Termin szkolenia: 21-22 lutego 2011 r. MiejscePobieranie 7.43 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.43 Kb.

Bolesławiec, dn. ..............................


Niniejszym zgłaszam swój udział w bezpłatnym szkoleniu „Ja, czyli kto? Poznaj siebie i bądź do przodu!”, sfinansowanym przez Stowarzyszenie „Klub Aloha”.


Termin szkolenia: 21-22 lutego 2011 r.

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Grunwaldzka 5,
59-700 Bolesławiec

Trenerzy: Katarzyna Tomczuk, Kalina Żaczek
Dane osobowe kandydata:

Imię i Nazwisko .............................................................................................................

E-mail i telefon kontaktowy .............................................................................................

Adres zamieszkania ........................................................................................................


.......................................................................

Podpis kandydata

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .........................................................................

(imię i nazwisko dziecka)


w szkoleniu „Ja, czyli kto? Poznaj siebie i bądź do przodu!” w dniach 21-22 lutego 2011 r.

Rodzice lub opiekunowie prawni oświadczają jednocześnie, że u dziecka nie występują przeciwwskazania, które mogą utrudnić jego udział w szkoleniu.

Rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Klub Aloha” ich danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem powyższego szkolenia (rekrutacja, sprawozdawczość, ewaluacja).
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego ..................................................................

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego


Informujemy o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).

Zasady udziału w szkoleniu:

  1. Wysyłając formularz zgłoszenia drogą elektroniczną, kandydat zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin, w terminie 21-22 lutego 2011 r.

  2. W przypadku rezygnacji z potwierdzonego udziału, kandydat zobowiązuje się
    do powiadomienia Stowarzyszenia „Klub Aloha” o swojej rezygnacji, przez wysyłkę wiadomości e-mailowej na adres agnieszka@bolec.info w terminie do 18 lutego 2011 r.

  3. Zarówno osoby zakwalifikowane, jak i niezakwalifikowane, otrzymają informację
    na temat rekrutacji za pośrednictwem e-maila.

  4. Kandydat ma obowiązek dostarczenia na szkolenie wydrukowanego formularza
    z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mailowy: agnieszka@bolec.info

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 17 lutego 2011 r.
Warsztaty są finansowane przez Stowarzyszenie Klub „Aloha”, z funduszy Programu Stypendialnego „Stypendium
im. Jana Pawła II”, uruchomionego na skutek porozumienia między Dominikiem Chodyrą, radnym Rady Miasta Bolesławiec (kadencja 2006-2010), a Stowarzyszeniem „Klub Aloha” w 2007 r. Podczas warsztatów gimnazjaliści będą mogli składać wnioski o przyznanie stypendium w kolejnej edycji Programu Stypendialnego.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna