Szr redundantny hot standby szr redundantny hot – standbyPobieranie 37.7 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar37.7 Kb.


*** SZR REDUNDANTNY *** HOT - STANDBY *** SZR REDUNDANTNY *** HOT – STANDBY ***
UKŁAD SZR

HB
HOT-STANDBY

Profesjonalny układ automatyki zasilania zapewniający pewność zadziałania.
- Przełączanie systemów w czasie do 22 ms zapewnia nieprzerwaną pracę systemu.
- Całkowicie redundantna koncepcja dla CPU, zasilania i modułów I/O.
- Wymiana w czasie pracy kart funkcyjnych, rezerwowego CPU i płyty bazowej.


Układ „SZR HB HOT- STANDBYjest systemem redundantnym zapewniającym pewność i ciągłość zasilania obiektu.

System ten wyróżnia:
- samoczynne przełączenie źródeł zasilania (nawet w momencie wystąpienia błędu):

Zasilanie podstawowe ( T1 ) ↔ Zasilanie rezerwowe ( T2, lub Generator )

- redundancja CPU z redundantnym sterowaniem procesu;

- redundancja zasilania PLC, oraz zasilania modułów I/O;

- redundantne moduły I/O;

- praca HOT-STANDBY by Tracking cable,

- tryb Back-up / Separate / Debug mode
Opis działania

Układ SZR

( STANDARD )

Układ SZR

HB

HOT - STANDBY

1. Samoczynne przełączenie na zasilanie rezerwowe

+

+

2. Automatyczny powrót na zasilanie podstawowe

+

+

3. Tryb sterowania: AUTO / RĘKA

+

+

4. Awaryjne blokowanie działania sterownika PLC

+

+

5. Sterowanie pracą generatora

+

+

6. Bardzo szybkie procesory PLC 34 ns/inst.log.

-

+

7. Kontynuacja wykonywania programu w przypadku
pojawienia się błędu


-

+

8. Szybkie przełączanie z systemu kontrolnego na
system standby (czuwający) w zaledwie 22 ms


-

+

9. Tryby pracy:

- Back-up mode,

- Separate mode,

- Debug mode,


-

-

-


+

+

+

10. Zdalne przełączanie systemu w przypadku prac
serwisowych


-

+

11. Wymiana modułów I/O, oraz jednostki centralnej
w czasie pracy


-

+

12. Automatyczny download programu do jednostki
CPU po wymianie


-

+

12. Współpraca z aplikacjami SCADA

-/+

+

Zasada działania

- w trakcie normalnej pracy system A kontroluje proces (pracę obiektu). System B znajduje się w trybie Standby.
- w przypadku awarii następuje automatyczne przełączenia na System B, który przejmuje kontrolę nad procesem. Czas przełączenia z Control system na Standby system to zaledwie 22 ms.


Przełączenie systemów nie powoduje przerw w sterowaniu procesem, wszystkie stany oraz czasy przełączeń są wymieniane między sterownikami redundantnymi PLC
Wykonujemy wszystkie konfiguracje łączeń automatyki SZR (SZR HB HOT-STANDBY), oraz w zależności od potrzeb i wymagań redundancję na różnych poziomach.

Nasza mobilność i elastyczność w tej kwestii daje Wam ( naszym obecnym i przyszłym klientom ) możliwość optymalizacji swoich układów automatyki. Optymalizacja w aspekcie sposobu wykonania, jak również uzyskania najlepszej ceny.

Z racji wieloletniego doświadczenia w produkcji rozdzielnic elektrycznych oraz w tworzeniu układów automatyki oferujemy Państwu swoją pomoc w różnych aspektach przemysłu.
Kontakt bezpośredni:

Biuro Regionalne HABeR-Południe

Al. 3 Maja 9, lok. 212

30-062 Kraków

tel./fax: (012) 633-84-26Strona internetowa:

http://www.haberenergia.plSZR REDUNDANTNY HOT – STANDBY ------ SZR REDUNDANTNY HOT – STANDBY ------ SZR REDUNDANTNY HOT - STANDBY


*** SZR REDUNDANTNY *** HOT - STANDBY *** SZR REDUNDANTNY *** HOT – STANDBY ***
Pobieranie 37.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna