Sztuka południowych Niderlandów, Gdańsk i RzeczpospolitaPobieranie 17.51 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.51 Kb.
Gdański Teatr Szekspirowski i Uniwersytet Gdański,

we współpracy zInstytutem Adama Mickiewicza

i

Fundacją Theatrum Gedanense,

uprzejmie zapraszają na konferencję pt.
Sztuka południowych Niderlandów, Gdańsk i Rzeczpospolita

sobota, 21 marca 2015 roku, Ratusz Staromiejski w Gdańsku


Spotkanie naukowe, które współorganizował i nad którym sprawuje pieczę prof. Jacek Tylicki, towarzyszy Tygodniowi Flamandzkiemu, wydarzeniu wspieranemu przez władze miast Gandawy i Mechelen.
Tematyka wystąpień koncentruje się przede wszystkim wokół ogólniejszych zagadnień sztuki południowych Niderlandów oraz jej powiązań z Gdańskiem, dawną Rzeczpospolitą i obszarami znajdującymi się obecnie na terytorium Polski. W spotkaniu uczestniczyć będzie szereg znanych badaczy z uniwersytetów i muzeów belgijskich oraz polskich. Poruszane zagadnienia obejmują, między innymi, promieniowanie kultury artystycznej Brugii w XV i na początku XVI wieku, kulturę wizualną szesnastowiecznej Antwerpii, oraz różne aspekty sztuki flamandzkiej XVII stulecia, w tym rzeźbę barokową. Przedmiotem rozważań będą także opinie występujące w polskiej historiografii sztuki na temat silnych wpływów niderlandzkich w kulturze nowożytnego Gdańska.
Gdańsk był kluczowym ogniwem w procesie wymiany intelektualnej i artystycznej (w tym transmisji wzorców formalnych i ikonograficznych) pomiędzy Rzeczpospolitą a Niderlandami; odgrywał także rolę wiodącego centrum transakcji finansowych między obydwoma krajami. W tym kontekście nie może dziwić, iż bogaty port bałtycki pełnił także funkcję najważniejszego w regionie ośrodka importu dzieł sztuki i obrotu nimi. Celem konferencji jest rzucenie nowego światła na rozpowszechnianie zjawisk artystycznych zrodzonych w południowych Niderlandach w tej części Europy, zarówno poprzez migrację mistrzów, jak i przemieszczanie się dzieł. Oficjalnymi językami konferencji są polski i angielski.
Sztuka południowych Niderlandów, Gdańsk i Rzeczpospolita

Konferencja zorganizowana przez Gdański Teatr Szekspirowski oraz Uniwersytet Gdański

przy współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza i Fundacją Theatrum Gedanense
sobota, 21 marca 2015 roku, Ratusz Staromiejski w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35
Program
8.30 Rejestracja uczestników

9.00-9.30 Powitanie – prof. Jerzy Limon, prof. Jacek Tylicki


Sesja 1 (prowadzenie: Prof. Jacek Tylicki)
9.30-10.00 Prof. Dr. Manfred Sellink (Dyrektor, Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii)

Antwerp's Golden Age: making images in the 16th century / Złoty wiek Antwerpii: tworzenie obrazów w XVI wieku
10.00-10.30 Dr. Till-Holger Borchert (Naczelny kustosz, Muzeum Groeninge w Brugii)

Brugia extra muros: the export of Bruges paintings in the15th and early 16th century to Europe / Brugia extra muros: eksport malowideł brugijskich do Europy w XV i na początku XVI wieku
10.30-11.00 Dr. Nico van Hout (Kustosz naukowy, Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii)

Rubens Receiving the Crown Prince of Poland and Other Stories / Rubens podejmujący polskiego królewicza i inne opowieści
11.00-11.30 Dyskusja
11.30-12.00 Przerwa
Sesja 2 (prowadzenie: dr Jacek Friedrich)
12.00-12.30 Dr. Emile van Binnebeke (Kustosz rzeźby i mebli europejskich, Królewskie Muzea Sztuki i Historii, Bruksela)

Flemish Baroque sculpture, status quo and possible horizons / Flamandzka rzeźba barokowa, stan obecny wiedzy i możliwe kierunki jej rozwoju
12.30-13.00 prof. dr Ryszard Szmydki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Rola Gdańska w zakupach niderlandzkich tapiserii dla Rzeczypospolitej w XVI- XVII wieku / The role of Gdańsk in acquiring Netherlandish tapestries for the Polish-Lithuanian Commonwealth in 16th and 17th centuries
13.00-13.30 dr hab. Jolanta Talbierska (Dyrektor, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Gabinet Rycin BUW)

Art of the Southern Netherlands and Printmaking in 17th Century Gdańsk. A case study of Jeremias Falck and Daniel Schulz / Sztuka południowych Niderlandów a rytownictwo w XVII-wiecznym Gdańsku. Przypadek Jeremiasa Falcka i Daniela Schulza
13.30-14.00 dr Jacek Żukowski (Warszawa)

Łuk Filipa a Brama Władysława, czyli recepcja antwerpskiej sztuki efemerycznej w Gdańsku A.D. 1646 / The Arch of Philip and the Gate of Vladislaus, or reception of Antwerp ephemeral art in Gdańsk A.D. 1646
14.00-14.30 Dyskusja
14.30-15.30 Przerwa


Sesja 3 (prowadzenie: dr Jacek Żukowski)
15.30-16.00 mgr Hanna Benesz (Emerytowana kustosz wczesnego malarstwa niderlandzkiego i flamandzkiego, Muzeum Narodowe w Warszawie)

Flamandzkie obrazy o tematyce Sprawiedliwości / Flemish pictures addressing the theme of Justice
16.00-16.30 dr Franciszek Skibiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Budowniczowie zamku Hamleta. Niderlandzcy architekci i artyści nad Bałtykiem 1550-1600 / The Constructors of Hamlet’s Castle. Netherlandish architects and artists on the Baltic 1550-1600
16.30-17.00 dr Jacek Friedrich (Dyrektor, Muzeum Miasta Gdyni; Uniwersytet Gdański)

Niderlandyzm w sztuce dawnego Gdańska w oczach polskich badaczy w XX wieku / Netherlandism in the art of old Gdańsk in the eyes of Polish researchers in the 20th century
17.00-17.45 Dyskusja i podsumowanie konferencji (prof. Jacek Tylicki)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna