Telefonia komórkowa gsm projekt z przedmiotu Podstawy Telekomunikacji Spis treściPobieranie 129.84 Kb.
Strona4/7
Data09.05.2016
Rozmiar129.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Interfejs radiowy


Komunikacja między siecią a stacją ruchomą odbywa się za pośrednictwem kanału radiowego. Jest to więc tak na prawdę komunikacja między BTS (BSC) a MS. Należy jednak pamiętać , że nadawcą i adresatem większości wiadomości sygnalizacyjnych nie jest podsystem stacji bazowej. Większość komunikatów obsługiwana jest przez dalsze elementy systemu: centralę MSC, czy rejestry HLR, VLR, AuC, EIR. Jedynie sygnalizacja dotycząca pomiarów parametrów kanału fizycznego, kodowania mowy
i przełączania (handover) w obrębie tego samego BSC jest obsługiwana przez podsystem stacji bazowej. Do transmisji w interfejsie radiowym służą kanały fizyczne, w których następnie umieszcza się określone kombinacje kanałów logicznych.

Kanały rozmówne (TCH - Traffic Channels): dwukierunkowe, przeznaczone do transmisji mowy z przepływnością 13kbit/s i danych z przepływnością do 9.6kbit/s lub mowy z przepływnością 7 kbit/s i danych z przepływnością do 4.8 kbit/s (tzw. kanały połówkowe)

Kanały rozsiewcze (BCH - Broadcast Channels): przeznaczone do transmisji informacji sygnalizacyjnych i synchronizacyjnych z BS do MS.

kanał korekcji częstotliwości FCCH (Frequency Correction Channel) –przenosi pakiet korekcyjny umożliwiający MS zsynchronizowanie się z częstotliwością BS,

kanał synchronizacyjny SCH (Synchronization Channel) – przenosi pakiet synchronizacyjny, umożliwiający MS synchronizację ramkową,

kanał kontrolny rozsiewczy BCCH (Broadcast Control Channel) –zawiera informacje identyfikujące stację bazową , operatora, numery kanałów w sąsiednich komórkach oraz inne parametry dostępu.

Wspólne kanały sygnalizacyjne (CCCH - Common Control Channels): wykorzystywane do zestawiania połączeń między MS i BS.

kanał przywoławczy PCH (Paging Channel) - do przesyłania informacji przywoławczych z BS do MS,

kanał wielodostępu (dostępowy) RACCH (Random Access Channel) –do przesyłania żądania dostępu ze stacji ruchomej do stacji bazowej,

kanał przydziału łącza AGCH (Access Grant Channel) - do przesyłania z BS do MS informacji o przydzieleniu wydzielonego kanału sygnalizacyjnego SDCCH (w odpowiedzi na żądanie dostępu).

Specjalne kanały sygnalizacyjne (DCCH - Dedicated Control Channels): wykorzystywane do wymiany informacji sygnalizacyjnych między MS i BS w trakcie obsługi żądania dostępu, identyfikacji abonenta i w czasie trwania połączenia (kanały są dwukierunkowe i łączą stację bazową z jedną , konkretną stacją ruchomą ).

wydzielony kanał sygnalizacyjny SDCCH (Standalone Dedicated Channel) - wykorzystywany w procedurach zgłoszenia i identyfikacji abonenta,

wolny pomocniczy kanał sygnalizacyjny SACCH (Slow Associated Control Channel) - do przesyłania informacji systemowych w czasie trwania połączenia (sterowanie mocą stacji, wyprzedzeniem czasowym, przekazywanie wyników pomiarów poziomu sygnału własnej i sąsiednich stacji bazowych),

szybki pomocniczy kanał sygnalizacyjny FACCH (Fast Associated Control Channel) - wykorzystywany do szybkiego przesyłania informacji sygnalizacyjnych (np. w czasie przenoszenia połączenia między komórkami).

Cechy systemów GSM i DCS


Nowe kryteria dotyczące systemu GSM, sformułowane przez ETSI, wyższe niż dla systemów analogowych, wymagały opracowania wielu nowych technologii
i sposobów transmisji sygnałów w systemie telekomunikacyjnym. Do najbardziej istotnych cech systemu cyfrowego należy zaliczyć: zapewnienie ciągłości komunikacji w obrębie krajów europejskich, niezależnie od operatora sieci, lokalizacji abonenta
i jego przemieszczania się; integrację głosu i danych w kanale komunikacyjnym; indywidualne rozliczanie abonentów niezależnie od miejsca ich pobytu; pełną identyfikację uprawnień abonenta, łącznie z jego kodem prywatnym PIN (Personal Identification Number), za pomocą karty identyfikacyjnej SIM (Subscriber Identity Module); wyższą wierność transmisji bez możliwości podsłuchu; bardziej efektywne wykorzystanie pasma częstotliwości niż w systemach analogowych; konfigurowanie sieci bez ograniczeń w miarę wzrostu gęstości abonentów lub zwiększania ruchu
w obszarze komórki; zapewnienie połączeń i usług z istniejącymi i projektowanymi sieciami PSTN, ISDN, PLMN itp. Ze względu na postawione wysokie wymagania realizacja systemów GSM przebiega stopniowo w trzech fazach: 1, 2, 2+, a całkowite zakończenie prac jest przewidywane po roku 2000.

System GSM 900


System GSM 900 Cyfrowy system ruchomej łączności komórkowej GSM (Global System for Mobile Communication) został znormalizowany w swojej końcowej formie przez ETSI jako GSM 900 w paśmie częstotliwości 900 MHz. Systemy komunikacyjne oparte na standardzie GSM (także DCS) charakteryzują się dobrą jakością przekazu mowy, są przystosowane do transmisji danych, transmisji faksowej, przesyłania i rozgłaszania krótkich komunikatów SMS (Short Message System), wywoływania indywidualnych abonentów oraz zapewniają współpracę z ruchomymi
i stacjonarnymi sieciami wszystkich typów. Do realizacji systemów zastosowano najnowocześniejsze osiągnięcia techniki cyfrowej: efektywne kodowanie mowy (6,5 kb/s, 13 kb/s), kombinowaną technikę zwielokrotnienia i dostępu FDMA/TDMA, emisję z rozproszonym widmem CDMA-FH, modulację Gaussa oraz programowaną regulację mocy nadajników (zwykle tylko w terminalach ruchomych). Zmniejszanie mocy przy zbliżaniu się stacji ruchomej do stacji bazowej jest wskazane w celu ograniczenia poziomu interferencji w kanale radiowym i zmniejszenia wzajemnego oddziaływania na inne kanały rozmówne, natomiast zwiększanie mocy nadajników terminali ruchomych i stacji stacjonarnych jest niezbędne przy oddalaniu się abonentów w celu utrzymania jak największego zasięgu sieci. System zapewnia automatyczną ciągłość transmisji (handover, roaming) dla abonentów ruchomych przez hierarchiczną budowę struktur komórkowych oraz indywidualną lokalizację
i identyfikację użytkowników za pomocą kart identyfikacyjnych SIM (Subscriber Identity Module), umożliwia także szyfrowanie mowy i danych.Pobieranie 129.84 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna