Sztuczna inteligencja i maszyny predykcyjne w finansach

Rozwój technologiczny pod względem maszyn obliczeniowych i sztucznej inteligencji nastąpił w ostatnim czasie zatrważająco szybko. Wymienione elementy informacji technologicznej przydały się w wielu branżach, biznesach, firmach, a zwłaszcza w ich finansach, budżetach, sprzedażach i inwestycjach. Maszyny predykcyjne są też dużo tańsze niż zatrudnianie pracowników ludzkich.

Maszyny pod względem obliczeniowym są znacznie szybsze i lepsze od człowieka. Jednak muszą posiadać do tego dobrze zrobione dane. Sprawozdania finansowe i obliczenia inwestycyjne mogą stać się działką sztucznej inteligencji. Warto pamiętać aby była ona nadzorowana przez znającego się na finansach człowieka.

Właściwie to biznes nie obejdzie się bez człowieka wykształconego pod kontem sprzedaży i handlowania. Wszystkie sztuczne inteligencje stworzone dla biznesu potrafią bardzo wiele: przewidywanie trendów, dostarczanie złożonych analiz, wykonywanie automatyzacji. Dodatkowo są dużo tańsze niż zatrudnianie ludzkich pracowników. Jedyne czego jeszcze nie potrafią w dziale finansowym to samodzielnie handlować.

Handel jest głównym czynnikiem dal którego istnieją firmy. Biznes bez sprzedaży nie miałby sensu. Dlatego pomimo ogromnego rozwoju technologicznego w XXI wieku, człowiek nadal jest niezbędny w biznesie.

Nie możliwe jest całkowite zastąpienie człowieka przez maszyny predykcyjne. Sztuczna inteligencja, która umiała by jak człowiek rozumieć i myśleć, a nawet wymyślać, nadal miałaby przed sobą pewne trudności, błędy, rzeczy które potrafi zrobić tylko człowiek. Sztuczna inteligencja może się rozwinąć tylko na taki poziom, na jaki ludzkość jej pozwoli.

Rozwój technologiczny nad sztuczną inteligencją jest związany również z uczeniem maszyn: na przykładach, rozpoznawania wspólnych wzorców, grupowania. Maszyny predykcyjne tak jak i człowiek muszą pamiętać, żeby móc wykorzystywać umiejętności i wiedzę w praktyce. Stosuje się w nich model LSTM model pamięci długoterminowej. Wszystko to skonfigurowane jest w sztucznej inteligencji z sieciami neuronowymi.

Technologie umożliwiają liczne ułatwienia w funkcjonowaniu i funkcjonowaniu wielu biznesów. Sztuczna inteligencja przejęła szereg działań i zachowań, które wcześniej wykonywał człowiek. Jednak to nadal człowiek jest odpowiedzialny za dostarczanie, do technologii, dobrze skomponowanych danych. Bez pełnych danych maszyna predykcyjna właściwie nie jest w stanie funkcjonować i przestaje być użyteczna biznesowo.

Dodaj komentarz
You May Also Like