Szpital powiatowy we wrześNI” spóŁka z o. O. 62-300 Września, ul. Słowackiego 2Pobieranie 15.92 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.92 Kb.

SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2


Września dnia 05.12.2008


Sz.P/PN+206/12/4/2008
………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków informujemy:

Pytania do Pakietu nr 1

1.Poz.25 – Czy Zamawiający zezwoli na wycenę kaps., ponieważ lek jest tylko w takiej postaci zarejestrowany?Pytania do Pakietu nr 2

2.Poz.13- Zakończona produkcja. Czy Zamawiający zezwoli na wykreślenie pozycji, czy też wycenić preparat wg ostatnio obowiązującej ceny z jednoczesnym zamieszczeniem informacji pod pakietem?

3.Poz. 15 – Proszę o doprecyzowanie o jaki żel chodzi typ A czy U?

4.Poz.35 – Proszę o doprecyzowanie: jaką ilość wykonawca ma wycenić?

5.Poz.44 – Czy Zamawiający zezwoli na wycenę preparatu w opakowaniu 150 ml w ilości 733,33 op?

6.Poz.102,103 – brak harmonizacji po 31-12-2008 r. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę wg ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem, czy też wykreślić z pakietu?

7.Poz.117 – Czy Zamawiający miał na myśli preparat 50 ml, czy też 100ml?

8.Poz.119,120,123,236– Zakończona produkcja. Czy Zamawiający zezwoli na wykreślenie pozycji, czy też wycenić preparat wg ostatnio obowiązującej ceny z jednoczesnym zamieszczeniem informacji pod pakietem?

9.Poz.146 – Czy Zamawiający zezwoli na wycenę kaps. dojelit.

10.Poz.274 – Czy Zamawiający zezwoli na wycenę op x 10 amp. w ilości 1op, gdyż tak jest zarejestrowany na terenie RP?

11.Poz.324 – Czy Zamawiający miał na myśli tabl. rozpuszczalne?

12Poz.327 – Czy Zamawiający zezwoli na wyceną dawki 391 K+ tabl.?

13.Poz.346 – Czy Zamawiający zezwoli na wycenę Lacidofil kaps.?

14.Poz. 347 – Brak rynkowy. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę preparatu: Wapno sodowane Medisorb 4,5kg w ilości 4op?

15.Poz.353 – Czy Zamawiający zezwoli na wycenę Benzinum 1l w ilości 41,79op?

16.Poz.355 – brak produkcji. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę dostępnej Chloramine B?

17.Poz.378 – Czy Zamawiający zezwoli na wycenę preparatu w opakowaniu 1l ilości 890 op?

18.Poz.424 – Lek na import docelowy. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę wg ostatniej ceny z jednoczesnym zamieszczeniem adnotacji pod pakietem?

19Poz.432 – Czy Zamawiający miał na myśli lek do wstrzyknięć domięśniowych i podskórnych?

20.Poz.447,449,450,452,453 – Proszę o doprecyzowanie wielkości opakowań, gdyż jednostką miary jest „Op”?

21.Poz. 423 – Czy Zamawiający zezwoli na wycenę preparatu Cutarplsat Standard 70 mm x 50 mm x 10 mm?

22.Proszę o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, itp.). Czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku, czy też zaokrąglić do pełnego opakowania?


Odpowiedzi :
Ad.1 Tak

Ad.2 Lek jest dostępny do wyczerpania zapasów w hurtowniach. Należy wycenić.

Ad.3 „U” ale jeżeli będą kłopoty na rynku z żelem „U” chcemy mieć możliwość zamówienia żelu „A”.

Ad.4 10 op.

Ad.5 Zamawiający zezwala na wycenę preparatu w opakowaniu 150 ml. Nie zezwala na ilość 733,33 – ponieważ wlewka jest na jednego pacjenta, ilość musi zostać taka jak w specyfikacji.

Ad.6 Zamawiający zezwola na wycenę wg ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.

Ad.7 Preparat 100ml.

Ad.8 Należy wycenić preparat wg ostatnio obowiązującej ceny z jednoczesnym zamieszczeniem informacji pod pakietem.

Ad. 9 Zamawiający zezwala.

Ad.10 Tak chodziło nam o jedno opakowanie.

Ad.11 Nie

Ad.12 Tak

Ad.13 Tak

Ad.14 Tak

Ad.15 tak

Ad.16 Tak

Ad.17 Tak

Ad.18 Tak

Ad.19 Jest to lek do wstrzyknięć domięśniowych i dożylnych

Ad.20 poz. 447 – 20 op x 5 amp., poz. 449 – 5 op x 20 tabl., 450 – 5 op. x 30, 452 – 20 op. x 30, 453 – 20 op. x 30

Ad. 21 Tak

Ad. 22 Do dwóch miejsc po przecinku.
„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, 62-300 Września

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 26.245.000

centrala: +48 61 436 07 40 sekretariat: +48 61 436 25 15 fax: +48 61 437 97 30www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna