To se jim zamówiałoPobieranie 0.96 Mb.
Strona10/43
Data28.04.2016
Rozmiar0.96 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   43

ALBANOSI

Doszli my na Omunie.

- Niezóndymy na piwo?

- Kaj?


- No tam, kaj my byli w tyn sztwortek, jak my przijechali.

Yny że my dostali chynć aj na suflaka a tam w tej naszi knajpie ich niebyło. Tak my se siedli ku stołóm, kiere patrziły hned ku wedlejszi knajpie. Po czepowanym piwu a po suflaku. Dali my to eszcze roz. Wycióngli my gitare a huśle a zaczli se tam pobrbkować. Prziszli jacysi zajimawi indiwidualiści. Jeśli by my jim pojczali zagrać na gitare.

- Ni. Je to drogo gitara a nima naszo.

Prostě mieli my strach jóm puścić z rynki. Odeszli. Yny że za chwile tu byli zaś a pytali eszcze roz. Przedstawili se nóm jako Albańcy. Tyn jedyn umioł dość tak po anglicku. Domówili my se perfektnie o polityce, o životní úrovni u nas a w Albanii. O tym kaj óni bywajóm apod. Tyn co mówił po anglicku se nazywoł Papi a też był písničkář, jako jo. Był żónaty a mioł dwa dziecka. Rodzine niechoł w Albanii a tu przijechoł zarobić. Tak na ty trzi roki. Yny że zatym nimioł roboty a eszcze ku wszeckimu bywoł w hotelu. Shodnie my nadowali na kómunistów a przoli jim wszeckim uprzimnóm śmierć. Tak my se z nimi skamaradzili, że my jim aj pojczali gitare, kupili po piwu a dokóńca se aj wymiynili z Papim adrese. No ale na dalszi piwo pro nich my uż nimieli. To tak uż zaś akurat pro nas. A eszcze po suflaku a eszcze po piwu. A zapłacić. Cosi kolem 2000 Dr. Także Jankowi uż niezustało nic a mie yny 500 Dr.

- Ty, idymy se raczi do chaupy.

PESYMA

Rano elektronicki budzik. Piyrwszi stowoł Raf a Kareł. Asi cosi kolem 5.40. Dalszi Jindra a Vašek, trzeci Mariusz. My z Jankym byli nezamiestnani, tak my leżeli klidnie dali a byli my radzi, że eszcze niemusimy nigdzi iść. Stejnie to było z nami a z tóm robotóm zatym we gwiozdach. Dymo cosi tocził, że pujdymy obo dwo ku niymu robić na ostrow a beje nóm płacić pióntke. To by był dobry weget. Za kwartyr by my niemusieli płacić wubec nic, bo by my bywali w tej krziwonogi betónowej budce. Tak akurat cosi na żradło. Ale wyglóndało to wiyncej na to, że to sóm yny kecy. Tak my se w nasze niepracowni dni uczili rzecztine:

Malta – laspi, łopata – wtijari, kielnia – mistri, kładziwko- skeparni, schody – skala, já - ego, ty - esi, chcym - filo, mogym – boro apod.

Taki tyn mały stawebni słowniczek. No a aj do żiwota: Kalimera – dobrý den, jasu - ahoj, efcharisto – dziynkujym, parakalo – proszym a číslovki.

Jak mi uż strzylało z rzecztiny, tak żech zebroł do łapów huśle a ucził se pieśniczki podle pojczanej kazety Zorba. Děti z Pirea a inszi. Potym uż strzylało aj z huśli. A to wiyncej Jankowi, niż mie. Tak zaś hup na anglicztine. Partyja se schodzała z roboty. Frmol. Każdy chce warzić. Każdy se chce kómpać. Nimieli my z Jankym co żrać, tak my se pojczali od Rafa po 2000 Dr. A kmitali na Masny Bazar. Pro zaczóntek żech se kupił kilo wyndzónego boczku w masnie kaj se mówiło po polsku. Dziesiynć wajec, jakómsi tóm ogórke a zaś na tydziyń wystarczi. Wieczór była debata ohlednie płacynio za kwartyr a wyrownani se z Grześkym a Dorotkóm, kierzi z kwartyru mieli do kóńca tydnia wypadnyć. Z debaty przeszło do hadki miyndzy nimi a Mariuszym. Zaś pyniyze. Jak jo słyszoł ty tysiónce o kiere se jednało, tak żech mioł nutkani se na wszecko wysrać a jechać do chaupy.Tu tyn staw se zgorszowoł ze dnia na dziyń. Budzik brzinczoł co 24 godzin a wubec se nas nietykoł. Kromie tego, że my rano pozukludzali a po skrómnu pojedli a zaś se uczili rzecztine, jo anglicztine a miyndzy tym żech wiyrzgoł na huśle, żech zacznył aj kurzić. Zaczinała mi moc dokuczać mentalita nezamiestnanego gastarbaitra a każdy dziyń żech Janka przeswiedczowoł, że se raczi na to wyserymy a jadymy do chaupy, pokiyl my eszcze niesóm we wiynkszim swrabu, niż do jakigo se możymy dostać. Roz my po obiedzie wyrazili na Akropolis. Metrym my zajechali na Thission a kolem bazaru, kiery se cióngnył smierym na Monastiraki, my doszli aż pod kopiec, na kierym se rozcióngała nieodmyślitelno dominanta Athen. Było to fakt piekne. Wylyźli my aż na sóm wyrch ku vstupní bráně do prostoru. Yny że nas dali niepuściło wstympne. Tak my se to oglóndli yny z dalki a przi zpateczni ceście my wylyźli na skałke, z kierej był krasny rozhled na czynść tej betónowej dżungle zwanej Atheny. Rozhled fakt nadherny. To by tak było krasne widzieć w nocy ale jako turysta. A ni jak zadłóżóny emigrant, kiery niewiy, zkiyl jutro zebiere prachi na żradło. A to uż wubec niemówim o płacyniu czinże na kwartyr.

Swietle momenty były trzeba, jak my szli wieczór do suflaczarnie na piwo a suflaki. Partyja nóm nezamiestnanym płaciła. A dyć my tam roz aj z Karłym zebrali nastroje a zaczli fidlać. Starzikóm od wedlejszigo stołu se to isto podobało, bo za chwilke nóm kupili wszeckim po piwiszczu. No a Mariuszowi se to isto też podobało, bo tańcowoł.

Z robotóm se to wywijało isto tak, że Dymo przijyżdżoł każdy wieczór a broł Janka na motorke. Jeździli pry po kafeniach a tawernach a somrowali mastorów, aż go zebieróm do roboty. No a rano był Dymo zaś u nas o 6.00 a to same. Wyszło. Janek se upichnył. Dostoł se ku denece. To je prawie ta wiec, z kierej jo podle opowiadanio synków mioł nejwiynkszi strach. Kanister z plechu, albo umielej hmoty z urzezanym deklym. Na wyrchu przibito drzewianno rynczka tak, aby to szło chycić obiyma rynkami. Do tego se nawaliło łopatóm malty a wyhoupło se to na ramiyno. A z takim nakladym se góniło za mulorzami, kierzi rzwali: Laspi!!

Jindra prawił, że jich za szichte wysmyczi aj osiymdziesiónt. Jedna deneka mo woge tak trzicet kilo. Starcziło se mu podziwać na zedrzite rynce a modre ramióno. A potym eszcze dalszo hruza. Rzecy wubec niepoużiwajóm michaczki. Čest světlým výjimkám. Malte robióm ryncznie. Pry je tam za piyrwszi tako tradice a za drugi ryncznie przemiyszano malta je pry lepszo, niż zrobióno w michaczce. Był żech nakóniec aj od, że eszcze niemusim robić, jak żech widzioł Janka, jak chodzi z rachoty zmordowany. Ale z drugi strónki żech mu zowiścioł, że uż je w tym.

Pobieranie 0.96 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   43
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna