Temat: Afryka po II wojnie światowej. Procesy dekolonizacyjne na świecie. Afryka po II wonie światowejPobieranie 13.43 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13.43 Kb.
Liceum, Technikum Historia

Klasa III Lekcja 125 Dział: Od końca II wojny światowej do czasów współ (powszechna)


Temat: Afryka po II wojnie światowej. Procesy dekolonizacyjne na świecie.
1. Afryka po II wonie światowej


 • W skolonizowanej Afryce po II wojny światowej tendencje niepodległościowe. • Państwa Europejskie akceptują Kartę Atlantycką – prawo narodów do własnego państwa

 • Trudno się rozstać bogactwami naturalnymi i tanią siłą roboczą.
 • Trzeci Świat – określa się tak zacofane państwa powstałe w wyniku dekolonizacji


a. Wojna w Algierii


 • 1954 wybucha powstanie w koloni francuskiej- Algierii –wojna trwa do 1962.

 • Francuzi dokonywali masowej eksterminacji ludność, zależało im na utrzymaniu Algierii, ponieważ żyło tam dużo osadników francuskich.


b. Pierwsze niepodległe państwa Afrykańskie

 • Kolonie Brytyjskie

 • 1957 powstaje niepodległa Ghana (pół zach. Afryka z poł. Złotego Wybrzeża z Togo)

 • Pierwszy premier i twórca panafrykanizmu Kwame Nkrumah
 • Kolonie Belgijskie

 • 1960 niepodległość Konga Belgijskiego (Afryka środkowa)

 • Secesja (odłączenie) bogatej prowincji Katangi –wojna domowa do 1965
 • Do końca lat osiemdziesiątych XX w większość państw afrykańskich uzyskała niepodległość i wstąpiły do ONZ.


c. W 1963 powstała Organizacja Jedności Afryki (OJA)


 • Powstała na konferencji w Addis Abebie (siedziba) w Etiopii - zrzesza ona wszystkie niepodległe kraje Afrykańskie
 • Cel - obrona suwerenności i integralności, umacnianie jedności i solidarności oraz przyspieszanie rozwoju społeczno gospodarczego państw afrykańskich.


d. Polityka apartheidu (RPA 1948-1994) – segregacji rasowej


 • Dyskryminacja ludność kolorowej będącej w większości przez mniejszość europejską, która miała władze polityczną gospodarcza i społeczną w republice.
 • Likwidacja apartheidu lata 90 –te XX w.- prezydent Willem de Klerk Nelson Mandela


e. Neokolonializm – utrzymywanie zależności gospodarczych i politycznych przez mocarstwo w stosunku do koloni, która uzyskała niepodległość


 • W Afryce w czasie zimnej wojny ścierały się interesy Zachodu (Francja) i Wschodu -ZSRR

 • Kraje afrykańskie po odzyskaniu niepodległości:

 • Zamachy stanu i przewroty polityczne, wojskowe, wojny domowe, walki plemienne rządów autorytarnych

 • Najkrwawsze walki:

 • Algieria, Sudan, Etiopia, Somalia, Uganda, Mozambik, Zimbabwe, Angloia, Czad i Niger. Konflikt na granicy Kongo i Ruady plemion Tutsi i Hutu..


2. Geneza procesów dekolonizacyjnych

 • Państwa Kolonialne Francja Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Portugalia i Hiszpania po II wojnie zbyt słabe by utrzymać zamorskie posiadłości

 • Społeczności kolonialne w wojnie walczyły po stronie metropolii a po jej końcu w nagrodę chciały niepodległości, wzrosła też świadomość narodowa kolonistów


3. Brytyjska Wspólnota Narodów

a. Kolonie brytyjskie uzyskiwały autonomię na drodze pokojowej

 • Zachowały luźny związek metropolią, wschodząc w skład Brytyjskiej Wspólnoty Narodów na czele brytyjska królową ( m.in. Australia, Bahama, Kanada, Jamajka i Nowa Zelandia)


b. utrata Indii przez Wielka Brytanie – w 1947 podział koloni przez Brytyjczyków na Indie i Pakistan i początek walki tych państw o Kaszmir

 • Wybitni politycy Indyjscy: Mahatma Gandhi, premierzy: Jawaharlal Nehru i Indira Gandhi


4. Rozpad imperiów kolonialnych

a. Francji

 • 1954 po przegranej wojnie z kolonii francuskich powstał Wietnam, Kambodża i Laos

 • 1956 spod rządów francuskich wyzwoliła się Tunezja i Maroko

 • 1960 niepodległość zyskały państwa wchodzące w skład Francuskiej Afryki Zach.


b. Portugalii

  • Rewolucja goździków” w Portugalii 1974 -1975

   • Bezkrwawy przewrót wojskowy w Portugalii – w wyniku, którego rządy przejęła junta wojskowa na czele - Antonio de Spinola

    • Zrezygnowano z kosztochłonnych kolonii ( m.in. Angloa, Mozambik)


5. Brytyjsko –argentyński spór o Falklandy -1982 (Malwiny)

 • Zajęcie przez Argentynę Falklandów – spowodowało skuteczną interwencję na wyspach Brytyjczyków ( sukces premier Margaret Thatcher)


Zadanie domowe str. 233

1. Wyjaśni znaczenie pojęć: kolonia, dekolonizacja, Trzeci Świat • Kolonia - posiadłość metropolii znajdujące się poza jej granicami i podlegająca bezpośredniej zależności politycznej i gospodarczej. Dekolonizacja - proces uniezależniania się krajów i narodów spod wpływów kolonialistów Trzeci Świat – określa się tak zacofane państwa powstałe w wyniku dekolonizacji

Pytania sprawdzające:

1. Wyjaśni, czego dotyczyło i gdzie występowało zjawisko apartheidu • Polityka apartheidu (RPA 1948-1994) – segregacja rasowa – dyskryminacja ludność kolorowej będącej w większości przez mniejszość europejską, która miała władze polityczną gospodarcza i społeczną w republice.

125©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna