Techniki wytwarzaniaPobieranie 36.22 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar36.22 Kb.
TECHNIKI WYTWARZANIA 1. ALBUM konstrukcji tłoczników / Edward Markiewicz, Feliks Wajda. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1974. - 296 s. : schem., tab., tabl., wykr. ; 30 cm
  Sygn. 8450 – 8451
  2 egz.

 1. AUTOMATYZACJA obrabiarek i obróbki skrawaniem / Jan Kosmol. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2000. - 443, [1] s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 4897 – 4902, 12998 – 13002, 16274 - 16275
  13 egz. 2. BASIC terminology on machining with tools of defined wedge geometry : in eight languages (English, French, German, Polish, Russian, Ukrainian, Czech, Slovak) = Podstawowa terminologia z obróbki skrawaniem narzędziami o określonej geometrii ostrza : ośmiojęzyczna (angielski, francuski, niemiecki, polski, rosyjski, ukraiński, czeski, słowacki) / ed. Czesława Wojtowicz, Renata Górska, Lucjan Przybylski; Cracow University of Technology nam. Tadeusza Kościuszki. - Cracow : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2001. - [2], 323 s. : rys., schem., 2 tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10196
  1 egz. 3. EDGECAM : komputerowe wspomaganie wytwarzania / Krzysztof Augustyn; red. Michał Mrowiec. - Wyd. 2. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 476, [3] s. : rys., schem., tab. ; 24 cm + 2 CD-ROM
  Sygn. 16212 – 16213
  2 egz. 4. EDGECAM 11.0 for Manufacturers / Sham Tickoo. - Schererville : CADCIM Technologies, [2007?]. - 464 s. wiele liczb. : rys., schem. ; 23 cm
  Sygn. 18226
  1 egz.
 5. ELASTYCZNA automatyzacja wytwarzania : obrabiarki i systemy obróbkowe / Jerzy Honczarenko. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 486 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 12144 , 13006 - 13007 , 7284, 16537 – 16538
  6 egz.

 1. ELEMENTY automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania : obróbka, mikroobróbka, montaż / red. Mieczysław Marciniak ; Jerzy Kozak [et al.]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007. - 271 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 18429 – 18434
  6 egz.
 2. ENCYKLOPEDIA technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym / red. Jerzy Erbel. - Wyd. 7 popr Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. T. 1. Odlewnictwo, obróbka plastyczna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, spawalnictwo / red. Jerzy Erbel. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001. - 184 s. : rys., schem., tabl ; 24 cm . - (Mechanika i Budowa Maszyn - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 10290 , 10479 – 10481
  4 egz. 3. ENCYKLOPEDIA technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym / red. Jerzy Erbel. - Wyd. 7 popr Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. T. 2. Obróbka skrawaniem, montaż / red. Jerzy Erbel. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001. - 258 s. : rys., schem., tab., tabl ; 24 cm . - (Mechanika i Budowa Maszyn - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 10291 , 10482 – 10484
  4 egz. 4. INŻYNIERIA powierzchni / Marek Blicharski.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
  Sygnatura: 27093 , 27094 , 27095 , 27096 , 27097 , 27098 , 27099 , 27100
  8 egz. 5. INŻYNIERIA powierzchni : powłoki przeciwzużyciowe na ostrza skrawające / Maciej Kupczyk. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2004. - 176 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 12662, 12663, 13673
  3 egz. 6. Koła zębate. T. 2, Wykonanie i montaż / Kazimierz Ochęduszko.- Wyd. 6 (reprint).- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
  Sygnatura: 27419 , 27420 , 27421 , 27422
  4 egz. 7. KOMPUTEROWE wspomaganie projektowania procesów technologicznych / Mirosław Miecielica, Waldemar Wiśniewski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : Mikom, 2005. - 151 s. : rys., schem., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 15241 – 15244
  4 egz. 8. KOMPUTEROWO wspomagane wytwarzanie maszyn : podstawy i zastosowanie / Włodzimierz Przybylski, Mariusz Deja. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - 235 s. : fot. (w tym kolor.), schem. (w tym kolor.), tab., wykr. (w tym kolor.) ; 24 cm
  Sygn. 20730, 20989 – 20993
  6 egz.

 1. Konstrukcje spawane / Eugeniusz Śledziewski.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974 (Bielskie Zakł. Graf.).
  Sygnatura: 4473
  1 egz.
 2. LUTOWANIE w budowie maszyn / Jerzy Nowacki, Marcin Chudziński, Przemysław Zmitrowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - 189 s. : fot., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16711 – 16714
  4 egz. 3. MASZYNOWA obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie / Kazimierz Duchnowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 247, [3] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12474
  1 egz. 4. MASZYNY i urządzenia do obróbki drewna. Cz. 1 / Jerzy Bajkowski, Longin Glijer. - Wyd. 6 uzup.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 281, [2] s. : rys., schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 12473
  1 egz.

 1. Metaloznawstwo i obróbka cieplna : podręcznik dla technikum / Leszek Adam Dobrzański.- Wyd. 3 popr. i uzup.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
  Sygnatura: 28312
  1 egz.

 1. Nanotechnologie / red. nauk. Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley, Mark Geoghegan ; red. nauk. przekł. Krzysztof Kurzydłowski ; [zespół tłumaczy Jarosław Ferenc et al.].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  Sygnatura: 24306 , 24307 , 24308 , 24309 , 24310 , 24311
  6 egz.
 2. NAPAWANIE i natryskiwanie cieplne : technologie / Andrzej Klimpel. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 470 s., [10] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16618 – 16619
  2 egz. 3. NARZĘDZIA skrawające / Piotr Cichosz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. - 565, [1] : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14205 – 14206, 16529 – 16530
  4 egz.
 4. OBRÓBKA gładkościowa : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych / Jan Harasymowicz; red. Edward Wantuch; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1994. - 182 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16548 – 16551
  4 egz.
 5. OBRÓBKA i montaż części maszyn : poradnik / Józef Bartosiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - 447, [1] s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 25 cm + err
  Sygn. 4390
  1 egz. 6. OBRÓBKA plastyczna / Stanisław Erbel, Kazimierz Kuczyński, Zdzisław Marciniak. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. - 324, [4] s., [6] k. tabl. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Techniki Wytwarzania)
  Sygn. 4459
  1 egz.
 7. OBRÓBKA powierzchniowa i powłoki ochronne / Andrzej Młynarczak, Jan Jakubowski. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1998. - 150 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10224 , 11543, 12668
  3 egz. 8. OBRÓBKA skrawaniem / Krzysztof Jemielniak. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004. - 142, [2] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10288 , 10476
  2 egz. 9. OBRÓBKA skrawaniem / Wiesław Olszak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. - 432 s. : fot., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 20994 – 20999
  6 egz.

 1. Obróbka ścierna w technikach wytwarzania : badania i aplikacje / pod red. Lucjana Dąbrowskiego.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005.
  Sygnatura: 13052
  1 egz. 2. ODLEWNICTWO / red. Marcin Perzyk; Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 502 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 7285
  1 egz. 3. ODLEWNICTWO / red. Marcin Perzyk; Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 502 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 12240 – 12241
  2 egz. 4. ODLEWNICTWO : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych i studiów zaocznych / Jan Rączka, Adam Tabor, Zygmunt Haduch; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Wyd. 2. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, 1997. - 352, [2] k. tabl. złoż. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 779, 16565 – 16568
  5 egz. 5. OSTRZA skrawające z twardymi i supertwardymi powłokami : wytwarzanie, badanie, eksploatacja / Maciej Kupczyk. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2005. - 301 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 12664 – 12665
  2 egz. 6. PODSTAWOWA terminologia z obróbki wiórowej w układzie siedmiojęzycznym (polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, czeski, słowacki) : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych / Czesława Wojtowicz; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1999. - 185 s. : rys., 1 tabl ; 24 cm
  Sygn. 10172
  1 egz.
 7. PODSTAWOWE techniki wytwarzania w przemyśle maszynowym / N.P. Dubinin [et al.]; tł. z ros. E. Górski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1973. - 779, [1] s. : rys., schem., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 3884
  1 egz.
 8. PODSTAWY skrawania materiałów metalowych / Wit Grzesik. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. - 380, [2] s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10012 , 12236, 16527 – 16528
  4 egz. 9. PODSTAWY technologii magnetościernej / Edward T. Wantuch. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 230 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16620 – 16621
  2 egz.
 10. PODSTAWY technologii maszyn / Józef Zawora. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]. - 394, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 11910
  1 egz. 11. PORADNIK frezera / Eugeniusz Górski. - Wyd. 8 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 601, [1] s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 7286
  1 egz.

 1. Poradnik frezera / Eugeniusz Górski.- Wyd. 8 zm., dodr.- Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2012.
  Sygnatura: 32755
  1 egz. 2. PORADNIK inżyniera : obróbka cieplna stopów żelaza / red. Wacław Luty; Tadeusz Burakowski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1977. - XIV, 971, [3] s., [14] k. tabl. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 4398
  1 egz. 3. PORADNIK inżyniera : spawalnictwo / red. Jan Pisarczyk Poradnik inżyniera : spawalnictwo. T. 2 / red. Jan Pilarczyk; Piotr Adamiec [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - 943 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 15284
  1 egz.
 4. PORADNIK inżyniera : spawalnictwo / red. Jan Pisarczyk Poradnik inżyniera : spawalnictwo. T. 1 / red. Jan Pilarczyk; Piotr Adamiec [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - 1068 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 10011
  1 egz. 5. PORADNIK inżyniera : spawalnictwo / Stanisław Bryś [et al.]; red. Barbara Reymer [et al.] Poradnik inżyniera : spawalnictwo. T. 1. Zagadnienia ogólnospawalnicze, materiały spawalnicze, urządzenia spawalnicze / Stanisław Bryś [et al.]; red. Barbara Reymer [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1983. - XV, 822, [3] s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 4399
  1 egz. 6. PORADNIK inżyniera : spawalnictwo / Stanisław Bryś [et al.]; red. Barbara Reymer [et al.] Poradnik inżyniera : spawalnictwo. T. 2. Technologia spajania i cięcia metali, dokumentacja i kontrola prac spawalniczych, przepisy i normy / Stanisław Bryś [et al.]; red. Barbara Reymer [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1983. - XV, 754, [3] s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 4400
  1 egz. 7. PORADNIK tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. - Wyd. 12 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 658 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 6979
  1 egz. 8. POWŁOKI malarsko-lakiernicze : poradnik / Jerzy Baczewski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970. - 887, [1] s., [1] k. tabl. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 4845 , 8523
  2 egz. 9. POWŁOKI ochronne / Andrzej Kozłowski, Jerzy Tymowski, Tadeusz Żak. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. - 116, [3] s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Techniki Wytwarzania)
  Sygn. 4491
  1 egz.
 10. PRACE Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. Adam Ruszaj. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2004. - 149 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 11341
  1 egz. 11. PRACE Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. Adam Ruszaj. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2005. - 135 s. : fot., 1 mapa, rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12885
  1 egz. 12. PROJEKTOWANIE obrabiarek : napęd główny obrabiarek ogólnego przeznaczenia / Ryszard Grajdek. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2003. - 98 s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 11662, 12666, 13672
  3 egz. 13. PROJEKTOWANIE technologii maszyn / Stefan Kapiński, Piotr Skawiński, Janusz Sobieszczański; red. Jerzy Z. Sobolewski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002. - 458 s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm + CD-ROM . - (Mechanika i Budowa Maszyn - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 7174 – 7175, 16648 – 16649
  4 egz.
 14. SPAWALNICTWO / Dąbrówka Opartny-Myśliwiec, Mieczysław Myśliwiec. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. - 341, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Techniki Wytwarzania)
  Sygn. 4497
  1 egz.
 15. SPAWALNICTWO / Kazimierz Ferenc, Zygmunt Nita, Tadeusz Sobiś. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999. - 189 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm. - (Mechanika i Budowa Maszyn - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 16640 – 16641
  2 egz.
 16. SPAWALNICTWO / Kazimierz Ferenc. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - 261, [1] s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16626 – 16629
  4 egz.
 17. SPAWALNOŚĆ i kruchość stali / Stanisław Butnicki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1979. - 341, [3] s.: il., tab., wykr. ; 24 cm
  1 egz. 18. SPAWANIE łukowe stali w osłonach gazowych / Bogumił Pierożek, Jacek Lassociński. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987. - 333, [3] s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 4540
  1 egz. 19. SPAWANIE, zgrzewanie i cięcie metali : technologie / Andrzej Klimpel. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 707, [6] k. tabl., [1] s. : fot. (w tym kolor.), schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10015, 12238 – 12239, 16539 – 16540
  5 egz. 20. SPIEKANE metale i kompozyty z osnową metaliczną / Jerzy Nowacki. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - 201, [1] s. : fot., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16722 ,17514, 27111 – 27112
  4 egz. 21. STOLARSTWO. Cz. 2. Technologia i materiałoznawstwo / Halina Nowak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. - 206, [1] s. : fot., rys., schem., tab., tabl. ; 21 cm
  Sygn. 11913
  1 egz.
 22. STRATEGIA doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Lucjan Przybylski; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, 1999. - 242 s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm + err. + CD-ROM
  Sygn. 782, 4943 – 4944
  3 egz. 23. TECHNIKI obróbki mechanicznej i erozyjnej / Ryszard Filipowski, Mieczysław Marciniak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000. - 507 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Mechanika i Budowa Maszyn - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 16642 – 16643
  2 egz. 24. TECHNIKI wytwarzania / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Techniki wytwarzania : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 2. Wybrane zagadnienia z obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej / Anna Rutkowska; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1998. - 126 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10166 – 10168
  3 egz. 25. TECHNIKI wytwarzania / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Techniki wytwarzania : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 3. Wybrane zagadnienia ze spawalnictwa / Wojciech Wojciechowski; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1999. - 236 s. : rys., schem., tab., tabl, wykr ; 24 cm
  Sygn. 10169 – 10171, 16558 – 16560
  6 egz. 26. TECHNIKI wytwarzania / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Techniki wytwarzania : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 1. Wybrane zagadnienia z odlewnictwa / Adam Tabor; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1998. - 209 s. : fot., mapy, rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10173 – 10175
  3 egz. 27. TECHNIKI wytwarzania : obróbka ubytkowa : laboratorium / red. Piotr Cichosz. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002. - 139, [1] s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16664 – 16665
  2 egz.
 28. TECHNIKI wytwarzania : obróbka wiórowa, ścierna, erozyjna / red. Henryk Żebrowski; Jan Bałamucki [et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. - 429 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 24 cm + err.
  Sygn. 16667 – 16670
  4 egz. 29. Techniki wytwarzania. Toczenie / Piotr Bernat.- Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2011.
  Sygnatura: 31418 , 31419 , 31420 , 31421 , 31422 , 31423 , 31424 , 31425 , 31426 , 31427
  10 egz.
 30. TECHNOLOGIA budowy maszyn / Tadeusz Kosiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. - 356, [3] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 24 cm. - (Techniki Wytwarzania)
  Sygn. 3879
  1 egz.
 31. TECHNOLOGIA budowy maszyn / Zbigniew Kornberger. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965. - 393, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 25 cm
  Sygn. 3876 – 3877
  2 egz. 32. TECHNOLOGIA budowy maszyn : technologia obróbki skrawaniem i montażu / Zbigniew Kornberger. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1969. - 485, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 25 cm + err.
  Sygn. 3878
  1 egz. 33. TECHNOLOGIA i eksploatacja maszyn / Helena Solis, Tadeusz Lenart. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. - 499, [1], [1] k. tabl. złoż. s. : fot., rys., schem., tab., tabl. ; 24 cm
  Sygn. 3886
  1 egz. 34. TECHNOLOGIA odlewnictwa : laboratorium : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych / red. Jan Rączka; Adam Tabor [et al.]; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Wyd. 2. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1994. - 408 s., [3] k. tabl. złoż. : rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16561 – 16564
  4 egz.
 35. TECHNOLOGIA tworzyw drzewnych. Cz. 2. Wykończanie powierzchni / Stanisław Proszyk. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 374, [1] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 11914 – 11915
  2 egz. 36. Technologiczne plany spawania : podstawy projektowania / Eugeniusz Śledziewski.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1957.
  Sygnatura: 8455
  1 egz. 37. UCHWYTY obróbkowe / Mieczysław Feld. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - 442, [2] s. : fot., rys., schem., wykr ; 24 cm
  Sygn. 6251 , 6980, 16377 – 16378
  4 egz. 38. Wprowadzenie do projektowania procesów obróbki cieplnej metali i stopów / Danuta Szewieczek [et al.]- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
  Sygnatura: 27337 , 27338 , 27339 , 27340 , 27341 , 27342
  6 egz.
 39. WSPÓŁCZESNE ceramiczne materiały narzędziowe / Lucjan Przybylski; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2000. - 108 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm. - (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Mechanika, ISSN 0860-097X ; nr 276)
  Sygn. 10186 – 10189, 16579
  5 egz. 40. Wyoblanie ręczne / Paweł Szwedowski.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
  Sygnatura: 27427 , 27428 , 27429 , 27430
  4 egz. 41. Zagadnienia inżynierii powierzchni w obróbce skrawaniem : międzynarodowe sympozjum Inżynieria Powierzchni'99, Wrocław-Szklarska Poręba, 7-9.06. 1999 / [red. nauk. Bogusław Dembiński].- Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 1999.
  (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej 74. Konferencje, ISSN 0867-7778 34)
  Sygnatura: 16671
  1 egz.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna