The answer is behind the flowerPobieranie 11.96 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11.96 Kb.
Treasure hunt

Przed lekcją przygotuj kilka zadań przygotowujących uczniów np. do zbliżającego się sprawdzianu (uczniowie zostaną podzieleni na 2-3 osobowe grupy, dla każdej grupy powinien zostać przygotowany ten sam zestaw zadań). Pod każdym zadaniem powinna znajdować się wskazówka, gdzie zostanie znalezione kolejne ćwiczenie (np. pod parapetem, na drzwiach, za tablicą). Rozłóż zadania według ich miejsca.

Podczas lekcji podziel uczniów na 3 osobowe grupy. Przekaż im pierwsze zadanie i powiedz, że po jego rozwiązaniu na dole znajdą wskazówkę, gdzie szukać kolejnego ćwiczenia. Uczniowie muszą iść według wskazanej na kartkach kolejności.

Każda grupa otrzymuje 100 punktów. Zakładając, że mamy 3 grupy uczniów, ta grupa, która jako pierwsza rozwiąże zadanie otrzymuje bonusowo 20 punktów, kolejna 10 punktów a ostatnia 0. Po zakończeniu rozwiązywania ćwiczeń przez wszystkie grupy sprawdź zadania. Za każdy błąd odejmij 5 punktów.

Wygrywa grupa, która najszybciej rozwiąże ćwiczenia oraz będzie mieć najmniej błędów.

Wstaw: a, an, the lub nic.

I bought …….t-shirt. …….t-shirt was expensive but I loved it.

She went to …….cinema with her friends. They watched ……..film and then went …….home.

I can’t play …….piano but I’m going to begin……….music course (kurs muzyczny).

What did you have for ……breakfast? Did you have…..sandwich?The answer is behind the flower.

Wstaw: a, an, some lub any:

I don’t have ……..money.

I haven’t got ……..umbrella.

I’d like …………..apple juice, please.

I bought …………stamps at the postoffice.

I always eat ………..meat for dinner.

The answer is inside the wardrobe in class 107.

Wstaw odpowiednie słowo do zdań:

else/ newsagent’s/ medicine/grass/ admission/single/ sales

When shops have ………… (generally after Christmas) a lot of people buy clothes. They’re cheaper.

In a ………………you can buy magazines and newspapers.

Keep off the ………….

The …………..costs 5 zlotys.

I’d like a …………….ticket to Cracow.The answer is under the bin.

Wstaw much, many lub a lot of:

A: How ………….water is there?

B: There’s ………….water.

I eat too ……………chocolate. I’ll be fat.

……………….people got presents at Christmas.

………………..students didn’t understand the lesson.

The answer is in your teacher’s pocket.

Wstaw: few, little, a few lub a little:

I’ve got ……………pictures on the walls in my bedroom but I like it.

We have ……………sugar. We must buy more.

I’m not hungry so I’ll eat only …………..bread.

It’s sad but I think …………..students know that English is very important (ważny).

There’s ………….juice in the jug (dzbanek). Would you like some?

The answer is on the table for tennis table in the assembly hall (aula).

Make a question:

How ………………………………………..

There are 5 people in the room.

How……………………………………….

She has got 1 kilo of flour (mąka).

How………………………………………

They spend 2 hours on doing homework.You’re finished!
: wgrane pliki
wgrane pliki -> OŚwiadczenie
wgrane pliki -> Terminy konsultacji opiekunów specjalności w okresie od 12. 11. 2012 r do 23. 11. 2012 r. Nazwa specjalności/modułu: Zaawansowana analiza ekonomiczna I finansowa Nazwa specjalności/modułu: advanced economic and financial analysis
wgrane pliki -> Terminy konsultacji opiekunów specjalności w okresie od 12-23. 11. 2012 r. Nazwa specjalności: Modelowanie i prognozowanie działalności przedsiębiorstw na rynku europejskim
wgrane pliki -> Egzamin wstępny do 2 slo 2012 r
wgrane pliki -> Egzamin wstępny 2013 r
wgrane pliki -> Protokół 15. 12. 2014r. Komisji Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ ds przewodu habilitacyjnego dr Izabeli Desperak, adiunkta na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ
wgrane pliki -> Solista-pianista
wgrane pliki -> DO: Sekretariatu Generalnego Rady Europy Avenue de l’Europe f-67075 strasbourg cedex od: Naczelnej Rady Adwokackiej ul. Świętojerska 16
wgrane pliki ->  Zamieszczanie obowiązkowe / Obligatory announcement  Zamieszczanie nieobowiązkowe / Non-obligatory announcement
wgrane pliki -> Cormac Callanan1, ceo, Aconite Solutions, Dublin Stephen Mason
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna