Szp et. 14. 04. 22. 08/2103 Złotów, dnia 22. 08. 2013r. Do wiadomości uczestników postępowania Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnychPobieranie 25.06 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.06 Kb.
SZP.ET.14.04.22.08/2103 Złotów, dnia 22.08.2013r.
Do wiadomości uczestników postępowania


Szpital Powiatowy im. A.Sokołowskiego w Złotowie informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych 17/ZP/2013.

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ODPOWIEDZI :

1. Dot. pakiet 1, poz. 6 i 8

Czy Zamawiający dopuści jako preparat równoważny preparat o nazwie handlowej Stabimed (producent BBraun), przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów zarówno sztywnych jak i giętkich; zawierający dwuaminę kokospropylenu, alkohole: C6-12 etoksylowane, 1 propanol i związki powierzchniowo czynne; nie zawierający: aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu; z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych; skuteczny w stężeniu 2% na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HCV, HBV , HIV, Vacciniavirus , Rota) w czasie 15 min, z możliwością rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno w czasie do 60 min; roztwór roboczy aktywny 14 dni; konfekcjonowany w opakowaniu 5000ml; wyrób medyczny klasy IIB?


Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody na dopuszczenie powyżej zaproponowanego preparatu.
2. Dot. pakiet 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści jako preparat równoważny preparat o nazwie handlowej Hexaquart Plus (producent BBraun), przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych; skład oparty o aminy czwartorzędowe,bez aldehydów, alkoholi, fenoli, chloru, substancji nadtlenowych i innych substancji lotnych; posiadający o bardzo dużą kompatybilnośc materiałową (także powierzchnie metalowe, powierzchnie pokryte linoleum oraz wykonane z tworzyw sztucznych np. pleksiglas) i użytkową; może być stosowany w sektorze żywnościowym; skuteczny na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy; konfekcjonowany w opakowaniu 5000ml; wyrób medyczny klasy IIB?


Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody na dopuszczenie powyżej zaproponowanego preparatu.
3. Dot. pakiet 1, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści jako preparat równoważny preparat o nazwie handlowej Meliseptol Foam Pure (producent BBraun), gotowy do użycia, bezzapacowy preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec) i w pionie żywieniowym; oparty o 1-propanol (do 17g) i czwartorzędowe związki amoniowe; bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Patasia grypa typu A), oraz w czasie do 5min na wirusy Polioma oraz Noro wirus); konfekcjonowany w opakowaniu 750ml z aplikatorem pianowym; wyrób medyczny klasy IIA?

Odpowiedź: zamawiajacy wyraża zgodę na dopuszczenie powyższego preparatu .
4. Dot. pakiet 1, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści jako preparat równoważny preparat o nazwie handlowej Meliseptol Rapid (producent BBraun), gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych; również w pionie żywieniowym, oddziałach noworodkowych; oparty o 1-propanol i QAV; niezawierający aldehydów i alkiloamin;

skuteczny na bakterie (MRSA), Tbc, grzyby, wirusy (HBV, HIV, HCV, Rota, Adeno, Vaccinia – 1minuta, polio - 10minut); konfekcjonowany w opakowaniu 1000ml + spryskiwacz; wyrób medyczny klasy IIA?

Odpowiedź: zamawiajacy wyraża zgodę na dopuszczenie powyższego preparatu .


5. Dot. pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako preparat równoważny preparat o nazwie handlowej Prontoderm Żel lekki (producent BBraun), gotowy do użycia, bezbarwny żel wodny przeznaczony do dekontaminacji, oczyszczania i nawilżani jamy nosowej; na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); konfekcjonowany w opakowaniach 30ml; wyrób medyczny klasy III?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody na dopuszczenie powyżej zaproponowanego preparatu.
6. Dot. pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako preparat równoważny preparat o nazwie handlowej Softa-Man ViscoRab (producent BBraun), preparat w postaci żelu przeznaczony do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej; zawierający w 100g 18g 1-propanol i 45g alkoholu etylowego oraz składniki pielęgnujące (gliceryna i bisabolol), nawilżające i regenerujące skórę; bez substancji zapachowych, barwników i pochodnych fenolowych; wspomagający gojenie się ran i pęknięć skóry; skuteczny w czasie 15s (dezynfekcja higieniczna) i 90s (dezynfekcja chirurgiczna); skuteczny na bakterie (w tym Tbc, MRSA), grzyby, wirusy (HIV, Rota, Herpes Simplex, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Adeno, Polio); konfekcjonowany w opakowaniu 500ml; produkt biobójczy?

Odpowiedź: zamawiajacy wyraża zgodę na dopuszczenie powyższego preparatu .
7. Dot. pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako preparat równoważny preparat o nazwie handlowej Softasept N bezbarwny (producent BBraun), gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne – co najmniej 80% alkoholi (etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza; o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml z atomizerem i 1000ml; produkt leczniczy?

Odpowiedź: zamawiajacy wyraża zgodę na dopuszczenie powyższego preparatu .
8. Dot. pakiet 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jako preparat równoważny preparat o nazwie handlowej Softasept N barwiony (producent BBraun), gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne – co najmniej 80% alkoholi (etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza; o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml z atomizerem i 1000ml; produkt leczniczy?

Odpowiedź: zamawiajacy wyraża zgodę na dopuszczenie powyższego preparatu .
9. Dot. pakiet 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jako preparat równoważny preparat o nazwie handlowej ProntOral (producent BBraun), gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej;na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml; wyrób medyczny klasy III?

Odpowiedź: zamawiajacy wyraża zgodę na dopuszczenie powyższego preparatu .
10. Dot. pakiet 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jako preparat równoważny preparat o nazwie handlowej Prontoderm roztwór (producent BBraun), gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała w tym włosów bez konieczności spłukiwania i zmywania; także do oczyszczania miejsc cewnikowania; usuwa nieprzyjemne zapachy; na bazie poliheksanidyny; skuteczny w czasie 30s na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); konfekcjonowany w opakowania 500ml; wyrób medyczny klasy III?

Odpowiedź: zamawiajacy wyraża zgodę na dopuszczenie powyższego preparatu .
11. Dot. pakiet 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jako preparat równoważny preparat o nazwie handlowej Braunol (producent BBraun), preparat do dezynfekcji raz, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu; konfekcjonowany w opakowaniach 250ml i 1000ml; produkt leczniczy?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody na dopuszczenie powyżej zaproponowanego preparatu.
12. Dot. pakiet 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści bezbarwny preparat do odkażania błon śluzowych, obszaru krocza bez zawartości jodu zawierający w 100g preparatu 2g alkoholu fenoksyetylowego?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody na dopuszczenie powyżej zaproponowanego preparatu.
13. Prosimy o wydzielenie pozycji 6 z pakietu nr 1 w celu umożliwienia startu w przetargu szerszemu gronu Oferentów .
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wydziela z pakietu I pozycji nr 6.
14. Czy zamawiajacy wymaga, aby preparat z pakietu nr 1 pozycja 6 miał potwierdzone spektrum wg. badań Fazy 2 Etapu 2 – en 14561, en 14562, en 14563 ORAZ Fazy 2 Etapu 1 – EN 14476 ? Obecnie właśnie te normy s traktowane przez Komitet Normalizacyjny jako wyznaczniki skuteczności sójczej preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi.
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wymaga by preparat miał potwierdzone spektrum Fazy 2 Etap 2.

15. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 9 ust.1.

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będą kary umowne z następujących tytułów oraz w następującej wysokości ;

a) Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości :

-0,2% wartości zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie ponad termin zagwarantowany umową jednak nie więcej niż 10% wartości zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru.

- 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstawienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.


Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.
16. Czy w związku z brzmieniem art. 144 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy :

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych Bąd lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.
17. Zamawiajacy informuje o omyłce pisarskiej : wzór umowy - Załącznik nr 3 par. 1 pkt. 2 jest „ na okres jednego roku” – powinno być na okres 24 miesięcy.


Strona z


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna