Terminy realizacji: pierwszy przegląd do 30 dni od daty zawarcia umowy; drugi przegląd 6 miesięcy od daty wykonania pierwszego przegląduPobieranie 1.36 Mb.
Strona1/11
Data04.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Załącznik nr 1

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ /2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1- 56

Zadanie nr 1Terminy realizacji: pierwszy przegląd do 30 dni od daty zawarcia umowy; drugi przegląd 6 miesięcy od daty wykonania pierwszego przeglądu

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)


L.p.

Nazwa aparatu

Typ

Producent

Data produkcji

Ilość urządzeń


Liczba przeglądów

w roku

Wartość netto


Podatek od towarów i usług (VAT)

Wartość bruttoMiejsce lokalizacji
urządzeń


1.

cytofluometr przepływowy

BD FACSCANTO II

Becton-Dickinson

2008

1

2
23
Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi (ul. Chocimska 5)

2.

cytofluometr przepływowy

FACSCalibur

Becton-Dickinson

1999

1

2
23
Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie

(ul. Chocimska 5)


Wartość ogółem


2Wysokość rabatu (%)Wartość po rabacie
…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 2Termin realizacji: pierwszy przegląd do 30 dni od daty zawarcia umowy, kolejny przegląd za 6 miesięcy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)L.p.

Nazwa aparatu

Typ

Producent

Data produkcji

Ilość urządzeń


Liczba przeglądów

w roku

Wartość netto


Podatek od towarów i usług (VAT)

Wartość brutto


Miejsce lokalizacji
urządzeń


1.

aparat Bactec

9050

Becton Dickinson

1996

1

2
23
Pracownia Mikrobiologii Chocimska 5
Wartość ogółem


1Wysokość rabatu (%)Wartość po rabacie…………………………………………Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 3Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawawraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/
- Dokumentacja przeglądówLp.

Nazwa aparatu

Typ

Producent

Data produkcji

Ilość urządzeń


Liczba przeglądów

w roku


Wartość netto


Podatek od towarów i usług (VAT)

Wartość bruttoMiejsce lokalizacji
urządzeń
wirówka

MPW-360

MPW

1988

1

1

23
Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5wirówka

MPW-370

MPW

1996

1

1
23
Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5wirówka

MPW-65R

MPW

2003

1

1
23
Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwiwirówka

MPW-223E

MPW

2003

1

1
23
Pracownia Seriodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5wirówka

MPW-350

MPW

1999

1

1
23
Zakład Wirusologii Pracownia Biologii Molekularnej ul. Chocimska 5wirówka

MPW-360

MPW

1999

1

1
23
Pracownia Choroby von Willebrandawirówka

MPW-350R

MPW

2008

1

1
23
Pracownia Porfirii Chocimska 5wirówka

MPW-350R

MPW

2008

1

1
23
Pracownia Porfirii Chocimska 5wirówka

MPW-52

MPW

2000

1

1
23
Pracownia Porfirii Chocimska 5wirówka

MPW-350

MPW

2008

3

1
23
Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5wirówka

MPW-223E

MPW

2004

1

1
23
Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5wirówka

MPW-340

MPW

1990

1

1
23
Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5wirówka

MPW-350

MPW

1990

1

1
23
Pracownia Zapewnienia Jakościwirówka

MPW-350

MPW

2004

1

1
23
Pracownia Analityki Medycznejwirówka

MPW-340

MPW

1993

1

1
23
Pracownia Genetykiwirówka

MPW-310

MPW

1983

1

1
23
Pracownia Genetykiwirówka

MPW-223E

MPW

2003,2004

3

1
23
Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności
Wartość ogółem


21Wysokość rabatu (%)Wartość po rabacie


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna