Temat : Mosty, mostki I kładki WrocławiaPobieranie 23.22 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.22 Kb.
Grzegorz Wojturski
Scenariusz zajęć realizowanych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w ramach projektu Akademia Orange – 20 282 pomarańcze.

TEMAT : Mosty, mostki i kładki Wrocławia
Cele:


 1. Przybliżenie dzieciom różnych funkcji mostów, kładek i wiaduktów i ich znaczenia w dawnych czasach i współcześnie.

 2. Zapoznanie się z fenomenem Wrocławia jako miasta stu mostów i kładek

 3. Odkrywanie przez uczestników zajęć bogatej symboliki mostów (symbol połączenia i pośredniczenia) i w tym kontekście charakteru Wrocławia jako miasta handlowego, otwartego na różne kultury i przybyszów z wielu stron Europy.

 4. Pobudzenie wyobraźni dzieci, sprawności manualnych, potencjału twórczego w czasie pracy plastycznej (wykonanie miniatury mostu dla konkretnych użytkowników według własnego pomysłu).


Przebieg warsztatu:1 część (trwa ok. 15 min)

Grupa dzieci powitana przez prowadzącego zajęcia zostaje poprowadzona na Galerię Sztuki Śląskiej XVI-XIX w. do sal I, III i X, na których uczestnicy zajęć siadają przed wybranymi obrazami, zawierającymi motyw mostu lub kładki. W tej części spotkania dzieci odnajdują mosty na obrazach, a prowadzący w rozmowie z uczestnikami spotkania zadaje pytania i podejmuje następujące rozważania o mostach:
  1. Co to jest most, jaka jest jego idea, do czego może służyć?

Jest to budowla, służąca do przeprowadzania drogi komunikacyjnej nad przeszkodą (rzeka, bagno, obniżenie terenu, przepaść)


  1. Jakie rodzaje mostów znamy?

Najczęściej występują mosty drogowe, kolejowe, ruchome, zwodzone, mosty dla pieszych i rowerzystów (kładki)


  1. Z jakich materiałów buduje się mosty?

Typowe materiały używane do budowy mostów to: drewno, kamień, cegła, żeliwo, żelazo, stal, żelbeton.


  1. Co może oznaczać most na obrazie? (symbolika mostu)

Symbolika mostu jest bardzo bogata. W kulturze europejskiej opartej na tradycjach: antycznej i judeochrześcijańskiej most to symbol połączenia, pośredniczenia, przejścia z ziemi do nieba, drogi dusz po śmierci, także przezwyciężenia, pokonywania trudności, ale także symbol sprawiedliwości, wierności, trudów, życia, niebezpieczeństwa, zmiany.


  1. Które z miast potrzebuje więcej mostów: miasto handlowe otwarte dla kupców, położone nad wieloma rzekami i otoczone dawniej fosami, czy też miasto pełniące funkcję obronnej twierdzy nad jedną rzeką?

Więcej mostów potrzebuje to pierwsze, takim miastem był dawniej Wrocław.  1. Jakie rzeki, ponad którymi wzniesiono mosty przepływają przez obszar współczesnego Wrocławia?

Są to rzeki: Odra, Oława, Widawa, Bystrzyca, Ślęza, Dobra, Zielona i mniejsze - strugi: Ługowina, Trzciana


  1. Jakie mosty wrocławskie są najbardziej znane?

Do najpopularniejszych należą: Most Grunwaldzki (dawniej Cesarski) wykonany w l. 1908-1910, Most Uniwersytecki z l.1933-34, Most Zwierzyniecki (dawny Przepustowy) wykonany w l. 1895-97, Mosty Warszawskie z l. 1914-16, Mosty Trzebnickie z l. 1904, 1905, 1916, Mosty Osobowickie z l. 1895-97, Most Milenijny z r. 2000.


  1. Jaką orientacyjnie ilość mostów i kładek liczy Wrocław w obecnym obszarze tego miasta?

Około 100
2 część (trwa ok. 15 min)

W tej części spotkania uczestnicy zajęć przechodzą do sali audiowizualnej 116, w której zostają podzieleni na pięć grup. Każda z nich otrzymuje do ułożenia puzzle z fotografią mostu. Zadaniem każdej z grup jest jak najszybsze ułożenie z puzzli fotografii mostu (grupy rywalizują ze sobą). Złożone obrazki zostają odłożone na dużym stole, a dzieci siadają przed ekranem, na którym prowadzący wyświetla prezentację kilkunastu znanych współczesnych i dawnych mostów Wrocławia. W trakcie prezentacji dzieci rozpoznają i nazywają ułożone z puzzli mosty.


3 część (trwa ok. 30 min.)

Dzieci zajmują miejsca przy stole w sali audiowizualnej i za pomocą równych porcji gliny na kartonowych podstawkach wykonują miniaturowe mosty własnego pomysłu. Na kartonikach kredkami rysują koryto rzeki lub innej przeszkody, nad którą wybudowano most.

Gotowe, podpisane prace zostają krótko skomentowane przez autorów i wystawione na muzealnej galerii dziecięcej.
4 część

Na zakończenie godzinnego spotkania uczestnicy otrzymują kartki pocztowe z logo projektu 2028 Pomarańczy z mapką dojazdu z Muzeum Narodowego we Wrocławiu do Multicentrum.
Uczestnicy:

Zasadniczo: dzieci szkół podstawowych z klas 0 – III.


Miejsce:

Galeria Sztuki Śląskiej XVI-XIX w. oraz sala multimedialna ze stanowiskami do prac plastycznych (stoły i krzesła). Alternatywą dla galerii muzealnej może być wycieczka do dwóch popularnych, niezbyt odległych mostów wrocławskich (np. Mostu Oławskiego i Mostu Grunwaldzkiego).Materiały i pomoce: 1. Oryginalne obrazy na Galerii Sztuki Śląskiej XVI-XIX w. zawierające motywy mostów lub kładek:

  1. Portret Georga Logusa, ok. 1546, (sala I)

  2. Andreas Hempel st., Ukrzyżowanie, 1615, z epitafium Franza Fischera, (sala III)

  3. Adalbert Woelfl, Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, 1867, (sala X)

  4. Robert Śliwinski, Krajobraz z Kliczkowa, (sala X).

 1. Prezentacja w programie Power Point panoram Wrocławia oraz mostów i kładek dawnych i współczesnych stolicy Dolnego Śląska.

 2. Rzutnik multimedialny

 3. Glina rzeźbiarska (alternatywą szczególnie dla młodszych dzieci może być kolorowa plastelina)

 4. Białe prostokątne kartoniki

 5. Kredki świecowe lub pastelowe tłuste

 6. Pięć kolorowych wydruków fotografii formatu A 4 mostów wrocławskich naklejonych na kartony i pociętych na puzzle do układania ( 5 kompletów).


Czas zajęć:

60-75 min.


Bibliografia dla nauczycieli (wybór):


 1. Atlas architektury Wrocławia. T 2 Budowle mieszkalne, budowle inżynieryjne i przemysłowe, parki, cmentarze, pomniki, Wrocław 1998

 1. Chądzyński Wojciech, Wrocław jakiego nie znacie, Wrocław 2005

3. Czerner Olgierd, Wrocław w dawnej rycinie, Wrocław 1989

 1. Encyklopedia Wrocławia, Wyd. III, Wrocław 2006

 2. Gołaj Iwona, Wojturski Grzegorz, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Przewodnik, Wrocław 2006

 3. Janczak Julian, Z tamtej strony historii czyli wrocławskie i dolnośląskie legendy, podania, baśnie i niesamowite wydarzenia, Wrocław 1993

 4. Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 1998

 5. Kulak Teresa, Wrocław. Przewodnik historyczny, Wrocław 2000

 6. Kwaśniewski Krzysztof, Legendy i podania wrocławskie i dolnośląskie, Wrocław 1999

 7. Łagiewski Maciej, Mosty Wrocławia, Wrocław 2005

 8. Osterreicher-Mollwo Marianne, Leksykon symboli, Warszawa 1992

 9. Urbanek Mariusz, Wrocław tysiąca lat, czyli historia Wrocławia dla dzieci i młodzieży, Wrocław 1998


Spis ilustracji do scenariusza:


   1. Portret Georga Logusa, ok. 1546

   2. Andreas Hempel st., Ukrzyżowanie, 1615, epitafium Franza Fischera

   3. Adalbert Woelfl, Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, 1867

   4. Robert Śliwinski, Krajobraz z Kliczkowa

Fotografie trzeciej części zajęć – wykonywanie modeli mostów własnego pomysłu przez dzieci z klasy I SP 98 (03.03.10 r.):

   1. IMG 2208

   2. IMG 2211

   3. IMG 2207

Gotowe modele mostów wykonane przez dzieci ze Szkół Podstawowych Nr 93,98 i 74:

   1. IMG 2951

   2. IMG 2939

   3. IMG 2944

   4. IMG 2950

   5. IMG 2955

   6. IMG 2935

   7. IMG 2942


Uwagi, refleksje dotyczące praktycznej realizacji przedstawionego scenariusza:
Scenariusz ma na celu zwrócenie uwagi uczestników na ważne choć często niezauważane bogactwo stolicy Dolnego Śląska jakim są jej liczne mosty. Zajęcia poprzez przystępną formę zabawy i dialogu mają przybliżyć uczestnikom wartości techniczne i kulturowe mostów, ich różnorodne funkcje oraz znaczenie w życiu dawnego i współczesnego miasta.

Opisany scenariusz daje lepsze wyniki (patrz cele warsztatu), jeśli wcześniej w szkole dzieci realizujące warsztat muzealny odbyły lekcję na temat mostów wrocławskich. Uczestniczą wtedy aktywnie w części pierwszej spotkania, zabierając głos w rozważaniach na temat mostów.Opisany scenariusz powinien być realizowany ze szczególną dbałością i dyscypliną czasową dotyczących szczególnie części pierwszej i trzeciej. Ważne aby prowadzący spotkanie przystępnym językiem zachęcał do wypowiedzi na zadawane w pierwszej części pytania, a w części trzeciej (wykonywanie modeli mostów) wskazówkami i zachętą inspirował dzieci mające kłopot z własnym pomysłem na most lub mające problemy techniczne dotyczące lepienia z gliny elementów mostu. Praktyka przeprowadzonych zajęć Mosty, mostki i kładki Wrocławia ukazała szczególne zainteresowanie i zaangażowanie uczestników wspomnianymi – pierwszą i trzecią częściami warsztatu. Aby zapobiec kłopotom szczególnie młodszych dzieci z formowaniem elementów mostu z gliny i zapobiec spękaniom i zniszczeniu modeli po wyschnięciu, zaleca się dbałość prowadzącego zajęcia o właściwą miękkość i lepkość porcjowanej gliny (łączone ze sobą końcówki elementów mostu powinno się lekko moczyć za pomocą nasączonego wodą papierowego ręcznika lub chusteczki), a poszczególne detale mostu (np. jego filary) powinny być masywne i stabilne. Dla młodszych uczestników zajęć alternatywnym surowcem wobec gliny może być kolorowa plastelina lub modelina. Alternatywnym wariantem wobec galerii muzealnej (część 1) może być krótka wycieczka szlakiem dwóch, trzech mostów wrocławskich położonych blisko siebie (np. Most Pokoju i Most Grunwaldzki lub Most Oławski i Most Grunwaldzki).
: files -> framework -> documents uploadFile
documents uploadFile -> Scenariusz zajęcia umuzykalniającego wg E. E. Gordona „przyrodnia siostra, przyrodni brat audiacje wariacje z muzyką
documents uploadFile -> Magiczne koło Mandali” – scenariusz zajęć dla klasy 1 Szkoły Podstawowej Cele
documents uploadFile -> Cztery pory roku w jednej głowie Giuseppe Arcimboldo” – scenariusz zajęć dla klasy 2 Szkoły Podstawowej Cele
documents uploadFile -> Krzysztof Zemło absolwent reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziału Krzysztof Zemło
documents uploadFile -> Wielcy wrocławianie czyli o niezwykłym pastorze, miłośniku wynalazków, wrocławskich malarzach i lekarzu, który kochał sztukę
documents uploadFile -> Cele: Przybliżenie dzieciom różnych funkcji mostów, kładek i wiaduktów i ich znaczenia w dawnych czasach i współcześnie
documents uploadFile -> Scenariusz zajęć Warsztaty fotograficzno-filmowe
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna