Temat: „Malujemy muzykę”- ilustracja inspirowana muzykąPobieranie 13.2 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar13.2 Kb.
PLASTYKA KLASA V
TEMAT: „Malujemy muzykę”- ilustracja inspirowana muzyką

nowoczesną.

Założenia:

1. Utrwalenie wiadomości o zasadach kompozycji na płaszczyźnie,

przypomnienie o kompozycji w muzyce.

2. Wdrażanie do umiejętnego słuchania muzyki, rozumienia nastroju

utworu, rozpoznawania jego tempa.

3. Rozwijanie wyobraźni twórczej.

4. Wzbogacanie doznań artystycznych.


Cele:

Uczeń:


- zna zasady kompozycji,

- potrafi wsłuchać się w utwór muzyczny i odtworzyć jego nastrój przy

pomocy odpowiednich barw i układu elementów kompozycji,

- potrafi wykorzystać wiedzę i wyobraźnię w ćwiczeniu praktycznym.


Metody:

Pogadanka oparta na pokazie, wspólne słuchanie utworu muzycznego,

indywidualne lub grupowe ćwiczenia malarskie.
Pomoce dydaktyczne:

Reprodukcje dzieł znanych malarzy inspirowane muzyką (Picasso „Gitara”,

„Trzej muzykanci”; Kandinsky „Impresje”; Severini „Taniec niedźwiedzia”;

Chagall „Skrzypek”), tablica „Koło barw”, płyta z muzyką Jeana Michela

Jarrea „Oxygene”.

PRZEBIEG LEKCJI:


1. Krótka rozmowa z uczniami na temat kompozycji w plastyce i kompozycji

w muzyce.

W plastyce kompozycja – to ułożenie przedmiotów lub plam barwnych na

płaszczyźnie obrazu zgodnie z założeniami artysty.

W muzyce – kompozycja to układ dźwięków, rytm utworu, zaaranżowany

przez artystę muzyka.


2. Wyjaśnienie tematu lekcji.

Nauczyciel prowokuje uczniów do wypowiedzi – jak należy słuchać muzyki?

- słuchamy w skupieniu,

- próbujemy rozpoznać instrumenty muzyczne w danym utworze,

- próbujemy ustalić tempo utworu – czy jest szybkie czy wolne,

- rozpoznajemy nastrój utworu ( smutny, wesoły, ponury, nastrój grozy, czy

nastrój spokoju).

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, iż muzyka może inspirować artystę do

twórczego działania. Wystarczy, że słuchając jej – coś sobie wyobrazi.

Niektórzy artyści inspirowani muzyką lubią przedstawiać coś rzeczywistego,

co kojarzy im się z danym utworem; inni przetwarzają rzeczywistość tworząc

ją niepodobną do prawdziwej; jeszcze inni wolą przedstawiać muzykę

poprzez zakomponowanie plam barwnych zgodnie z własnymi

wyobrażeniami pod wpływem danej muzyki.

( pogadanka oparta o pokaz reprodukcji malarskich, w tle cichutko brzmi

dana muzyka, aby uczniowie mogli się z nią trochę oswoić).


3. Przedstawienie fragmentu utworu muzycznego

i wyjaśnienie zadania.

Muzyka Jeana Michela Jarrea jest muzyką elektroniczną. Artysta gra na

elektrycznych organach i syntezatorach jednak pojawiają się dźwięki, które

kojarzą się z niektórymi instrumentami muzycznymi. Ale w utworze tym

często zmienia się tempo, co powoduje również zmianę nastroju muzyki.

Uczniowie wsłuchując się w muzykę spróbują przenieść na płaszczyznę

kartki swój własny nastrój, w jaki wprowadza ich dana muzyka, spróbują

pokazać wyobrażenia, które jawią się im pod jej wpływem.
4. Realizacja zadania.

Nauczyciel zachęca uczniów, aby indywidualnie namalowali ilustrację do

słuchanej właśnie muzyki – odpowiednio do nastroju dobierając barwy

i odpowiednio do tempa komponując elementy na płaszczyźnie.

(smutna, powolna muzyka – barwy chłodne przygaszone, elementy duże,

jest ich mniej; wesoła, skoczna muzyka – barwy ciepłe, kontrasty barwne,

elementy drobniejsze, jest ich więcej).

Uczniowie powinni pracować indywidualnie, ale kilku (3 lub 4) uczniów

chętnych może wykonać wspólną ilustrację na dużym formacie (A1).

Uczniowie powinni zatytułować swoje dzieło.Ukończone prace należy wysuszyć i wspólnie ocenić na następnej lekcji.
mgr Katarzyna Estkowska

Pobieranie 13.2 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna