Technologie informacyjnePobieranie 22.65 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar22.65 Kb.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE


Semestry: 1

Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Całkowita liczba godzin: 30


PROWADZĄCY: dr Bogdan Hojdis
CELE PRZEDMIOTU:

przedstawienie i usystematyzowanie wiadomości na temat informatyki użytkowej oraz sieci komputerowych; wykształcenie podstawowych umiejętności w określaniu zależności między konfiguracją komputera a wymaganiami systemowymi aplikacji oraz w posługiwaniu się oprogramowaniem biurowym, graficznym i sieciowym


PROGRAM:

 1. Podstawy architektury PC

  • płyta główna (motherboard): mostek północny (nortbridge), mostek południowy (southbridge),

  • centralna jednostka obliczeniowa (Central Processing Unit) – typy procesorów,

  • pamięć operacyjna (Random Access Memory),

  • pamięć masowa stała (Hard Disk Drive) i wyjmowalna (Floppy Disk Drive, optyczna, flash),

  • karty rozszerzeń (graficzna, dźwiękowa, audio-wideo, telewizyjna),

  • obudowa i zasilacz,

  • urządzenia peryferyjne (monitor, drukarka, skaner),

  • relacje między architekturą komputera i systemem operacyjnym,

  • zarządzanie zasobami – korzystanie z różnych nośników danych.

 2. Typografia komputerowa (MS Word, Openoffice Writer)

  • typografia jako sztuka użytkowa,

  • typograficzne środki kształtowania komunikatu (publikacje drukowane
   i elektroniczne),

  • charakterystyka i funkcjonalność czcionek komputerowych (krój, stopień pisma, format, strona kodowa),

  • wprowadzanie do tekstu znaków specjalnych oraz wyrazów i zwrotów zapisanych
   w alfabetach niełacińskich – zasady transkrypcji i transliteracji,

  • zasady dobrego składu (polskie normy typograficzne) i techniczne możliwości procesorów tekstowych przy formatowaniu (ustawienie kolumn, marginesów, interlinii, wcięć akapitowych, notek i tabel, wprowadzanie wzorów matematycznych
   i schematów organizacyjnych, automatyczne wymiany),

  • automatyzacja pracy z tekstem: opcje autokorekty, instalowanie dodatkowych słowników językowych w programie Openoffice Writer, wczytywanie tekstu przy pomocy skanera i programu typu Optical Characters Recognization (na przykładzie ABBY Fine Reader),

  • programy zecerskie w redakcji prasowej – przygotowanie makiety publikacji
   w programie Adobe Indesign.

 3. Obróbka map bitowych

  • digitalizacja grafiki wielotonalnej (skanowanie, fotografia cyfrowa),

  • praca w programie Adobe Photoshop (kadrowanie i skalowanie, korekcja kolorów, retuszowanie, fotomontaż).

 4. Prezentacja (Powerpoint, Impress)

  • zasady tworzenia prezentacji edukacyjnej i biznesowej,

  • przygotowanie materiałów tekstowych i multimedialnych (mapy bitowe, sekwencje audiowizualne),

  • tworzenie prezentacji.

 5. Internet

a) charakterystyka zasad funkcjonowania sieci:

  • intranet i internet – różnice i podobieństwa,

  • historia i topologii internetu,

  • techniczne, finansowe i prawne możliwości podłączenia się do internetu w Polsce,

  • netykieta,

b) usługi internetowe i podstawowe sieciowe programy użytkowe:

 • poczta elektroniczna (e-mail) i organizery osobiste (PIM) – założenia konta pocztowego, konfiguracja programu pocztowego; wykorzystane oprogramowanie: MS Outlook 2003, Mozilla Thunderbird, Mozilla Sunbird,

 • przesyłanie plików (File Transfer Protocol) – konfiguracja połączenia ftp, przesłanie plików; wykorzystane oprogramowanie: Windows Total Commander, WinSCP, Gadu-gadu, Mozilla Thunderbird,

 • strony internetowe (HTML, World Wide Web, CMS) – zapoznanie się z budową strony WWW (kodem HTML, skryptami i załącznikami), zasadami działania serwerów WWW i systemów zarządzania treścią; wykorzystane oprogramowanie: Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Opera, notatnik systemowy Windows, Mozilla Nvu, Joomla,

 • sieciowe komunikatory (IRC, ICQ, VoIP) – zarejestrowanie się jako nowy użytkownik, skonfigurowanie programu i przeprowadzenie „rozmowy”; wykorzystane oprogramowanie: mIRC, Gadu-gadu, Tlen, Skype, Voipdiscount.

Ponadto zostaną omówione i zademonstrowane następujące inne usługi: bankowość internetowa (np. witryna BZ WBK 24), grupy dyskusyjne (np. UseNet na portalach Wirtualnej Polski i Onetu); tendencje do przenikania się technologii cyfrowych na przykładzie WAP-u oraz internetowych bramek SMS.
METODA OCENY I FORMA ZALICZENIA:

ocena bieżąca ćwiczeń wykonywanych na zajęciach po części teoretycznej; test końcowy na ocenę ze wszystkich zagadnień omówionych w ciągu semestru


LITERATURA:

Obowiązkowa

ad 1. Danowski Bartosz, Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice, Helion 2006,

Kwaśny Aleksander, Od skanera do drukarki, Gliwice, Helion 2001,

Wróblewski Piotr, ABC komputera, Gliwice, Helion 2007 [lub wydania wcześniejsze],

ad 2. Chwałowski Robert, Typografia typowej książki, Gliwice, Helion 2001,

Dziewoński Mirosław, OpenOffice 2.0 PL. Oficjalny podręcznik, Gliwice, Helion 2005 lub Sokół Maria, OpenOffice.ux.pl 2.0. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice, Helion 2006 [dot. wersji pakietu Openoffice zainstalowanej we WSUS],

Kubiak Mirosław, Słownik technologii informacyjnej, Warszawa 1999 (lub Płoska Zdzisław, Słownik encyklopedyczny. Informatyka, Wrocław, Wyd. Europa, Wrocław 1999),

Kula Aleksandra, ABC Word 2003 PL, Gliwice, Helion 2004 lub Langer Maria, Po prostu Word 2003 PL, Gliwice, Helion 2004 [dot. wersji pakietu MS Office zainstalowanej we WSUS],

Tomaszewski Andrzej, Leksykon pism drukarskich, Warszawa, Wydawnictwo Inicjał 1996.

ad 3. Lourekas Peter, Wainmann Elaine, Po prostu Photoshop 6/6 CE, Gliwice, Helion 2001 [dot. wersji Photoshopa zainstalowanej we WSUS],

Tomaszewska-Adamarek Aleksandra, Zimek Roland, ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, Gliwice, wyd. Helion 2007 [tylko druga część, poświecona pracy w Adobe Photoshop].

ad 4. Altman Rick, Altman Rebecca, Po prostu PowerPoint 2003 PL, oprac. W. Zioło, przeł. B. Czogalik, Gliwice, Helion 2004.

ad 5. Conner-Sax Kriesten, Krol Ed, Internet. Następne pokolenie, Warszawa, ReadMe 2000,

Calishain Tara, Dornfest Rael, 100 sposobów na Google, Gliwice, Helion 2003 lub Calishain Tara, Adams Dj, Dornfest Rael, Google. Leksykon kieszonkowy, Gliwice, Helion 2003,

Słowik Mirosław, Komunikacja w Internecie dla każdego, Chorzów, Wyd. Videograf 2006.

Dodatkowa

ad 1. Danowski Bartosz, Komputer PC. Poradnik kupującego, Gliwice, Helion 2005,

MacRae Kyle, Złóż własny komputer, przeł. W. Grobel, Gliwice, Helion 2007,

ad 2. Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971,

Grossmann Joe, Doty David, Projektowanie czasopism na Twoim komputerze, przeł. Władysław Szymczyk, Warszawa, Wydawnictwo Intersoftland 1997,

Williams Robin, Mistrzowskie stosowanie czcionek, przeł. A. Witerkowska, Gliwice, Helion 2003,

Zachrisson Bror, Studia nad czytelnością druku, przeł. K. Chocianowicz, J. Hyc, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1970.

ad 3. Huss Dave, Fotografia cyfrowa, Kraków, Wyd. „Edition 2000” 2004,

Steward Winston, Tajniki skanowania, Warszawa, Wydawnictwo Mikom 2002,

ad 5. Chabiński Adam, Odmęty sieci, „CHIP. Magazyn komputerowy” 2002, nr 2, s. 40-41 [art. nt. zasobów tzw. głębokiego internetu],

Derfler Frank J., Sieci komputerowe dla każdego, Gliwice, Wyd. Helion 2002,

Garfinkel Simson, Spafford Gene, WWW. Bezpieczeństwo i handel, Gliwice, Wyd. Helion 2002,

Kulesza Joanna, Ius Internet. Między prawem a praktyką, Warszawa, WAiP 2010,

Meszczyński Marcin, Polskie gadanie, „CHIP. Magazyn komputerowy” 2002, nr 1, s. 140-144 [polskie komunikatory internetowe],Stępień Mariusz, WAP dla każdego, Gliwice, Wyd. Helion 2002.
: pliki do pobr
pliki do pobr -> Podstawy marketingu
pliki do pobr -> Karta obiegowa dla studentów wydziału zarządzania
pliki do pobr -> Warszawa, 10. 09. 2010 Informacja prasowa
pliki do pobr -> Wynajem, montaż I demontaż konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń artystycznych podczas XIV międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca. Informacja o wykonawcach
pliki do pobr -> Cele przedmiotu
pliki do pobr -> Psychologia reklamy
pliki do pobr -> Cele przedmiotu
pliki do pobr -> Regulamin konkursu na logo i koncepcję graficzną materiałów promocyjnych projektu Wielokulturowy Lublin
pliki do pobr -> Warszawa, 26 czerwca 2014 Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów z nowymi władzami
pliki do pobr -> Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna