Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego PopiełuszkiPobieranie 66.84 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar66.84 Kb.Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa www.bielanski.med.pl
TRT R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą

Warszawa, dnia 31.12.2015 r.UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

PRODUKTÓW LECZNICZYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-129/2015)
Sz.B./ZP/26/ZP-129/ 2015
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania na dostawę produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-129/2015) poprzez podział PAKIETU 3. na poszczególne tj. 23 - pozycje stanowiące odrębne pakiety oraz zmianę brzmienia § 6 ust. 8 wzoru umowy.
W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco:
Zamówienie obejmuje 26 pakietów: PAKIET 1 - receptura, PAKIET 2 - żywienie dojelitowe, PAKIET 3 - Acidum acetylsalicylicum +calcium carbonicum + acidum citricum, PAKIET 4 - Acidum ursodeoxycholicum, PAKIET 5 - Ampicillinum, PAKIET 6 - Betamethasonum, PAKIET 7 - Bupivacainum + Epinephrinum, PAKIET 8 - Cefuroxime axetil, PAKIET 9 - Diclofenac, Misoprostol, PAKIET 10 - Epinephrinum, PAKIET 11 - Infliximab, PAKIET 12 - Metamizolum, PAKIET 13 - Metoprolol, PAKIET 14 - Metronidazolum, PAKIET 15 - Naloxonum, PAKIET 16 - Nebivololum, PAKIET 17 - Neostigminum, PAKIET 18 - Phenytoinum, PAKIET 19 - Propafenoni hydrochloridum, PAKIET 20 - Sevofluranum, PAKIET 21 - Simvastatinum 0,04 g, PAKIET 22 - Simvastatinum 0,02 g, PAKIET 23 - Torasemide, PAKIET 24 - Voriconazolum, PAKIET 25 - Ethanolum, chlorhexidinum digluconicum, PAKIET 26 - produkty lecznicze 2.

OPIS przedmiotu zamówienia dla „dawnego” PAKIETU 3:


Numer pakietu


Nazwa międzynarodowa 

Postać farmaceutyczna/

Dawka


J. m. 

Ilość

Kod CPV 

3

Acidum acetylsalicylicum +calcium carbonicum + acidum citricum


tabl. 0,3 gtabl.2 00033632100-04

Acidum ursodeoxycholicum


kaps. 0,25 g


kaps.

2 000

33612000-3

5


Ampicillinum


inj. im./iv. (proszek do przygotowania roztworu) 1.0 g


fiol.2 00033651100-96

Betamethasonum


roztwór do wstrzykiwań 0.004 g/ml, amp. 1 ml

amp.


2 700


33642200-4


7


Bupivacainum + Epinephrinum


inj. (roztwór) 0.005 g + 0.005 mg/ml, fiolki 20 ml


fiol.


585


33661100-2


8Cefuroxime axetilgranulat do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml,


but. 50 ml1533651100-99

Diclofenac, Misoprostol


tabl. 0,05 g + 0,2 g

tabl.

4 000

33632100-0

10

Epinephrinum


inj. (roztwór) 0.001 g/ml

amp.

3 500

33622100-7

11


Infliximab


proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg 1 fiolka, produkt leczniczy refundowany w programie lekowym

fiol.


35


33652300-8


12

Metamizolum

roztwór do wstrzykiwań 1 g/2 ml

amp.

4 000

33661200-3

13

Metoprolol

tabl. 0,05 g

tabl.

10 800

33622600-2

14

Metronidazolum

roztwór do wlewu 0,005g/ml 100 ml

100 ml

10 000

33651200-0

15

Naloxonum

inj. (roztwór) 0,0004 g/ml

amp.

600

33693000-4

16

Nebivololum

tabl. 0.005 g

tabl.

2 660

33622600-2

17

Neostigminum

inj. (roztwór) 0,0005 g/ml

amp.

6 000

33661700-8

18

Phenytoinum

inj. (roztwór) 0,25 g/5 ml

amp.

600

33661300-4

19

Propafenoni hydrochloridum

tabl. powl. 0,15 g

tabl.

2 700

33622000-6

20


Sevofluranum


płyn do anestezji wziewnej 250 ml wraz z parownikami 10. szt. do aparatu firmy DRÄGER oraz 2 szt. do aparatu firmy OHMEDA, butelka z płynem ma posiadać fabrycznie zamontowany, bez dodatkowych elementów łączących , szczelny system do bezpośredniego napełniania parownika

250 ml


170


33661100-2


21

Simvastatinum

tabl. 0,04 g

tabl.

1 400

33622000-6

22

Simvastatinum

tabl. 0,02 g

tabl.

5 600

33622000-6

23

Torasemide

tabl. 0.01 g

tabl.

3 240

33622300-9

24

Voriconazolum

tabl. powl. 0,2 g

tabl.

100

33651100-9

25


Ethanolum, chlorhexidinum digluconicum

20% roztwór diglukonianu chlorheksydyny w alkoholu etylowym 760 g/l


butelka 1000 ml


40


33600000-6


Dawny” PAKIET 4. (produkty lecznicze 2.) otrzymuje numer 26.


§ 6 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

  1. Zamawiający jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu) do swobodnego dokonywania zmian ilościowych produktów wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, w ramach danego pakietu, niepowodujących wzrostu wartości pakietu - dotyczy PAKIETÓW: 1, 2 oraz 26.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.


Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta BłaszczykSprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznychtel/fax 22 56-90-247


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna