdolność pracy bez nadzoru,

g Umiejętności komunikacyjne,

g Kwalifikacje informatyczne


Niepełnosprawność telepracownika:


 1. kradnie pieniądze klientów

 2. ma okresy euforii i depresji

 3. notorycznie nie dotrzymuje terminów i zobowiązań

 4. w znacznym stopniu niedowidzi

 5. porusza się na wózku inwalidzkim

 6. oszukuje przez wpisywanie lipnych godzin

 7. jest leniwy, bez inicjatywy

 8. pracuje dla konkurencji przekazując im sekrety firmy


Które z tych niepełnosprawności są absolutnie niedopuszczalne dla pracodawcy?

Telepraca dla niepełnosprawnych
Telepraca jest uznawana za szansę zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

Jej wykorzystaniem zainteresował się PFRON tworząc pilotażowy program „Telepraca”. Zrealizowano go w czterech województwach: lubelskim, pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

W 2003 r. zakończono I etap, poświęcony szkoleniom i składaniu wniosków o dotacje. Szkolenia ukończyło 379 osób, wpłynęły 143 wnioski o utworzenie 1040 stanowisk w: telemarketingu, finansach i księgowości, programowaniu, administrowaniu i tworzeniu stron www, tworzeniu baz danych.

W 2004 r., na drugim etapie programu, wnioski miały zostać zrealizowane, a program – oceniony. Obecnie telepraca jest jednym z dopuszczalnych typów projektów konkursowych na działania służące tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i większych możliwości ich zatrudniania w ramach Działania 1.4 SPO RZL Europejskiego Funduszu Społecznego.PFRON pokrywa też roczną naukę w szkołach pomaturalnych kończących się uzyskaniem tytułu technik – informatyk oraz technik – ekonomista, organizowaną przez firmę COMBIDATA Poland Sp. z o.o. Zapewniany jest dostęp do komputera, materiały szkoleniowe i podręczniki. Kurs obejmuje 800 godzin szkolenia na odległość i 100 godzin stacjonarnie w Lublinie, Wrocławiu i Sopocie.

Z myślą o niepełnosprawnych powstał portal Internet dla niepełnosprawnych (www.idn.org.pl), którego częścią jest giełda ogłoszeń telepracy.

Kto jest skłonny podjąć telepracę:

g Młodzież, ponieważ nie ma problemu z opanowaniem nowoczesnych technologii i posiada doświadczenie;

g Kobiety, ponieważ będąc telepracownikami łatwiej im godzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi;

g Osoby myślące o założeniu własnego biznesu, ponieważ potrafią samodzielnie zarządzać czasem pracy;

g Osoby dokształcające się

g Osoby niepełnosprawne, którym dojazd do pracy sprawi trudność

g Osoby osiedlone daleko od miast

g Specjaliści, dla których nie ma lokalnych miejsc pracyKorzyści ekonomiczne dla pracodawcy:

g Obniżenie kosztów utrzymania biura

g Wynagradzanie za efekt

g Łatwiejszy dostęp do produktów dla klientów

g Możliwość zatrudnienia pracowników z różnych regionów Polski, a nawet innych krajów,

g Niższe wskaźniki fluktuacji zatrudnienia i związane z nimi niższe koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników:

g Utrzymanie wykwalifikowanego personelu (zmiana pracownika do 150% rocznych dochodów pracownika)

Negatywne ekonomiczne telepracy w przedsiębiorstwie:

g Trudności w oszacowaniu rzeczywistych kosztów związanych z wdrożeniem telepracy, a następnie

kosztów koniecznych do ponoszenia w trakcie jej stosowania;

g Brak umiejętności oceny produktywności telepracowników. g Brak doświadczeń w zarządzaniu telepracownikami


Ustalenia dla telepracy:
g warunki pracy telepracownika powinny być takie same jak pracownika zatrudnionego w lokalu pracodawcy;

g pracodawca odpowiada za zapewnienie ochrony danych wykorzystywanych i przetwarzanych przez pracownika w związku z wykonywaną pracą;

g pracodawca powinien szanować prywatność pracownika;

g pracodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie, instalację i utrzymanie sprzętu niezbędnego do świadczenia telepracy oraz za dostarczanie odpowiedniej pomocy technicznej;

g pracodawca ponosi odpowiedzialność za ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracy telepracownika;

g telepracownik ma prawo do samodzielnego organizowania czasu pracy;

g pracownicy zatrudnieni w ten sposób powinni mieć taki sam dostęp do szkoleń oraz podlegać takiej samej ocenie, jak inni pracownicy zatrudnieni w siedzibie przedsiębiorstwa;

g telepracownicy mają takie same prawa zbiorowe jak reszta załogi.


Rodzaje umów w telepracy:
g Stosunki pracy: świadczone poza siedzibą, w ramach indywidualnego rozkładu czasu lub w systemie

zadaniowego czasu pracy (art. 129 oraz 140 k.p.)

g Umowa zlecenia

g Umowa o dzieło

g Umowa agencyjna

g Samozatrudnienie


Korzyści dla telepracownika:

Korzyści dla telepracownika

Elastyczność świadczonej pracy

Możliwość pracy w każdym miejscu i o każdej porze to jedna z największych korzyści dla pracowników, pozwala na podejmowanie wielu kontraktów jednocześnie. Lepsza możliwość planowania wypoczynku według własnych potrzeb.


Godzenie kariery, pracy i życia rodzinnego
Wyższa wydajność

Możliwe jest dostosowanie planu dnia do indywidualnego rytmu pracy. Wzrost wydajności jest powiązany z systemem motywacyjnym telepracowników.Utrzymania stanowiska pracy przy zmianie lokalizacji firmy
Lepsze warunki pracy

Lepsze dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb pracownika.Korzyści dla pracodawcy:
Niższe koszty funkcjonowania firmy

Ograniczenie kosztów korzystania z nieruchomości

Będąc „tradycyjnym” pracodawcą często płacisz za puste biurka. Jedno miejsce pracy może być wykorzystywane przez kilka osób w razie potrzeby.


Bardziej elastyczna struktura organizacyjna

Redukcja kosztów związanych z adaptacją pracowników i szkoleniami, możliwość

zatrudniania pracowników z regionów o niższym poziomie płac. Zmniejszenie

kosztów umeblowania i wyposażenia biurowego oraz kosztów zatrudnienia osób

sprzątających i ochrony. Oszczędność powierzchni biurowej, wyposażenia i zużycia

materiałów biurowych. Mniej nadgodzin. Niższe koszty dojazdów.


Mniej nieobecności

Telepracownicy wracają do pracy zaraz po tym jak uporali się z problemem, co zwykle zajmuje tylko kilka godzin.


Ograniczone zastosowanie zwolnień lekarskich

Zmniejszenie rotacji pracowników
Elastyczność

Telepraca pozwala na powiększenie personelu bez żadnych zmian w organizacji

biura.
Inne korzyści

Przestaje być istotny wygląd i wiek pracownika, a liczą się tylko umiejętności

i rezultaty.

Poprawa wizerunku firmy (postrzeganie jej jako nowoczesnej).

Możliwość wynagradzania za uzyskane efekty, a nie za czas pracy.

Zmniejszenie siły związków zawodowych.

Zwiększone zatrudnienie na część etatu.

Konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji, a tym samym jakości świadczonych usług

przez pracowników.

Koszty (wady) z punktu widzenia telepracownika:
Trudności z odseparowaniem „biura w domu”
i życia rodzinnego

U części „zdalnych” pracowników zaciera się różnica pomiędzy pracą i życiem rodzinnym.


Stres w rodzinie

Praca w domu wzmaga stres, zakłóca życie rodzinne.


Izolacja i poczucie samotności

Praca w biurze tradycyjnym dostarcza całego szeregu bodźców związanych

z interakcją z innymi pracownikami. Brak tradycyjnych rozmów przy

kawie u niektórych osób wywołuje niekorzystne reakcje psychiczne. Telepracownicy

mogą mieć poczucie pozostawienia ich samym sobie i braku

wsparcia.
Mniejsza możliwość awansu, stagnacja

Wielu z telepracowników zwracało uwagę na to, że będąc poza biurem

nie mogą wykazać się osiągnięciami, nie są zauważani.
Dezorganizacja w pracy

Brak rutyny i zaleceń może prowadzić do złej organizacji. Od telepracowników

wymaga się umiejętności organizacyjnych. Telepracownicy mają

mniejszy dostęp do szkoleń.


Dłuższy dzień pracy

Telepraca może prowadzić do wydłużenia dnia pracy bez wynagrodzenia.

Telepracobiorcy mogą mieć kłopoty z wzięciem wolnego dnia z obawy,

że plan pracy może się załamać.


Obawa przed samozatrudnieniem


Koszty (wady) dla przedsiębiorstwa.

Koszty (wady)

Sprzeciw kadry kierowniczej

Główną barierą w procesie wdrażanie telepracy nie jest technologia, lecz sprzeciw

menedżerów wobec proponowanych zmian.
Wysokie koszty początkowe

Przedsiębiorstwo musi zapewnić techniczne wsparcie, dodatkowe oprzyrządowanie,


Nadzór nad pracownikami

główne zastrzeżenie dotyczące telepracy polegało na braku zaufania do ludzi pracujących na odległość. To z kolei musiało skutkować wprowadzeniem dosyć uciążliwych dla pracowników form kontroli i nadzoru.


Bezpieczeństwo i poufność informacji

Przekaz informacji przez sieci informatyczne jest związany z możliwością ich utraty

lub przejęcia przez podmioty nieuprawnione. Na niebezpieczeństwo narażone

są również narzędzia pracy.


Trudności z odseparowaniem „biura w domu”
i życia rodzinnego

W tych przypadkach często nasilają się tendencje w kierunku pracoholizmu.


Izolacja i poczucie samotności

Praca w biurze tradycyjnym dostarcza całego szeregu bodźców związanych

z interakcją z innymi pracownikami. „Zdalny” pracownik może czuć się samotny,

co wynika z odizolowania go od zespołu.


Konieczność przedefiniowania wewnętrznych reguł przedsiębiorstwa

Największym problemem będzie prawdopodobnie

zmiana treści umów i zasad kontroli w zależności od rodzaju i zakresu telepracy.
Trudności w zarządzaniu zasobami ludzkimi firmy

Dotyczą zarządzania liniowego, monitorowania postępu oraz motywowaniapracowników, których rzadko się widuje.

Studium przypadków:
Tworzenie stron WWW dla firm

Miniszkolenia

Sprzedaż przez Callcenter

Marketing MLM

Gminne Centrum Informacji

Przyszłość telepracy w Polsce w najbliższych latach
Telepraca będzie miała coraz większe znaczenie, bo:


 1. Internet będzie bardziej dostępny

 2. wzrośnie znaczenie sektora usług

 3. coraz więcej usług można będzie wykonać zdalnie

 4. ludzie osiedlają się poza wielkimi miastami

 5. wielu specjalistów podejmie pracę zagranicą

Przegląd stron WWW o telepracy:
Zagraniczne:
www.elance.com – największy zagraniczny portal zawierający oferty telepracy
Polskie:
www.zlecenia.przez.net www.e-zlecenia.pl
polskie portale z ofertami telepracy

www.telepraca.memory.pl – polskie forum o telepracy
www.telepraca.efs.pl – strona programu informacyjnego o telepracy w Polsce

Druki pomocnicze:
Formularz kandydata

Ocena telepracownika (2 strony)

Biznesplan – opis

Biznesplan – formularz
Materiały kursowe


Serwisy WWW w infoFIRMA.pl:
www.praca.infofirma.pl – oferty pracy z okolic Bielska-Białej

www.infofirma.pl/telepraca

www.infofirma.pl/chalupnictwo

www.infofirma.pl/sprawni – serwis dla niepełnosprawnych

www.infofirma.pl/mlm

www.infofirma.pl/szkolenia

www.infofirma.pl/klubypracy

www.klub-biznesu.pl

www.gci.org.pl – gminne centra informacji

Pobieranie 100.31 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna