Temat zajęć: Poznajemy edytor tekstu. Klawiatura jako narzędzie do pisania tekstuPobieranie 47.99 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar47.99 Kb.
Agnieszka Matusiak
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZAPOZNAJĄCY Z PROGRAMEM WORD

Moduł tematyczny : Edytor tekstu

Temat zajęć: Poznajemy edytor tekstu.

Klawiatura jako narzędzie do pisania tekstu.

Czas trwania zajęć: 90 min.

Cele zajęć:

CEL POZNAWCZY:

 • poznanie narzędzi edytora tekstu Word

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami dotyczącymi tworzenia dokumentu

 • poznanie klawiatury

CEL DYDAKTYCZNY:

 • posługiwanie się podstawowymi narzędziami edytora tekstu

 • umiejętność posługiwania się klawiaturą

CEL WYCHOWAWCZY:

 • wyrabianie pozytywnego stosunku do pracy z komputerem

Typ lekcji:

poznawczo-ćwiczeniowaMetody realizacji zajęć:

elementy wykładu, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przy komputerzeFormy realizacji zajęć:

indywidualna, zbiorowaMedia i materiały dydaktyczne:

komputer z właściwym oprogramowaniem WORD,

„MISTRZ KLAWIATURY”

( „Informatyka 2000 – podręcznik dla szkoły podstawowej” z płytą CD_ROM

plansze ze skrótami klawiszowymi
Miejsce zajęć:

zajęcia w pracowni komputerowej


Przebieg zajęć:


Lp.

Czas trwania

Zagadnienie

Czynności

nauczycielaCzynności

ucznia


Program


1

5 min.

Czynności wstępne


Powitanie uczniów

Przygotowanie do zajęć

Rozmowa nt. zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem.

Powtórzenie wiadomości nt. aplikacji okna Windows Omówienie celów lekcji

Zapoznanie z tematem zajęć


Powitanie nauczyciela

Przygotowanie miejsca pracy.

Udział w rozmowie.

. Wysłuchanie celów lekcji

Poznanie tematu zajęć

2.

8 min.

Część właściwa

Podanie nowego materiału.Pogadanka nt. zastosowania komputerowych dokumentów tekstowych

Wyjaśnia pojęcia : edytor tekstu, dokument, wierszZapisują notatkę w zeszycie.

3.

5 min.

Budowa klawiatury

Poleca uruchomić płytę CD_ROM oraz program „Poznajemy klawiaturę”

Poznają rodzaje klawiszy :


Rys. 1. Budowa klawiatury

4.

5 min.

Gra

dydakty


czna

Poleca uruchomić grę, która znajduje się na płycie CD_ROM

Objaśnia szczegółowo zasady gry
Uruchamiają grę i grają
5.

17 min

Omówie-

nie funkcji niektórych klawiszy • Objaśnia funkcje niektórych klawiszy :

 • wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym CAPS LOCK

 • -litery : ą, ę, ł, ż, ć, ś, ó, – piszemy naciskając prawy klawisz ALT i literę zbliżoną do wybranej z wyjątkiem litery” ź”, którą uzyskamy naciskając ALT i „x”

 • odstępy tworzymy za pomocą klawisza SPACJA

 • błędy usuwamy za pomocą klawiszy: BACKSPACE- usuwa znak bezpośrednio przed kursorem

 • DELETE- kasuje znak bezpośrednio za kursorem

 • Klawisze ze strzałkami przesuwają kursor zgodnie ze wskazaniem strzałki

 • HOME -przesuwa kursor na początek tekstu

 • END – na koniec linii

 • PAGE UP –o jedno okno w górę

 • PAGE DOWN –o jedno okno w dół

 • CTRL+ HOME –na początek tekstu

 • CTRL + END –na koniec tekstu

 • ENTER –używamy gdy przechodzimy do nowego wiersza

Zapoznają się z funkcjami klawiszy i umiejętnie wykorzystują w ćwiczeniach w pisaniu
6.

20 min

Poznanie programu WORD

Poleca odnaleźć i uruchomić program WORD

Omawia okno programu :

-pasek narzędzi

-pasek formatowania

-linijka

-pasek stanuOdnajdują i otwierają program WORD :

START /PROGRAMY OFFICE /WORD

lub ze skrótu na pulpicie


WORD
Rys. 2 Budowa okna edytora Word i jego tajemnicze przyciskiPoznanie programu WORD

Poleca odczytanie kolejnych opcji z paska menu i prosi uczniów aby określili do czego służy dana opcja


Otwierają nazwy na pasku menu i odczytują oraz określają do czego one służą

-W menu PLIK zgrupowane są operacje do tworzenia nowego dokumentu, zapisywanie go na dysku, podgląd wydruku, wydruk , ustawienie strony, przesyłanie dokumentów

nazwy plików, zakończenie pracy

-W menu EDYCJA dokonujemy zmian w tworzonym tekście ( kopiuj, wklej, wytnij, cofnij pisanie, powtórz, zaznacz wszystko, wyczyść )

-W menu WIDOK wyświetlamy odp. narzędzia i ustalamy sposób wyświetlania tekstu

Menu WSTAW wykorzystujemy do wstawiania numeru stron, symboli, daty, godziny, itp.

Menu FORMAT wybiera się odp. czcionkę, akapit, wypunktowanie, itp.

Opcja NARZĘDZIE umożliwia sprawdzanie pisowni, języka, korekty

Opcja TABELA umożliwia rysowanie i wstawianie tabel

Opcja OKNO umożliwia wstawienie nowego okna, rozmieszczenia całego dokumentu

Opcja POMOC wyświetla tematy pomocy


Omawia pasek narzędzi do pisania

Poleca aby uczniowie wskazywali kursorem myszy po kolei wszystkie przyciski z paska narzędzi i głośno je odczytująskazują kolejne przyciski z paska narzędzi i odczytują ich nazwy:

Nowy, Otwórz, Zapisz, Drukuj, Podgląd wydruku, Pisownia i gramatyka, Wytnij, Kopiuj, Wklej, Malarz formatów, Cofnij pisanie, Nie można ponowić, Wstaw hiperłącze, Sieć WWW, Tabele i krawędzie, Wstaw wiersze, Wstaw arkusz Excel, Kolumny, Rysowanie, Plan dokumentu, Pokaż/ Ukryj, Powiększenie, Asystent pakietu Office, Zmień kierunek tekstu, Tło


7.

10 min

Uczymy się pisać na komputerze

Podaje ćwiczenie do wykonania :

 • Napisać swoje imię i nazwisko ( podaje czcionkę, rozmiar, grubość)

Wykonują polecenie zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.

W razie wprowadzanych zmian w swojej pracy posługują się poleceniem COFNIJ PISANIE z paska narzędzi lub z paska menu EDYCJA z polecenia COFNIJ


8.

15 min

„ Mistrz klawiatury”

Poleca uruchomić ze skrótu na pulpicie programu „ Mistrz klawiatury „ i wykonać pierwszą z lekcji

Wykonują polecenie i ćwiczą pisanie liter :

a, s, d, f„ Mistrz klawiatu

ry”Rys. 3.


Lekcja 1-ćwiczenie układu liter a, s, d, f


9.

5min

Podsumowanie zajęć

Ocenia wypowiedzi i pracę uczniów oraz ich aktywność

Wybrani powtarzają poznane pojęcia na lekcjiMetodyka prowadzenia pierwszych zajęć z programem WORD-Poznajemy edytor tekstu. Klawiatura jako narzędzie do pisania.
W trakcie prowadzenia zajęć uczniowie powinni mieć do dyspozycji własne stanowisko komputerowe.

Na pierwszych zajęciach wprowadzamy ucznia w zasady posługiwania się edytorem tekstu. Uczeń ma poznać sposoby uruchamiania programu WORD oraz tworzenia krótkiego tekstu. Ma poznać paski : menu, narzędzi, linijka, formatowania oraz wypróbować ich działanie.

Pierwsze zajęcia powinny być poświęcone umiejętności posługiwania się klawiaturą i pisania prostych tekstów. Nauka pisania na klawiaturze liter w programie „Mistrz klawiatury” ułatwia sprawne posługiwanie się komputerem, a także w tym programie pokazano prawidłowe ułożenie palców rąk na prawej i lewej części klawiatury. Nauczyciel sygnalizuje, iż ten program ułatwia opanowanie pisania 10 palcami. Podczas wykonywania ćwiczenia przez uczniów nauczyciel kontroluje pracę uczniów, pomaga, koryguje błędy. Obserwuje ich pracę i samodzielność wykonania ćwiczenia.

Nauczyciel powinien przygotować krótki tekst do przepisania np. ( swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, hobby, gdzie podaje rozmiar i grubość czcionki )Elementy powtórzeniowe powinny znaleźć się we wszystkich etapach pracy nad tekstem, wskazujemy podobieństwo do edytora grafiki.

Podsumowaniem zajęć jest zebranie pojęć informatycznych związanych z edytorem tekstu WORD, a także uhonorować uczniów aktywnych na zajęciach.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna