Test sieci komputerowe, protokoły, rodzaje sieci lokalnychPobieranie 33.51 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar33.51 Kb.
Test - sieci komputerowe, protokoły, rodzaje sieci lokalnych
Test wyboru: każda odpowiedź może być dobra i każda może być błędna.

(Punktacja dla pytań od 1 do 14- Za każde dobrze rozwiązane pytanie 1 punkt)

Pyt.1.

Co to jest INTERNET?A) siec lokalna +
B) sieć globalna +
C) sieć LAN +
D) sieć WAN +
Pyt.2.

Co to jest INTRANET?

A) sieć globalna
B) sieć lokalna +
C) sieć publicznie dostępna WAN
D) sieć LAN
Pyt3.

Wybierz elementy niezbędne do podłączenia komputerów w sieć:A) jednostka centralna, karta sieciowa, modem
B) koncentrator, okablowanie, karta radiowa, fax, modem +
C) okablowanie, trójnik, terminator, karta graficzna +
D) stałe łącze, karta sieciowa, hub, switch
Pyt.4.

Topologią sieci globalnych (złożonych) jest sieć:

A) kratowa
B) wielogwiaździsta ….
C) liniowa
D) szkieletowa +

Pyt.5.


Topologią sieci lokalnych jest sieć typu:

A) magistrala +..


B) "gwiazda" lub pierścień skonfigurowany w gwiazdę....
C) drzewo +....
D) siatka
Pyt.6.

Rodzaje kabli w sieci komputerowej:

A) prosty+
B) skrętka +...
C) koncentryk +...
D) światłowód + ….

Pyt.7.


Rodzaje sieci globalnych:

A) INTRANET +


B) LAN
C) WAN +...
D) INTERNET + ….
Pyt.8.

Co to jest numer IP?

A) liczba 32-bitowa identyfikująca sieć, hosta +...
B) liczba składająca się z czterech liczb ośmio-bitowych oddzielonych kropkami+...
C) liczba dwójkowa czterocyfrowa
D) cztery oktany bitowe
Pyt.9.

Na ilu bajtach zapisany jest numer IP?

A) na 2
B) na 4+....
C) na 5
D) na 3
Pyt.10.

Rodzaje protokołów sieciowych:

A) aplikacyjne (NFS, FTP, TelNet, SMTP)....
B) transportowe (TCP/IP, ATP)+....
C) sieciowe (IP z zestawu TCP/IP, IPX z SPX/IPX)+......
D) kolejowe (POP3, IP, IPN, NETX)
Pyt.11.

Jakie zadanie ma serwer DNS?

A) tłumaczy nazwy domenowe na adres IP+....
B) tłumaczy adres IP na nazwy domenowe+
C) konwertuje nazwę opisową na adres IP.....
D) przechowuje adresy stron WWW

Pyt.13.


Z jakich protokołów korzysta usługa WWW?

A) HTTPs....


B) FTP
C) HTTP +....
D) SMTP
Pyt.14.

Który z protokołów pozwala na przesyłanie plików w sieci?

A) SMTP+
B) HTTP+
C) FTP......
D) POP3

Pytania otwarte.


Pyt.15. Za każde prawidłowo wpisane oznaczenie warstwy 1 punkt- łącznie 38 punktów

Rysunek poniżej przedstawia model warstwowy. Przyporządkuj nazwę protokołu, nazwę programu, nazwę urządzenia, oznaczenia cyfrowe, do odpowiedniej warstwy modelu poprzez wpisanie w miejsca wykropkowane litery A,B,C,D oznaczającej poszczególne warstwy(posłuż się rysunkiem)
 1. PPP ……b……d

 2. ARP……c……

 3. FTP………d…a

 4. http…………d a

 5. Router……….b c

 6. Modem………b… d

 7. TCP………..a b

 8. DNS…………c a

 9. 192.168.0.2……d…c.

 10. datagram…………c

 11. CSMA/CD………..d c

 12. IP………….d c

 13. Microsoft Outlook…………c.a

 14. Ethernet……………c d

 15. POP………….c a

 16. RIP……………a. a.

 17. strumień informacji……………a.a

 18. wzmacniak………………b d

 19. SLIP………………….a d

 20. UDP…………….a b

 21. Gadu-gadu……….a.a

 22. ICMP……………a c

 23. nagłówek pakietu………a……. c

 24. Token Ring………………b d

 25. SMTP……………b a

 26. karta sieciowa……d………..

 27. maska podsieci……d………c.

 28. segment…………….a. b

 29. Opera…………..c a

 30. port…………c b

 31. klasa A,B,C,D…………d…….. c

 32. switch…………….c d

 33. DHCP…………c…..a

 34. Telnet………..a

 35. RARP………..a d

 36. serwer…………d.a

 37. komputer………d…a…..

 38. adres url…………b…a.

Pyt.16. (za każde prawidłowo wpisane 1 punkt- łącznie 15 punktów)

Uporządkuj nazwy protokołów (cyfry) do ich oznaczeń (litery):

 1. protokół transferu plików

 2. prosty protokół poczty

 3. protokół odwzorowania adresów IP

 4. protokół kontroli transmisji

 5. bezpieczny protokół terminala sieciowego

 6. prosty protokół zarządzania siecią

 7. protokół odbioru poczty

 8. protokół transferu stron WWW

 9. protokół datagramu użytkownika

 10. internetowy protokół kontroli wiadomości 1. protokół dynamicznego konfigurowania komputerów

 2. protokół informowania o trasach

 3. system nazw dziedzin domen

 4. protokół transferu punkt po punkcie

15.protokół Internetu

 1. arp

 2. pop3

 3. icmp

 4. dns

 5. ip

 6. ftp

 7. snmp

 8. rip

 9. smtp

 10. tcp

 11. udp

 12. dhcp

 13. http

 14. ppp

 15. sshDopisz przy cyfrze literkę odpowiadającą oznaczeniu:

1………………..f 2……………………….i 3…………………….a 4……………….. j 5……………………o
6……………….g 7…………………….b 8……………………m 9…………………….k
10……………………c 11…………………….l 12…………………….h 13…………………….d
14……………………..n 15………………………e
Pyt.17. 2 punkty

Przeczytaj informacje w cudzysłowie i zaznacz, który protokół wykonuje te działania.:

„-klient podaje identyfikator użytkownika

- podaje hasło

- prosi o listę wiadomości oczekujących na ściągnięcie

- ściąga pierwszą

- kasuje wiadomość po jej ściągnięciu

- kończy sesję”


A.protokół FTP

B. protokół POP3

C. protokół HTTPs

D. protokół SMTP
Test wyboru: jedna odpowiedź jest prawidłowa (za każde 1 punkt-łącznie 20 pkt)

Pyt18.


Powszechnie stosowany skrót LAN oznacza:

  1. globalną sieć komputerową

  2. Internet

  3. sieć o małym zasięgu geograficznym x

  4. miejską sieć o strukturze gwiazdy

Pyt.21.

Technologią sieci LAN opracowaną przez firmę Xerox jest: 1. Wi-Fi LAN

 2. Xerox LAN x

 3. Ethernet LAN

 4. Token-Ring LANPyt.22.

Skrót IEEE oznacza: 1. Międzynarodową Organizację Zrzeszającą Firmy Przemysłu Elektronicznego

 2. Międzynarodową Organizację Zrzeszającą Inżynierów Elektryków i Elektroników x

 3. Firmę która opracowała technologię dostępu do sieci 802.11 LAN

 4. Firmę która produkuje procesory komputerowe

Pyt.24.

Następujący numer 00-16-CF-44-E2-14 oznacza: 1. adres binarny IPv4

 2. adres portu protokołu TCP

 3. adres fizyczny karty sieciowej ooo

 4. adres hexagonalny IPv6 x

Pyt.25.

Transmisja w której pojedynczy pakiet jest kopiowany i wysyłany do wszystkich stacji sieciowych nazywa się: 1. Unicast

 2. Broadcast x

 3. Multicast

 4. Ringcast

Pyt.26.

Warstwa modelu OSI, która kontroluje nawiązywanie i zrywanie połączenia przez aplikację to warstwa: 1. aplikacji

 2. sesji x

 3. transportowa

 4. bazy danych

Pyt.27.

Protokół odpowiedzialny za sterowanie transmisją i umożliwiający niezawodne przesyłanie strumienia bajtów to: 1. Internet Protocol

 2. Internet Control Mesage Protocol x

 3. Transmission Control Protocol oooo

 4. User Datagram Protocol

Pyt.28.

Warstwa świadcząca usługi dla użytkownika hosta to: 1. warstwa aplikacji ooooo

 2. warstwa transportowa

 3. warstwa dostępu do sieci x

 4. warstwa Internetu

Pyt.29.

Rysunek poniżej przedstawia:

 1. topologię CSMA/CD

 2. topologię przełącznikową

 3. topologię szynową x

 4. topologię gwiazdy ooo

Pyt.30.

W której sieci nie występują kolizje bezpośrednie:

A. występują w każdej sieci

B. w sieci LAN opartej na technologii Ethernet x

C. w sieci LAN opartej na technologii Token oooo

D. w sieci LAN opartej na technologii 802.11 IEEE


Pyt.31.

Protokół międzysieciowy obsługujący doręczanie pakietów dla protokółów TCP to: 1. ARP

 2. IP x

 3. ICMP

 4. UDP

Pyt.32.

Protokół, który umożliwia dynamiczne przydzielanie adresów IP hostą przy każdym uruchomieniu to: 1. DHCP ooo

 2. DNS x

 3. RARP

 4. IPv6

Pyt.33.

Rysunek poniżej przedstawia stan połączenia sieciowego . Poniższy adres IP jest adresem klasy: 1. klasa A

 2. klasa B

 3. klasa C x

 4. Klasa A1

Pyt.34.Przedstawiony powyżej rysunek przedstawia topologię:

 1. gwiazdy

 2. pierścienia x

 3. szynową

 4. stacyjną

Pyt.35.

Kabel światłowodowy jako medium transmisji stosuje się w sieciach opartych na technologii: 1. Wi-Fi

 2. 10Base-T x

 3. IEEE 802.5 ooo

 4. FDDI

Pyt.36.


Bezpołączeniowy i niepewny protokół transportowy sieci Internet to:

 1. IP ooooo

 2. PPP x

 3. TCP

 4. ICMP


Pytania otwarte.
Pyt.37 Za każde dobrze wpisane oznaczenie skrótowe protokołu 2 pkt- łącznie 18 punktów

Wpisz w wykropkowane miejsca oznaczenia protokołów spełniające następujące zadania:
 1. Aby kopiować pliki pomiędzy dwoma komputerami w sieci, oba komputery muszą obsługiwać protokół……………

 2. Aby odebrać pocztę ze zdalnego serwera wykorzystuje się protokół

 3. Za przetworzenie nazwy WWW.uni.lodz.pl na adres 212.191.64.21 odpowiada protokół………………

 4. Bezpiecznym protokołem udostępniającym usługi szyfrowania połączenia jest protokół…………………

 5. Protokół wykonujący usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów to protokół……………………………………

Pobieranie 33.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna