To se jim zamówiałoPobieranie 0.96 Mb.
Strona14/43
Data28.04.2016
Rozmiar0.96 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43

AFENDIKO

Rano przijechoł Dymo. Pry móm robote. Pośniodać a na pincka. W rynce reklamówke a w ni stare ryfle, sweter, koszula, pohory. Pireas street.

- A dávej pozor, kde je hotel Kontinental!

Dłógo nic. Naroz go widzimy. Yny że my byli w opacznym próndu. A pół ósmej uż było na zygarku. Asi dwa kilometry my eszcze musieli zajechać od hotelu, niż se nóm podarziło dostać do protismieru. A zpatki.

- Hledej stříbrné Alfa Romeo!

Nic. Obeszli my cały hotel. Nic. 8.00. gdosi trómbi na drugi strónie cesty. Strzybne Alfa Romeo.

- Huráá!!!

Przilecieli my ku niymu.

- Jasu Niko!

- Jasu Dimitri!

- Afto ine Tomas! (to je Tomáš).

Dohodli se, że bedym robił za 5000 Dr. dziynnie. Dymo odjechoł a jo nasiednył ku Nikowi do wozu. Był to młody synek. Asi tak trzicet dwa roków. Inženýr stavitel. Stručně afendiko. Piyrwszi dojem na mie zrobił wyborny. Snażili my se mówić po anglicku. Wióz mie smierem na Pireus. Ukozoł mi orientaczni bod jako stadion Kazaskiraki na Faliru. Jo se go pytoł, czi to je na ledni hokej a ón se tymu roześmioł. Rzecy hokej niegrajóm. Jejich narodnim sportym je basketbal. Ukozoł mi miejsce, jak se odboczuje z  Pireas street. Zapamiyntoł jo se to podle wielki reklamy Akwentouris. A dłógo zaś rowno aż ku ostrej zataczce, na kierej była reklama Camel. Przez dwoje glajzy a wprawo. Stawba. Udajnie szpitol. Przed nim piekny parczik. W nim kościół. Dziylnica ta se nazywała Thibon.

Niko mie zasmycził do taki ćmawszi cymry. Aż se tam pry przibijym gwóźdź do sciany, przewlekym se do pracownigo a hadry niechóm wisieć na tym gwoździu. Potym mi doł łopate a ukozoł na skala (schody), aż ich opucujym. Samozrzejmie żech ku tymu potrzebowoł eszcze krómpacz. Niko mi całóm dobe stoł za plecami a jo se musioł snażić jak cyp, abych na niego zrobił dobry dojem. Potym mie zasmycził ku taki wielki kupie na přízemí a ukozoł mi dziure, do kierej móm tyn maras sypać. Było go tam w tej cymrze asi po powoł. Bordel z całej budowy. Prostě w powałach były otwory. Cosi jako szachta.

Baze (maras) szło prać na to miejsce z kieregokoliw piyntra. No taki wykon, jako wtedy, żech eszcze nigdy w żiwocie niepodoł. Hned przi piyrwszim pokusu odwiyźć kary, żech se urobił na dłóniach dwie borówki. Samozrzejmie żech nimioł szajnu, że rynsztangle na karocakach (toczkach) sóm zasuwne z duwodu, jak se wycióngajóm wratkym podel ściany nawyrch, aby o nióm niezachyciły. No a jo ich mioł prawie wycióngnióne a niezajiszczóne. A jak żech se zaprził do pełnie nałożónych karów, tak wjechały rynczki do postrzodka a Cvak! Aauu!

Niko prziszeł za mnóm o 11.30 a skoro nieuwierził, że uż je 3/4 bazy wywieziónej do dziury. Pry od 11.30 do 12.00 bedym mioł wdycki pauze na jedzyni. Prziniós mi sendwicz a Amstela. Oboji wyborne. Podziynkowoł żech mu a jak odeszeł, tak żech potajnu zjod eszcze aj swojóm swaczine.


URAZ
W tyn tydziyń tam aj prziwiyźli wopno. Dwo Polocy tam wedle niego instalowali prese na malte, że od jutra zacznóm pucować. Jako jejich firma. Jaksi mi niechcieli wierzić, że jo nima z Polski. Aż jak żech jim ukozoł pas, tak uwierzili. Pry, że bardzo dobrze gadam po polsku. Niko se mie spytoł, czim żech je wyuczóny. No że steelworker. Isto pochopił, że ślosorz, bo mie ku nim przismycził na piyrwszi piyntro a ukozoł na rozbruszowaczke a czi żech uż z tym robił. Mówim mu:

- Ochi!Mastora z fuskym, kiery pry był Rzekorus a mioł helfrów Rumunów mi ukozoł, jak se to obsłóguje. Niko mie zebroł z rozbruszowaczkóm na přízemí a ukozoł mi dróty, kiere tyrczały z betónu. Pry jich musim wszecki odpilić. Tak żech zacznył scinać tyn las nejpiyrw z pola a od ziymie. Afendiko za plecami a jo zaś snaha jak cyp. Abych se yny dobrze zapisoł!

Hónym dorzezać ostatni drót na dole a dźwignyć se na drugóm raje. Czuł żech szkrobaniec przez prawe wysoki czoło aż ku oku. Afendiko mówi:

- Siga Tomas, Siga (pómału Tomas, pómału)

A ukozoł mi na czoło. Czuł jo jak mi sciyko krew. Zebroł mie do parku ku wodzie. Aż se omyjym. Przismycził jakisi hygienicki ubrouski z lekarniczki od auta. We zdrzadle jo widzioł jizwiczke dobrych osiym cyntimetrów dłógóm. Prawił, że musimy iść na farmakieju (aptyka).

Tam mie oszetrzili a wrazili mi do zadku tetanówke. Bolała eszcze wiyncej, niż to czoło. No a tak mi to do fajróntu uciykło. Szeł jo se do ćmawej izby po hadry a malem jo szłapnył do guwna, kiere tam od rana przibyło. To se niegodzi, raczi se zebierym hadry tam ku tym mastoróm nawyrch, jak jo se od nich pojczoł tyn wercajg. Cosi tam tyn jedyn fórt dudroł, jak żech se przewlykoł, ale jo mu chwałabogu nierozumioł. Niko mi na polu mówił, aż z nim jadym autym, że jadóm przez Attiki. Jechali my asi przez godzine. Wychynył mie u metra a z tego, co mi powiedzioł, żech pochopił, że jutro niejeździ ani metro, ani autobusy. Prawim se – asi strajk. Także móm być 8.30 na Platii Karaskiri u jakigosi konkretnigo kina a ón mie tam wyzwednie. Dóma żech był z roboty piyrwszi. Postupnie przichodzali syncy a niestarczili se dziwić tymu, że móm zafaczowane czoło a że mo być jutro aupergia doprawy. A to żech jim eszcze starcził zaprzić ty borówki na dłóniach od karów.

IRENEUSZ

Wszecy stowali o 5.40, yny jo o pół siódmej. Było mi przibliżnie wyświetlóne, jak se dostanym na tóm Platie Karaskiri. Celkem jednoduchi. Na Omunie a potym pieszo nadół. Ku mojimu przekwapiyniu jeździło metro aj autobusy. Żeby żodno aupergia?. Na smówiónym miejscu żech uż był o ósmej a czakoł żech godzine. Niko doraził aż o 9.00. Pry sorry, ale zaspoł. Snażił żech se ceste do roboty wrazić do pamiynci. Dzisio żech dostoł jednoduchi ukol. Od nerwaka Janysa se pojczać skeparni (kładziwko) a pucować na přízemí cegły. Na stawbie uż było podle wczorajszka żiwieji. Polocy ładowali prese a ta szlauchym wystrzikowała pucówke na ściany a stropy w postrzodku. Jak żech mioł cegły gotowe, tak żech se zaś od nerwoznigo Janysa szeł pojczać psalidi (nożice) a szeł strzigać dróty.

- Kurwa, co tu robi Nohavica?!

Widzioł jo go, jak kole mie dwa razy przeszeł. No teda niebyć to w Rzecku, tak go osłowim Jarku. Był to Polok Ireneusz. Też robił u Nika nádeničine jako jo. Tak my se niby skamaradzili. A hned mie zacznył pierdolić:

- Coś ty, wariat?! To wczoraj całe te gromady bazy wywiozłeś? Och mój Boże! Czemu ty tak robisz?! Powoli! Co, ty przyjechałeś budować Grecję?! Bo ja przyjechałem tylko zarobić do Grecji.

A tak my mieli sem tam czas pokłócić. Aj my społu poswaczili a jo zacznył pómału przichodzać na to, że ón mo praktycki prowde z tym obsrywanim se, pokiyl nima na oczach afendikowi. Od Poloków od presy żech se dowiedzioł:

- Zobaczysz, że ten Niko tego Polaka, co z nim pracujesz, wyrzuci. On tylko chleje, obsrywa sie i do pracy chodzi tylko w piąntki, kiedy są wypłaty.

Po swaczinie mie Niko zakludził ku omitkarzóm. Doł mi do rynki deneke a prawił, że musim zbiyrać to laspi spadłe na ziym a nosić to do presy. A że to bedym robić teraz każdy dziyń. Fajrónt. Alfa Romeo. Attiki. Yny że wypłate mi niedoł. A mie by se zeszła jak hróm. Pry mie beje wypłacać roz za dwa tydnie. Eszcze dobre, żech se z nim na jutro domówił, że mogym przijść do roboty. Pry mi tam Janys rano ukoże, co móm zrobić. Sobota. Mrholiło. Kurnia, jak jo tóm stawbe nóndym?! Wiym, że metrym na Faliro. Tamstyl se dostać na Pireas street. Smier żech przibliżnie trufnył a w tym nejwiynkszim deszczu żech doszeł ku orientaczni reklamie Akventouris. A tamstyl uż podle pamiynci z auta. Reklama Camel. Ostro zataczka. Godzina błóndzynio. A tych psów. Same taki wielki howada, jak u nas wilczoki. A to były athenski ciyby. Normalnie żech z nich mioł strach. Eszcze że były skoro wszecki lyniwe. A tych aut! A stawba nigdzi. W jednej prodejnie tabaku żech se musioł uż fakt spytać na Thibon 41. Prawił mi fórt rowno, wprawo a zaś rowno. Konecznie mi to je powiedome. A uż to móm. Park. Stawba. Na trzeci piyntro. Tam uż Janys siedzioł u ognia. Jo mokry jak szczur zdrowim: - Kalimera!

Odpowiado. Jo se przewlykóm a ón po rzecku dłógimi wietami wyświetluje, co móm robić a eszcze po mie wrzeszczi jak mu nierozumiym. Jak mi to wykłodoł asi po piónte a uż mioł piane na pysku, tak żech ze słowiczek wtijari, karma, tetarto proto, kalanizi pochopił: łopata, krómpacz, sztworte piyntro, porzóndek. Ku wymianowanymu wercajgu żech eszcze przibroł aj kary. Niewiym o kierej Janys odeszeł, ale jak jo se o pół dwanostej poczciwie chycił swacziny, tak go tam uż niebyło. Jo na nic nieczakoł. Nakopany maras żech wywrócił do dziury a o 13.00 żech uż był też dóma.Pobieranie 0.96 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna