Szpital specjalistyczny nr 1 ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom Tel.: (032) 39 63 200 Fax.: (032) 39 63 251Pobieranie 8.51 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar8.51 Kb.
SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom
Tel.: (032) 39 63 200 Fax.: (032) 39 63 251

NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907


Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl www.szpital1.bytom.pl
Szp.Specj.Nr1/DZP/100/2011 Bytom 07.10.2011r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa aspiracyjno – próżniowego systemu do pobierania krwi wykonanego z tworzywa sztucznego z mikrometodą” ZP/PN/16/2011 dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej przyznając jej 100pkt w kryterium cena:
Sarstedt Sp. z o.o.

ul. Warszawska 25,

Blizne Łaszczyńskiego

05-082 Stare Babice
Jedyna oferta złożona w nin. postępowaniu.

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Z postępowania nie odrzucona żadnej oferty.

Umowa zostanie podpisana: 13.10.2011rokuDo wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- a/a


Sporządziła:

Ewelina Tylec - Sojka

Pobieranie 8.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna