Tabela Gatunki rzadkie oraz zagrożone wyginięciem zamieszczone na czerwonych listach (regionalnej I ogólnokrajowej) oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. I iiPobieranie 210.54 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar210.54 Kb.
Tabela 4. Gatunki rzadkie oraz zagrożone wyginięciem zamieszczone na czerwonych listach (regionalnej i ogólnokrajowej) oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.
I

II

III

IV

V

VI

VII

Lp.

Nazwa gatunku


Region

Kraj

Czerwona Księga

Nr gat.

(Nr kart.)

Liczba stanowisk

1.

Aconitum variegatum


(tojad dzióbaty)

V

-

-

179

5

2.

Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)

R

V

-

746

4

3.

Allium scorodoprasum


(czosnek wężowy)

R

I

-

891

3

4.

Allium ursinum

(czosnek niedźwiedzi)V

-

-

892

2

5.

Aruncus sylvestris

(parzydło leśne)K

-

-

301

24

6.

Asparagus officinalis

(szparag lekarski)R

-

-

902

21

7.

Atropa belladonna

(pokrzyk wilcza jagoda)R

-

-

579

1

8.

Avenula planiculmis


(owsica spłaszczona)

K

-

VU

1013

1

9.

Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)

V

-

-

2

3

10.

Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)

R

V

CR

3

1

11.

Bupleurum longifolium (przewiercień długolistny)

V

-

-

511

3

12.

Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)

-

E

-

510

2

13.

Carex davalliana


(turzyca Davalla)

V

V

-

937

23

14.

Carex limosa


(turzyca bagienna)

V

V

-

961

3

15.

Carex pallens


(turzyca bladozielona)

-

-

LR

956

1

16.

Carex umbrosa


(turzyca cienista)

R

R

-

952

4

17.

Carlina acaulis


(dziewięćsił bezłodygowy)

V

-

-

811

4

18.

Centaurea oxylepis


(chaber ostrołuskowy)

R

-

-

831

8

19.

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

V

R

-

1077

2

20.

Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)

-

V

-

1078

19

21.

Cephalanthera rubra

(buławnik czerwony)V

E

EN

1076

1

22.

Cerasus fruticosa


(wisienka stepowa)

V

V

VU

377

5

I

II

III

IV

V

VI

VII

23.

Chamaenerion palustre (wierzbówka nadrzeczna)

R

-

-

447

6

24.

Cimicifuga europaea (pluskwica europejska)

K

-

-

176

15

25.

Cirsium canum


(ostrożeń siwy)

R

-

-

820

1

26.

Corallorhiza trifida


(żłobik koralowy)

R

V

-

1084

2

27.

Cotoneaster niger


(irga czarna)

R

-

-

363

4

28.

Corydalis solida


(kokorycz pełna)

K

-

-

217

2

29.

Crepis mollis


(pępawa miękka)

R

-

-

860

4

30.

Cypripedium calceolus


(obuwik pospolity)

E

V

VU

1067

1

31.

Cystopteris fragilis

(paprotnica krucha)K

-

-

5

9

32.

Dactylorhiza maculata (kukułka plamista)

V

V

-

1070

33

33.

Dentaria enneaphyllos

(żywiec dziewięciolistny)V

-

-

223

1

34.

Diphasiastrum complanatum (widłak spłaszczony)

V

-

-

32

3

35.

Drosera anglica


(rosiczka długolistna)

V

V

-

267

2

36.

Drosera rotundifolia


(rosiczka okrągłolistna)

-

R

-

266

25

37.

Dryopteris cristata


(nerecznica grzebieniasta)

V

V

-

10

17

38.

Eleocharis ovata


(ponikło jajowate)

R

V

_

933

2

39.

Epipactis palustris


(kruszczyk błotny)

V

V

-

1075

37

40.

Epipogium aphyllum


(storzan bezlistny)

E

V

CR

1079

1

41.

Equisetum variegatum


(skrzyp pstry)

R

-

-

28

3

42.

Festuca heterophylla (kostrzewa różnolistna)

I

-

-

1046

3

43.

Galium rotundifolium (przytulia okrągłolistna)

V

-

-

702

11

44.

Gentiana cruciata


(Goryczka krzyżowa)

R

-

-

685

3

45.

Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)

V

V

-

686

50

46.

Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)

V

-

-

688

18

47.

Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)

V

-

-

687

6

48.

Gladiolus imbricatus

(mieczyk dachówkowaty)V

-

-

904

13

I

II

III

IV

V

VI

VII

49.

Gymnocarpium robertianum (cienistka Roberta)

R

-

-

8

1

50.

Huperzia selago


(wroniec widlasty)

V

-

-

29

3

51.

Inula ensifolia


(oman wąskolistny)

V

-

-

770

1

52.

Inula hirta


(oman szorstki)

R

-

-

773

1

53.

Iris sibirica


(kosaciec syberyjski)

V

V

-

905

1

54.

Laserpitium latifolium

(okrzyn szerokolistny)K

-

-

523

10

55.

Lathyrus pisiformis


(groszek wielkoprzylistkowy)

V

R

VU

428

2

56.

Lemna gibba


(rzęsa garbata)

R

-

-

1088

2

57.

Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)

-

V

LR

435

7

58.

Malaxis monophyllos

(wyblin jednolistny)R

R

LR

1083

4

59.

Matteucia struthiopteris (pióropusznik strusi)

V

-

-

6

3

60.

Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)

V

-

-

1

10

61.

Orchis ustuata


(storczyk drobny)

V

E

EN

1068

5

62.

Orobanche lutea


(zaraza czerwonawa)

R

-

-

633

8

63.

Petasites albus


(lepiężnik biały)

R

-

-

800

2

64.

Pinguicula vulgaris


(tłustosz pospolity)

V

E

-

630

1

65.

Platanthera chlorantha (podkolan zielonawy)

V

-

-

1072

7

66.

Pleurospermum austriacum (żebrowiec górski)

E

-

-

528

1

67.

Polygonatum verticillatum (kokoryczka okółkowa)

K

-

-

898

72

68.

Polystichum aculeatum (paprotnik kolczysty)

V

-

-

14

2

69.

Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)

E

-

-

13

2

70.

Potamogeton aalpinus (rdestnica alpejska)

R

-

-

878

7

71.

Potentilla recta


(pięciornik wyprostowany)

R

-

-

340

4

72.

Potentilla anglica


(pięciornik rozścielony)

R

-

-

347

1

73.

Pulsatilla patens


(sasanka otwarta)

V

V

LR

182

2

74.

Pulsatilla vernalis


(sasanka wiosenna)

V

V

VU

181

3

I


II

III

IV
V

VI

VII

75.

Rosa sherardii

(róża zapoznana)V

-

-

312

33

76.

Salix myrtilloides


(wierzba borówkolistna)

R

R

EN

59

1

77.

Scirpus radicans


(sitowie korzenioczepne)

I

R

-

928

2

78.

Scorzonera purpurea (wężymord stepowy)

R

R

-

843

2

79.

Senecio nemorensis


(starzec gajowy)

V

-

-

806

9

80.

Sesleria uliginosa


(sesleria błotna)

V

V

-

1015

8

81.

Sparganium minimum (jeżogłówka najmniejsza)

I

-

-

1092

2

82.

Stachys germanica


(czyściec kosmaty)

R

-

-

653

4

83.

Taxus baccata


(cis pospolity)

V

-

VU

33

1

84.

Trollius europaeus


(pełnik europejski)

V

-

-

172

4

85.

Utricularia minor


(pływacz drobny)

I

-

-

632

1

86.

Veratrum lobelianum (ciemiężyca zielona)

V

-

-

888

12

87.

Veronica montana

(przetacznik górski)V

-

-

601

6

88.

Veronica teucrium

(przetacznik pagórkowy)R

-

-

602

8

89.

Vicia dumetorum


(wyka zaroślowa)

R

-

-

416

5

90.

Vicia pisiformis

(wyka grochowata)R

-

-

415

7

Kategorie zagrożenia zastosowane w czerwonych listach: E – gat. wymierające, V – gat. narażone, R – gat. rzadkie, I – gat. o nieokreślonym zagrożeniu, K – gat. o zagrożeniu niedostatecznie znanym.

Kategorie zagrożenia zastosowane w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin: CR – gat. krytycznie zagrożone, EN – gat. zagrożone, VU – gat. narażone, LR – gat. niższego ryzyka.

Pobieranie 210.54 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna