Telefony: Centrala (094) 35-302-00 regonPobieranie 11.57 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.57 Kb.
REGIONALNY SZPITAL

78-100 KOŁOBRZEG

ul. Łopuskiego 31

Telefony:

Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496

Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004

www.zoz.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, dnia 29 kwietnia 2011 r.
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: remont ogólnej izby przyjęć z korytarzem
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Oferta nr 3 – zadanie nr 1

Zakład Malarsko-Tapeciarski Prace Ogólnobudowlane, Edward i Piotr Smaczny

Ul. Grudziądzka 15, ul. Szafirowa 1, 78-100 Kołobrzeg
Oferta nr 4 – zadanie nr 2

Elektro-Instal S.C., Roman Bujak, Czesław Kosmala, Zieleniewo, ul. Różana 70, 78-100 Kołobrzeg
Uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 1 – zadanie nr 2 - 95,83 pkt

Oferta nr 2 – zadanie nr 1 – 98,26 pkt, zadanie nr 2 – 70,77 pkt

Oferta nr 3 – zadanie nr 1 – 100,00 pktOferta nr 4 – zadanie nr 2 – 100,00 pkt
Umowa z wybranym wykonawcą może być zawarta w dniu 05.05.2011 r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

ACOMA Sp. z o.o., ul. E. Gierczyk 14/10, 78-100 Kołobrzeg

Kombinat Budowlany Sp. z o.o., Ul. Bezprawi 1, 78-100 Kołobrzeg

Zakład Malarsko-Tapeciarski Prace Ogólnobudowlane, Edward i Piotr Smaczny

Ul. Grudziądzka 15, ul. Szafirowa 1, 78-100 Kołobrzeg

Elektro-Instal S.C., Roman Bujak, Czesław Kosmala, Zieleniewo, ul. Różana 70, 78-100 Kołobrzeg
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1: ACOMA Sp. z o.o., ul. E. Gierczyk 14/10, 78-100 Kołobrzeg

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
: przetarg
przetarg -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetarg -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetarg -> Lokalizacja
przetarg -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetarg -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetarg -> Przedmiot oferty
przetarg -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetarg -> Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Metrem Warszawskim Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającym siedzibę w Warszawie, 02-798, ul
przetarg -> Wskazówki dla oferentów
przetarg -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna