Tekst str. 173: además nadto, oprócz tego, poza tymPobieranie 86.13 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar86.13 Kb.

20.12.2008

TEKST – STR. 173:

además – nadto, oprócz tego, poza tym

calcular – liczyć, obliczać

contestar – odpowiadać

continente, el – kontynent

crecimiento, el – wzrost

chino mandarín

diferente – inny, różny, odmienny

elaborar – wypracowywać, opracowywać, wytwarzać, produkować

en todo el mundo

español es una de las lenguas...

explicar – tłumaczyć, wyjaśniać

hindi

incluir – włączyć, dołączyć, załączyć, zawierać (yo incluyo, itd.)lengua oficial, la

motivo, el – powód, przyczyna, motyw

oficial

perspectiva, la – perspektywapor ello – dlatego

por otro lado

por otro lado – z drugiej strony

razón, la – rozum, racja, motyw

repartir – rozdzielać

se calcula que...

según – według

siglo, el - wiek


TEKST – STR. 178 i 179:

a los 8 años – w wieku 8 lat

a partir de – począwszy od

activista política, el/la

adivinar – zgadywać, przepowiadać

aritmética, la

arma, la – broń

burguesía, la – burżuazja, mieszczaństwo

campaña militare, la

comienzo, el – początek

con 10 años – w wieku 10 lat, gdy miał 10 lat

cuadro, el – obraz

Cuatro años más tarde – 4 lata później

denuncia, la – denuncjacja, oskarżenie

discreto – dyskretny

ejércitio, el – wojsko, armia

encanto, el – zauroczenie, urok, wdzięk

exponer – wystawiać, eksponować, przedstawiać, tłumaczyć

fama, la – renoma, sława, rozgłos

famoso


festival, el

fruto de – owoc...

geografía, la

gramática, la

historia, la

independencia, la – niepodległość, niezależność, niezawisłość

ingresar – wpłacać, wpływać (pieniądze na konto), leżeć w szpitalu

ingresar en el ejército – wstąpić do wojska

iniciada, la – początek

iniciar – zacząć, inicjować

inicio, el – początek

instalarse – zmieszkać (w domu), urządzić się

movimiento, el – ruch

mudarse – przeprowadzać się

mundial – światowy

obtener – otrzymać, dostać, uzyskać (jak tener)

orilla, la – brzeg

prestigio, el – prestiż

principal – główny, podstawowy, najważniejszy

rodar – toczyć się, kręcić film

trasladar(se) – przenosić (się)
TEKST – STR. 185:

a principios del siglo XXI – na początku XXI wieku

acontecimiento, el – zdarzenie, wydarzenie

apoyo, el – poparcie, oparcie

aprobar – aprobować, akceptować, zdawać (egzamin)

celebración, la – uroczystość

celebrar

centenario – stuletni

centenario, el – stulecie

clave, la – klucz, rozwiązanie

compartir – dzielić, rozdzielać

conceder – (na)dawać, przyznawać, zgadzać się, pozwalać

concesión, la – przyznanie, pozwolenie, koncesja

conflictivo – konfliktowy

conmemorar – upamiętniać, obchodzić rocznicę

consolidación, la

consolidar – utrwalać, wzmacniać, łączyć

constitución, la – konstytucja

decisivo – decydujący

democracia, la

democrático

desde entonces – od tego czasu

dictatorial

distinto – odrębny, inny, różny

eleccionen, las – wybory

elecciones generales, las

elección, la – wybór

época, la

europeo – europejski

festival, el

fuerza, la – siła, moc, przemoc

gobernar – rządzić, kierować (e  ie)

gracias a – dzięki (czemuś)

histórico

imagen, la – wizerunek, obraz, rysunek, podobizna

Juegos Olímpicos, los

lograr – uzyskać, osiągnąć, coś, zdołać coś zrobić

moderación, la – umiarkowanie, wstrzemięźliwość

monarquía parlamentaria, la

moneda, la – moneta, pieniądz

nombrar – nazywać, mianować

objetivo, el – cel

obrero – robotniczy

obrero, el – robotnik

partido, el – partia, stronnictwo, mecz

período, el – okres, epoka

poco a poco – po trochu

Premio Nobel de Literatura, el

proclamación, la – proklamacja

pueblo, el – miasteczko, lud, naród

reconocimiento, el – uznanie, badanie (lekarskie)

sistema democrático, el

sistema, el – system, układ

tarea, la – zadanie, praca

transformar – przekształcić, zmienić, przeobrazić

transición, el – okres przejściowy

transmitir – transmitować, przekazywać

Unión Europea, la

unión, la – unia, związek

voluntad política, la

voluntad, la – wola
TEKST – STR. 16-17 (II – UNIDAD I):

3 de cada 4 hispanos vive...

afirmar – potwierdzać, twierdzić

apoyar – opierać, wspierać, popierać

auge, el – szczyt, apogeum (estar en auge)

canal, el

censo, el – spis ludności, spis, rejestr

ceremonia, la

cinematografía, la

cinta, la – wstążka, taśma

comercio, el – handel, sklep

compañía, la – towarzystwo, stowarzyszenie, spółka, firma, kompania, trupa

competir – współzawodniczyć, rywalizować (e  i)

composición musical, la

conquista, la – podbój, zdobycz

conseguir – osiągać, zdobywać (jak seguir)

contratar – zatrudniać, kontraktować

crecimiento, el – wzrost

de hecho – w rzeczywistości

departamento, el – wydział, departament

desde hace mucho tiempo

diferencia, la

disposición, la – gotowość, dyspozycja

distribución, la – rozdawanie, dystrybucja, rozkład

dólar

edad, la – wiekempresa, la – przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie

en el pasado – w przeszłości

en la TV por cable

enfrentar – stawiać czoło

entrega, la – wręczenie, doręczenie, dostawa

éxito, el – sukces

farándula, la – świat spektakli

financiar – finansować

guión, el – scenariusz

introducir – wprowadzać, wkładać (yo introduzco)

inusual – niezwykły

inversionista, la – inwestor

la película protagonizada por Salma Hayek

maquillaje, el – makijaż, charakteryzacja

marcar – zaznaczyć, znakować

momento oportuno, el

nacionalidad, la

película de largo metraje, la

pisar duro – stąpać twardo

por supuesto – oczywiście

presencia, la – obecność

productor, el – producent

recaudar – zebrać

recibir un Oscar por/a...

reciente – niedawny, ostatni

recientemente – ostatnio

región, la – region

rivalizar con

significativo – znaczący

signo, el – znak

sin minimizar – nie umniejszając

superproducción, la

surgir – pojawić się, wyłaniać się

taller, el – warsztat, pracownia

taquilla, la – kasa biletowa

usual – zwykły, normalny

vídeos de alquiler, los
cinta, la = película

estar en auge = tenet éxito en ese momento

farándula, la = mundo del espectáculo

guión, el = texto de una película

inusual = poco frecuente

metraje, el = duración de una película


ad. UNIDAD 1:

¿Qué edad tienen?

antepasado, el – przodek, dziadek

cadena, la – łańcuch

clima, el – klimat

desde que tenía 10 años...

en fin

entrevista, la – wywiad, spotkanie, rozmowahace 5 años – od 5 lat

psicólogo, el – psycholog

quemarse – palić się, spalić się

reportaje, el – reportaż

tomar el sol – opalać się
LLEVAR + GERUNDIO – expresar continuidad:

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en EE. UU.?


HACE – expresar duración:

¿Cuánto tiempo hace que trabaja en una escuela?

Hace 5 años que trabajo en una escuela.
SEGUIR (CONTINUAR) + GERUNDIO – ciągle/nadal coś robić:

Sigue tomando el sol después de 3 horas.


GUSTOS:

¿Le gusta...?

Me encanta

Me gusta mucho

Me gusta

No me gusta mucho

No me gusta nada

odiar – nienawidzić


administración, la – administracja, zarząd

ajeno – obcy, cudzy, niewłaściwy

certificado, el – zaświadczenie, świadectwo

conceder – (na)dawać, przyznawać się, zgadzać się, pozwalać

concedida, la – pozwolenie, przyznanie, zgoda

CP (código postal), el – kod pocztowy

datos personales, los

demostrar – udowadniać, demonstrować (o  ue)

denegada, la – odmowa

denegar – zaprzeczać

domicilio, el – miejsce zamieszkanie, adres

estado civil, el (soltero/casado/viudo/divorciado)

extranjero, el

fecha de nacimiento, la

fecha, la

firma, la – podpis, firma, przedsiębiorstwo

gestionar – starać się, załatwić coś

gestiones, las – zabiegi, starania

localidad, la – lokalizacja (miejscowość)

lugar de nacimiento, el

ministerio del interior, el

nombre de la madre, el

nombre del padre, el

nombre, el

ocupación, la – zajęcie, praca

país de nacimiento, el

país de nacionalidad, el

permanente – stały

permiso de trabajo/residencia, el

por cuenta ajena – na cudzy rachunek

por cuenta propia – na własny rachunek

primer apellido, el

provincia, la

puesto de trabajo, el

resolución, la – postanowienie

Segundo apellido, el

sexo, el

solicitante, el – ubiegający się

solicitud, la – podanie, prośba

teléfono, el

temporal – tymczasowy

vehículo, el – pojazd


Documento Nacional de Identitad = demostrar quién eres en gestiones cotidianas

Pasaporte, el = viajar a países extranjeros

Carné de conducir = conducie un vehículo de motor

Certificado de estudios = demostrar los cursos que has hecho

Partida de nacimiento (akt urodzenia) = demostrar los datos de tu nacimiento: lugar, fecha, etc.
apartado – oddzielny, odrębny, odległy

candidato, el

casilla, la – budka, pole (szachownicy), przegródka

contratar – zatrudniać, kontraktować

cumplimentar – dokonywać, składać wizytę

curriculum vitae

charlar – rozmawiać, gawędzić

deletrear – literować

discurso, el – przemówienie, rozprawa, mowa (hacer un discurso)

documento, el

en la actualidad

en mayúsculas – drukowanymi literami

entrevista de trabajo, la

entrevistador, el

finanzas, las – finanse

fotocopia, la

músico, el – muzyk

nombre de pila, el – imię ze chrztu

olvido, el – zapomnienie

orquesta, la – orkiestra

periodismo, el – dziennikarstwo

plantear – proponować, przedstawić

por medio de – za pomocą

presentación, la

Recursos Humanos, los
KSERO – GRAMATYKA:

discutar


separarse – odejść od kogoś

participar en

KSERO – ŚWIĘTA:

amanecer – świtać

amanecer, el – świt

Año Nuevo, el

árbol de Navidad, el – choinka

bandeja, la – taca

brindar – wznosić toast

broma, la – żart, dowcip

campanada, la – uderzenie dzwona

cava, la – szampan z Katalonii

compaciencia, la – niecierpliwość

conectarse – łączyć się

chorros, los

familiar – znany, zwyczajny, rodzinny

festejar – świętować

gastar bromas – robić żarty

ilusión, la – złudzenie, iluzja, marzenie, radość, szczęście

lotería, la

mazapán, el

moniote, el

Navidad, la

navideño – bożonarodzeniowy

Nochebuena, la – Wigilia

Nochevieja, la – Sylwester

Papá Noel

para tal fin – dla tego celu

polvorón, el

premio gordo, el – główna wygrana

resaca, la – kac

reunión, la – spotkanie, zebranie

reunirse – spotykać się

Reyes Magos, los

roscón de Reyes, el

turrón, el

villanción, la – kolęda
KSERO – FILM:

a más tocamos – więcej wygramy

adorno, el – ozdoba, ornament

antidepresivos, los – środki antydepresyjne

bolas, las – bombki

broma, la – żart

comunidad, la – wspólnota

conseguir algo – zdobyć coś

Cuesta el año, la

cuesta, la – pochyłość, zbocze, stok

chalé, el – chalet, el – willa, domek

dar una vuelta – przejść się

décimo, el – kupon

déjalo – zostaw to

dejar un recado – zostawić wiadomość

desajuste, el – nieporozumienie

descuentillo, el = descuento, el – zniżka

embrazada – ciężarna, w ciąży

encargarse – zajmować się

enterarse de – dowiedzieć się

estar en contra de – być przeciwko

esto es colmo – to jest szczyt

excusarse – tłumaczyć się, usprawiedliwiać się

fiestón, el – wielka fiesta

figura, la = figurita, la

fin de año, el

follón, el – zamieszanie

fomentar la superstición – wzmacniać przesąd

lograr – uzyskać, osiągnąć coś, zdołać coś zrobić

montar el belén – ustawiać szopkę

no seas pesado – nie męcz

opinar – sądzić, wyrażać opinię

palomitas, las – popcorn

pálpito, el – przeczucie

participación en la lotería de Navidad

peregrinación, la – pielgrzymka

peresticioso – przesądny

pies destrozados, los – obolałe stopy

pija, la – “bogaczka”, snobka

portal, el – brama, ganek

porter, el – portier

presidente, el – prezydent, prezes, przewodniczący

proponer – proponować (jak poner)

rancio – staroświecki

salirse mal

si nos toca la lotería

sin pepitas – bez pestek

sorteo, el – losowanie

subdesarrollo, el – zacofanie

tarro, el = tarrito, el – miska

tener algo de sobra – mieć coś w nadmiarze

tradicional

úlcera, la – wrzód

un montón – masa, dużo
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna