Temat lekcji: Człowiek jest tylko tchnieniem i cieniem, czy miarą wszechrzeczy?Pobieranie 20.76 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar20.76 Kb.
Konspekt lekcji języka polskiego w I klasie gimnazjum

Dominika Pietraszewska
Temat lekcji: Człowiek jest tylko tchnieniem i cieniem,

czy miarą wszechrzeczy?
Cel ogólny:
Uwrażliwienie uczniów na wartość życia człowieka, jego sens i wartość na podstawie fraszki Jana Kochanowskiego O żywocie ludzkim oraz fragmentów pochodzących z Księgi Hioba.
Cele operacyjne, uczeń:
-poznaje dwa nowe dzieła literacki( fraszkę Jana Kochanowskiego oraz wyimki z Księgi Hioba),
- ocenia treść fraszki O żywocie ludzkiej oraz tę (treść dzieła), która zawarta jest we fragmentach Księgi Hioba,
-potrafi przytoczyć cytaty z omawianych utworów, które odnoszą się do tematu lekcji,

-tworzy własną opinię dotyczącą wartości życia człowieka.

Metoda: analizy dokumentacyjnej z elementami pogadanki.
Formy organizacyjne: praca zbiorowa i praca w grupach.
Środki i materiały dydaktyczne:
-ksero z fragmentami z Księgi Hioba, ( zał. nr 1)

- książka zawierająca aforyzmy,

- sentencje dotyczące życia człowieka ( zał. nr 2)
Tok lekcji:

Fazy i ogniwa lekcji:
I PRZYGOTOWANIE:


  1. Czynności organizacyjne.( m.in. oddanie zeszytów)

  2. Zapisanie tematu lekcji i przeprowadzenie krótkiej pogadanki

(uczniowie ,,rozszyfrowują’’ znaczenie tematu oraz ,,przetłumaczają’’ go na język dnia codziennego:

*Czy egzystencja człowieka jest nic nie warta, a ludzkie starania są zbyteczne, nadaremne i nie wpływają na bieg świata, czy wręcz przeciwnie:

człowiek nadaje sens wszelkim istnieniom i jest ponad nimi?)


II OPRACOWANIE:


  1. Rozdanie wyimków z Kięgi Hioba ( zał. nr 1)oraz prośba o przeczytanie jednego z uczniów owego tekstu.

  2. Pogadanka na temat, o kim ten fragment traktuje, na jaki temat jest w nim mowa etc. (cierpienie, przyjmowanie tego cierpienia).

  3. Podział na grupy po uprzednim wytłumaczeniu, co uczniowie mają zrobić

( zajęcie się fraszką ,,O żywocie ludzkim’’ J. Kochanowskiego, podzielenie jej na 3 całostki. Każda z grup zajmuje się przydzielonym przeze mnie fragmentem i rozszyfrowaniem jego przesłania).
*I grupa: życie ludzkie jest błahostką
*II grupa: nie ma na świecie nic pewnego, stałego

*III grupa: nic nie jest zależne od nas, jesteśmy zabawkami dla świata, oraz igraszką w rękach bogów, a nasze życie przypomina teatr( 5- 7min.)
  1. Przedstawienie efektów pracy w grupach.

( uczniowie nie mieli problemów z rozszyfrowaniem sensu ukrytego).

  1. Porównanie tekstu z Pisma Świętego oraz fraszki Jana

Kochanowskiego, znalezienie w nich cech wspólnych oraz zasadniczej różnicy. ( klasa bardzo szybko i sprawnie poradziła sobie z wyznaczonym jej zadaniem).

  1. Zebranie wszystkiego, o czym mówiliśmy do tej pory i zapisanie tego w formie notatki:

treść notatki zapisanej przeze mnie na tablicy, a przez uczniów w zeszytach:


Księga Hioba fraszka O żywocie ludzkim

Co je łączy?Nasze życie nie jest do końca w naszych rękach


Jakie są między nimi róznice?
Według podmiotu lirycznego z wiersza pt. O żywocie ludzkim

egzystencja jest przemijająca, krucha, pełna bezsensownych

starań, a człowiek nie ma na nią żadnego wpływu.

Księga Hioba mówi o tym, żeby przyjmować z godnością

i pokorą cierpienie, które na nas ,,spada’’ , a trudności

pokonywać wytrwale i w zgodzie z nakazami moralnymi.

III Podsumowanie i utrwalenie:


  1. Odpowiedzenie na pytanie z tematu na podstawie omawianych tekstów i oraz przytoczenie odpowiednich cytatów na potwierdzenie swojego stanowiska.( Każdy indywidualnie ustosunkowuje się do pytania postawionego

w temacie.)

10.Uczniowie losują po jednej karteczce, na której znajduje się sentencja, której tematyka związana jest z egzystencją ludzką oraz jej sensem (aforyzmów jest 15, na każdą parę przypada jeden),(Na załączniku numer dwa, znajdują się wszystkie sentencje po kolei, uczniowie natomiast dostali po jednej sentencji na ławkę, a nie całą kartkę.)

11.Każda z par zastanawia się nad sensem mądrości, którą sobie wybrali i po kilku minutach konsultacji i zastanowienia wyjaśnia go klasie.

( ze względu na ogranicznie czasowe swoje interpretacje przedstawiło tylko sześć par):


I- aforyzm nr 7: Należy mieć marzenia i dążyć do nich mimo trudności, bo tylko w takiej sytuacji coś zdobędziemy, i na pewno będzie to coś nam drogiego.

II- sentencja nr 9: Zawsze można zacząć od nowa, wystarczy tylko chcieć.

III- mądrość nr 11: Człowiek jest nośnicą skarbów, ale często musi je odkryć, aby z nich skorzystać.

IV- aforyzm nr 2: Umiejętność prawdziwego przeżywania własnego życia polega także na tym, iż umiemy przyjmować cierpienie i potrafimy radzić sobie z nim z godnością.V- sentencja nr 14: Należy znać swoją godność i nie dać się poniżać, ale przy tym na równi sobie traktować drugiego człowieka.

VI- madrość nr 15: Prawdziwy Człowiek wie, że życie to sinusoida szczęścia i cierpienia i że oba należy przyjmować godnie.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna