Teoria architekturyPobieranie 29.17 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar29.17 Kb.
TEORIA ARCHITEKTURY 1. 50 teorii architektury, które powinieneś znać / Philip Wilkinson ; [tł. Krystyna Knap-Paszkowska].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2011.
  Sygnatura: 31820 , 31821 , 31822 , 31823
  4 egz.
 2. A dictionary of architecture and landscape architecture / with line-drawings by the author James Stevens Curl. - 2 ed.. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - XXV, [1], 880 s. : rys., schem. ; 20 cm . - (Oxford Paperback Reference)
  Sygn. 17932
  1 egz. 3. A history of architectural theory from Vitruvius to the present / Hanno-Walter Kruft ; translated by Ronald Taylor, Elsie Callander and Antony Wood.- New York : Princeton Architectural Press, 1994.
  Sygnatura: 33936 , 33937 , 33938 , 33939
  4 egz.

 1. Architecture now! = Architektur heute = L'architecture d'aujord'hui. Vol. 2 / Philip Jodidio ; [German transl. Karin Haag ; French transl. Jacques Bosser].- Köln : Taschen, cop. 2007.
  Sygnatura: 32038
  1 egz.
 2. ARCHITEKTURA : historia i teoria / Janusz Ballenstedt. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 661, [3] s. : fot., mapy, pl., rys ; 24 cm
  Sygn. 3446
  1 egz. 3. Architektura : sztuka transfiguracji / Jan Rabiej.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
  (Monografia / Politechnika Śląska ; 462)
  Sygnatura: 34020 , 34021 , 34022 , 34023
  4 egz. 4. ARCHITEKTURA : wybór czy przeznaczenie / Léon Krier; tł. z ang. Piotr Choynowski. - Warszawa : Arkady, 2001. - 205, [6] s., [12] s. tabl. kolor. : mapy, pl., rys. ; 30 cm
  Sygn. 711 , 8622
  2 egz. 5. ARCHITEKTURA dzisiaj = Architecture now! / Philip Jodidio; tł. z ang. Edyta Tomczyk. - Köln : Taschen ; [Warszawa] : TMC Art, cop. 2003. - 191 s. : fot., portr. (w tym kolor.), rys. (w tym kolor.) ; 20 cm . - (Icons - Taschen)
  Sygn. 8621
  1 egz. 6. ARCHITEKTURA i przemysł : nowe spojrzenie / Elżbieta Niezabitowska. - Katowice : Śląsk, 1997. - 165 s. : fot., mapy, pl. (w tym kolor.), rys., schem., tab ; 21 x 30 cm
  Sygn. 7925
  1 egz.

 1. ARCHITEKTURA organiczna a modernizm / Wiktor Jackiewicz. - Wrocław : [Wiktor Jackiewicz], 2004. - 123 s. : fot., pl., rys ; 21 cm
  Sygn. 13271 – 13280, 31807
  11 egz.
 2. ASPEKTY architektoniczne kształtowania budynków użyteczności publicznej z lekkimi ścianami osłonowymi nowej generacji / Andrzej Bojęś; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2000. - 125 s.: fot., rys ; 24 cm . - (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura, ISSN 0860-097X ; nr 267)
  Sygn. 640 , 2110 , 5805 - 5807 , 2638 – 2639
  7 egz. 3. BYCIE, przestrzeń i architektura / Christian Norberg- Schulz; tł. Barbara Gadomska. - Warszawa : Murator, 2000. - 120 s. : fot., mapa, pl., rys. ; 21 cm . - (Biblioteka Architekta)
  Sygn. 771
  1 egz. 4. CZESŁAW Przybylski / Grażyna Jonkajtys-Luba. - Warszawa : Arkady, 1996. - 36, [1] s., [46] s. tabl.: fot., pl., 1 portr., rys ; 22 cm . - (Architektura i Architekci Świata Współczesnego)
  Sygn. 4568 , 8618 – 8619, 12874, 12875
  5 egz. 5. Cztery żywioły w architekturze / Ernest Niemczyk.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 2002.
  Sygnatura: 9646
  1 egz. 6. DEFINICJA architektury środowiskowej / Wiktor Jackiewicz. - Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2002. - 43, [1] + 21 k. tabl. (w tym kol.) s.; ; 24 cm . - (Skrypt - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ; nr 1)
  Sygn. 1782 – 1806, 25270, 35329
  27 egz. 7. DICTIONARY of architecture and building trades in four languages english, german, polish, russian / ed. A. Zboiński, L. Tyszyński. - Oxford ; London : Pergamon Press ; Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 1963. - [9], 491 s. : tab ; 25 cm
  Sygn. 4266
  1 egz. 8. EKSPRESJA sił w nowoczesnej architekturze / Jadwiga Sławińska; aut. rys. Konrad Kucza-Kuczyński, Bogdan Poławski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Arkady, 1997. - 103, [1] s. : rys ; 23 cm
  Sygn. 2121 , 10523
  2 egz. 9. ENCYKLOPEDIA architektury / Nikolaus Pevsner, John Fleming, Hugh Honour; tł. z ang. Andrzej Dulewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. - 407, [1] s. : fot., mapy, pl., rys., schem ; 24 cm . - (Encyklopedie Sztuki WAiF i PWN)
  Sygn. 3445
  1 egz. 10. ESTETYKA konstrukcji mostowych : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Kazimierz Flaga [et al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2005. - 191 s. : fot., rys., schem. ; 28 cm
  Sygn. 13666
  1 egz. 11. GAUDI : człowiek i jego dzieło / fot. Marc Llimargas; tekst Joan Bergós; przedm. Joan Bassegoda i Nonell; wstęp Maria Antonietta Crippa; tł. z hiszp. Agnieszka Uczciwek. - Warszawa : Arkady, cop. 2000. - 308, [1] s. : fot. (w tym kolor.), portr., rys., schem ; 33 cm
  Sygn. 2122
  1 egz. 12. GAUDI : Obra completa = Complete works : Gaudí / Aurora Cuito, Cristina Montes. - Berlin : Feierabend Verl., 2004. - 791 s. : fot. (w tym kolor.), pl., rys ; 13 x 13 cm
  Sygn. 9452
  1 egz. 13. Geometria wyobraźni : szkice o architekturze dwudziestolecia międzywojennego / Hanna Faryna-Paszkiewicz.- Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 2003.
  (Eseje o Sztuce)
  Sygnatura: 11376
  1 egz.

 1. Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Skowrońskiego ; aut. haseł: Wojciech Skowroński [et al.].- Warszawa : Arkady, 2008.
  Sygnatura: 21102
  1 egz.

 1. Kenzo Tange / tekst Zoltán Kósa ; [tł. Mieczysław Dobrowolny].- Warszawa : Arkady ; Budapest : Akadémiai Kiadó, 1977.
  (Architektura i Architekci Świata Współczesnego)
  Sygnatura: 26194
  1 egz.
 1. Kompozycja dzieła architektury = Composition of a work of architecture / Andrzej Basista.- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
  Sygnatura: 15443 , 18476 , 18477 , 18478
  4 egz. 2. KRYTERIA ogólne kwalifikacji poziomu dzieła architektonicznego / Aleksander Franta; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1995. - 160 s., [1] k. tabl. złoż. : fot., rys ; 24 cm . - (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura, ISSN 0860-097X ; nr 193)
  Sygn. 2111 , 2647 – 2648
  3 egz. 3. Le Corbusier / tekst Elemér Nagy ; [tł. Mieczysław Dobrowolny].- Warszawa : Arkady ; Budapest : Akadémiai Kiadó, 1977.
  (Architektura i Architekci Świata Współczesnego)
  Sygnatura: 26195
  1 egz.

 1. Malarstwo, rzeźba, architektura : wybrane zagadnienia plastyki współczesnej [Tekst] / Adam Kotula, Piotr Krakowski.- Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972.
  Sygnatura: 18046
  1 egz. 2. MAŁA encyklopedia architektury i wnętrz / Klemens Krajewski; oprac. Stefan Müller; ilustr. Ryszard Natusiewicz; przedm. Ernest Niemczyk. - Wyd. 2 zm. i popr.. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. - 422, [1] s.: rys. ; 24 cm
  Sygn. 714 , 3750 - 3751 , 1650
  4 egz. 3. NIEPOPRAWNI wizjonerzy / Ben van Berkel, Caroline Bos; tł. Hannna Szulczewska. - Warszawa : Murator, 2000. - 127, [1] s.; rys. ; 20 cm . - (Biblioteka Architekta)
  Sygn. 942
  1 egz.

 1. Non solum villae: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Medekszy / pod red. Jacka Kościuka.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010.
  Sygnatura:
  31007
  1 egz. 2. O prezentacji idei architektonicznej / Maria Misiągiewicz; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2003. - 290 s. : faks., pl., rys ; 24 cm . - (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura, ISSN 0860-097X ; nr 291)
  Sygn. 5813 - 5814 , 6928 – 6929
  4 egz. 3. OCHRONA zabytków architektury.T.1,Rozwój doktryn i teorii : (vademecum) / Andrzej Kadłuczka; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Architektury. Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, 2000. - 225 s. : fot., pl ; 24 cm . - (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków)
  Sygn. 2115 , 5801 , 2649 – 2650
  4 egz. 4. ODCZUWANIE architektury / Steen Eiler Rasmussen; tł. Barbara Gadomska. - Warszawa : Murator, 1999. - [4], 243, [2] s. : faks., fot., pl., rys. ; 23 cm . - (Biblioteka Architekta)
  Sygn. 778, 12832, 12833
  3 egz. 5. OKSFORDZKI leksykon sztuki / Ian Chilvers, Harold Osborne; konsultacja Dennis Farr; tł. przedm. i wstępu z ang. Maciej Kubaszewski; tł. haseł z ang. Halina Andrzejewska [et al.]; red. wersji pol. Hanna Kubaszewska. - Warszawa : Arkady, 2002. - 722, [6] s. ; 24 cm
  Sygn. 5444 – 5445
  2 egz.

 1. Pier Luigi Nervi / tekst Máté Major ; [tł. Mieczysław Dobrowolny].- Warszawa : Arkady ; Budapest : Akadémiai Kiadó, 1978.
  (Architektura i Architekci Świata Współczesnego)
  Sygnatura: 26198
  1 egz.
 2. PODRĘCZNIK projektowania architektoniczno-budowlanego / Ernst Neufert, Peter Neufert; tł. z niem. Stanisław Gawroński [et al.]; . - 2 wyd. rozsz. i gruntownie zm. [dodr]. - Warszawa : Arkady, 2000. - XVI, 592 s. : rys., schem., tab., wykr ; 30 cm
  Sygn. 430 , 694 , 642 - 643 , 2941
  5 egz. 3. PODRĘCZNIK projektowania architektoniczno-budowlanego : podstawy, normy, przepisy dotyczące planowania, budowy, kształtowania architektonicznego, potrzebnych przestrzeni i związków między nimi, wymiarów budynków i pomieszczeń / Ernst Neufert, Peter Neufert, Ludwig Neff; tł. z niem. Stanisław Gawroński [et al.]. - 3 wyd. pol., rozsz. i gruntownie zm. - Warszawa : Arkady, 2003. - XVI, 646, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 30 cm
  Sygn. 4438 , 7385 , 4451 , 6059 , 4371 , 4431
  6 egz. 4. PODRĘCZNIK projektowania architektoniczno-budowlanego : podstawy, normy, przepisy dotyczące planowania, budowy, kształtowania architektonicznego, potrzebnych przestrzeni i związków między nimi, wymiarów budynków i pomieszczeń / Ernst Neufert, Peter Neufert, Ludwig Neff; tł. z niem. Stanisław Gawroński [et al.]. - 3 wyd. pol., rozsz. i gruntownie zm. - Warszawa : Arkady, 2004. - XVI, 646, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 30 cm
  Sygn. 9450 - 9451 , 10729
  3 egz. 5. PODRĘCZNIK projektowania architektoniczno-budowlanego : podstawy, normy, przepisy dotyczące planowania, budowy, kształtowania architektonicznego, potrzebnych przestrzeni i związków między nimi, wymiarów budynków i pomieszczeń / Ernst Neufert, Peter Neufert, Ludwig Neff ; tł. z niem. Stanisław Gawroński [et al.]. - 3 wyd. pol., rozsz. i gruntownie zm., dodr.. - Warszawa : Arkady, 2007. - XVI, 646, [2] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 30 cm
  Sygn. 23017 – 23026
  10 egz.

 1. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego : podstawy, normy, przepisy dotyczące planowania, budowy, kształtowania architektonicznego, potrzebnych przestrzeni i związków między nimi, wymiarów budynków i pomieszczeń / Ernst Neufert ; [tł. z niem. Stanisław Gawroński et al.].- 4 wyd. pol. rozsz. i gruntownie zm.- Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2011.
  Sygnatura: 31844 , 31845 , 31846 , 31847 , 31848 , 31849
  6 egz. 2. PROBLEMY dziedzictwa kulturowego w architekturze / red. Tomasz Drewniak, Bogusław Szuba; Tomasz Malczyk, Konrad Dobrowolski, Barbara Strauchmann, Wiesława Strabel, Piotr Patoczka, Jacek Włodarczyk [et al.]; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. - Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2005. - 302, [1] s. : fot., pl., rys., schem., 1 tab ; 24 cm
  Sygn. 13787 – 13796
  10 egz. 3. Program i metoda nauczania historii architektury : przewodnik metodyczny / Teresa Bardzińska-Bonenberg.- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2004.
  Sygnatura: 11666 , 17628
  2 egz. 4. PSYCHOLOGIA organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego : Habitaty 2003 [Wrocław, 24-28 listopada 2003] = Psychology of the housing environment / red. Zbigniew Bać. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. - 303 s. : fot., pl., rys., tab ; 24 cm . - (Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; 4)
  Sygn. 11650 , 10679
  2 egz.

 1. Rewolucja w architekturze : teoria i projektowanie w "pierwszym wieku maszyny" / Reyner Banham ; z ang. przeł. Zbigniew Drzewiecki.- Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe ; 1979.
  Sygnatura: 26192 , 18045
  2 egz.

 1. Richard Neutra / tekst Pál Máté ; [tł. Mieczysław Dobrowolny].- Warszawa : Arkady ; Budapest : Akadémiai Kiadó, 1978.
  (Architektura i Architekci Świata Współczesnego)
  Sygnatura: 26199
  1 egz. 2. SŁOWNIK psychologii architektury dla studiujących architekturę : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych / J. Krzysztof Lenartowicz; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, 1997. - 171 s.: 1 faks., 2 fot., pl., 3 portr., rys., 3 wykr ; 24 cm
  Sygn. 5782
  1 egz. 3. SŁOWNIK terminologiczny sztuk pięknych / red. (koordynator) Krystyna Kubalska-Sulkiewicz; red. Monika Bielska-Łach, Anna Manteuffel-Szarota; współpr. Margarita Kardasz [et al.]; aut., recenzenci i konsultanci Waldemar Baraniewski [et al.]. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - VII, [1], 477, [3] s., [48] s. tabl. kolor. : fot., rys ; 25 cm
  Sygn. 2048
  1 egz. 4. SŁOWNIK terminologiczny sztuk pięknych / red. (koordynator) Krystyna Kubalska-Sulkiewicz; red. Monika Bielska-Łach, Anna Manteuffel-Szarota; współpr. Margarita Kardasz [et al.]; aut., recenzenci i konsultanci Waldemar Baraniewski [et al.]. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - VII, [1], 477, [3] s., [40] s. tabl. kolor. : fot., rys ; 25 cm
  Sygn. 4444
  1 egz. 5. TECHNIKA jako czynnik inspirujący w architekturze / red. Jacek Włodarczyk; Iwona Benek, Krzysztof Gerlic. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004. - 214, [4] s. : fot., pl., rys., schem., tab ; 24 cm . - (Monografia - Politechnika Śląska ; nr 73)
  Sygn. 13329 – 13334
  6 egz. 6. THE signs of tradition in architecture / ed. Tomasz Drewniak, Jan Rabiej ; Krzysztof Gerlic, Bogusław Szuba, Ewa Smolka-Drewniak, Piotr Bernat, Wiesława Strabel, Irena Bracichowicz, Tomasz Malczyk, Konrad Dobrowolski, Małgorzata Korpała, Michał Matuszczyk [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ; tł. z pol. Katarzyna Drabczyk, Ryszard Drabczyk. - Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2008. - 267 s. : fot., pl., rys., tab. ; 23 cm
  Sygn. 23027 – 23036
  10 egz. 7. Tradycja i nowoczesność w architekturze kościołów katolickich : świątynia fenomenem kulturowym / Jan Rabiej.- Gliwice : PŚ, 2004.
  (Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Architektura, ISSN 0860-0074 ; z. 42)
  Sygnatura: 16458
  1 egz. 8. W stronę architektury / Le Corbusier ; [tł. Tomasz Swoboda ; słowo wstępne Marta Leśniakowska].- Wyd. 3.- Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, cop. 2012.
  (Fundamenty)
  Sygnatura: 34028 , 34029 , 34030 , 34031
  4 egz.

 1. Walter Gropius / tekst Gábor Preisich. ; [tł. Mieczysław Dobrowolny].- Warszawa : Arkady ; Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981.
  (Architektura i Architekci Świata Współczesnego)
  Sygnatura: 26203
  1 egz. 2. ZBUDOWANE, niezbudowane i nie do zbudowania : w poszukiwaniu znaczenia architektonicznego / Robert Harbison; tł. Barbara Gadomska. - Warszawa : Murator, 2001. - 207, [1] s. :fot., mapy, pl., rys. ; 23 cm . - (Biblioteka Architekta)
  Sygn. 785
  1 egz. 3. ZŁOTA liczba : rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej / Matila Costiescu Ghuka; poprz. listem Paul Valéry; posł. Mircea Eliade; tł. Ireneusz Kania. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2001. - 389, [6] s. : fot., plany, rys., schem. ; 24 cm
  Sygn. 49
  1 egz. 4. ZNACZENIE w architekturze Zachodu / Christian Norberg-Schulz; tł. Barbara Gadomska. - Warszawa : Murator, 1999. - 237, [2] s. : fot., mapy, pl., rys. ; 24 cm . - (Biblioteka Architekta)
  Sygn. 786
  1 egz.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna