Tadeusz Musiałowicz zabezpieczenie wielostopniowe czy obrona w głĄB?Pobieranie 5.56 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar5.56 Kb.
Tadeusz Musiałowicz
ZABEZPIECZENIE WIELOSTOPNIOWE czy OBRONA W GŁĄB?
W związku z przewidywanym rozwojem energetyki jądrowej w publikacjach coraz częściej spotyka się termin „obrona w głąb”, który poza gronem specjalistów nie bardzo jest zrozumiały.

„Defence in Depth” taki termin dla systemu zabezpieczeń wielostopniowych przyjęto w języku angielskim w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Termin przejęty został z terminologii militarnej gdzie doskonale pasował do podkreślenia, że walczyć z wrogiem trzeba nie tylko na froncie ale i w głębi kraju.

W Polsce termin ten został swego czasu przetłumaczony, przez kol. E. Józefowicza w Dozorze Jądrowym, dosłownie „obrona w głąb” i tak jest przyjmowany w publikacjach PAA.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) w swoich podstawowych normach (BSS) w 1996 r podaje definicję tego terminu. Dla ścisłości przytaczam ją dosłownie. „ Defence in depth: the application of more than a single protective measure for a given safety objective such that the objective is achieved even if one of the protective measures fails” IAEA w wydawnictwie przejściowym w 2011 r rozwija szeroko wcześniej podaną definicję. „ A hierarchical deployment of different levels of diverse equipment and procedures to prevent the escalation of anticipate operational occurrences and to maintain the effectiveness of physical barriers placed between a source or radioactive material and workers, member of the public or the environments, in operational states and, for some barriers, in accident conditions.

The objectives of defence in depth are:


  1. To compensate for potential human and component failures;

  2. To maintain the effectiveness of the barriers by averting damage to the facility and to the barriers themselves;

  3. To protect workers, members of the public and the environment from harm in accident conditions in the event than these barriers are not fully effective.

Jak widać termin „zabezpieczenie wielostopniowe” całkowicie pasuje do definicji „defence in depth”. Mamy obowiązek ścisłego tłumaczenia (nie koniecznie dosłownego) definicji podanych w przepisach międzynarodowych, a nazwy możemy przyjmować zrozumiale brzmiące w języku polskim. Jako dobry przykład można podać:

exposure - narażenie ; potential exposure – zagrożenie; nuclear installation – obiekt jądrowy;

orphan source – źródło niekontrolowane.Wyobraźmy sobie, że na przykład w raporcie bezpieczeństwa projektant napisze „układ zasilania wymaga zabezpieczenia wielokrotnego” a koledzy z Dozoru poprawią na „układ zasilania wymaga obrony w głąb”. Mimo dość szerokiego już upowszechnienia w gronie zainteresowanych terminu „obrona w głąb” proponuję aby „defence in depth” tłumaczyć w sposób powszechnie zrozumiały, jako „zabezpieczenie wielostopniowe”.

Pobieranie 5.56 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna