Szkolny plan nauczania klasy I c Zawód: technik handlowiec 522305Pobieranie 87.55 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar87.55 Kb.
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA KLASY I c

Zawód: technik handlowiec 522305;

Podbudowa programowa: gimnazjum;

Kwalifikacje:

K1 Prowadzenie sprzedaży (A.18.)

K2 Prowadzenie działalności handlowej (A.22.)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne


Min. liczba godz. w cyklu

Klasa/rok szkolny

Klasa 1c

Klasa 2c

Klasa 3c

Klasa 4c

2016/2017


2017/2018


2018/20192019/2020

I

II

Przedmioty ogólnokształcące – zakres podstawowy

1.

Język polski

360

3

3

3

2

4

2.

Język angielski

450

2

2

2

2

4

3.

Język niemiecki

1

1

2

1

3

4.

Wiedza o kulturze

30

1

5.

Historia

60

2

6.

Wiedza o społeczeństwie

30

1

7.

Podstawy przedsiębiorczości

60

2

8.

Geografia

30

1

9.

Biologia

30

1

10.

Chemia

30

1

11.

Fizyka

30

1

12.

Matematyka

300

2

2

3

2

4

13.

Informatyka

30

1

14.

Wychowanie fizyczne

360

3

3

3

3

3

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

30

1

16.

Zajęcia z wychowawcą

120

1

1

1

1

1

Razem liczba godzin

24

12

14

11

19

Przedmioty ogólnokształcące: zakres rozszerzony, przedmioty uzupełniające

17.

Matematyka

180
2

3

1

5

18.

Język angielski

180

1

1

1

2

4

19.

Historia i społeczeństwo

1201

3

3

Razem liczba godzin

1

3

5

6

12

Kształcenie zawodowe teoretyczne

20.

Towar jako przedmiot handlu – A 18

735

2

2


21.

Organizacja i Technika sprzedaży – A 18

2

3

122.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1

23.

Obsługa klientów – A 18
2

224.

Marketing w działalności handlowej – A 22
2

1

3
25.

Ekonomiczne i prawne funkcjonowanie firmy226.

Język angielski w działalności handlowej2

2
Razem liczba godzin

5

9

8

5

0

Kształcenie zawodowe praktyczne

27.

Pracownia organizacji sprzedaży – A 18

735

2

1

128.

Pracownia sprzedaży – A 18

1

2

229.

Pracownia informatyczno-handlowa – A 22
2

2

5
30.

Symulacyjna firma handlowa – A 22
2

2

4
31,

Praktyka zawodowa
4


Razem liczba godzin

3

11

7

9

0

32.

Wychowanie do życia w rodzinie

Po 14 godzin w cyklu rocznym w klasie I-III
32.

Religia/etyka
2

2

2

2

2

Łączna, tygodniowa liczba godzin

35

37

36

33

33

Praktyka zawodowa ciągła w wymiarze 4 tygodni w klasie III (160 godz.)


Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (A.18.) odbywa się pod koniec II półrocza klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (A.22.) odbywa się pod koniec I półrocza klasy czwartej.


Pobieranie 87.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna