Terapia poznawczo-behawioralnaPobieranie 57.13 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar57.13 Kb.
Biblioteka Pedagogiczna

W Piotrkowie Trybunalskim

Multimedialne Centrum Informacji i Promocji

Oprac. Ewa Bińkiewicz


80 poz.

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE
ANASTOPOULOS Arthur D., FARLEY Suzanne E. : Program treningu poznawczo-behawioralnego dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – S. 210-228

Sygnatura: 93885W, 96629

Sygnatura: 30076 Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 39917, 40799 Filia w Tomaszowie Maz.
ANOREKSJA i bulimia psychiczna : rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / red. Barbara Józefik. - Wyd.2 zm. i uzup.. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1999. - 240 s. ; 24 cm

Sygnatura: 87182
BARRETT Paula M., SHORTT Alison L. : Zaangażowanie rodziców w terapię dzieci z zaburzeniami lękowymi // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazein, John R. Weisz. – Kraków : Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – S. 112-133

Charakterystyka programu terapeutycznego FRIENDS.Sygnatura: 93885W, 96629

Sygnatura: 30076 Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 39917, 40799 Filia w Tomaszowie Maz.

BRYŃSKA Anita : Psychoterapia behawioralno-poznawcza // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. – Wyd. 1 (dodr.). – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007. – S. 425-447Sygnatura: 95374

Sygnatura: 29067 (wyd. z 2004 r.) Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 34365 (wyd. z 2004 r.) Filia w Radomsku
CAVE Susan : Terapie zaburzeń psychicznych. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – S. 75-89 : Terapie poznawcze i poznawczo-behawioralne

Sygnatura: 93244
CLARKE Gregory N., LYNN L. Debor, LEWINSOHN Peter M. : Poznawczo-behawioralna terapia grupowa depresji młodzieńczej // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – S. 134-151

Sygnatura: 93885W, 96629

Sygnatura: 30076 Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 39917, 40799 Filia w Tomaszowie Maz.
COREY Gerald : Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. – Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop 2005. – S. 390-449 : Terapia poznawczo-behawioralna

Sygnatura: 29316 P Filia w Bełchatowie
CZABAŁA Jan Czesław : Czynniki leczące w psychoterapii. – Wyd. 4 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – S. 31-45 : Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Sygnatura: 40673 Filia w Tomaszowie Maz.

Sygnatura: 86336, 86337, 88703 (wyd. 2 z 2000 r.)

Sygnatura: 26652 (wyd. 2 z 2000 r.) Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 32575 (wyd. 2 z 2000 r.) Filia W Radomsku
GRZESIUK Lidia : Podejście behawioralno-poznawcze // W: Psychoterapia : szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy : praca zbiorowa // pod red. Lidii Grzesiuk ; [aut. Lidia Grzesiuk i in.]. – Wyd. 4 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – S. 319-323

Dotyczy psychoterapii schizofrenii oraz zaburzeń z pogranicza nerwicy i psychozy.Sygnatura: 92372

Sygnatura: 86777W (wyd. 4 z 2000 r.)
GRZESIUK Lidia : Terapia behawioralno-poznawcza // W: Psychoterapia : szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy : praca zbiorowa // pod red. Lidii Grzesiuk ; [aut. Lidia Grzesiuk i in.]. – Wyd. 4 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – S. 198-203

Sygnatura: 92372

Sygnatura: 86777W (wyd. 4 z 2000 r.)
HERBERT Martin : Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania / przeł. Ewa Jusewicz-Kalter. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – (Problemy w Klasie). – S. 50-61 : Złożone podejście poznawczo-behawioralne

Sygnatura: 91322, 93267
HUFLEJT-ŁUKASIK Mirosława : Poznawczo-behawioralne psychoterapie depresji // W: Psychoterapia : szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy : praca zbiorowa // pod red. Lidii Grzesiuk ; [aut. Lidia Grzesiuk i in.]. – Wyd. 4 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – S. 341-400

Sygnatura: 92372

Sygnatura: 86777W (wyd. 4 z 2000 r.)
KENDALL Philips C., ASCHENBRAND Sasha G., HUDSON Jennifer L. : Terapia lęku ukierunkowana na dziecko // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazein, John R. Weisz. – Kraków : Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – S. 90-111

Poznawczo-behawioralna terapia dla dzieci z zaburzeniami lękowymi – charakterystyka programu terapeutycznego „Coping Cat”.Sygnatura: 93885W, 96629

Sygnatura: 30076 Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 39917, 40799 Filia w Tomaszowie Maz.
KOSSLYN Stephen Michael, ROSENBERG Robin S. : Psychologia : mózg, człowiek, świat . – Kraków : "Znak", 2006. – S. 672-717 : Terapia

Sygnatura: 29489 P Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 39926 Filia w Tomaszowie Maz.
PODRĘCZNIK pomagania : podstawy pomocy psychologicznej, szkoły i kierunki psychoterapii / red. Krystyna Drat-Ruszczak, Ewa Drążkowska-Zielińska. – Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academia", 2005

Sygnatura: 93478
PSYCHOTERAPIA : podręcznik akademicki. [T. 1], Teoria / red. nauk. Lidia Grzesiuk. – Warszawa : "Eneteia", 2005

Sygnatura: 95626 W

Sygnatura: 40407 Filia w Tomaszowie Maz.
PSYCHOTERAPIA : podręcznik akademicki. [T. 2], Praktyka / red. nauk. Lidia Grzesiuk. – Warszawa : "Eneteia", 2006

Sygnatura: 40408, 95627 W

Sygnatura: 40408 Filia w Tomaszowie Maz.
PSYCHOTERAPIA : podręcznik akademicki. [T. 3], Badania i szkolenie / red. nauk. Lidia Grzesiuk. –Warszawa : "Eneteia", 2006.

Sygnatura: 95628 W

Sygnatura: 40367 Filia W Tomaszowie Maz.
REBER Arthur S. : Słownik psychologii / pod red. nauk. Idy Kurcz i Krystyny Skarżyńskiej. – Wyd. 2 Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2002. – S. 537 : Poznawczo-behawioralna terapia

Sygnatura: 90429 Czyt.

Sygnatura: 26941 P Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 32101-CZT Filia w Radomsku
STALLARD Paul : Czujesz tak, jak myślisz : praktyczne zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą / przeł. Hanna Kossak-Nowocień. – Poznań : Zysk i S-ka, 2006

Sygnatura: 95623
TERAPIA poznawcza uzależnień / Aaron T. Beck [i in.] ; tł. Jan Chodkiewicz, Joanna Witkowska. –Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007

Sygnatura: 95714

Sygnatura: 30074 Filia w Bełchatowie

WEERSING V. Robin, BRENT David A. : Terapia poznawczo-behawioralna depresji młodzieńczej : porównawcza skuteczność eksperymentalna, mediatory, moderatory i skuteczność rzeczywista // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz; tł. Rafał Pawlik, Mateusz Łuczak, Miłosz Młynarz. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – S. 152-166Sygnatura: 93885W, 96629

Sygnatura: 30076 Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 39917, 40799 Filia w Tomaszowie Maz.
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
BONNER Barbara : Dzieci przejawiające problemy z zachowaniami seksualnymi - diagnoza i terapia. – (Zachowania seksualne dzieci - norma a problem). – Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. – Nr 16 (2006), s. 76-83
CARPENTIER Melisa, SILOVSKY Jane, CHAFFIN Mark : Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej u dzieci przejawiających problemy z zachowaniami seksualnymi. Implikacje dotyczące usług, programów terapeutycznych i kierunków przyszłych badań. – Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. – Nr 18 (2007), s. 59-86
CIERPIAŁKOWSKA Lidia : Szanse i pułapki badań naukowych nad efektywnością psychoterapii // Gestalt. – 2004, nr 1, s. 22-31

Poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie badań nad przebiegiem procesu psychoterapii i jej efektami. Omówiono cztery podstawowe systemy terapeutyczne: terapia psychoanalityczna, poznawczo-behawioralna, humanistyczna oraz terapia rodzin i małżeństw.


GULCZ Magdalena : Cichym ściga mnie lotem // Charaktery. – 2004, nr 9, s. 19-20

Terapia poznawczo-behawioralna stosowana w leczeniu hipochondryków.


KLUCZYŃSKA Sylwia : Oblicza depresji // Niebieska Linia. – 2007, nr 4, s. 5-8
MARIAŃCZYK Katarzyna : Ekspert w swoich sprawach, czyli terapia poznawczo-behawioralna // Charaktery. – 2005, nr 9, s. 28-29
MATŁOSZ Ewa : Psychoterapia w koncepcjach behawioralno-poznawczych - wykład 4 // Gestalt. – 2001, [nr] 4/5, s. 3-8
PRAGŁOWSKA Ewa : Mechanizm działania przemocy emocjonalnej : podejście poznawczo-behawioralne // Niebieska Linia. – 2006, nr 1, s. 3-7
SKUTECZNA terapia sprawców przestępstw seksualnych : program Rockwood / William L. Marshall [i in.] // Dziecko Krzywdzone. – Nr 18 (2007), s. 113-127

Krytyczna analiza programów terapii poznawczo-behawioralnej dla sprawców przestępstw seksualnych realizowanych głównie w Ameryce Północnej. Prezentacja wyników ewaluacji własnego programu terapeutycznego.
WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIA CZYTELNIKA

W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH
WYDAWNICTWA ZWARTE
AlFORD Brad A., BECK Aaron T. : Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005
BECK Aaron T., FREJMAN Arthur, DAVIS Denise D. : Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005
BRYŃSKA Anita : Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne : rozpoznawanie, etiologia, terapia poznawczo-behawioralna. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007
BURNS David D. : Radość życia : terapia zaburzeń nastroju. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2005
CURWEN Berni, PALMER Stephen, RUDDELL Peter : Poznawczo-behawioralna terapia krótkoterminowa. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006
DZIECKO nadpobudliwe w szkole : objawy i systemy pomocy / Artur Kołakowski [i in.]. –Warszawa : Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, 2005.
LINEHAN Marsha M. : Zaburzenie osobowości z pogranicza : terapia poznawczo-behawioralna. –Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007
LOCHMAN John E., MAGEE Thomas N., PARDINI Dustin A. : Interwencje poznawczo-behawioralne u dzieci z zaburzeniami zachowania // W: Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce / red. Mark A. Reinecke, David A. Clark. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – S. 486-524
PADESKY Christine A., GREENBERGER Dennis : Umysł ponad nastrojem : zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004
PERSONS Jacqueline B. : Terapia poznawcza w praktyce. – Gdynia : Alliance Press, 2007
POMOC psychologiczna - wybrane zagadnienia / pod red. Piotra Próchniaka. – Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2006
RAMIREZ Basco, Monica, RUSH John A. : Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007
RAYTEK Helen S., MORGAN Thomas J, CHUNG Nicola M. : Interwencje poznawczo-behawioralne w nadużywaniu alkoholu i uzależnieniu od alkoholu // W: Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce / red. Mark A. Reinecke, David A. Clark. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – S. 367-396
SALKOVSKIS Paul M., WAHL Karina : Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń obsesyjnych // W: Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce / red. Mark A. Reinecke, David A. Clark. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – S. 162-197
TERAPIA poznawczo-behawioralna : badania naukowe i praktyka kliniczna / red. David M. Clark, Christopher G. Fairburn. – Gdynia : Alliance Press, 2006
Artykuły z czasopism
ARENDARSKA Agnieszka, KUCIŃSKA Marzenna, PIEŃKOWSKA Sylwia : Osobowość z pogranicza (BPD-Borderline Personality Disorder) : podejście poznawczo- behawioralne, teoria i leczenie : przegląd najważniejszych koncepcji. – Bibliogr. // Psychoterapia. - 2006, nr 4, s. [11]-34

Omówienie poszczególnych koncepcji teoretycznych BPD, jak i wynikających z nich implikacji dla praktyki klinicznej. Integracyjne podejście w psychoterapii poprzez przedstawienie wybranych modeli pracy klinicznej z pacjentami typu "borderline"


BIELAK Małgorzata, CHACHULSKA Teresa : Przegląd badań dotyczących nieskuteczności klasycznego modelu CBT w terapii bulimii oraz propozycji jego modyfikacji // Nowiny Psychologiczne. – 2007, nr 1, s. 55-63
CARPENTIER Melissa, SILOVSKY Jane, CHAFFIN Mark : Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej u dzieci przejawiających problemy z zachowaniami seksualnymi : implikacje dotyczące usług, programów terapeutycznych i kierunków przyszłych badań. – (Profilaktyka wykorzystywania seksualnego dzieci - działania wobec sprawców). - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 1, s. 59-86

Terapia grupowa dla dzieci przejawiających problemy z zachowaniami seksualnymi i dla ich rodziców (opiekunów), która okazała się istotnie obniżać ryzyko popełnienia przestępstw seksualnych w przyszłości.


CHODKIEWICZ Jan, PISARSKI Antoni : Podejście poznawczo-bahawioralne w terapii uzależnień od alkoholu. - Bibliogr. // Psychoterapia. - 2003, nr 1, s.[61]-67

Omówiono model poznawczo-behawioralny leczenia uzależnienia od alkoholu oraz stworzone przez autorów wg. koncepcji A. Ellisa i A. Becka techniki stosowane w leczeniu uzależnień - trening racjonalnego myślenia i pracę z myślami utrudniającymi trzeżwienie.


CHRZĄSTOWSKI Szymon : Podejście transdiagnostyczne w terapii poznawczo-behawioralnej. – Bibliogr. // Nowiny Psychologiczne. – 2006, nr 3, s. 39-51

Tzw. transdiagnostyczne podejście do zaburzeń psychicznych, które polega na poszukiwaniu wspólnych dla różnych zaburzeń czynników odpowiedzialnych za powstanie lub utrzymywanie się danego problemu psychicznego.


CHRZĄSTOWSKI Szymon : Terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z zaburzeniami osobowości w ujęciu Christine Padesky – Bibliogr. // Psychoterapia. – 2006, nr 1, s. 39-48

Krytyczna analiza podejścia Christine Padesky dla realizowania terapii poznawczo-behawioralnej pacjentów z zaburzeniami osobowości.
CWALINA Ewa : Przegląd terapii poznawczo-behawioralnych stosowanych w leczeniu zaburzeń osobowości typu borderline. – Bibliogr. // Psychoterapia. – 2007, nr 2, s. 41-55

Przegląd podejść terapeutycznych wyrosłych na gruncie terapii poznawczo-behawioralnej, będących próbą leczenia osobowości typu borderline.


DUDEK Dominika, GRABSKI Bartosz, SIWEK Marcin : Trening pozytywnych doznań - nowa propozycja terapeutyczna w kompleksowym leczeniu depresji. Cz. 1. – Bibliogr. // Psychoterapia. –2003, nr 4, s. 47-57

Podstawowe założenia nowej metody : Trening Pozytywnych Doznań. Omówienie tej metody ze szczególnym uwzględnieniem podejścia poznawczo-behawioralnego.


FREEMAN Arthur : Terapia poznawczo-bahawioralna retrospektywna własna // Psychoterapia. – 2000, nr 2, s. 45-51
GRZESIUK Lidia : Główne kierunki psychoterapii // Remedium. – 1997, nr 9, s. 6-9

Nurty psychoterapii: psychoanaliza, podejście behawioralno-poznawcze, podejście humanistyczno-egzystencjonalne, podejście systemowe.


GULCZ Magdalena, POLAK Małgorzata : Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu wybranych zaburzeń lękowych : zespołu lęku napadowego i PTSD. – Bibliogr. // Psychoterapia. – 2002, nr 3, s. 77-94

Przegląd aktualnego piśmiennictwa omawiającego zastosowanie TPSB.


GULCZ Magdalena, POLAK Małgorzata : Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu wybranych zaburzeń lękowych: zespołu lęku napadowego i PTSD. – Bibliogr. // Nowiny Psychologiczne. - 2002, [nr] 2, s. 29-49

Przegląd literatury dotyczącej terapii poznawczo-behawioralnej. PTSD - lęk pourazowy.


JANKOWSKA-NOWAK Renata : Zaburzenia lękowe w ujęciu terapii poznawczo-behawioralnej // Bliżej Przedszkola. - 2006, nr 1, s. 19-20

Terapia poznawczo-behawioralna, umożliwiająca spojrzenie na problem dziecka z wielu stron. Związek myśli, nastroju, reakcji fizycznych i zachowania.


KITŁOWSKA Magdalena A. : Poznawczo-behawioralne rozumienie zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego - model Salkovskisa. – Bibliogr. // Psychoterapia. – 2006, nr 2, s. 35-43

Powstawanie myśli obsesyjnych w kontekście aktywizacji przekonań o osobistej odpowiedzialności, geneza i funkcja kompulsji.


KOSMALA Barbara, BUKOWSKI Sławomir : Sesja terapeutyczna w podejściu poznawczo-behawioralnym. – Bibliogr. // Psychoterapia. - 2007, nr 1, s. [27]-36

Zasady prowadzenia sesji terapeutycznej z perspektywy poznawczo-behawioralnej.


KOZŁOWSKI Tomasz : Zarys nowej perspektywy w teorii socjalizacji : skok poznawczo-behawioralny. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2006, nr 1, s. 37-62

Zagadnienia świadomości i samoświadomości, teoria umysłu.


ŁADA Dominika, GULCZ Magdalena : Podejście poznawczo-behawioralne w leczeniu koszmarów. – Bibliogr. // Psychoterapia. - 2003, nr 2, s. [57]-61

Autorki prezentują propozycje terapeutyczne koszmarów sennych, będących zarówno objawem izolowanym, jak i częścią obrazu bardziej złożonych zaburzeń.


MACHAŁA Małgorzata : Skuteczność wybranych metod wczesnej interwencji kryzysowej a zapobieganie PTSD - przegląd badań i wskazówki praktyczne. – Bibliogr. // Psychoterapia. – 2006, nr 2, s. 45-56

Metody zapobiegania PTSD: debriefing oraz terapia poznawczo-behawioralnej. Wczesna interwencja psychologiczna kierowana do osób biorących udział w zdarzeniu traumatycznym.


MARSHALL William L. [i in.] : Skuteczna terapia sprawców przestępstw seksualnych : program Rockwood. – (Profilaktyka wykorzystywania seksualnego dzieci - działania wobec sprawców). – Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. – 2007, nr 1, s. 113-127

Analiza programów terapii poznawczo-behawioralnej dla sprawców przestępstw seksualnych (realizowanych głównie w Ameryce Północnej).


Palus Katarzyna : Poznawczo-behawioralna terapia pacjentów z bulimią psychiczną // Wspólne Tematy. – 2005, nr 1, s. 10-15

Najważniesze cele, zadania i zmiany, których osiągnięcie zakłada terapia. Prognozy i metody w terapii poznawczo-behawioralnej.


POLAK Małgorzata : Terapia poznawczo-behawioralna fobii społecznej. – Bibliogr. // Psychoterapia. – 2005, nr 1, s. 27-37
POLAK Małgorzata : Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu wybranych zaburzeń lękowych : zespołu lęku napadowego i PTSD // Nowiny Psychologiczne. – 2002, nr 2, s. 29-49
RYBAK Monika : Zjawisko powstawania i utrzymywania się bólu przewlekłego oraz znaczenie metod psychologicznych w kontroli i leczeniu bólu przewlekłego na przykładzie terapii poznawczo-behawioralnej // Nowiny Psychologiczne. – 2006, nr 3, s. 21-38
SARIUSZ-SKĄPSKA Magdalena, SIWEK Marcin, DUDEK Dominika : Rola psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. – Bibliogr. // Psychoterapia. – 2004, nr 3, s. 63-71
TRZCIŃSKA Magdalena, WŁODARCZYK Zbigniew : Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w pracy terapeutycznej z pacjentami po przeszczepieniu nerki w świetle doświadczeń własnych. – Bibliogr. // Psychoterapia. – 2007, nr 2, s. 57-70
WIECZORKOWSKA Grażyna, KRÓL Grzegorz : Wartość adaptacyjna przedziałowych strategii poznawczo-behawioralnych po zmianie systemowej. – Bibliogr. // Czasopismo Psychologiczne. – 2000, nr 3/4, s. 235-243

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl


: radomsko bk -> zestawienia%20gotowe
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie tryb. Multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Ewa bi
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> Komputer na lekcjach języka polskiego
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> Wydawnictwa zwarte
zestawienia%20gotowe -> Zaburzenia psychiczne
zestawienia%20gotowe -> Oprac. Aneta gnyp janusz korczak zestawienie bibliograficzne w wyborze
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna