„szkolni kronikarze” międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu edukacyjnego eTwinning pod patronatem unii europejskiejPobieranie 6.59 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar6.59 Kb.
„SZKOLNI KRONIKARZE”
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO eTwinning POD PATRONATEM UNII EUROPEJSKIEJ


Cele projektu


 1. Poznanie systemów szkolnych partnerów projektu – wspólne poszukiwanie różnic oraz podobieństw.

 2. Obyczaje, tradycje, uroczystości szkolne – dokumentowanie przez uczniów szkolnego życia.

 3. Nabywanie umiejętności kluczowych, ważnych w dalszej edukacji uczniów.

 4. Wzbogacanie wiedzy, doskonalenie umiejętności językowych oraz wykorzystanie narzędzi ICT.

 5. Budowanie pozytywnej postawy ucznia – aktywnego i kreatywnego.

 6. Rozwijanie u uczniów umiejętności społecznych i międzykulturowych, również

w wymiarze europejskim.
Wiek uczniów: 13 – 16 lat
Liczebność grupy: 10 – 15 uczniów
Język projektu: język angielski
Czas realizacji projektu: wrzesień 2013r. – czerwiec 2014r.
Partnerzy:

 • College des Pins d’Alep, Toulon, Francja - opiekun Elisabeth Russin

 • ICS 1 di Carmagnola - Plesso Secondaria di I Grado „Primo Levi“, Carmagnola (TO) - opiekun Giovanna Genovino

 • Educational Complex „Byurakn“, Armenia - opiekun Lilit Gharibyan

 • Gimnazjum nr 11 im. A. Mickiewicza, Katowice, Polska - opiekunowie Elżbieta Badura, Magdalena Rychlik

 • KARAAĞAÇ SECONDARY SCHOOL, Uşak, Turcja – opiekun Nazife Karakus


Użycie ICT w projekcie: Microsoft Office, e-mail, TwinnSpace, komputery, drukarka, nośniki pamięci, projektor multimedialny, fotograficzny aparat cyfrowy, kamera.

Projekt zakłada realizację jednego zadania w danym miesiącu. Każdy z partnerów decyduje, które z wydarzeń szkolnych chce zaprezentować pozostałym uczestnikom projektu. Kryterium doboru może być działanie społeczności uczniowskiej związane z: charakterystyczną tradycją lub obrzędowością szkolną, wyjątkowością lub atrakcyjnością zdarzenia, uroczystością lokalną albo państwową wpisaną w funkcjonowanie szkoły, itp. Proponujemy, aby niektóre tematy były wspólne a tym samym porównywalne: • temat 1. „Poznajmy się. My i nasza szkoła”

 • temat 2. „Kiedy i jak spędzamy ferie oraz wakacje”

 • temat 3. „ Uroczystość rozpoczęcia/zakończenia roku szkolnego”


Głównym produktem projektu będzie multimedialna kronika zawierająca najlepsze, najciekawsze wydarzenia z naszych szkół.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna