Test z genetyki czerwiec 2007 Lod score = 1, co oznacza?Pobieranie 27.27 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar27.27 Kb.
Test z genetyki czerwiec 2007

 1. Lod score = 1, co oznacza?

 1. 10 razy bardziej prawdopodobne, że cechy są sprzężone niż niezależne

 2. 10 razy bardziej prawdopodobne, że cechy są niezależne niż sprzeżone

 3. Prawdopodobieństwo takie samo

 4. Na pewno niezależne

 1. Najczęstsza aneuploidia

 1. Trisomia 21

 2. Tetraploidia

 3. Triploidia

 4. ?

 1. Częstość allelu wywołującego chorobę AR = 0,01, penetracja 60%prawdopodobieństwo wystąpienia choroby? (0,01*0,01*0,6)

 2. Rodzice zdrowim u 3 kolejnych dzieci – achondroplazja . Jakla przyczyna jest najbardziej prawdopodobna?

 1. Mozaicyzm linii zarodkowych

 2. Nowe mutacje

 3. Rodzice nosiciele (bo AR)

 4. ?

 1. Matka w 17 tyg ciąży, ojciec ze zrównoważoną translokacją 45 XY, der (13, 14). Jakie badania?

 1. test potrójny

 2. USG o dużej rozdzielczości

 3. Amniopunkcja

 4. Biopsja kosmówki

 1. Ojciec zdrowy fenotypowo, ale z translokacją 45 XY, der (21, 21). Jakie jest prawdopodobieństwo, że dziecko będzie mieć zespół Downa?

 1. 100%

 2. 50%

 3. 25%

 4. 4%

 1. Heterogenność alleliczna

 1. DMD – BMD

 2. Turner – Down

 3. Prader-Willi – Angelman

 4. Hemofilia A – hemofilia B

 1. Hemofilia A i B, fenotyp podobny, ale 2 geny. Co to jest?

 1. Heterogenność alleliczna

 2. Heterogenność locus

 3. Zmienna ekspresja

 4. ?

 1. Chłopak 26 lat, ma matkę z ch. Huntingtona, w jej rodzinie częste przypadki choroby. Zrobił badania wyniki:

1 gen à 17 powtórzeń

2gen à 43 powtórzeniaCo oznaczają?

 1. Że odziedziczył gen i jak dożyje, to rozwiną się u niego objawy choroby

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 1. Co oznacza, że loci są sprzężone

 1. Że są położone obok siebie na jednym chromosomie

 2. Że zawsze dziedziczą się razem

 3. Że rekombinacja między nimi zachodzi bardzo rzadko

 4. ?

 1. Matka w początkowym okresie ciąży zgłasza siępo poradę, gdyż w rodzinie częste przypadki wad wrodzonych cewy nerwowej. Co powiesz?

 1. Badanie surowicy matki na AFP zawsze wykryje wadę

 2. Biopsja kosmówki pozwoli wykryć wadę

 3. Polecisz wykonanie USG w II trymestrze

 4. ?

 1. Bliźnięta jedno zdrowe, drugie chore. Czemu? (mają jednakowy polimorfizm, kariotyp prawidłowy)

 1. Choroba wieloczynnikowa

 2. Inny ojciec

 3. ?

 4. ?

 1. Stopa końsko – szpotawa

 1. Deformacja

 2. Malformacja

 3. Sekwencja

 4. ?

 1. Choroba bardzo rzadka 1/100 000. Jaki typ dziedziczenia najbardziej prawdopodobny? 1. AR

 2. R sprzężona z X

 3. D sprzężona z X

 4. AD

 1. Co nie jest aneuploidią?

 1. 69 XXX

 2. 47XXY

 3. 45X

 4. 48 XXXX 1. Babcia chora na chorobę dziedziczoną z modna, choroba ma penetrację 60%, jakie jest prawdopodobieństwo , że choroba ujawni się u wnuczki?

 1. 100%

 2. 60%

 3. 1%

 4. 0%

 1. Delecja 1 nukleotydu z eksonu na granicy z intronem, co się może stać?

 1. Kodon stop à krótsze białko

 2. Przesunięcie ramki odczytu

 3. Zakłócony splicing

 4. Wszystkie

 1. Delecja 1 nukleotydu z intronu na granicy z eksonem, co się może stać?

Odpowiedzi identyczne jak w 17

 1. Farmakogenetyka – na co pozwala?

 1. Przewidywanie indywidualnych reakcji na lek

 2. ?

 3. ?

 4. Wszystkie prawidłowe

 1. Jakie geny w badaniach farmakogenetycznych są wykorzystywane w praktyce klinicznej?

 2. Częstość genu w populacji 10%, co oznacza?

 1. 10% kobiet w populacji ma gen

 2. 10% mężczyzn w populacji ma gen

 3. 10% ludzi w populacji ma gen

 4. Wszystkie prawidłowe

 1. Cechy ilościowe i jakościowe dziedziczone wieloczynnikowo

 2. Choroby wieloczynnikowe

 1. Rzadkie w populacji

 2. Częste w populacji

 3. Wymagają czynników środowiskowych, by mogły się rozwinąć

 4. B i C

 1. Co wykryjemy w badaniu kariotypu?

 1. Wszystkie Downy

 2. Aberracje u matek posiadjących dzieci z z. Downa przed 35rż

 3. Z. Fenconciego

 4. ?

 1. OR i RR, gdy choroba występuje u 10% osób z genotypem i u 5% bez genotypu

 2. Co oznacza OR = 5

 3. FISH

 1. Sondy znakowane fluorochromami do wykrywania chromosomów lub ich fragmentów

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 1. PCR – RFLP – do czego?

 1. Sekwencjonowanie lub wykrywanie SNP

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 1. Jakie jest prawdopodobieństwo, że probant (III, 4) odziedziczył chorobę 1. ½

 2. ¼

 3. 1/8

 4. 1/32

 1. Badanie bezpośrednie sekwencji:

Jaka jest przyczyna? 1. Delecja heterozygotyczna

 2. Delecja homozygotyczna

 3. Substytucja heterozygotyczna

 4. Substytucja homozygotyczna

 1. Dysplazja stawów biodrowych – kiedy najbardziej prawdopodobna?

 1. chory ojciec , matka zdrowa na syna

 2. chory ojciec, zdrowa matka na córkę

 3. zdrowy ojciec, chora matka na syna

 4. zdrowy ojciec, chora matka na córkę

 1. Recesywnie z X – prawidłowe stwierdzenie:

 1. Chora matka, syn zawsze chory

 2. Chora matka, zawsze chora córka

 3. Chora matka, wszystkie córki nosicielki

 4. Chora matka, wszystkie córki syna nosicielkami

 1. Poradnictwo genetyczne:

 1. Kobieta, u której wykryto mutację BRCA – 1 à zaproponować mastektomię

 2. Dziadek z chorobą Hungtingtona à 25% , że przekaże wnukom

 3. ?

 4. ?

 1. Mukowiscydoza, jakie prawdopodobieństwo, że I, 3 jest nosicielem genu? 1. Jak wykrywa się nosicieli chorób recesywnych?

 1. Mutacje, analiza sprzężeń

 2. Typowe metody genetyczne

 3. Badanie enzymów

 4. Badanie produktu genu

36. imprinting matczyny – choroba AD . Jakie jest prawdopodobieństwo, że ujawni się u syna i córki? 1. 100% syn, 100% córka

 2. 50% syn, 50% córka

 3. 50% syn, 100% córka

 4. 50% córka, 100% syn

 1. Co to jest imprinting (piętnowanie genomowe)

 2. Drzewko do narysowania:

Maria i Jan zgłaszają się dzieckiem – chora dziewczynka. Matka chora, wcześniej była 3 razy w ciąży. 1 i 3 poroniła(płody męskie). Druga ciąża – zdrowa dziewczynka. Maria ma zdrową siostrę, jej rodzice są zdrowi, ojciec od 3 lat nie żyje. Jan zdrowy – jego rodzice zdrowi. Ojciec nie żyje.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna