To se jim zamówiałoPobieranie 0.96 Mb.
Strona11/43
Data28.04.2016
Rozmiar0.96 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   43

KREW

Roz przijechoł popołedniu na motorce Dymo, aż jadym z nim, że se podziwómy za robotóm. Kliczkowali my godzine po Athenach miyndzy autami w gynstym prowozu a przejechali my przez kopce aż kajsi ku Kifisii. Zastawili my u wielkigo szpitola.

- Pojď se mnou, půjdeme se podívat na matku.

No cosi nieuwierzitelnego. Myślim że nasze zdravotnictví je podle rzeckigo bómba. Po chodbach panowoł urczity neklid. A na tych pokojach to uż było ganc zajimawe. Szpitol pro chude. A jeszcze jeblejszi zwyk. U każdego łóżka pry musi siedzieć jedyn z rodziny, aby se o tego człowieka staroł. Trzeba podoł mu czaj, albo podłożił wyszi poduszke. To tam pry ty zdrawotni siostry nimajóm wubec w kompetenci. Tak pichnyć inekcyj a snad oszetrzić. Dymowo mama zy mnóm mieprzemówiła ani słowo po czesku. Ba dokóńca z Dymym se przedymnóm bawili yny rzecki.Pochopił jo z jejich debaty, że kajsi musimy iść nadół. A dziepro po ceście do laborki se mie Dymo spytoł, jeśli bych niedarowoł krew. Že tady v Řecku to není jak v Česku. Tu jak idzie gdosi na operace, tak z rodziny, albo z bliskigo okruhu kolegów musi piynć ludzi darować krew. Myślim, że celkem dobry system. Akurat se mi to niepodobało, że mi to Dymo niepowiedzioł z mosta do prosta, jak po mie przijechoł na Attiki. A to żech był praktycki w darowaniu krwie jeszcze panic. Mioł żech z tego lufta, ale było by cypowe vůči Dymowi niedarować. A samozrzejmie aj z humannigo hlediska. Nejpiyrw prubka na urczyni skupiny.

Tu żech to prawie nieuwachowoł, ale móm pocit, że tóm samóm jegłóm, co pichli do ukazowaczka Dyma, tak dziubli aj mie. A w Rzecku se pry aidsu darzi jak cyp, jak prawił Mariusz. Bo ci malakasi (koniobijcy) filujóm pry wiynkszościóm baby do zadku. Przi samotnym odbieru uż to przebiygało kulturnieji. Łóżko, dwie role biołego papiyru, kiere se po każdym darcowi przewijały. Jegłe z hadicóm człowieku rozbalili przimo na oczach a fuk do rynki. Asi jo musioł być dość tak zielóny, bo se mie każdóm chwile pytali, czi mi je kalo (dobrze). Jo twierdził, że ja, ale wubec jo niebył we swoji skurze. Dymo tego pół litra naczepowoł během chwilki. Jo mioł pocit, że tam leżim o pół godziny deli. Holt majóm ci Rzecy temperamentniejszóm krew. Po wycióngniynciu żelaza z żiły żech musioł leżeć eszcze dalszich dziesiynć minut. Potym jo móg dziepro stanyć a wyzwednyć se Mikołaja w podobie pierników a trzi deci dżusu. No, jak niebedym mioł dłógo robote, tak aspóń wiym, jakim zpusobym se żiwić. Od szpitola my odjechali poćmie. Teraz uż fakt za robotóm. U jednego mastory my niepochodzili. U drugigo też ni. Jo mioł od Rafa pojczanóm kukle a jak my zastawili, tam se mie ludzie boli. Dzieuchi, na kiere jo zarzwoł, se tak wylynkały, że zaczły uciekać. Przed tawernóm mie Dymo spierdnył, aż se jóm sundóm.

- Tady nejsi v Česku. Tady jsi v Řecku a lidé na to nejsou zvyklí.

Byli my asi w piynci kafeniach a tawernach. Dymo somrowoł robote a mastorowie yny zakłóniali głowy a mlaskali - coż znacziło ochi (ni). Jak my telefónowali od jednego stanku, tak se mi strasznie podobały pohledy ze samolepkami Kiss from Greece. Posłoł żech ich do chaupy Hance a Marceli. Przed naszim barakym żech se spómnioł, że móm miano, tak żech skocził do dziadka a kupił siódmiczke Ouzo 12.

CYRKUS PRAGA

Tak zaś roz była stawka. A jak je stawka, tak sóm wszecy dóma. Óno coż o to, gdyby człowiek pry mermomocy chcioł, tak se jakómsi tóm robote domówi, yny że nahodou przijadóm na stawke odbory zwane IKA a człowiekowi rozbijóm pysk. Pry jednymu Polokowi za to, że robił we stawce, wytrzaskali łopatóm cały chrup. Także my spali dzisio zaś bez budzika, no a potym se wystrzeliło do ulic. My z Karłym szli realizować do metra muzyke. Na Omunii my se postawili do takigo pruchodu, z kierego se wychodzało ku bazaru. Naladzili my se a niż my zaczli grać, tak uż se na nas uśmiywała piyrwszo stóweczka. Roz instrumentalka, roz pieśniczka z naszigo repertoaru. A ludzie se schodzali a chybali prachi o żiwot tak, że my za niecałóm godzine musieli futral wypróźnić, aby tam eszcze co wlazło. Zrzejmie my tam byli bómba, bo my byli fórt obstómpióni dawym, coż ale też niebyło óno, bo daw nas blokowoł przed platiczami. A wubec w tym dawu była wiynkszość Albanosów a ci, jak je znómo, grejcarym niesmerdzóm. Futral my napełnili a wypróźnili sztyry razy a shodli se, że nóm to na dzisio starczi. Osobnióm straż nóm tam całóm dobe robił Vašek, tak my go zebrali ze sebóm na piwo.

Jaksi se ku nóm nachomejtnył Dymo z Jankym. Narachowali my 9600 Dr. Siła. Dyć to sóm skoro dwa dziynne płaty a za sztyry godziny.

Zaczło to na mie pusobić jak balzam na nerwy. Pesyma mi klesła o 2m niżi, bo żech hned aj spłacił pół dłógu Karłowi. A eszcze mi zostało dość tak na żradełko. A czymu tam był aj Dymo? Bo se prziszeł zy mnóm domówić na jutro rano, że bedymy jeździć po kafeniach, tavernach a stawbach za rachotóm.

Przijechoł uż o pół szóstej. Derzili my smierym na Kipupoli. Same mlaskani mastorów a ochi. W jednej tavernie my potkali szofera, kiery nas wióz z drzewym na ostrow. Był szikowny a kupił nóm po kawie. Ale o robocie niewiedzioł też nic. Także zbywo eszcze kawarna, kaj Dymo wczora przez telefón cosi udajnie domówił na pół ósmóm z jakimsi mastoróm. Czakali my tam do ósmej a prd. Gdosi se z nas pieknie wystrzelił, także tego na dzisio niechómy. Dymo mo eszcze moc zarzóndzanio. Musi zegnać jakisi plesia (stojany) a mo tego na dzisio eszcze moc. Nimoże mie teraz ani odwiyźć do Athen. Tak mi wyświetlił, jak se tam dostanym.

Była aupergia (stawka) autobusów. Jeździli yny wojocy z zielónymi Bagdadami, coż była nahrážka za mistnióm doprawe. Jo se rozhodnył, że pujdym pieszo. Szłapoł żech asi godzine w tym smieru, jak jeździły wszecki auta, aż żech naraził na przijymne przekwapiyni. Stan a na nim napisane Cirkus Praga. Jakisi chłop tam cosi oprawowoł na maryngotce. Pozdrowił żech go po czesku a chynył z nim rzecz. Musioł żech se wszeckimu w duchu śmioć. Wizytka jak cyp. Tak uż tu sóm rok. Kszefty nimajóm vesměs żodne a jeśli majóm teda jakisi wystymp, tak na nich przidzie pore ludzi. Pytóm se go, tak jak se sakra żiwicie?

- No děláme normálně po stavbách a tak různě.

Szpica, to gdyby u nas ludzie słyszeli, jak tu kumedyjanci a krotitele gónióm po stawbach z denekami a miyszajóm malte ryncznie, tak by se posmolili.

Pobieranie 0.96 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   43
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna