The knowledge magazine wydanie drugiePobieranie 162.84 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar162.84 Kb.
  1   2   3
THE KNOWLEDGE MAGAZINE WYDANIE DRUGIE

Making Knowledge Work (Praktyczne Wykorzystanie Wiedzy)

Wykorzystywanie Pomysłów. Promowanie Mądrego Rozwoju


Naprawdę nam się podobało! Projekt Making Knowledge Work (MKW) połączył 12 entuzjastycznych regionów partnerskich z całej Europy, oddanych idei inwestowania w wiedzę i przekształcanie pomysłowych idei w produkty i usługi rynkowe.

W trakcie trwania dwuletniego projektu Interreg IVC wymienialiśmy zasady dobrej praktyki, wiele nauczyliśmy się od regionów partnerskich oraz stworzyliśmy udoskonalone polityki regionalne, projekty, programy i inicjatywy.

Dysponując zasobem 12 zasad dobrej praktyki projekt MKW objął nimi szeroki zakres metod działania i czynności mających na celu „zmniejszyć różnice w poziomie w innowacyjności”. Intensywna wymiana doświadczeń miała miejsce podczas misji informacyjnych oraz następujących po nich wizytach, które pomogły zdobyć doświadczenie na własnej skórze wszystkim uczestniczącym w nich partnerom. Regionalne plany działania wspierane zaangażowaniem ze strony regionalnych interesariuszy zostały przygotowane wraz ze szczegółowymi programami ich wprowadzania w celu rozpowszechnienia zasad najlepszych praktyk pomiędzy regionami.

Jesteśmy dumni, że widownia składająca się z ponad 100 Członków Parlamentu Europejskiego obejrzała wideoklip projektu MKW w Lipcu 2011 roku. Klip ten był także prezentowany w ramach konferencji „Regions for Economic Change” w czerwcu 2011 roku oraz omawiany na różnych regionalnych, krajowych i europejskich imprezach innowacyjnych i gospodarczych. Ponadto, trzy udane briefingi w Brukseli oraz wiele publikacji prasowych doprowadziły do pojawienia się różnych artykułów w gazetach i czasopismach w różnych regionach.

A oto biuletyn projektu MKW numer 2. Zawiera on przedsmak regionalnych planów działania wszystkich partnerów projektu MKW, które zostały przygotowane w ścisłej współpracy ze swoimi regionalnymi interesariuszami. Prezentuje on także finałową imprezę projektu MKW będącą częścią Creativity World Forum (Światowego Forum Kreatywności), które przyciągnęło kilku z najbardziej kreatywnych myślicieli na świecie do Hasselt we Flandrii w dniach 16-17 Listopada 2011 roku pod hasłem „Blow Your Mind” („Zrób wrażenie”).

W kolejnej fazie naszego projektu MKW zamierzamy podążać ścieżką wprowadzania w życie pomysłów opracowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, wyznaczając sztywny termin osiągnięcia celów określonych w naszych planach działania i naszych marzeniach o przemianie wiedzy w innowacyjne i dochodowe inicjatywy biznesowe.


Laurens Meijering, Brainport Development N.V.,

Region Brainport Eindhoven, Główny Partner Projektu

STRONA 2 THE KNOWLEDGE MAGAZINE MAKING KNOWLEDGE WORK

Projekt Making Knowledge Work (MKW) ma na celu zniwelowanie różnic w poziomie innowacyjności, które za długo już powstrzymywały potencjał kreatywny Europy.

Projekt MKW łączy regiony z całej Unii Europejskiej, które są oddane inwestowaniu w wiedzę i przekształcanie pomysłowych idei w produkty i usługi rynkowe.

Poprzez zachęcanie do pomysłowej i produktywnej współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, rządem i środowiskiem akademickim, partnerzy projektu MKW przyczyniają się do tworzenia European Innovation Union (Europejskiego Związku Innowacyjnego) zdolnego do wygenerowania mądrego, zrównoważonego wzrostu.

Z punktu widzenia praktycznego, projekt działa na zasadzie wymiany doświadczeń w odniesieniu do tego jak regiony mogą podnieść komercjalizację badań i innowacyjnych idei, wymiany informacji o udanych inicjatywach, które mogą być wykorzystane jako wzorzec dla innych.


Partnerami projektu są:

l Region Łódzki, PL

l Lancaster University, UK

l Rada Miasta Birmingham, UK

l Lund University, Øresund, SE

l Region Kujawsko-Pomorskie, PL

l Flanders District of Creativity, BE

l Roskilde University, Øresund, DK

l Nord France Innovation Développement, FR

l Navarra Government, DG Enterprise, ES

l Innovhub, Izba Gospodarcza Milan, IT

l Culminatum Innovation, Helsinki Region, FI

l Brainport Eindhoven, Eindhoven Region, NL

l Stuttgart Region Economic Development

Corporation, GER

l European Regions Research and Innovation

Network (ERRIN)
Dysponując różnymi narzędziami, MKW organizuje misje informacyjne mające na celu odwiedzanie udanych projektów; prowadzi imprezy dla interesariuszy w celu promowania wymiany wiedzy; oraz opracowuje regionalne plany działania. Przygotowuje przewodnik z głównych dziedzin oraz internetową bazę wiedzy.
Niniejszy biuletyn zawiera zasady dobrej praktyki z poszczególnych regionów.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać na stronie www.makingknowledgework.eu

Projekt MKW jest wspierany przez Unijny Program Współpracy Między-Regionalnej, INTERREG IVC, który pomaga regionom razem pracować w celu wymiany doświadczeń oraz zasad dobrej praktyki w dziedzinach innowacji, ekonomii wiedzy, środowiska naturalnego i ograniczania ryzyka. 302 miliony euro są do dyspozycji na finansowanie programu. Dodatkowo, program dostarcza obszernej wiedzy i doradztwa dla regionalnych decydentów. INTERREG IVC jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Komisja Europejska także wybrała MKW jako projekt gwarantujący szybki postęp w ramach inicjatywy „Regions for Economic Change”.

CULMIMATUM INNOVATION OY, HELSINKI


Fabryka Innowacyjnego Wzornictwa (Innovative Design Factory) generuje klony międzynarodowe
Fabryka Wzornictwa przy Uniwersytecie Aalto w Helsinkach jest oczywistą ideą eksportową.


Od dnia otwarcia w październiku 2008 roku w formie przestrzeni o powierzchni 3500 metrów kwadratowych gdzie studenci, naukowcy i przedsiębiorstwa, począwszy od początkujących firm zajmujących się nowymi technologiami skończywszy na międzynarodowych potentatach, mogą razem spędzać czas, popijać kawę i dzielić się pomysłami, Działalność Design Factory spowodowała powstanie siostrzanych instytucji w Szanghaju i Melbourne.

Obecnie uniwersytety w całej Europie od Tallinna poprzez Lund po Eindhoven starają się utworzyć swoje własne wersje tej eksperymentalnej platformy współtworzenia.

Fabryka Wzornictwa jest otwarta 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu a zrelaksowane lecz wysoce motywujące otoczenie ma na celu rozwinięcie kreatywnych metod pracy, zwiększonej interakcji interdyscyplinarnej oraz wspieranie światowej klasy wzornictwa produktów, które zacierają granice pomiędzy teorią a praktyką. Uniwersytet Aalto został utworzony w drodze połączenia helsińskich uniwersytetów ekonomii, sztuki i wzornictwa a studenci wszelkich dyscyplin mieszają się w Fabryce Wzornictwa.

Prof. Kalevi „Eetu” Ekman, dyrektor, mówi, że jedynym ograniczeniem jest to, że działania w Fabryce Wzornictwa muszą pobudzać do lepszego uczenia się, lepszych badań lub lepszej interakcji pomiędzy uniwersytetem a społeczeństwem.

„Pod jednym dachem mamy miejsce dla studentów, partnerów z wydziału, partnerów biznesowych, gdzie mogą zdarzyć się nieplanowane akcydentalne spotkania lub zaplanowane zbiegi okoliczności, to miejsce gdzie ci ludzie nawiązują kontakty,” wyjaśnia profesor.

Firmy obecnie tam pracujące obejmują światowego producenta wind KONE, firmę śledzącą aktywność fizyczną

Hookie oraz specjalistów projektowania SEOS.

Fabryka Wzornictwa cieszy się wielkim międzynarodowym zainteresowaniem, i od dnia otwarcia odwiedziło ją ponad 30 000 gości. Fabrykę Wzornictwa w Szanghaju otwarto w 2010 roku wspólnie z Tongji University, a w sierpniu 2011 roku uruchomiono trzeci w Swinburne University of Technology w Melbourne.

Wystąpienie prof. Ekman’a odnośnie briefingu Making Knowledge Work w Brukseli na początku 2011 roku rozpoczęło ogólnoświatowe zainteresowanie ideą Fabryki Wzornictwa. Kilka regionów wysłało delegacje do Finlandii, aby to sprawdzić i parę regionów próbuje stworzyć coś podobnego dla siebie.

„Cała koncepcja w zasadzie oparta jest na ludziach a ci ludzie muszą mieć właściwą mentalność, nastawienie i metody pracy,” wyjaśnia Ekman. „Stworzenie tej kultury, tej strony mentalnej idei Fabryki Wzornictwa, jest trudną sztuką.

Projekt przestrzenny, jakiego rodzaju miejsca tam powinny się znajdować, jakiego rodzaju technologie, jakiego rodzaju maszyny – to jest ten łatwiejszy element.”

Odtworzenie ducha Fabryki Dizajnu może zająć dużo czasu, ale Ekman twierdzi, że korzyści są bardzo widoczne.

„Problemy na uniwersytetach lub w firmach bywają czasami dość złożone, lecz ja sądzę, że rozwiązania nie zawsze muszą być złożone. Istnieją w rzeczywistości całkiem proste rozwiązania, które można znaleźć i wprowadzić prawie natychmiast i to niskim kosztem. Więc dlaczego nie?”
Helsinki, Finlandia

Partner: Culminatum Innovation Oy Ltd

Adres: Tekniikantie 12, FL- 02150 Espoo

Telefon: +358 400 968 189

Email: kauko.huhtinen@culminatum.fi

making knowledge work the knowledge magazine Strona 3


Navarra Government, DG Enterprise
Zasady dobrej praktyki MKW mają pozytywny wpływ na strategie regionalne
Navarra pracuje nad przekształceniem wiedzy w coś wartościowego poprzez kreatywność i wykorzystanie pełnych możliwości i niewykorzystanego potencjału wszystkich interesariuszy w ekosystemie innowacyjności.


Głównym motorem napędowym jest wszczepienie kultury innowacyjności do wszystkich istniejących firm i stworzenie firm opartych na nowych technologiach. Osiągnięto to poprzez promowanie kooperacji drogą metody triple helix

oraz umiędzynarodowienie wysiłków innowacyjnych.

Zapoczątkowanie projektu MKW w roku 2010 miało miejsce w idealnymi momencie, kiedy to Rząd Nawarry pracował nad projektem nowej strategii innowacyjnej w ramach nowego modelu regionalnego rozwoju gospodarczego (MODERNA).

„Od początku byliśmy pewni, że MKW pozwoli nam pokonać nieskuteczne metody, skupić się na nowych modelach i odejść od utartych schematów, zaprojektować lepsze narzędzia strategii innowacyjnej dla celów przekazywania i waloryzacji wiedzy,” twierdzi Rafael Muguerza z Samorządu Regionalnego Navarra.

Uniwersytety, firmy i inni interesariusze regionalni mogli uczestniczyć w projekcie MKW, poznając osobiście metody wykorzystywane przez inne regiony.
Na przykład:
- Model Science Park Aston z Birmingham zainspirował rozwój nowego planowania strategicznego i wspólnych programów badań przez Network of Research and Technology Organizations (Sieć Organizacji Badań i Technologii) RETECNA, w Nawarze;

- Projekty Pokazowe w Birmingham doprowadziły do opracowania nowego rodzaju współpracy przy projektach R&I;


- Inicjatywa Mobile Heights Business Center w Øresund zainspiruje opracowanie nowego pilotażowego programu rozwoju biznesu;
- Interdyscyplinarna i zintegrowana metoda Helsińskiej Fabryki Wzornictwa Aalto doprowadzi do eksperymentów nad nowymi programami uniwersyteckimi z większym zaangażowaniem biznesu w edukację i badania.
Dla Nawarry, zasady dobrej praktyki z projektu MKW już miały pozytywny wpływ na regionalne strategie i są potencjalnie wysoce wartościowym wkładem w przyszły rozwój gospodarczy.
Navarra, Hiszpania

Partner: DG Enterprise and Innovation

Department of Rural Development,

Industry, Employment and Environment

Navarra Government

Adres: Plaza Tomás Caballero 1,

31005 Pamplona

Telefon: +34 848 427663

Email: rafael.muguerza.eraso@cfnavrra.es

Strona 4 the knowledge magazine making knowledge work


Camara di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano – Innovhub


Połączenie sił jako aspekt kluczowy w rozwoju potencjału regionalnego
Konkretne sieci mające na celu podniesienie konkurencyjności MSP (małych i średnich przedsiębiorstw).


Dla Izby Gospodarczej Mediolanu (CCIAA) dwa lata uczestnictwa w programie Making Knowledge Work doprowadziły do ponownej oceny swojej rzeczywistości regionalnej w świetle serii misji informacyjnych, podczas których mogła ona podzielić się doświadczeniami i spostrzeżeniami ze wszystkimi partnerami projektu MKW.

Jedną z najbardziej interesujących cech projektu MKW dla członków Izby Gospodarczej Mediolanu była metoda międzynarodowej wymiany wiedzy, która pozwoliła im zbadać jak różne regiony podchodziły do podobnych problemów i wyzwań.

„Współdzielenie wiedzy może doprowadzić do dostrzeżenia wspólnych problemów z różnych perspektyw, w zwierciadle, które nie tylko pokazuje tylko jeden punkt widzenia, lecz pozwala na spojrzenie pod różnymi kątami, pozwala na różne interpretacje i otwiera nowe możliwości” twierdzi Andrea Vallan, Przedstawiciel Projektu, z Innovhub – SSI, Agencji Specjalnej Izby Gospodarczej Mediolanu.

Mediolan zdecydował się skupić na zestawach strategii jako swoim priorytecie w projekcie MKW inspirując się Centrami Kwalifikacji (Competence Centres) w Stuttgarcie. Jednym z ich głównych celów było wzmocnienie waloryzacji wiedzy a w szczególności wyników publicznych/prywatnych badań. Może to stanowić ważną wartość dodaną i jest atutem, który jest uważnie rozważany przez Samorząd Regionalny Lombardii przy rozwijaniu i poprawianiu konkurencyjności lokalnej gospodarki.

Po intensywnym programie wymiany wiedzy, Mediolan był w stanie zidentyfikować możliwość stworzenia stabilnych połączeń i wzmożonej współpracy pomiędzy wszystkimi zwolennikami metody triple-helix w danych dziedzinach tematycznych jako najważniejszą wartość, nad którą można pracować.

„Jest to w zasadzie jedyny skuteczny sposób do osiągnięcia masy krytycznej kluczowej dla skutecznego stawiania czoła problemom, dotarcia do nisz rynkowych, budowania wiodącej pozycji na rynku oraz przemiany potencjału regionalnego w konkretne wyniki,” twierdzi Ilaria Bonetti, Regionalny Przedstawiciel Unijnego Projektu Innovhub.

Samorząd Regionalny Lombardii zaczął opierać się na tych idach przy wykorzystaniu inicjatyw mających na celu promowanie stabilnych sieci i grup firm jako narzędzie strategiczne do tworzenia i wzmacniania marek regionalnych.

Projekt Making Knowledge Work pomógł CCIAA przybliżyć się w stronę ambitnego celu jakim jest podniesienie konkurencyjności miejscowych małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im procesów łączenia i ustanowienie konkretnych sieci dla celów wymiany i rozwoju wspólnych umiejętności, kwalifikacji i zasobów.

„Prawdą jest także to, że dużo się nauczyliśmy w trakcie trwania projektu. Sukces można osiągnąć małymi kroczkami, poprzez wyznaczanie sobie praktycznych celów, poprzez wymianę wspólnych poglądów we wspólnych kwestiach i stawianie im czoła z wykorzystaniem praktycznych metod, dopasowując doświadczenia do lokalnej rzeczywistości”, podkreśla Vallan i dodaje, że „Regiony europejskie nadal muszą w pełni wykazać swój potencjał. Podczas gdy różnorodność wśród nich jest jednym z kluczowych czynników konkurencyjności w Europie, połączenie sił także jest kluczowe dla dodania czegoś wartościowego do specyficznej sytuacji każdego z regionów oraz do znalezienia najlepszego sposobu wyrażenia swojego potencjału w kwestii badań, rozwoju i innowacji”.

CCIAA Mediolanu postrzega projekt MKW jako stymulujące wyzwanie do osiągnięcia ambitnego celu stworzenia żyznego podłoża dla waloryzacji i podnoszenia konkurencyjności wszystkich uczestniczących w tym regionów.


Lombardy Region, Włochy

Partner: Innovhub – Stazioni Sperimentali

per l’Industria, Agencja Specjalna Izby Gospodarczej Mediolanu

Adres: Via Camperio, 1, 20123 Milan

Telefon: +39 02 8515 5230

Email: ilaria.bonetti@mi.camcom.it


making knowledge work the knowledge magazine Strona 5

Rada Miasta Birmingham


Innowacje jako sposób na uwolnienie potencjału SME i modernizację zamówień publicznych
System rozwoju innowacyjności jako narzędzie do stworzenia wystawy pomysłów.Plan działania Rady Miasta Birmingham w ramach projektu Making Knowledge Work zawiera dwa projekty zainspirowane zasadami dobrej praktyki z regionów partnerskich MKW. System Rozwoju Innowacyjności opiera się na projekcie Lille’s Innoscope i funkcjonuje jako narzędzie ułatwiające identyfikację potencjału innowacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz przyspieszające rozwój tego potencjału; podczas gdy zapał Helsinek do modernizacji zamówień publicznych mógłby być wzorem dla Birmingham, jako że miasto to stara się wykorzystać rozwinięte zamówienia publiczne jako bodziec dla innowacji.

Zamysłem kryjącym się za Systemem Rozwoju Innowacyjności miasta Birmingham jest stworzenie otwartego, bezpiecznego i czynnego systemu zarządzania innowacjami, który pozwala lokalnym przedsiębiorstwom wykorzystać swój potencjał intelektualny umożliwiając jednocześnie globalnym przedsiębiorstwom dostęp do najlepszych lokalnych rozwiązań, wiedzy i innowacji.

Projekt Lille’s Innoscope został uruchomiony w 2002 roku jako narzędzie analityczne mające na celu zidentyfikowanie MSP oraz daje możliwość wykorzystania środków publicznych dostępnych dla wspierania innowacji. Opierając się na doświadczeniach Innoscope, Birmingham stara się rozwinąć własne narzędzie do zachęcania MSP, korporacji, ośrodków badań i środowisk akademickich do wzajemnego komunikowania się, łączenia się i komercjalizowania się.

Idea ta ma na celu stworzenie okna wystawowego, w którym generatory innowacyjności z uniwersytetów i MSP mogłyby wystawiać swoje rozwiązania szerokiej grupie odbiorców handlowych połączonych z globalnymi sieciami doradztwa innowacyjnego i biznesowego. System Rozwoju Innowacyjności zapewni także centrum sieci utworzone poprzez serwisy społecznościowe utworzone wokół innowacji gdzie innowacyjne rozwiązania i biznes oparty o konkurencję będą mogły być połączone w całkowitej tajemnicy.

Ulepszenie zamówień publicznych jako bodziec dla innowacji jest jeszcze jedną zasadą dobrej praktyki z projektu MKW, którą Rada Miasta Birmingham zamierza rozwinąć. Głównym tego celem jest pokonanie głęboko zakorzenionej kultury niechęci do podejmowania ryzyka wśród zamawiających w sektorze publicznym, oraz skonfrontowanie obecnej atmosfery surowości, która stwarza trudności w zniwelowaniu różnic w kosztach pomiędzy kupowaniem tego co zawsze kupowaliśmy a kupowaniem innowacyjności.

Współpracując z Science City w Birmingham, Rada Miasta Birmingham zbadała jak funkcjonuje w Helsinkach Fińska Agencja Finansująca Technologie i Innowacje (Tekes) w celu wprowadzenia innowacyjnych założeń do procesu zamówień publicznych, począwszy od etapu przedkomercyjnego.

W rezultacie czego, Rada Miasta Birmingham proponuje aby zmiany w procedurach zamówień publicznych w Birmingham obejmowały:
- mianowanie starszego lidera w celu zmiany kultury niechęci do podejmowania ryzyka na obszarach objętych systemem;
- źródło finansowania w celu pozbycia się dodatkowych utrudnień i zarządzania ryzykiem związanych z innowacją zamówień publicznych;
- sieć i zasoby personalne w celu identyfikowania i ustalania priorytetów dla pojawiających się możliwości;
- projekt demonstracyjny mający na celu wykazanie korzyści przedkomercyjnych dla zamówień publicznych.
Mamy nadzieję, że zamówienie pojazdów elektrycznych na małą skalę mogłoby służyć jako model dla stymulacji dalszych innowacyjnych zamówień.

Ostatecznie celem Rady Miasta Birmingham jest stać się ważnym graczem w stymulacji instytucji szkolnictwa wyższego oraz lokalnych innowacyjnych firm tak aby dostarczały innowacyjnych rozwiązań zamówień publicznych, które mogłyby przynieść dobrobyt oraz podnieść jakość życia w mieście.


Birmingham,

Zjednoczone Królestwo

Partner: Rada Miasta Birmingham

Adres: 1 Lancaster Circus

Queensway, Birmingham, B4 7DJ

Page 6 the knowledge magazine making knowledge work

Kujawsko-Pomorskie Region
Kształcenie naukowców przyszłości
Szkolenie gwiazd jutra.


Były to strony rodzinne wielkiego astronoma Renesansowego Mikołaja Kopernika, lecz ostatnio dorośli i młodzież w woj. kujawsko-pomorskim mają niewiele miejsc gdzie mogliby szukać takiej inspiracji naukowej, jaka uczyniła Kopernika jednym z najwybitniejszych myślicieli innowacyjnych w historii.

Region cierpiał na brak centrów gdzie obiecujący naukowcy, nauczyciele, badacze, studenci lub zwykli dociekliwi odwiedzający mogli się udać w celu zaspokojenia swojej ciekawości w dziedzinie nauki środowiskowej, eksperymentować i obcować z fizyką, chemią czy biologią, lub iść śladami Kopernika prowadząc obserwacje astronomiczne na własna rękę.

Nawet w szkołach podstawowych i średnich była zauważalna różnica w poziomie wykształcenia w dziedzinie technologii oraz różnica w nauczaniu matematyki i nauk przyrodniczych.

Aby wyjść naprzeciw tym brakom i pomóc przywrócić reputację naukową regionu poprzez pielęgnację nauczania najmłodszych zgodnego z duchem technologicznym, samorząd regionalny uruchomił jedyny w swoim rodzaju projekt: Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii, które nadzoruje budowę zespołu laboratoriów wysokich technologii wraz z obserwatoriami astronomicznymi znanymi jako Astrobazy Kopernika.

Realizacja projektu została zainspirowana przez wizytę w Fabryce Wzornictwa Aalto w Helsinkach oraz w Creative Conversion Factory w Eindhoven, gdzie realizowane są podobne rzeczy.

Województwo Kujawsko-Pomorskie było szczególnie zainteresowane programem edukacyjnym w ramach „fabryk” jak również rozwiązaniami finansowymi i administracyjnymi jakie one proponują.

Pierwsza Astrobaza została otwarta w czerwcu w Gniewkowie przez Premiera Polski Donalda Tuska, a w sumie 14 nowych jest planowanych w szkołach w całym regionie, co ma sprawić, że nauka a w szczególności astronomia będzie zabawą dla młodych ludzi co ma zainspirować innowatorów technologicznych przyszłości.

„Obserwacje gwiazd nie są jedynie wielką atrakcją dla uczniów, lecz także szansą na podniesienie ich zainteresowania nauką”, powiedział na otwarciu Pan Piotr Całbecki, Marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Laboratoria będą zawierały MultiCentra gdzie dzieci w wieku od 4 do 16 lat mogą eksplorować świat nowych technologii.

W centrach będą także organizowane stałe i tymczasowe wystawy nauki i technologii. W laboratoriach będą znajdowały się wyspecjalizowane pracownie naukowe biologiczne, fizyczne i chemiczne. Możliwe jest także wyposażenie centrów w laboratoria geograficzne i matematyczne. Lekcje będą prowadzone dla przedszkolaków, nastolatków, dorosłych, emerytów a w szczególności dla nauczycieli.

Głównym celem projektu Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii jest rozwijanie infrastruktury dla celów edukacyjnych, żeby podnosić jakość szkolenia, podnosić poziom edukacji i dostosowywać umiejętności do potrzeb rynku pracy, szczególnie w rejonach wiejskich.

Inne cele obejmują zniwelowanie wykluczenia cyfrowego; rozwijanie zainteresowania uczniów astronomią, matematyką i naukami środowiskowymi; popularyzację astronomii i podnoszenie zainteresowania wśród uczniów i w szerszym lokalnym społeczeństwie; pielęgnowanie innowacyjnych poglądów. Projekt może także wspierać lokalne inicjatywy turystyczne.

Projekt dysponuje budżetem w wysokości 2 milionów euro, z których 65 procent lub 1,3 miliona euro zostanie zrefundowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Reszta pochodzić będzie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub z budżetów powiatów województwa.
Kujawsko-Pomorskie,

Polska


Partner: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Adres: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Telefon: +48 56 62 18 487

Email: r.modrzewski@kujawsko-pomorskie.pl


making knowledge work the knowledge magazine Strona 7

Światowe Forum Kreatywności (Creativity World Forum) 2011
  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna