Test z historii sztuki dla klasy IIPobieranie 39.46 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar39.46 Kb.
TEST Z HISTORII SZTUKI DLA KLASY II

„Sztuka XIX wieku” 1. Głównym tematem dzieł malarzy romantycznych było:

 1. hasła narodowo- wyzwoleńcze

 2. tematy związane z miłością

 3. odtwarzanie rzeczywistości w sposób maksymalnie obiektywny, z wykluczeniem zbędnej symboliki

 1. Głównym tematem dzieł malarzy realizmu było:

 1. odtwarzanie rzeczywistości w sposób maksymalnie obiektywny, z wykluczeniem zbędnej symboliki

 2. hasła narodowo- wyzwoleńcze

 3. tematy związane z miłością

 1. Którzy z wymienionych artystów tworzyli w romantyzmie?

 1. Gianlorenzo Bernini

 2. Francisco Goya

 3. Caravaggio

 4. Peter Paul Rubens

 5. Eugene Delacroix

 6. Jacques Ange Gabriel

 7. Jakub Kubicki

 8. Piotr Michałowski

 9. Antonio Canova

 10. Theodore Gericault

 1. Którzy z wymienionych artystów tworzyli w realizmie?

 1. Francisco Goya

 2. Gustave Courbet

 3. Peter Paul Rubens

 4. Eugene Delacroix

 5. Honore Daumier

 6. Antonio Canova

 7. Jakub Kubicki

 8. Józef Chełmoński

 9. Maksymilian Gierymski

 1. Wymień tytuły dzieł Jana Matejki:

„Błękitny chłopiec”. „Stańczyk”, „Bitwa Pod Tudelą”, „Kazanie Skargi”, „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”, „Bitwa pod Somosierrą”, „Bitwa pod Grunwaldem”, „Napoleon na koniu”, „Konstytucja 3 maja”, „Rejtan- upadek Polski”

 1. Do poniższych definicji dopisz pojęcia

 1. Sposób malowania w sposób bezpośredni, szybki, bez podmalowania i bez wcześniejszego rysunku

 2. Technika malarska polegająca na kładzeniu na płótno niewielkich plamek czystych barw

 3. Technika malarska polegająca na równomiernym pokrywaniu powierzchni obrazu drobnymi punktami czystych barw

 1. Jakiej barwy nie używali impresjoniści?

 1. Białej

 2. Czarnej

 3. Szarej

 1. Jakie osiągnięcie naukowe przyczyniło się do rozwoju impresjonizmu?

 1. Prawo przyciągania ziemskiego

 2. Prawo rozszczepienia światła białego

 3. Prawo Ohma

 1. Których artystów zaliczamy do postimpresjonistow?

 1. Vincent van Gogh, Henri de Toulouse- Lautrec

 2. Edgar Degas, Claude Monet

 3. Paul Cezanne, Paul Gauguin

 4. Auguste Renoir, Edouard Manet

 1. Do podanych definicji dopisz kierunek jaki charakteryzują

 1. Budownictwo naśladujące styl gotycki

 2. Kierunek łączący elementy renesansu i baroku

 3. Kierunek w sztuce inspirujący się twórczością japońską, którego głównym środkiem wyrazu była giętka i elastyczna linia oraz motywy zwierzęce i kwiatowe

 4. Styl w sztuce, którego przedstawiciele dążyli do wyrażenia środkami artystycznymi wiecznych, ogólnoludzkich problemów psychologicznych i treści metafizycznych

 5. Kierunek w sztuce charakteryzujący się stosowaniem reguł estetyki klasycznej wyuczonych w akademiach artystycznych

 1. Uzupełnij tabelę:lp

Tytuł

Autor

Kierunek

1

Marsylianka2

Kościół wotywny w Wiedniu3

Słoneczniki4

Kamieniarze5

Wolność wiodąca lud na barykady6

Thanatos7

Czwórka8

Impresja- wschód słońca9

Cztery pory roku10

Tratwa Meduzy11

Lato12

Parlament w Londynie13

Bitwa pod Somosierrą14

Gwiaździsta noc15

Kobiety zbierające kłosy16

Babie lato17

Śniadanie na trawie18

Dziwny ogród19

Mokra wieś20

Melancholia21

Sagrada Familia22

Casa Batllo

Pytania do obrazu

Gustave Doré, Sąd Salomona 1. Podaj sposób, w jaki artysta wyróżnił na obrazie postać Salomona.
 1. Napisz, jaką funkcję pełni światło na ilustracji Gustave’a Dorégo.
 1. Wyjaśnij, na czym polega kontrast w sposobie przedstawienia przez artystę dwóch matek.
 1. Jaką techniką malarską zostało wykonane to dzieło


Pobieranie 39.46 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna