Temat: „ Nowa Huta dziedzictwo kulturowePobieranie 25.27 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.27 Kb.Regulamin VII edycji konkursu informatyczno-historycznego

dla gimnazjalistów

Różne oblicza Krakowa”

 1. Temat: Nowa Huta – dziedzictwo kulturowe”.

 2. Organizator: XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie.

 3. Uczestnicy: młodzież szkół gimnazjalnych z Krakowa i powiatu krakowskiego.

 4. Miejsce: XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, os. Teatralne 33.
 1. Celem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej zgodnej z tematem konkursu, będącej rozwinięciem jednego z zagadnień zaproponowanych poniżej:

 1. Architektura Nowej Huty.

 2. Tereny rekreacyjne w Nowej Hucie.

 3. Nowohuckie kościoły.

 4. Śladami Jana Pawła II po Nowej Hucie.

 5. XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – najstarsze nowohuckie liceum .

 6. Nowohuckie wsie.

 7. Ciekawe miejsca w Nowej Hucie.
 1. Do projektu należy dołączyć bibliografię (zalecana bibliografia znajduje się w załączniku nr 3).

7. W konkursie biorą udział jedynie zespoły dwuosobowe.
 1. Każdy zespół zobowiązany jest do ustalenia opiekuna naukowego.
 1. Projekt zgłoszony do konkursu musi być stworzony specjalnie i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu.
 1. Twórcami zgłoszonego projektu mogą być tylko uczestniczący w konkursie członkowie zespołu.
 1. Gotowe prace konkursowe należy dostarczyć na płycie CD do dnia 28 lutego 2014 r.

Do pracy trzeba dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), zgody rodziców(prawnych opiekunów) na udział w konkursie (załącznik nr 2).

Pracę wraz z załącznikami należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać na adres:XI Liceum Ogólnokształcące im Marii Dąbrowskiej

Os. Teatralne 33

31-948 Kraków


 1. Przy ocenie prac uwzględnione zostaną:

  1. ciekawe ujęcie tematu,

  2. zawartość merytoryczna,

  3. szata graficzna i łatwość obsługi,

  4. czytelność i przejrzystość prezentacji.
 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  1. I etap – jury dokonuje oceny prac i wyłania prace finałowe, które przechodzą do drugiego etapu. Lista finalistów zostanie opublikowana na stronie szkoły pod adresem: www.xilo.krakow.pl do 14 marca 2014 r. O zakwalifikowaniu się do finału zostaną również poinformowani opiekunowie naukowi zespołów.
  1. II etap – ustna prezentacja pracy przez finalistów w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie (27 marca 2014 r.) oraz uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród i dyplomów. 1. Czas prezentowania przez zespół swojej pracy w finale nie może przekroczyć 7 minut
 1. W skład jury wejdą nauczyciele historii i informatyki oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego XI Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie.
 1. Nagrodami w konkursie będą:

  1. akcesoria komputerowe,

  2. programy edukacyjne,

  3. książki.
 1. Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z polskim prawem. Uczestnicy muszą przestrzegać praw autorskich i nie mogą zamieszczać w swoich pracach treści powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne i niemoralne.
 1. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości regulamin konkursu i akceptują zawarte
  w nim warunki uczestnictwa. Opiekun zespołu zaświadcza przed Organizatorem, że projekt jest zgodny z regulaminem.
 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych (wyników konkursu) na stronie internetowej XI LO www.xilo.krakow.pl oraz na publikację zdjęć z Galii finałowej.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prezentacji w przypadku wprowadzenia w niej zmian po terminie rejestracji do konkursu oraz nieprzestrzegania zasad regulaminu.
 1. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres marzkrzyszton@interia.pl lub pod numer telefonu: 607 296 021 .

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy
Nazwa Szkoły:....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Adres Szkoły......................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tel.....................................................................................................................................

Uczestnicy konkursu:


1. Imię i Nazwisko…………………………………………………..klasa……………..
2. Imię i Nazwisko…………………………………………………..klasa……………..
Temat pracy: ......................................................................................................................

............................................................................................................................................

Opiekun Zespołu:

Imię i Nazwisko…………………………………………………... Nauczany przedmiot……………………………………………….

tel. kontaktowy……………………………………………………..
Oświadczenie opiekuna

Opiekun zespołu zaświadcza przed Organizatorem, że projekt jest zgodny z regulaminem i z zasadami obowiązującego prawa.

………………………………………………………….

Podpis opiekuna

Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………


w konkursie „Różne Oblicza Krakowa” organizowanym przez XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie.

……………………………………….Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Wyrażenie zgody jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.Załącznik nr 3

Bibliografia

 1. Andrzej Chwalba, Dzieje Krakowa. T. 6, Kraków w latach 1945-1989. Kraków : "Wydawnictwo Literackie", 2004.

 2. Ryszard Dzieszyński, Jan L. Franczyk. - Encyklopedia Nowej Huty. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, współpr.: " Głos-Tygodnik Nowohucki", Nowohuckie Centrum Kultury, 2006,

 3. Bolesław Prażanowski, Nowa Huta, Warszawa-Kraków: PWN, 1974.

 4. Agnieszka Krawczyk i Agnieszka Cygan, współpr. Zuzanna Miśta, U progu wolności : Nowa Huta w latach 1980-1989. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Zarząd Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność". -

 5. Jan Skarbowski, Nowa Huta : pierwsze socjalistyczne miasto w Polsce, Kraków: Wydaw. Literackie, 1971.

 6. Rafał Bober, Wojciech Paduchowski, On tutaj był... : Karol Wojtyła w Nowej Hucie. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2007

 7. Józef Dużyk, Nowa Huta [Cz.] 2, Od średniowiecza do XIX wieku, Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1957

 8. Jan L. Franczyk. Na fundamencie krzyża : kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1949 – 1989, Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", 2004.

 9. Adam Gryczyński, Czas zatrzymany 2: wybór tekstów oraz fotografie z terenów Nowej Huty i okolic. Suplement, Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury, 2008.

 10. Remigiusz Kasprzycki, Opozycja polityczna w Krakowie w latach 1988-1989,Kraków: "Księgarnia Akademicka" : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2003


Dopuszcza się inne naukowe opracowania dotyczące przedstawionych tematów oraz źródła internetowe pod warunkiem ich opisania w dokumentacji konkursu
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna