Test starożytnośĆ gr. APobieranie 35.45 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar35.45 Kb.
TEST - STAROŻYTNOŚĆ gr.A
1.”Odpowiedział bogom podstępem za podstęp. Zabił wołu i podzielił go na dwie części. Osobno złożył mięso, które owinął skórą, oddzielnie zaś kości i nakrył je tłuszczem. Za czym poprosił Zeusa: „Którą część weźmiesz, będzie odtąd bogom poświęcona”.

Podany fragment pochodzi z mitu o:

a)Syzyfie

b)Prometeuszu

c)Jazonie

d)Tantalosie


2. Historia rodu Labdakosa dotyczy miasta:

a)Ateny


b)Teby

c)Korynt


d)Chios
3. Potomstwo Uranosa i Gai to:

a)sturęcy, stunodzy i tyrani

b)tytani, jednonodzy i stuocy

c)cyklony, trypany i stonogi

d)tytani, cyklopi i sturęcy
4.Wymień nazwiska znanych Ci poetów starożytnych.
5. Podaj odpowiedzi fałszywe:

a)mit – na początku była to wypowiedź ustna, potem zapisywana

b)istnieją dwie wersje mitów

c)chrześcijanin może znaleźć w mitach wzorzec postępowania

d)mity tłumaczą świat

e)mity opiekują się bezdomnymi


6. Czy w mitologii można odnaleźć echa Dekalogu? Podaj krótkie uzasadnienie, poparte przykładami.
7. Wymyśl nazwy dla nimf, które mieszkałyby współcześnie w:

  • cukrze

  • samochodach

8. „Stawiłem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu” (Horacy).

Napisz, jakie to najtrwalsze pomniki mogą pozostawić po sobie ludzie.
9. W jakich okolicznościach współczesny człowiek może przeżyć katharsis?
10. Napisz krótko, jak rozumiesz pojęcie: miłość platoniczna.
11. „Hedonizm i rozpustę”, pochwałę szczęścia i radości, a unikanie cierpień – według zasady carpe diem – głosiła filozofia zwana:

a)minimalizmem

b)egzystencjalizmem

c)epikureizmem

d)kosmologią
12.”I podszedłszy opatrzył jego rany, zalewając je oliwą, po czym wsadził go na bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim”

Podany fragment pochodzi z:

a)przypowieści o Łazarzu

b)przypowieści o synu marnotrawnym

c)przypowieści o miłosiernym Samarytaninie

d)opowieści o Dawidzie i Goliacie


13. Czy Bóg Starego Testamentu jest inny niż Bóg Nowego Testamentu? Wyjaśnij krótko swoje stanowisko.
14.Słynną tarczę Achillesa wykuł:

a)Herakles

b)Hefajstos

c)Hermes


d)Hydrant
15. Przypomnij sobie symbolikę kolorów. Odpowiednim kolorom przypisz dowolne postaci literatury starożytnej i Biblii. Uzasadnij krótko swój wybór.

Kolory: biały, czarny, czerwony, złoty, niebieski, czarno-biały


16.Koryfeusz to:

a)pomocnik Achillesa

b)tragarz greckich podróżnych

c)przewodnik chóru

d)robotnik instalujący kaloryfery
17.”Prędkonogi Achilles”, „gromowładny Zeus” – słowa te to:

a)przydomki

b)przysłówki

c)stałe epitety homeryckie

d)homerodriady
18.Dionizje to:

a)wielkie bogactwa

b)śpiew rajskiego ptaka

c)święto winobrania

d)żeński odpowiednik imienia Dionizy
19. Ilu aktorów mogło występować w teatrze antycznym?
20. Znajdź końcówkę, która z niżej podanymi literami utworzy słowa

BR

TG

L

JD (...)

F

MR

S

21.”Szukam nauczyciela i mistrzaniech przywróci mi słuch i mowę

niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia

niech oddzieli światło od ciemności

Jaką symbolikę odnajdziesz w podanym fragmencie?

a)ludową

b)baśniową

c)mitologiczną

d)orientalną

e)biblijną
22.Wskaż odpowiedzi wymieniające poprawnie wyrazy, których źródłem jest mitologia:

a)przeznaczenie, duszek, nimfa

b)nimfa, chochlik, muza

c)nimfa, muza, gracja

d)gracja, panna, niewiasta
23.Podaj inną nazwę miasta Ilion
24.Podaj przykład mitu antropogenicznego
25. Podaj przynajmniej dwie różne nazwy Ateny
26. Stasimon to:

a)element tragedii greckiej

b)Stanisław lubiący mamonę

c)imię jednego z bogów greckich

d)nazwa hałasu, jaki robił chór starożytny schodząc ze sceny
27.Wysokość koturnu starożytnego aktora zależała od:

a)mody


b)wzrostu aktora

c)stopnia, jakie zajmowała w hierarchii społecznej odgrywana postać

d)stanu majątkowego aktora
28. Homer – imię to znaczy:

a)wędrowiec

b)pieśniarz

c)starzec

d)ślepiec
29.Pięcioksięgiem nazywamy:

a)pięciotomową, ogromną księgę

b)piąty księżyc Saturna

c)część Biblii

d)jeden z utworów Owidiusza
30.W którą z postaci starożytnych chciałbyś się wcielić? Podaj przynajmniej jeden powód.

TEST - STAROŻYTNOŚĆ gr.B
1.”I podszedłszy opatrzył jego rany, zalewając je oliwą, po czym wsadził go na bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim”

Podany fragment pochodzi z:

a)przypowieści o miłosiernym Samarytaninie

b)przypowieści o synu marnotrawnym

c)przypowieści o Łazarzu

d)opowieści o Dawidzie i Goliacie


2. Wymyśl nazwy dla nimf, które mieszkałyby współcześnie w:

  • cukrze

  • samochodach

3.Koryfeusz to:

a)pomocnik Achillesa

b)robotnik instalujący kaloryfery

c)przewodnik chóru

d)tragarz greckich podróżnych


4.Dionizje to:

a)żeński odpowiednik imienia Dionizy

b)święto winobrania

c)śpiew rajskiego ptaka

d)wielkie bogactwa
5.”Szukam nauczyciela i mistrza

niech przywróci mi słuch i mowę

niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia

niech oddzieli światło od ciemności

Jaką symbolikę odnajdziesz w podanym fragmencie?

a)ludową

b)orientalną

c)biblijną

d)baśniową

e)mitologiczną
6.Wskaż odpowiedzi wymieniające poprawnie wyrazy, których źródłem jest mitologia:

a)nimfa, chochlik, muza

b)przeznaczenie, duszek, nimfa

c)nimfa, muza, gracja

d)gracja, panna, niewiasta
7.Pięcioksięgiem nazywamy:

a)pięciotomową, ogromną księgę

b)piąty księżyc Saturna

c)część Biblii

d)jeden z utworów Owidiusza
8. Przypomnij sobie symbolikę kolorów. Odpowiednim kolorom przypisz dowolne postaci literatury starożytnej i Biblii. Uzasadnij krótko swój wybór.

Kolory: biały, czarny, czerwony, złoty, niebieski, czarno-biały


9. Czy Bóg Starego Testamentu jest inny niż Bóg Nowego Testamentu? Wyjaśnij krótko swoje stanowisko.
10.Wymień nazwiska znanych Ci poetów starożytnych.

11.”Odpowiedział bogom podstępem za podstęp. Zabił wołu i podzielił go na dwie części. Osobno złożył mięso, które owinął skórą, oddzielnie zaś kości i nakrył je tłuszczem. Za czym poprosił Zeusa: „Którą część weźmiesz, będzie odtąd bogom poświęcona”.

Podany fragment pochodzi z mitu o:

a)Jazonie

b)Tantalosie

c)Syzyfie

d)Prometeuszu
12. Czy w mitologii można odnaleźć echa Dekalogu? Podaj krótkie uzasadnienie, poparte przykładami.
13. „Hedonizm i rozpustę”, pochwałę szczęścia i radości, a unikanie cierpień – według zasady carpe diem – głosiła filozofia zwana:

a)minimalizmem

b)epikureizmem

c)egzystencjalizmem

d)kosmologią
14.Słynną tarczę Achillesa wykuł:

a)Herakles

b)Hefajstos

c)Hermes


d)Hydrant
15.Podaj przykład mitu antropogenicznego
16. Potomstwo Uranosa i Gai to:

a)sturęcy, stunodzy i tyrani

b)tytani, jednonodzy i stuocy

c)cyklony, trypany i stonogi

d)tytani, cyklopi i sturęcy
17.”Prędkonogi Achilles”, „gromowładny Zeus” – słowa te to:

a)stałe epitety homeryckie

b)przysłówki

c)przydomki

d)homerodriady
18.Wysokość koturnu starożytnego aktora zależała od:

a)stanu majątkowego aktora

b)wzrostu aktora

c)stopnia, jakie zajmowała w hierarchii społecznej odgrywana postać

d)mody
19. Podaj przynajmniej dwie różne nazwy Ateny
20. Historia rodu Labdakosa dotyczy miasta:

a)Ateny


b)Chios

c)Korynt


d)Teby
21. Napisz krótko, jak rozumiesz pojęcie: miłość platoniczna.
22. Homer – imię to znaczy:

a)ślepiec

b)pieśniarz

c)starzec

d)wędrowiec
23. Ilu aktorów mogło występować w teatrze antycznym?
24. „Stawiłem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu” (Horacy).

Napisz, jakie to najtrwalsze pomniki mogą pozostawić po sobie ludzie.


25. Stasimon to:

a)Stanisław lubiący mamonę

b)element tragedii greckiej

c)imię jednego z bogów greckich

d)nazwa hałasu, jaki robił chór starożytny schodząc ze sceny
26. Znajdź końcówkę, która z niżej podanymi literami utworzy słowa

BR

TG

L

JD (...)

F

MR

S

27. Podaj odpowiedzi fałszywe:a)istnieją dwie wersje mitów

b)mit – na początku była to wypowiedź ustna, potem zapisywana

c)mity tłumaczą świat

d)chrześcijanin może znaleźć w mitach wzorzec postępowania

e)mity opiekują się bezdomnymi
28. W jakich okolicznościach współczesny człowiek może przeżyć katharsis?
29.W którą z postaci starożytnych chciałbyś się wcielić? Podaj przynajmniej jeden powód.

30.Podaj inną nazwę miasta Ilion

- -

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna