Techniczna forma przygotowania materiału do druku cały manuskryptPobieranie 16.83 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar16.83 Kb.
TECHNICZNA FORMA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU DO DRUKU

Cały manuskrypt: czcionka Times New Roman; interlinia 1,5; w wersji angielskiej prosimy stosować w zapisie ułamków dziesiętnych kropki, a w przypadku liczb czterocyfrowych i więcej przecinek (tj. 1,300 lub 200,000); dopuszczalne jest stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywa, pogrubienia, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.

Tytuł pracy [rozmiar czcionki: 14, bold, wyrównanie tekstu do lewej]

AUTORZY : IMIĘ NAZWISKO [rozmiar czcionki: 12, wielkie litery, wyrównanie tekstu do lewej]

Afiliacja Katedra, Uczelnia [rozmiar czcionki: 10, wyrównanie tekstu do lewej] (tutaj bez adresów korespondencyjnych oraz e-mailowych)

Abstract: Tytuł. Tekst [rozmiar czcionki: 10]

Key words: hasła [rozmiar czcionki: 10], 3–5 słów/haseł

Tekst [rozmiar czcionki: 12] wg układu*:

INTRODUCTION

MATERIAL AND METHODS

RESULTS AND DISCUSSION

CONCLUSIONSREFERENCES (alfabetycznie, bez numerowania).

*tytuły rozdziałów wersalikami, tytuły podrozdziałów boldem, tytuły niższego rzędu kursywąStreszczenie: Tytuł. Tekst [rozmiar czcionki 10]

Słowa kluczowe: hasła [rozmiar czcionki: 10], 3–5 słów/haseł

Authorsʼ address: [rozmiar czcionki 10, wyrównanie do lewej]

Imię i nazwisko

Zakład, Katedra, Wydział, Uczelnia, ulica, kod i miasto, kraj (pełne nazwy w jęz. angielskim)

e-mail: .............(autora korespondencyjnego)

PRZYKŁADOWE POZYCJE W SPISIE LITERATURY; stosujemy skróty tytułów czasopism wg ogólnie znanych zasad, np.: Medycyna Wet.; Roczn. Nauk. Przegl. Hod.; Roczn. Nauk. PTZ; Przegl. Hod.; Ann. Anim. Sci., itp. Nie stosujemy pełnych nazw tytułów czasopism. W tekście przy cytowaniu źródła nawiasy ( )

Przykłady:

DEKKERS J.C.M., 2004: Commercial application of marker-and-gene association in livestock: Strategies and lessons. J. Anim. Sci. 82: 313–328.

KIM J.S., JIN D.I., LEE J.H., SON D.S., LEE S.H., YI Y.J., PARK C.S., 2005: Effects of teat number on litter size in gilts. Anim. Repr. Sci. 90 (1–2): 111–116.

Mc KAY R.M., RAHNEFELD G.W., 1990: Heritability of teat number in swine. Can. J. Anim. Sci. 70 (2): 425–430.

BROWN B., AARON M. 2001: The politics of nature. In: Smith J. (ed) The rise of modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257.Di Leonardo R (2008) Random motion of bacteria could drive micromotors. IOP Publishing PhysicsWeb. http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Accessed 18 December 2008

Kilka prac tego samego autora (autorów) w tym samym roku należy oznaczyć literami: np.: 1994a, 1994b, itd.

Cytowanie w tekście:

„...........(Dekkers 2004)”

Jak podaje Dekkers (2004)......

„.............(Kay i Rahnefeld 1990)”.

Jak podaje Key i Rehnefeld (1990).......

„.................(Kim et al. 2005)”

Według Kima et al. (2005).......

„............(Key i Rehnefeld 1990, Dekkers 2004, Kim et al. 2005)” – układ wg datowania (od najstarszej do najnowszej) / w przypadku pozycji z tego samego roku decyduje kolejność alfabetyczna nazwiskTabele, wykresy do arkuszy kalkulacyjnych, schematy: najlepiej w osobnych plikach źródłowych, a nie jako osadzone obiekty w dokumencie Word (z możliwością edycji przez Wydawnictwo, czyli zapisane w programach pracujących w środowisku Windows z pakietów MS Office, Adobe, Corel). Wielkość tabel i rysunków nie może przekroczyć formatu B-5 (12,5 × 19,5 cm).

Nad tabelą należy umieścić tytuł. Tabele należy numerować kolejno w ramach artykułu. Jeżeli tabela nie mieści się w jednym polu zadruku, można ją podzielić i przenieść na następną stronę czy strony – wówczas nad wszystkimi częściami tabeli należy powtórzyć jej numer i tytuł, ze skrótem (cd.).

Teksty w główce tabeli, tj. w górnej, wydzielonej części tabeli, objaśniające treść kolumn zapisuje się pismem nie pogrubionym, rozpoczynając od dużej litery, teksty w boczku tabeli, tj. w bocznej, wydzielonej części tabeli, objaśniające treść wierszy rozpoczyna się dużymi literami – teksty w pozostałych rubrykach składa się małymi literami.

Tekst w tabeli należy wyśrodkować, za wyjątkiem pierwszej pierwszej kolumny (równanie do lewej).

Czcionka w opisach – 12 pkt.

W tabelach zaleca się stosowanie linii do oddzielenia kolumn i wierszy

Pod każdą tabelą należy podać źródło, z którego została ona zaczerpnięta, lub informację, że stanowi opracowanie własne autora lub też opracowanie na podstawie prac innych autorów.

Legendę należy umieszczać po tabeli, czcionka 10pkt.Fotografie: najlepiej w osobnych plikach źródłowych, wersja w skali szarości min. 200 DPI, wersja kolorowa min. 300 DPI

Annals są wydawane głównie w wersji czarno-białej, dlatego prosimy uwzględnić to przy wyborze oznaczeń graficznych na wykresach, rysunkach, planach itp.

Pobieranie 16.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna