Temat: czym jest tolerancja dla innychPobieranie 12.85 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.85 Kb.
Scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum

Temat: CZYM JEST TOLERANCJA DLA INNYCHMetody i formy pracy : miniwykład, dyskusja kierowana, drama
Potrzebne materiały: kartki z tabelką, płyta CD z piosenką S. Sojki Tolerancja, odtwarzacz
Przebieg zajęć:


 • Nauczyciel, na wstępie, proponuje uczniom zabawę, która polega na przedstawieniu kolegi z ławki przy pomocy jednego zdania, najbardziej go charakteryzującego (cecha charakterystyczna). Oczywiście, kontroluje, aby w wypowiedziach uczniów nie było określeń obraźliwych, bądź ośmieszających.

 • Następnie uczniowie dzielą się w pary, w których jedna osoba odpowiada czy kiedyś była wyśmiewana z powodu swojej cechy lub inności, bądź czy zna kogoś, kto był za to szykanowany. Potem następuje zmiana ról.

 • Na forum klasy odbywa się dyskusja na temat wyśmiewania, obrażania i szykanowania uczniów lub ich znajomych z powodu tzw. „inności”. Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytania: Jakie uczucia wzbudzała ta osoba wśród innych z otoczenia, a jakie u Ciebie?, Czym jest tolerancja?, Na czym ona według Was polega?, Jakie są granice tolerancji?, Kiedy tolerancja przeradza się w samowolę?, Jacy ludzie spotykają się Waszym zdaniem z nietolerancją?

 • Nauczyciel proponuje wysłuchanie utworu Stanisława Sojki „Tolerancja” (każdy uczeń otrzymuje tekst piosenki) i zastanawia się, jakie stanowisko wobec tolerancji zajął artysta.

Dlaczego nie mówimy, o tym, co nas boli otwarcie

Budowa ściany wokół siebie - marna sztuka

Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczy

Czasami tego pragnę, tego szukam

Na miły Bóg, życie nie po to tylko jest żeby brać

Życie nie po to, by bezczynnie trwać

I aby żyć siebie samego trzeba dać

Problemy moje, twoje, nasze, boje, polityka

A przecież każdy włos jak nasze lata policzony

Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci

Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka

Na miły Bóg ….

 • Miniwykład nauczyciela, w którym podsumowuje problem tolerancji z wyjaśnieniem pojęć: stereotyp, uprzedzenie, rasizm, godność. Wspomina, iż z nietolerancją – tak naprawdę - spotkać się może każdy człowiek, bez względu na wiek, kolor skóry, wyznawaną religię czy światopogląd – wystarczy, że dla kogoś wydaje się „inny”. Najczęściej jednak nietolerancja dotyczy ludzi chorych i słabszych, w tym chorych psychicznie. Następnie nauczyciel prowokuje uczniów do dyskusji zadając pytania typu:

Jak reagujesz na człowieka chorego psychicznie, kiedy spotkasz go na swojej drodze?

Czy boisz się ludzi chorych psychicznie?

Czy czytałeś książkę lub oglądałeś fil, gdzie bohaterem był człowiek chory psychicznie?

Czego należy oczekiwać od osób tolerancyjnych wobec ludzi chorych psychicznie?

Czy znasz jakąś chorobę psychiczną? Co o niej wiesz?

 • Nauczyciel dzieli uczniów na 4-5 osobowe zespoły, a każdy z nich ma spisać wnioski z dyskusji w formie tabeli, którą otrzymał:
Postawy/zachowania

pozytywne

Postawy/zachowania

negatywne

 • zrozumienie dla choroby, kalectwa

 • szacunek dla przekonań religijnych

 • ……………………………………

 • ……………………………………

 • ……………………………………

 • ……………………………………
 • głośne komentowanie „innych” zachowań

 • szydzenie w towarzystwie

 • ………………………………………….

 • ………………………………………….

 • ………………………………………….

 • ………………………………………… • Drama: Nauczyciel proponuje, by uczniowie w grupach zaimprowizowali dowolną scenkę z życia związaną z przejawami tolerancji i nietolerancji. Podpowiada, że scenki mają być krótkie i mogą przedstawiać zarówno, to, czego sami byli świadkami bądź znają z książek lub oglądali w mediach.

 • Podsumowanie zajęć, w którym nauczyciel dziękuje uczniom za aktywność.

: scenariusze
scenariusze -> Scenariusz lekcji matematyki w klasie V
scenariusze -> Publiczne Gimnazjum nr 37 w Łodzi Temat: Kto chciał być piratem i dlaczego?
scenariusze -> Etap edukacyjny: IV etap (liceum lub technikum) Scenariusz lekcji
scenariusze -> Czy Magik doznał iluminacji? Rozważania na marginesie filmu Jesteś Bogiem w reż. Leszka Dawida
scenariusze -> Szkoła Podstawowa Klasy I iii temat: Jan Paweł II dlaczego błogosławiony?
scenariusze -> Scenariusz zajęć zintegrowanych Świetlica szkolna Temat: Jesienne gry i zabawy
scenariusze -> Nikt Cię tu nie chce
scenariusze -> Temat „Być jak Charlie Chaplin”. School Pictures
scenariusze -> Imię róży”, reż. Jean – Jacques Annaud 1986 r. Temat: Filmowa uczta dla erudytów, czyli
scenariusze -> Temat lekcji: Zjednoczenie Niemiec
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna