Termin oddania rozwiązań: 17 października 2013 biologia 1Pobieranie 35.01 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar35.01 Kb.
Zestaw 1 ( termin oddania rozwiązań: 17 października 2013)

BIOLOGIA

1) Uczniowie badali wpływ różnych czynników na proces kiełkowania nasion pewnej rośliny. W tym celu przygotowali 6 szalek, umieścili na nich po 30 nasion, a następnie przechowywali je przez okres tygodnia w dwóch różnych temperaturach (5°C i 30°C), utrzymując różne warunki: dostęp światła (+) lub jego brak (-), dostęp wody (+) lub jej brak (-). Wszystkim nasionom zapewniono dostęp tlenu.

Temperatura

5°C

5°C

5°C

30°C

30°C

30°C

Dostęp światła

+

-

+

+

-

+

Obecność wody

-

+

-

-

+

+

Dostęp tlenu

+

+

+

+

+

+

Wynik

doświadczeniabrak

kiełkujących

nasion


nieliczne

kiełkujące

nasiona


nieliczne

kiełkujące

nasiona


brak

kiełkujących

nasion


większość

nasion


wykiełkowało

większość

nasion


wykiełkowało

Zaznacz w tabeli TAK, jeśli wynik doświadczenia pozwala rozwiązać podane w poniższej tabeli problemy badawcze, lub NIE, jeśli na podstawie tego doświadczenia nie można ich rozwiązać.
Problem badawczy

Tak / Nie

1

Czy światło jest niezbędne do kiełkowania nasion badanej rośliny?

Tak   Nie

2

Czy tlen jest niezbędnym czynnikiem do procesu kiełkowania nasion?

Tak   Nie

3

Czy temperatura ma wpływ na kiełkowanie nasion badanej rośliny?

Tak   Nie

2) Niektórzy akwaryści wykorzystują drożdże, aby przyspieszyć wzrost hodowanych przez siebie roślin wodnych. Potrzebną aparaturę można wykonać samemu (rysunek).

Rys. według: John LeVasseur (http://www.qsl.net/w2wdx/aquaria/diyco2.html)Zaznacz odpowiednie litery, tak aby powstał tekst prawidłowo opisujący zastosowanie urządzenia przedstawionego na rysunku.

Aby przyspieszyć wzrost roślin, należy zwiększyć ilość rozpuszczonego w wodzie

  A. tlenu,

  B. dwutlenku węgla,

który jest im niezbędny do

  A. oddychania tlenowego.

  B. fermentacji alkoholowej.

  C. fotosyntezy.

Gaz ten jest stale wytwarzany przez drożdże, które w szczelnie zamkniętej butelce prowadzą

  A. oddychanie tlenowe

  B. fermentację alkoholową

  C. fotosyntezęi dostarczany do akwarium plastikową rurką.

3) W maju 2001 roku na Międzynarodową Stację Kosmiczną wysłano nasiona soi, które rosły tam w specjalnie do tego celu przeznaczonej komorze hodowlanej w warunkach nieważkości przez 97 dni. W ciągu tego czasu nasiona wykiełkowały, siewki urosły, zakwitły i wydały kolejne nasiona (42 strąki, 83 nasiona). Uzyskane na stacji rośliny oraz nasiona wysuszono i odesłano z powrotem na Ziemię statkiem kosmicznym Atlantis. Nasiona soi, które przyleciały z kosmosu, charakteryzowały się niższą zawartością tłuszczów, natomiast posiadały więcej węglowodanów. „Kosmiczne” nasiona na Ziemi wykiełkowały w rośliny, które wydały plon.

Przed przeprowadzeniem opisanego powyżej eksperymentu naukowcy postawili kilka hipotez, które prezentuje poniższa tabela. Znając wynik eksperymentu, zdecyduj, które z zakładanych hipotez można odrzucić, a których nie można.

Lp.

Hipoteza

Czy można odrzucić hipotezę?

1.

Warunki na stacji kosmicznej uniemożliwiają wzrost i rozwój soi.

Można   Nie można

2.

Stan nieważkości wpływa na wartość odżywczą nasion soi.

Można   Nie można

3.

W warunkach nieważkości kiełkowanie nasion soi jest zahamowane. 

Można   Nie można

GEOGRAFIA

1) Starożytny grecki matematyk i geograf, Eratostenes z Cyreny:

A.obliczył obwód Ziemi


    1. przedstawił układ geocentryczny

    2. zbudował pierwszy teleskop

    3. opracował pierwszą siatkę kartograficzną


2) Na mapie w skali 1: 500 000, 1 cm² oznacza rzeczywistą powierzchnię w wymiarze:
  1. 25 km²


  2. 5 km²

  3. 2,5 km²

  4. 0,5 km²3) Samolot startuje z Tokio w czwartek 11 listopada o godzinie 21:25 czasu miejscowego i leci do San Francisco. W San Francisco wyląduje o godzinie 3:50 czasu miejscowego. Określ w którym dniu tygodnia pasażerowie wylądują w San Francisco.FIZYKA

1) Wykonano pomiary trzech różnych wielkości fizycznych.
Pomiar 1. Masę pierścionka m= 5 g zmierzono z dokładnością do 10 mg

Pomiar 2. Długość trasy 4 km zmierzono z dokładnością do 4 m.

Pomiar 3. Średnicę kuli wynoszącą 20 cm zmierzono z dokładnością do 0,4 mm.
Który pomiar był najdokładniejszy?

A. Pomiar 1 B. Pomiar 2 C. Pomiar 3 D. Pomiary były jednakowo dokładne2) Maksymalna energia potencjalna ciała spadającego swobodnie z wysokości h= 20 m wynosi 0,8 kJ. W połowie czasu spadania z tej wysokości jego energia kinetyczna wynosi:

A.200 J B. 400 J C. 600 J D. 800 J E. 0 J3) Który proces wymaga więcej energii i ile razy?
Proces I. Zwiększenie prędkości ciała o masie m z 5 m/s do 15 m/s.

Proces II. Ogrzanie wody o masie m o 211°C.


Ciepło właściwe wody wynosi 4200J/kgK.CHEMIA

1) Na opakowaniu pierogów z serem podano ich skład: mąka pszenna, mąka sojowa, oliwa, ser, cebula, sól, pieprz czarny, czosnek. Decydujący wpływ na zawartość białka w pierogach mają:

A. oliwa i mąka pszenna

B. ser i cebula

C. oliwa i mąka sojowa

D. mąka sojowa i ser
2) Jeżeli tlen gwałtownie łączy się z pierwiastkiem i towarzyszy temu świecenie oraz wydzielanie ciepła, to jest to reakcja

A. rozkładu B. spalania C. wymiany D. zobojętniania


3) Na podstawie podanego fragmentu układu okresowego uzupełnij poniższą tabelę, zaznaczając zna­kiem „X” te pierwiastki spośród podanych (I–V), które spełniają podane warunki (1.1–1.5). Pamiętaj, że dany warunek może spełniać kilka pierwiastków.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna