Telefonia komórkowa gsm projekt z przedmiotu Podstawy Telekomunikacji Spis treściPobieranie 129.84 Kb.
Strona3/7
Data09.05.2016
Rozmiar129.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Poszczególne elementy systemuZespół stacji bazowych (Base Station Subsystem BSS) Każda komórka posiada jedną stację bazową. Zespół stacji bazowych umożliwia dostęp stacjom ruchomym do części stałej systemu GSM i dalej, w miarę potrzeby, do innych systemów telekomunikacyjnych.

BTS - Stacje bazowe (Base Transceiver Station) kontaktują się poprzez interfejs radiowy ze stacjami ruchomymi. BTS składa się z nadajnika i odbiornika sygnałów radiowych, anteny oraz układów przetwarzania sygnałów charakterystycznych dla interfejsu radiowego. Stacja bazowa stanowi interfejs pomiędzy połączeniem stałym do sterownika stacji bazowych, a łączem radiowym do stacji ruchomych.

BSC - Sterowniki stacji bazowych (Base Station Controller) połączone są z jednej strony z kilkoma lub kilkudziesięcioma stacjami bazowymi, pełnią względem nich funkcje sterujące. Sterownik stacji bazowych steruje takimi funkcjami jak przełączanie kanałów (handover) oraz sterowanie mocą stacji ruchomej (power control). Z drugiej strony BSC połączone są z centralą systemu ruchomego MSC.

Część komutacyjno-sieciowa (Network and Switching Subsystem NSS) Realizuje ona funkcje komutacyjne systemu GSM.

MSC - Centrala systemu ruchomego (Mobile Switching Centre) wykonuje funkcje komutacyjne pomiędzy dwoma abonentami systemu GSM lub pomiędzy abonentem systemu GSM a abonentami innych systemów telekomunikacyjnych. Z jednej strony, centrala MSC komunikuje się ze stacjami ruchomymi, z drugiej strony centrala MSC jest połączona z innymi centralami systemu GSM, w tym z centralą tranzytową GSMC umożliwiającą połączenie z innymi systemami. Wykorzystuje się przy tym tzw. moduł funkcji sprzęgających IWF (InterWorking Functions). W odróżnieniu od central pracujących w stałej sieci telefonicznej, centrala MSC posiada dodatkowe funkcje wynikające z "ruchomego" charakteru abonentów, są to m.in.: rejestracja położenia abonenta, przywoływanie abonentów, przekazywanie parametrów kryptograficznych w celu szyfrowania transmisji itp.

HLR - Rejestr stacji własnych (Home Location Register) W każdym rejonie obsługiwanym przez danego operatora systemu GSM znajduje się jeden lub kilka rejestrów HLR. W momencie rejestracji abonenta u operatora systemu, do rejestru wpisywane są dane nowego abonenta. Dotyczą one uprawnień , zawierają informacje pozwalające na identyfikację użytkownika oraz informację o aktualnym położeniu danej stacji ruchomej (adres centrali MSC odpowiadającej obszarowi, w którym aktualnie znajduje się stacja ruchoma). Informacja ta jest zmieniana na bieżąco co wraz ze zmianami położenia stacji ruchomej.

VLR - Rejestr stacji obcych (Visitors Location Register) Rejestr VLR zawiera informacje o abonentach aktualnie znajdujących się w obszarze obsługiwanym przez skojarzoną z nim centralę MSC. Gdy tylko stacja ruchoma przekracza granicę nowego obszaru, rejestr VLR skojarzony z obsługującą ten obszar centralą MSC żąda da od rejestru HLR, w którym obca stacja zarejestrowana jest na stałe, danych o nowym dla siebie użytkowniku. Równocześnie rejestr HLR otrzymuje od rejestru VLR
i zapamiętuje informacje o nowym położeniu stacji ruchomej. Zawarte w rejestrze VLR dane o lokalizacji stacji ruchomej są bardziej szczegółowe niż dane rejestru HLR. W przypadku gdy omawiana stacja ruchoma żądać będzie połączenia, rejestr VLR zawierać będzie wszystkie informacje niezbędne do jego zestawienia, bez potrzeby odwoływania się w każdym przypadku do rejestru HLR.

AuC - Centrum identyfikacji (Authentication Centre) jest modułem połączonym
z rejestrem stacji własnych HLR, realizującym funkcje związane z zabezpieczaniem systemu przed niepowołanym dostępem. Chodzi tu zarówno o przeciwdziałanie próbom realizacji połączeń na koszt innych abonentów jak i o uniemożliwienie podsłuchiwania rozmów przesyłanych w kanale radiowym. Moduł AuC zawiera parametry konieczne do identyfikacji abonentów, tzw. klucze szyfrujące, a także same algorytmy szyfrowania i generator liczb losowych.

EIR - Rejestr identyfikacji wyposażenia (Equipment Identity Register) jest bazą danych służącą do identyfikacji stacji ruchomych. W przeciwieństwie do analogowych systemów komórkowych, w systemie GSM uprawnienia abonenta nie są związane z terminalem używanym przez niego, a jedynie z inteligentnym modułem SIM będącym w jego posiadaniu. Tak więc identyfikacja abonenta dokonywana jest oddzielnie od identyfikacji terminala. Rejestr EIR połączony jest z centralą MSC poprzez łącze sygnalizacyjne. Stacja ruchoma, która nie uzyskała akceptacji MSC (np. została zgłoszona do systemu jako skradziona) może zostać zablokowana.

Zespół eksploatacji i utrzymania (Operation and Maintenance Subsystem OMS) Zespół eksploatacji i utrzymania w systemie GSM umozÿ liwia operatorowi wgląd w pracę systemu oraz administrowanie nim - wydawanie abonamentów, wprowadzanie i uaktualnianie danych o abonentach, lokalizację i usuwanie uszkodzeń , pomiary ruchu telekomunikacyjnego i prowadzenie statystyk, naliczanie opłat itp. Z jednej strony zespół eksploatacji i utrzymania połączony jest, najczęściej za pomocą transmisji wykorzystującej protokół X.25, z częścią komutacyjno - sieciową systemu, a za jej pośrednictwem ze stacjami bazowymi i ruchomymi. Z drugiej strony, zespół OMS posiada interfejs człowiek – maszyna dla osób uczestniczących w obsłudze systemu. Zespół eksploatacji i utrzymania składa się najczęściej z pewnej liczby połączonych ze sobą tzw. centrów eksploatacji i utrzymania OMC (Operation and Maintenance Centre), które wspólnie, w strukturze rozproszonej, realizują jego funkcje.

Stacje ruchome (Mobile Stations MS) Stacje ruchome spełniają rolę interfejsu abonenta z systemem GSM. Istnieją różne typy stacji ruchomych różniące się od siebie mocą nadajnika, a co za tym idzie także wielkością i pojemnością akumulatorów. Rozróżniamy najmniejsze kieszonkowe stacje ruchome (handheld), większe stacje przenośne (portable) i przewoźne oraz bezprzewodowe automaty wrzutowe
i bezprzewodowe centrale abonenckie PBX (chodzi o typ łącza doprowadzającego sygnał z systemu GSM do centrali, a nie sposób przyłączenia terminali do centrali).


Pobieranie 129.84 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna