Temat Instalacja Hiren’s Bootcd wersja 7 lub wyższa na napędzie PenDrive Autor: Monika Urbanik, tinfw08, semestr IIIPobieranie 17.11 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar17.11 Kb.

Hiren’s BootCD na USB

Temat


Instalacja Hiren’s BootCD wersja 9.7 lub wyższa na napędzie PenDrive

Autor: Monika Urbanik, TINFW08, semestr III

Wstęp


Dokument ma na celu skrótowe opisanie instalacji płyty Hiren’s BootCD na napędzie typu PenDrive w celu uruchamiania w systemach, w których nie ma dostępu do napędu CD. Poruszone zagadnienia:

 1. Niezbędne programy.

 2. Przygotowanie PenDrive’a.

 3. Ustawienia BIOS.

3.1. AMI BIOS (komputer stacjonarny),

3.2. HP (laptop).


Niezbędne programy


Oprócz płyty Hiren’s BootCD* w wersji 9.7 lub wyższej niezbędne do przygotowania PenDriva są poniższe programy:

 1. USB Disk Storage Format – program służacy do formatowania PenDrive’a. Można go ściągnąć ze strony Hiren’s Boota: http://www.hiren.info/download/freeware/usb_format.zip. Pobrany plik usb_format.zip należy rozpakować np. programem WinRar (do pobrania ze strony www.winrar.pl).

 2. Instalator bootloadera grubinst_gui. Można go ściągnąć również ze strony Hiren’s Boota: http://www.hiren.info/download/dos-files/grub4dos.zip. Pobrany plik należy rozpakować.

Dla celów tej prezentacji zakładam, że programy zostaną zapisane na Pulpicie, gdyż jest to najbardziej powszechna lokalizacja ściąganych plików.

Przygotowanie PenDrive’a


W celu przygotowania PenDrive’a należy wykonać następujące kroki:

 1. Podłączenie PenDriva do portu USB. Powinien on mieć pojemność co najmniej 256 Mb. Zalecane jest podłączenie do portu bezpośrednio na płycie głównej, tj. z tyłu komputera.

 2. Formatowanie PenDrive’a. Służy do tego program USB Disk Storage Format (plik usb_format.exe w rozpakowanym katalogu usb_format na Pulpicie). Należy w nim:

  • wybrać formatowany napęd (rys.1 A),

  • wybrać format systemu plików (rys.1 B)

  • nacisnąć Start (rys.1 D),

  • można również nadać etykietę dysku (rys.1 C).

Uwaga: W razie problemów z instalacją płyty można przed formatowaniem programem USB Disk Storage Format sformatować PenDrive’a standardowym programem Windows (Mój komputer - prawy klawisz myszy - Formatuj).
Rysunek 1 Formatowanie PenDrive’a za pomocą programu USB Disk Storage Format

 1. Instalacja bootloadera. Aby zainstalować program rozruchowy należy użyć wcześniej pobranego programu grubinst_gui znajdującego się na Pulpicie (plik grubinst_gui.exe w katalogu grub4dos). W programie tym należy:

  • wybrać dysk (rys.2 A),

  • odświeżyć listę partycji (rys.2 B)

  • wybrać Whole disk (MBR) (rys.2 C)

  • kliknąć Install.

Oprócz tego należy skopiować na PenDrive’a pliki grldr i menu.lst, znajdujące się w tym samym katalogu co program.
Rysunek 2 Instalacja bootloadera

 1. Kopiowanie płyty. Należy skopiować na PenDrive’a całą zawartość płyty Hiren’s BootCD wersja 9.7 lub wyższa. Po wykonaniu tej czynności zawartość PenDrive’a powinna wyglądać jak na rys.3.
Rysunek 3 Zawartość PenDrive’a po skopiowaniu plików

Ustawienia BIOS


Aby było możliwe korzystanie z Hiren’s BootCD zawartego na PenDrive’ie należy w BIOSie ustawić możliwość startowania z napędu USB. Poniżej podano przykłady konfiguracji dla dwóch konkretnych BIOSów, w przypadku innych komputerów ustawienia mogą się znacznie różnić.

W przypadku AMI BIOS, po wejściu w ustawienia BIOS’u za pomocą klawisza DEL należy ustawić PenDrive’a jako pierwsze urządzenie poprzez menu Boot - Hard Disk Drivers (rys.4). Jeśli PenDrive został prawidłowo wykryty będzie wyświetlona jego nazwa np. Kingston. Po wybraniu danego napędu pojawi się on jako pierwsze urządzenie rozruchowe w menu Boot - Boot Device Priority.


Rysunek 4 Ustawianie PenDrive’a jako urządzenie rozruchowe (AMI BIOS)

Niektóre BIOSy AMI wymagają dodatkowo ustawienia opcji typu emulacji na Hard Disk w module USB Mass Storage Device Configuration w zakładce Advanced (rys.5).
Rysunek 5 Ustawienia typu emulacji USB (AMI BIOS)

Ustawienia BIOSu należy zapisać w menu Exit.

W przypadku BIOSu w laptopie Helwett-Packard należy zmienić konfigurację w menu System Configuration (rys.6): • w zakładce Device Configurations (rys.7) opcja USB Legacy Support powinna mieć wartość Enable,

 • w zakładce Boot Options (rys.8) pierwszym napędem rozruchowym powinno być urządzenie USB CD ROM.
Rysunek 6 Menu System Configuration (BIOS Helwett-Packard)


Rysunek 7 Zakłądka Device Configurations (BIOS Helwett-Packard)Rysunek 8 Zakładka Boot Options (BIOS Helwett-Packard)
Po poprawnym dokonaniu zmian w konfiguracji BIOS po uruchomieniu komputera z wpiętym w port USB PenDrive’m powinno się pokazać menu zawierające możliwość korzystania z Hiren’s BootCD (rys.9).
Rysunek 9 Menu wyboru Hiren’s BootCD
* Nie podano odnośnika do pobrania płyty z powodu ograniczeń wynikających z praw autorskich.

Strona z


Pobieranie 17.11 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna